21. máj 2024
Facebook
pondelok, 29 október 2018 08:50

MOVIO - Bezplatný „nástroj pre virtuálne výstavy

Written by 
Rate this item
(0 votes)

V dnešnej modernej dobe je dôležité prezentovať múzeá aj na internete. Pomocou správnej prezentácie je možné zaujať ľudí, aby chceli toto miesto v budúcnosti aj navštíviť. Ale akým spôsobom zozbierané dáta z múzeí spracovať a prezentovať? Odpoveď na túto otázku je ukrytá v novom nástroji pre kultúrne inštitúcie.

Skratka MOVIO je vytvorená zo slovného spojenia MOSTRE VIRTUALI ONLINE (z tal. – virtuálne výstavy online). MOVIO je 18-mesačný taliansky projekt implementovaný s podporou AthenaPlus. AthenaPlus je európsky projekt, do ktorého sú zapojené múzeá a archívy z 21 krajín, medzi ktorými je aj české Národní múzeum v Prahe1. Hlavným cieľom tohto projektu je zozbierať súhrn dát z múzeí, rôznych kultúrnych inštitúcií, knižníc a archívov a znova ich použiť pre používateľov, ako sú školy, turisti a vedci2.

MOVIO sľubuje sériu nástrojov na tvorbu online virtuálnej výstavy. Tento open source softvér je zameraný hlavne na kultúrne inštitúcie, ktoré ním môžu prezentovať svoje zbierky3.

Hlavné ciele3:

   Umožniť malým kultúrnym inštitúciám sprístupniť ich kultúrne dedičstvo online.

   Online šírenie digitálneho kultúrneho obsahu prostredníctvom textu, obrázku, videa, audia, 3D, animácie a iné.

   Umožniť prístup ku kultúrnemu obsahu vzdialeným používateľom a povoliť im priamo sa zapojiť do obohacovania digitálneho obsahu pomocou interakcie s návštevníkom.

Softvér berie do úvahy závery z publikácie M. T. Natale, ktorá sa zaoberá súčasným stavom online výstav na základe skúseností z rôznych talianskych inštitúcií a zo sveta4.

Vytvorenie MOVIO je odpoveďou na požiadavky kurátorov talianskych múzeí na sprostredkovanie základných nástrojov na archiváciu a následnú prezentáciu. Tieto potreby sú riešené prostredníctvom sady nástrojov umožňujúcej personálu vytvoriť stránku digitálnej výstavy s výstavnou logikou a sémantikou. Profitovať by z toho mali hlavne malé kultúrne inštitúcie, ktoré nemajú prostriedky na online zhodnocovanie svojich zbierok5.

MOVIO je v predovšetkým nástroj na podporu a integráciu každodennej práce, a teda rieši aj iné problémy, ako len publikovanie.

Výhody5:

   Netreba žiadne špeciálne technické zručnosti na použitie. Je prístupný pomocou tlačidiel, ktoré sú totožné s tými, ktoré sa používajú v MS Office Word alebo tiež v jeho neplatenom ekvivalente OpenOffice Writer. Samozrejme je tu aj možnosť prispôsobenia pre technicky pokročilých používateľov pomocou HTML a CSS.

   Prispôsobivosť a pružnosť systému – napr. časové priamky sú bežné pri virtuálnych výstavách, no čísla, veľkosť a hustota sa menia v závislosti od údajov.

   Aplikácia dovoľuje návštevníkom buď voľne objavovať obsah webovej stránky, alebo postupovať pomocou preddefinovanej cesty.

   Webová stránka je dosiahnuteľná pomocou QR-kódu.

   Využitie tzv. responzívneho dizajnu stránky pre tablety a smartfóny. Teda prispôsobenie sa všetkým veľkostiam obrazoviek.

   Možnosť pridania viacerých jazykov.

Súčasťou služieb MOVIO sú aj online tutoriály a online podpora pri problémoch6:

Systém teda umožňuje prácu s digitálnym obsahom na rozličných zariadeniach, v rôznych jazykoch a s možnosťou uspokojiť rôznych používateľov (študenti, učitelia, výskumníci). Nástroj nevytvára automaticky digitálne výstavy, skôr umožňuje intuitívne a flexibilne publikovať vlastné výsledky.

V súčastnosti sú už dostupné tréningové materiály v anglickom jazyku. Bola vytvorená stránka Wikipédie obsahujúca manuály, ktoré krok za krokom ukazujú prácu s MOVIO a tvorbu virtuálnych výstav. Tieto manuály obsahujú text s prehľadnými obrázkami. Okrem MOVIO možno na tejto stránke nájsť aj iné nástroje pre kultúrne inštitúcie vytvorené v projekte od Athenaplus8.

Ďalšie manuály sú vo forme videí na Youtube. Vznikali pri tvorbe vzorovej fiktívnej virtuálnej výstavy. V nej sú využité všetky aktuálne nástroje, ktoré poskytuje MOVIO. Táto stránka je verejne dostupná k nahliadnutiu9. Do tejto stránky budú postupne implementované aj ďalšie nástroje. Samozrejme tréningové materiály budú tiež naďalej aktualizované.

Možnosti prispôsobenia5

   Zvoliť si jazyk pre médiá, ktoré budú pridané do archívu médií.

   Spravovanie grafických šablón stránky a viacerých jazykov.

   Spravovanie profilov používateľov a funkcií prihlásených používateľov.

   Spravovanie archívu médií a rôznych služieb.

   Upravovanie a prispôsobenie prednastavených typov stránky alebo menu digitálnej exhibície.

   Prispôsobenie tagov pre internetové vyhľadávače.

   Vytvorenie interného nástroja na vyhľadávanie na stránke.

Záver

Výsledkom tohto projektu bude jedna unikátna knižnica s výstavami z celého sveta, ktorú bude možno sprostredkovať ľuďom pomocou špecializovanej aplikácie pre múzeá.

Bratislavské Múzeum hodín (expozícia Múzea mesta Bratislavy) je prvé múzeum na Slovensku, ktoré bolo spracované pomocou MOVIO10.

O tom, že MOVIO je skvelý nástroj a má mnohé výhody, by sa dalo písať veľa. Preto odporúčame každému pozrieť si vzorovú stránku, ktorá ukazuje, čo všetko je vďaka nemu možné veľmi jednoducho a hlavne lacno (časovo ale aj finančne) vytvoriť.

REFERENCIE

 1. CAFFO, R. AthenaPlus: Access to cultural heritage networks for Europeana [online]. 2014 [cit. 2015-1-2].Dostupné na internete: <http://ec.europa.eu/information_society/apps/projects/factsheet/index.cfm?project_ref=325098>.
 2. 2    NATALE, M. T. – MINELLI, S. H. Museums and the Web Florence 2014 [online]. Florence : International conference, 2/2014. [cit. 2.1.2015].Dostupné na internete:<http://mwf2014.museumsandtheweb.com/proposals/athenaplus-the-movio-toolkit-for-designing-and-publishing-digital-exhibitions-for-cultural-and-touristic-storytelling/>.
 3. 3    MOSTRE VIRTUALI ONLINE. [Online]. [cit. 2.1.2015].Dostupné na internete:<http://www.movio.beniculturali.it/index.php?en/1/home>.
 4. 4    NATALE, M. T. et al. Handbook on Virtual Exhibitions and Virtual Performaces [Online]. Italy: INDICAT, 2012. [cit. 2.1.2015].Dostupné na internete:<http://www.indicate-project.eu/getFile.php?id=412>.
 5. 5    MINELLI, S. H. et al. First release of the AthenaPlus tools. [Online]. 3/2014. [cit. 2.1.2015].Dostupné na internete:<http://www.athenaplus.eu/index.php?en/156/deliverables-and-documents>.
 6. 6    NATALE, M. T. et al. MOVIO brochure available for download on thewebsite. [Online]. 7/2014. [cit. 2.1.2015].Dostupné na internete:<https://athenaplus.wordpress.com/2014/07/31/movio-brochure-available-for-download-on-the-athenaplus-website/>.
 7. 7    MINELLI, S. H. et al. Training materials for supporting the use of the AthenaPlus tools. [Online]. 4/2014. [cit. 2.1.2015].Dostupné na internete:< http://www.athenaplus.eu/index.php?en/156/deliverables-and-documents>.
 8. 8    WIKI ATHENAPLUS. [Online]. [cit. 2.1.2015].Dostupné na internete:< http://wiki.athenaplus.eu/index.php/Main_Page>.
 9. 9    THE SOLAR SYSTEM. [Online]. [cit. 2.1.2015].Dostupné na internete:<http://54.247.69.120/build/movio/movioTraining/en/1/home>.
 10. 10  VOJTOVÁ, K. Modelovanie Múzea hodín v prostredí Blender. Bakalárska práca. Bratislava: UK Bratislava, 2014.
 11. 11  WIKI ATHENAPLUS - MOVIO. [Online]. [cit. 2.1.2015].Dostupné na internete:<http://wiki.athenaplus.eu/index.php/MOVIO>.
 12. 12  NATALE, M. T., ONGARO, P. - MOVIO: a tool for building online virtual exhibitions in an innovative way, using the Semantic content management system (ontology builder). [Online].AthenaPlusworkshop (Roma, 2 October 2013).
Read 8607 times

Reklama