19. júl 2024
Facebook
streda, 04 január 2017 12:00

<u>BoE a brexit</u></p>...

Written by 
Rate this item
(0 votes)

BoE a brexit

Kým pred brexitom, v priestore najvyspelejších krajín sveta, BoE (Bank of England) oficiálne uvažovala nad zvyšovaním sadzieb ako jediná centrálna banka spolu s FEDom, obdobie od Brexitu, ktorý sa udial v júni, až po novembrové zasadania BoE sa všeobecne viaže s očakávaniami pre uvoľnenú monetárnu politiku v UK. 

V auguste 2016 BoE naozaj zasiahla a znížila úrokovú sadzbu na 0.25%, a navýšila nákupy dlhopisov na úroveň 435 miliárd (predtým 375 mil.), aby sa predišlo možnej recesii v UK. Augustové projekcie a neskôr aj výhľady samotných členov MPC vyjadrovali názor, že do konca roka 2016 bude ešte potrebné zaviesť ďalšie monetárne opatrenia - zníženie úrokovej sadzby na 0.10% alebo 0.05%, po prípade nákup ďalších dlhopisov. 

Boli to faktory ako, úvodná brexitová panika, očakávania spojené s monetárnymi stimulmi, a strach z “hard brexitu”, ktoré viedli k 21% poklesu na libre (od novembrových maxím z roku 2015 až po zasadanie BoE 3 Novembra 2016).

 

Novembrové zasadanie BoE

Na novembrovom zasadaní BoE prišlo k obratu, keď sa nielenže nezmenila úroková sadzba alebo objem nákupov, celkom radikálne sa revidovali ekonomické projekcie, a zmenil sa aj postoj samotnej BoE. 

Podľa slov BoE ekonomické dáta za posledné obdobie vyšli lepšie, ako bolo predikované na augustovom zasadaní - indikátory ekonomickej aktivity a obchodného sentimentu sa odrazili od dna  ihneď po referende a HDP v treťom kvartáli dopadlo nad očakávania. Spotreba domácností rástla viac ako sa predpokladalo a trh s nehnuteľnosťami nespomalil. Na druhej strane, obchodné investície pokračovali v klesajúcom trende. 

Zlepšenie ekonomickej aktivity po augustovom zasadaní spolu s výhľadom - projekciami, ktoré potvrdzuje tieto trendy boli hlavnými dôvodmi prečo je momentálne BoE ochotná rovnako tak zvyšovať alebo znižovať sadzby - Carney povedal, že BoE má neutrálny postoj ohľadom jej politiky smerom do budúcna a tak možno hovoriť o fundamentálnom posune, ktorý dokladuje aj prieskum Reuters, podľa ktorého BoE nebude hýbať s úrokovými sadzbami až do roku 2019.

 

Politické riziko

Za obratom na libre v novembri stoja predovšetkým dve sily. Tou prvou je monetárna politika a jej implikácie, a tou druhou je politické riziko. 

Politické riziko v UK je definované brexitom a otázkami typu: 

 - Vystúpi vôbec UK na základe výsledku referenda z EÚ, a ak áno, ako bude vyzerať vzťah medzi EÚ a UK?

- Kedy UK vystúpi z EÚ?

- Môže vláda rozbehnúť proces vystúpenia z EÚ - aktivovaním článku 50 - bez súhlasu parlamentu?

Pred novembrovým zasadaním BoE bolo v politickej oblasti trhovým konsenzom, že tak ako EÚ predstavitelia nechceli počuť o tom, že by UK mohlo vystúpiť z EU bez toho, aby sa vzdalo prístupu k jednotnému trhu a colnej únie a zároveň by obmedzovalo pohyb osôb do ich krajiny, tak ani premiérka UK May nechcela počuť o voľnom pohybe osôb v UK, no zároveň bolo pre ňu fundamentálne dôležité udržať prístup k jednotnému trhu. Nesúlad v riešení naznačoval “Hard brexit” - nevyhnutnosť odchodu UK z Európskeho jednotného trhu - čo bolo veľmi negatívne pre libru  (odchod z jednotného trhu by mal pravdepodobne za následok menšiu obchodnú aktivitu a menší ekonomický rast, hlavne pre UK)

V deň zasadania BoE (3, November) prišlo aj k verdiktu Anglického súdu, ktorý rozhodol, že parlament musí odsúhlasiť rozhodnutie vlády o tom, že UK vystúpi z EÚ. Toto malo za následok posilnenie libry (začiatok korekcie na GBP) z dôvodu presvedčenia, že parlament môže oneskoriť aktivovanie článka 50, ktoré bolo naplánované vládou na koniec marca 2017 a teda aj oneskoriť celý proces odchodu UK z EÚ.

Od tohoto okamihu začali "prichádzať" ,tak ako z UK, tak aj z EU konštruktívnejšie, ale aj k možnej dohode sa viac približujúce návrhy. Na začiatku decembra to bol minister pre brexit David Davis, ktorý sa vyjadril, že by bola vláda ochotná platiť do rozpočtu EÚ ak by UK mala prístup k jednotnému trhu. Na druhej strane to bol Dijsselbloem, ktorý povedal 1, decembra, že EÚ môže poskytnúť prístup k jednotnému trhu. Aj posledný prieskum Reuters naznačuje, že najpravdepodobnejší vzťah medzi EÚ a UK bude definovaný bilaterálnou dohodou.

Fakt, že libra od Novembra reaguje predovšetkým na vývoj politického rizika, podčiarkuje aj posledný týždeň, ktorý bol ako jediný za posledné štyri, pre libru negatívny a to z dôvodu, že parlament 6, decembra potvrdil časový harmonogram odchodu UK z EÚ (koniec marca 2017) 

 

8:39:55 13.12.2016

 

Ako zapadá do celkového obrazu inflácia?

BoE cieli infláciu na úrovni 2%. Na poslednom zasadaní boli revidované inflačné projekcie smerom nahor: pre 2016 - 1.3% (august 1.2%), pre 2017 - 2.7% (august 2.0%), pre 2018 2.7% (august 2.4), pre 2019 - 2.5%.

Je to predovšetkým kvôli prepadu výmenného kurzu libry prečo centrálna banka očakáva, že CPI inflácia bude vyššie počas všetkých troch rokov, ktorých sa týka projekcia.

Hlavným indikátorom na poly Inflácie je jadrové CPI:

8:43:55 13.12.2016

jadrová inflácia y/y. Modrá čiara reprezentuje reálne výsledky, fialová projekcie

Aj keď jadrová inflácia naposledy klesla z očakávaných 1.5%y/y na 1.2% y/y, trend je jasne definovaný smerom nahor a aktuálne je podporovaný aj projekciami.

Podľa Carneyho komentára z posledného zasadania, aj keď banka bude tolerovať vyššiu infláciu z dôvodu predpokladanej vyššej nezamestnanosti, riskom spojeným s ekonomickou aktivitou a možnou volatilitou, stále sa tak môže diať len po istú hranicu (Carney nešpecifikoval úroveň inflácie, ktorá by bola už príliš vysoko). 

BoE sleduje pozorne aj inflačné očakávania, ktoré sú pri svojich niekoľko ročných maximách.

8:49:26 13.12.2016

inflačné očakávania 5y/y

Ak inflačné dáta budú pokračovať v trende posilňovania, hlavne ak pôjde o posilňovanie za hranice, ktoré definujú inflačné projekcie pre tento rok (1.3%), zvýši to tlak na potenciálne zvyšovanie sadzieb. Tu treba pripomenúť, že BoE očakáva zvyšovania inflácie, preto by mal výsledok prekonať aj maximá definované pre dnešné inflačné dáta - 1.5% - aby som otvoril obchod (ostatné dáta by mali byť také ako sa očakáva alebo lepšie).

Ak však inflácia bude klesať aj tento mesiac (tak ako minulý) a bude klesať výrazne (pod úroveň definovaného minima ekonómami pre dnešné dáta) zvýši to šance na ďalšie uvoľňovanie politiky zo strany BoE, teda sa to premietne aj do ceny - výpredaj GBP. Táto alternatíva by momentálne korešpondovala so sentimentom, ktorý bol rozbehnutý odsúhlasením časového rozvrhu vlády na aktiváciu článka 50 parlamentom. Preto by som preferoval obchodovať práve negatívnu deviáciu výsledkov inflácie (ak aj všetky ostatné výsledky budu negatívne alebo aspoň očakávané)

Očakávania v súvislosti s dnešnými dátami sú definované nasledovne:

 9:5:33 13.12.2016

Prajem veľa šťastia!

Autor: TRIM Broker | TRIM Broker, a.s. | Obchodovanie na burzách – TRIM Broker


Read 21139 times

Media

NULL

Image Gallery

NULL

Reklama