05. august 2020
Facebook

BRATISLAVA/NITRA 16. apríla (WebNoviny.sk) - Duchaprítomne sa zachovala 78-ročná dôchodkyňa z Nitry, ktorej cez víkend telefonoval falošný lekár. Nitrianke oznámil, že jej syn mal nehodu, má poranený jazyk a nemôže hovoriť. Odporúčame:
Odvolací súd sprísnil trest pre Tomáša, ktorý obral dôchodkyňu o tisícky eur Ako agentúru SITA informovala nitrianska policajná hovorkyňa Božena Bruchterová, potom jej prečítal ist od syna, v ktorom ju žiadal o 4000 eur, aby sa nehoda neriešila cez políciu. Volajúci jej ešte nadiktoval telefónne číslo, na ktoré má zavolať, keď bude mať peniaze. Dôchodkyňa po telefonáte odišla do banky a vybrala 2000 eur. Následne však zavolala svojmu príbuznému a povedala mu, čo sa stalo. Vtedy sa dozvedela, že jej syn je v poriadku a žiadnu nehodu nemal. Údajný doktor sa už neozval. V prípade je začaté trestné stíhanie pre zločin podvodu v štádiu pokusu. Polícia aj naďalej upozorňuje hlavne starších ľudí, aby si vždy podobné telefonáty preverili.

Viac k témam: dôchodcovia, krádež, krimi, podvod
Zdroj: Webnoviny.sk - Falošný doktor chcel obrať dôchodkyňu o tisícky eur, zachránil ju telefonát príbuznému © SITA Všetky práva vyhradené.

centrálny príjem, súčasťou Internej kliniky, teda nemá štatút samostatného oddelenia. Preto všetci lekári, ktorí sú zamestnancami Internej kliniky, participujú aj na prevádzke centrálneho príjmu. Myslím si, že práca na OUM je pre mňa odborným prínosom, predstavuje iný typ práce a iný zdroj profesionálnych skúseností ako práca lekára na lôžkovom oddelení. Odporúčame:
Aktualizované: Parlament schválil zrušenie poplatku pre tehotné ženy na urgentoch Môžete v skratke priblížiť prácu na centrálnom príjme? Práca na centrálnom príjme je v prvom rade veľmi dobrá „škola života“ pre každého lekára, ktorý predtým získal teoretické vedomosti na lekárskej fakulte a následne určité praktické skúsenosti a poznatky pri práci na lôžkovom oddelení. Podstata práce je tu celkom iná – prichádzajú pacienti takpovediac „z ulice“, ktorí sa prezentujú istými ťažkosťami alebo príznakmi, a úloha lekára na OUM je preto predovšetkým diagnostická, a to najmä v zmysle vylúčenia akútnych a život ohrozujúcich stavov. Následná liečba zvyčajne prebieha, podľa typu diagnózy, v domácom prostredí, v ambulanciách špecializovaných lekárov alebo, ak ide o vážny stav, pacient je priamo prijatý na lôžkové oddelenie. Napriek tomu, že práca na OUM je pre lekára profesne obohacujúca, je často neľahká, či už pre medicínsky komplikované stavy alebo vysokú vyťaženosť lekára v službe vzhľadom na časovú náročnosť manažmentu pacientov. Aj tieto faktory zvyšujú stres zdravotníckych pracovníkov. Ľudia s akými ťažkosťami by mali vyhľadať vyšetrenie na urgentnom príjme? Ako už samotný názov „urgentný príjem“ hovorí, patria sem pacienti, ktorí majú urgentné zdravotné problémy, teda náhle vzniknuté, závažné zmeny vo svojom zdravotnom stave, ktoré ich bezprostredne ohrozujú. Ide teda o pacientov, u ktorých ak nedôjde k neodkladnému poskytnutiu zdravotnej starostlivosti, hrozí závažné poškodenie zdravia, alebo aj smrť. Patria sem najčastejšie príznaky ako náhle vzniknutá dušnosť, bolesti na hrudníku či náhla porucha vedomia až bezvedomie. Odporúčame:
Fakultná nemocnica v Nitre plánuje veľké investície, chce postaviť nielen nový urgentný príjem Čo by ste poradili ľudom, ktorí navštívia urgentný príjem, ale ich stav si to v skutočnosti nevyžadoval? Každý pacient by mal dôsledne zvážiť svoj zdravotný stav a charakter príznakov predtým, než zavolá na tiesňovú linku ZSS alebo navštívi centrálny príjem v nemocnici. Ošetrenie na OUM si určite nevyžadujú napríklad pacienti s dlhodobými a chronickými ťažkosťami či pacienti s bežnými „ľahkými“ príznakmi, ako sú bolesť hrdla, nádcha či kašeľ. Náš systém zdravotnej starostlivosti je dostatočne rozčlenený, preto treba využívať všetky jeho zložky. To znamená, že takíto pacienti by mali v pracovné dni navštíviť svojho praktického lekára, prípadne Lekársku službu prvej pomoci (LSPP), ak sa cez deň nedostali k svojmu lekárovi. Chápem, že každý pacient je iný, má individuálne zmýšľanie a môže po rozhovore s príbuznými dospieť k rôznym rozhodnutiam, a preto napriek tomu, že existujú isté medicínske kritériá určujúce, aké stavy patria a aké nepatria na urgentný príjem, je potrebné počítať tu aj s návštevami pacientov, ktorí na centrálny príjem neprídu celkom oprávnene. Väčšinu pacientov zrejme privezie záchranka. Ako hodnotíte spoluprácu so záchranármi? Povinnosťou záchranárov je zhodnotenie zdravotného stavu pacienta na mieste, kam boli privolaní a rozhodnutie, či je potrebná transportácia na centrálny príjem. Záchranári teda realizujú prvotnú diagnostiku a oboznamujú sa so situáciou v okolí pacienta. Napríklad u pacienta v bezvedomí zisťujú, či má úraz hlavy, alebo či sa pri ňom nenachádza prázdna fľaštička od liekov. Taktiež zisťujú základné životné funkcie ako krvný tlak a pulzovú frekvenciu. Všetky tieto informácie následne odovzdávajú lekárovi na urgentnom príjme, pre ktorého to predstavuje prvý odrazový mostík v rozhodovaní, aké ďalšie vyšetrenia pacientovi naplánuje. Dobrá spolupráca lekára na OUM so záchranármi je teda veľmi dôležitá. A u nás to zvyčajne funguje. Odporúčame:
Rekonštrukcie urgentných príjmov či nákup modernej techniky, tak využijú nemocnice eurofondy Ako hodnotíte zákon z dielne Ministerstva zdravotníctva SR ohľadom rozdelenia urgentných príjmov do dvoch kategórií?  Rozdelenie urgentných príjmov na dva typy bude viesť k centralizácii poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti, predovšetkým na urgentných príjmoch typu 2, ktoré by mali fungovať vo veľkých nemocniciach krajských miest. Výhodou týchto pracovísk bude nepretržitá prítomnosť lekárov zo základných odborov, ako je interná medicína, chirurgia, neurológia a traumatológia. K dispozícii by mal byť aj triediaci zdravotnícky pracovník, ktorý určí, ktorým špecialistom by mal byť práve privezený pacient vyšetrený v prvom rade. Predpokladom plynulej prevádzky takéhoto typu centrálneho príjmu je samostatné laboratórium s personálom na realizáciu vyšetrení vzoriek krvi či moču a, samozrejme, dostupnosť rádiodiagnostického pracoviska s RTG, CT a ultrazvukovým prístrojom. Naproti tomu urgentné príjmy typu 1 by mali fungovať najmä v okresných mestách a mali by byť akousi nadstavbou LSPP. Čo si myslíte o paušálnom systéme financovania urgentu druhého typu, ktorý bude aj v Nitre? Myslím si, že je to dvojsečná zbraň. Na jednej strane sa tým zabezpečí pravidelný prílev finančných prostriedkov, na druhej strane však mesačná platba pre centrálny príjem nemusí adekvátne zodpovedať jeho skutočnej vyťaženosti. Myslíte si, že vzdelávanie personálu na urgentnom príjme je postačujúce?  Vzdelanie lekárov, ako aj ostatných zdravotníckych pracovníkov na centrálnom príjme, je v podstate celoživotná záležitosť. Pre získanie praktických zručností a skúseností je dôležité, aby sa mladí lekári mohli učiť „za pochodu“ od starších kolegov, na čo však nie je pri veľkej vyťaženosti urgentov vždy jednoduché dbať. Lekári, ako aj zdravotné sestry, majú možnosť sa kontinuálne vzdelávať prostredníctvom odborných seminárov organizovaných na úrovni kliniky či celej nemocnice. Odporúčame:
Poplatky na urgente spôsobujú chaos, Asociácia na ochranu práv pacientov navrhuje riešenie Ako hodnotíte prácu záchranárov na urgentnom príjme, sú prínosom alebo by mali zostať v ambulanciách záchrannej služby? Myslím si, že pre záchranárov je prax na ambulanciách centrálneho príjmu veľkým prínosom. Na druhej strane sa však od nich očakáva, že sa stanú plnohodnotnou súčasťou personálu a budú sa podieľať na prevádzke v plnej miere, najmä pri veľkej vyťaženosti urgentného príjmu. Ich skúsenosti a postrehy môžu byť pre lekárov a ostatný personál obohacujúcim príspevkom do ich ďalšej pôsobnosti. Na urgentnom príjme končí denno-denne mnoho ľudí, ktorí možno zneužívajú systém. Čo by pomohlo, aby slúžil predovšetkým pre tých, ktorých stav je akútny, a nie aj pre bezdomovcov a rôznych asociálov? V tomto prípade ide o komplexný problém. Na jednej strane, ako hovoríte, prvoradou úlohou urgentného príjmu nie je starostlivosť o bezdomovcov, ktorí prídu v podnapitom stave, a potrebujú „vytriezvieť“. Na druhej strane je to však skupina ľudí, o ktorej problémy by sa spoločnosť mala zaujímať a snažiť sa ich konštruktívne riešiť. V zimných mesiacoch sa pracovníci centrálnych príjmov často stretávajú aj s asociálmi, ktorých je potrebné ošetriť z dôvodu podchladenia a značne zanedbaného hygienickému statusu. Ide o situácie, ktorým by sa dalo účinne predchádzať. Netreba hovoriť o sieti sociálnych zariadení a útulkov, ktoré sú určené pre tieto skupiny ľudí a sú im k dispozícii. Problém je komplexný, dôležitá je prevencia, ktorá možno u nás nedosahuje dostatočnú úroveň, a privážanie bezdomovcov na centrálny príjem z dôvodu alkoholového opojenia či zlej sociálnej situácie určite nie je konštruktívnym riešením. Sú dnes urgentné príjmy pripravené zvládnuť desiatky pacientov napríklad v prípade hromadného nešťastia, teroristického útoku alebo iného nešťastia, pri ktorom by bolo mnoho ľahko a ťažko zranených a v jednom okamihu by mali byť privezení na urgentný príjem?  V tomto prípade by bolo vhodné posudzovať urgentný príjem v každej nemocnici zvlášť. To, ako by zvládol takýto nápor pacientov, závisí nielen od jeho personálneho vybavenia, počtu lekárov, sestier a sanitárov, ale aj priestorových podmienok a dostupnosti základných laboratórnych a rádiodiagnostických vyšetrení. Odporúčame:
Fakultná nemocnica Nitra musí vrátiť milióny eur na heliport, nestihla vyčerpať dotáciu Buďme teda konkrétni. Ako je na tom urgentný príjem v Nitre, kde pôsobíte? Pokiaľ ide o urgentný príjem v Nitre, napriek vysokej odbornej úrovni zdravotníckeho personálu a dobrému materiálovému vybaveniu je stále čo vylepšovať, predovšetkým po priestorovej stránke a z hľadiska rýchlej dostupnosti základných vyšetrení. Skutočnú pripravenosť urgentu na takýto scenár by ukázala až skutočnosť. Ľudia s akými ťažkosťami najčastejšie navštevujú urgentný príjem, dajú sa zhrnúť do nejakej skupiny? Samozrejme, každý pacient je iný a vyžaduje individuálny prístup lekára. Rámcovo zhrnúť by sa snáď dali iba najčastejšie ťažkosti, s ktorými ľudia prichádzajú na urgent, ako sú bolesti brucha, bolesti na hrudníku, dušnosť či vysoké hodnoty krvného tlaku. Našou úlohou je realizovať komplexnú diagnostiku, pretože aj za rovnakými symptómami sa u rôznych pacientov môže ukrývať rôzna príčina. Spomeniete si na najdlhšie čakajúceho pacienta, ktorého stav si nevyžadoval urgentné vyšetrenie? Mali sme napríklad pacientku, ktorá udávala bolesti bedrového kĺbu. Musela čakať na vyšetrenie, pretože prednosť mali dvaja pacienti s bolesťami na hrudníku, ktorých priviezla záchranka a ďalší pán s dušnosťou. Poradie vyšetrovaných pacientov vždy určuje lekár podľa závažnosti zdravotného stavu. Pamätáte si na nejaký náročný prípad, ktorý vám možno aj po rokoch zostal v pamäti?  Nedávno počas mojej nočnej služby doviezla záchranka na urgentný príjem pacienta, ktorý mal pôvodne príznaky náhlej cievnej mozgovej príhody. Lekárka záchrannej služby postupovala správne, už cestou do nemocnice telefonicky konzultovala službukonajúceho neurológa, ktorý indikoval akútne CT vyšetrenie mozgu. Lenže cestou na vyšetrenie začal byť pacient  v sanitke náhle dušný, stav sa zhoršoval doslova z minúty na minútu, klesal mu krvný tlak a hladina kyslíka v krvi. Stav sme vyhodnotili ako opuch pľúc a pacienta sme ihneď, bez pôvodne plánovaného CT vyšetrenia, odoslali na príjem na kardiológiu. Odporúčame:
Fakultná nemocnica Nitra vymenila generálneho riaditeľa, ide už o tretieho v priebehu pol roka Aj napriek náročnosti a vážnosti vašej práce, stávajú sa aj veselé príhody, kedy bolo ťažké zadržať smiech? Pokiaľ ide o úsmevné príhody, raz som ošetroval 94-ročnú babičku, ktorej sa ťažko dýchalo. Po infúzii sa cítila lepšie a keď sme ju prepúšťali domov, priala mi všetko dobré, nech sa mi len darí, aj všetkým sestrám a pacientom tu na urgente. Tak som od nej odchádzal so širokým úsmevom a dobrým pocitom. Stalo sa vám, že ste museli zachraňovať blízkeho alebo pomáhať pri záchrane života alebo zranení mimo pracoviska? "Musím zaklopať", ale zatiaľ som ešte nebol v takejto situácii. Občas sa mi však stáva pri nastupovaní do vlaku alebo do lietadla, že v duchu uvažujem o tom, ako je osud nevyspytateľný a niektorý z pasažierov môže kedykoľvek „prekvapiť“ potrebou akútnej lekárskej starostlivosti. Niektorí moji kolegovia už podobné skúsenosti majú. Vaša práca je náročná, ako relaxujete? Momentálne je pre mňa najväčším relaxom rodina, hlavne malá dcérka. Po práci sa snažím čo najviac času venovať jej. A okrem toho po náročnom dni, keď cez ambulanciu urgentného príjmu prejdú niekedy aj desiatky ľudí, je dobrým relaxom aj chvíľa ticha s dobrou knihou. Autor rozhovoru Peter Valo nie je interným redaktorom portálu WebNoviny.sk.      

Viac k témam: Fakultná nemocnica Nitra, urgentný príjem, zdravotníctvo
Zdroj: Webnoviny.sk - Keď ide o sekundy – za dverami urgentného príjmu (rozhovor) © SITA Všetky práva vyhradené.

Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) je typickou bábkou Roberta Fica, aj keď sa tomuto označeniu bráni. Strana Sloboda a Solidarita tak reaguje vo svojom stanovisku na margo Pellegriniho vyjadrení, ktoré zazneli počas víkendu.

Obhajovanie policajného prezidenta Gašpara

„Obhajovať policajného prezidenta Tibora Gašpara slovami, že je to maximálny profesionál, môže naozaj len Ficova bábka. Druhou možnosťou je, že sám Pellegrini chce Gašpara udržať vo funkcii, lebo je súčasťou korupčnej mafie a potrebuje jeho pomoc. Potom je však premiér Gašparovou bábkou,“ uviedli liberáli. Odporúčame:
Premiér Pellegrini označil Gašpara za špičkového profesionála aj vysvetľoval svoje majetkové pomery Policajný prezident Tibor Gašpar je podľa Pellegriniho špičkový profesionál, za ktorého vedenia dôvera v políciu každý rok rastie a štatistiky trestnej činnosti majú pozitívny trend. Premiér sa takto vyjadril v diskusnej nedeľnej relácii televízie TA3 V politike s tým, že aj vďaka Gašparovi Slovensko patrí medzi najbezpečnejšie krajiny na svete.

Symbol spolitizovania polície

Tibor Gašpar nie je podľa SaS len symbolom trestuhodného spolitizovania policajného zboru, vydieračských a korupčných praktík, ktoré ho ovládajú, ale vzhľadom na svoju funkcii aj reálnym dejateľom vyšetrovacích procesov, ktoré sa končia okrídlenou vetou, že sa skutok nestal. Odporúčame:
Nebolo to neslušné ultimátum, hovoria zástupcovia iniciatívy Za slušné Slovensko o videu Druckerovi „Predseda vlády Pellegrini predstiera, že nechápe motívy pobúrených občanov, ktorí stoja na námestiach a požadujú Gašparov odchod. Je to typická arogancia moci a cynizmus, ktorý sa naučil od svojho straníckeho predsedu Fica,“ dodal podpredseda SaS Ľubomír Galko. Pellegrini v nedeľu tiež kritizoval pokračujúci tlak verejnosti na Gašparovo odstúpenie. Organizátori zhromaždení sa pritom podľa neho odmietli stretnúť s ministrom vnútra Tomášom Druckerom, namiesto toho mu poslali „video s ultimátom na jeho odvolanie“.

Viac k témam: Peter Pellegrini, Robert Fico, SaS Sloboda a Solidarita, Tibor Gašpar, Vláda SR
Zdroj: Webnoviny.sk - Pellegrini je Ficova bábka alebo súčasť korupčnej mafie, reaguje SaS na jeho obranu Gašpara © SITA Všetky práva vyhradené.

TRENČÍN 16. apríla 2018 (WBN/PR) - Slovenský tanečný festival EDMANIA počas dvoch dní 22. – 23. jún 2018 prinesie viac ako 40 rôznych DJs z celého sveta, ktorí sa predstavia na dvoch stageoch a odprezentujú rôzne prúdy aktuálnej tanečnej hudby. Staň sa súčasťou tanečnej revolúcie! Do EDMANIA OPEN AIR 2018 zostávajú už ani nie celé 3 mesiace. A vy sa už teraz môžete tešiť na spoločnú slovenskú premiéru dvojice AXWELL Λ INGROSSO, ktorých žiadnemu fanúšikovi tanečnej hudby netreba snáď ani predstavovať. Členovia legendárnej Swedish House Mafia prinesú do Trenčína svoje najväčšie hity ako „More Than You Know“, „Sun Is Shining“ či „Dark River“. Svoje vystúpenie v Trenčíne si pre skvelé ohlasy zopakuje austrálsky trancer – MARLO. Z Austrálie k nám pricestuje aj ďalší headliner – TIMMY TRUMPET, ktorý do kufra pribalí aj svoju povestnú trúbku. A že EDMANIA reflektuje aktuálny dopyt fanúšikov dokazuje pridaním UNDERGROUND stagu, ktorého headlinerom bude slovinská techno legenda – UMEK!

K UMEKovi na underground stage pribudol známy taliansky techno DJ a producent Enrico Sangiuliano, Francúz Technasia či mladý Holanďan Franky Rizardo, ktorý reprezentuje Defected sound. Milovníkov trance potešia mená ako Ben Nicky, Jordan Suckley, Exis, Steve Allen, Andy Moor, Rank 1, Standerwick, David Gravell, Nifra, Davey Asprey či Estiva.
Na EUROPA 2 mainstage sa okrem headlinerov predstaví množstvo skvelých DJs z celého sveta. Medzi inými: Kura, Juicy M, Tony Junior, Maurice West, Mark Villa, Mike Williams, Breathe Carolina, Salvatore Ganacci, The Him alebo Sam Feldt LIVE, ktorý spolu so sebou prinesie aj ďalších talentovaných hudobníkov. Slovenské farby bude na EUROPA 2 main stage hájiť absolútna špička slovenského DJingu – DJ EKG. Predstaví sa v piatok v exkluzívnom 3 hodinovom opening sete. Z Čiech pricestujú main stage posily – Manene, Nfix & CandiceSasha Vee, ktorý bude mať na starosti jeho otvorenie v sobotu. Na undergroundovom stagi sa objavia aj legendy scény – Toky b2b Boss, doplnia ich: Drahosh b2b Elsy, Lucca, Thin & Thick, Martin FrostToffy. Portal (trance stage) zahrejú svojimi setmi šikovní Česi – ProggyBoyLuigi Di Mare, ale nebude chýbať ani domáci Soul Mirror. Okrem nadupaného lineupu pripravujeme pre našich návštevníkov veľkokapacitnú chill zónu, denný program na sobotu, dve stanové mestečká, kyvadlovú dopravu a omnoho viac. V spolupráci s jednotkou na Slovensku – Ministry Rental – sa postaráme o nezabudnuteľnú audiovizuálnu show, ktorá neodmysliteľne patrí ku kvalitnému festivalu. EDMANIA prepisuje históriu tanečnej hudby na Slovensku a ty pri tom nesmieš chýbať! Kúp si svoju vstupenku ešte stále za parádnych 54,99€ na www.edmania.eu/vstupenky/ a staň sa súčasťou slovenskej tanečnej revolúcie! POZOR – ceny vstupeniek sa budú zvyšovať – cena dvojdňovej vstupenky na mieste bude 70€. Horúce novinky môžeš sledovať na našom Facebooku!

Viac k témam: EDMANIA, festival
Zdroj: Webnoviny.sk - EDMANIA predstavila kompletný lineup: Zaži tanečnú revolúciu na vlastnej koži! © SITA Všetky práva vyhradené.

WASHINGTON 16. apríla (WebNoviny.sk) - Bývalý riaditeľ Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) James Comey si myslí, že prezident Donald Trump je morálne nespôsobilý na to, aby bol prezidentom. Vyjadril sa tak v nedeľu v rozhovore pre televíznu stanicu ABC. Podľa jeho názoru u Trumpa nie je problém v jeho zdravotnom stave, v rámci ktorého mnohí spochybňovali jeho duševné schopnosti. Odporúčame:
Američania potrestajú Rusko za pomoc Sýrii, pripravujú nové sankcie Comey, naopak, tvrdí, že Trump nie je spôsobilý morálne, pretože zaobchádza so ženami, "akoby boli kusy mäsa" a neustále klame o malých aj veľkých záležitostiach a chce, aby tomu Američania verili. Podľa slov exšéfa FBI musí prezident "stelesňovať rešpekt a zastávať základné hodnoty krajiny, predovšetkým pravdu". Trump to však nedokáže a preto "nie je morálne spôsobilý" byť prezidentom, myslí si Comey.

Viac k témam: Donald Trump, FBI Federal Bureau of Investigation, James Comey, USA
Zdroj: Webnoviny.sk - So ženami zaobchádza, akoby boli kusy mäsa a neustále klame, pustil sa do Trumpa exšéf FBI © SITA Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA/MALACKY 16. apríla (WebNoviny.sk) - Dvoch cyklistov (15 a 18 r.) v nedeľu popoludní prepadli na cyklotrase medzi obcami Moravský Svätý Ján v Senickom okrese a Malé Leváre v okrese Malacky. Páchatelia vyzbrojení palicami ich obrali o bicykle a ušli smerom na Veľké Leváre. Odporúčame:
Foto: Muži ukradli z predajne tisícky eur a schovali ich v kanáli, polícia ich už obvinila Ako agentúru SITA informoval bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, tínedžeri neboli zranení, krádežou im spôsobili škodu 700 eur. Polícia začala trestné stíhanie vo veci pre lúpež, kde je trestná sadzba tri až osem rokov.

Viac k témam: cyklotrasa, krádež, krimi, lúpež, Polícia SR, Slovensko
Zdroj: Webnoviny.sk - Lupiči vyzbrojení palicami prepadli na cyklotrase dvoch tínedžerov a obrali ich o bicykle © SITA Všetky práva vyhradené.

O konštruktívny dialóg s vládou sa chcú naďalej snažiť predstavitelia iniciatívy Cesty pre Slovensko, ktorá žiada riešiť opravy ciest druhej a tretej triedy na Slovensku. Banskobystrický krajský poslanec Ondrej Lunter tak reagoval na vyjadrenia premiéra Petra Pellegriniho v diskusnej relácii televízie TA3 v nedeľu 15. apríla. Premiér odkázal predsedom krajských samospráv, aby najskôr efektívne minuli 255 miliónov eur z európskych peňazí.

Na opravy ciest nebudú eurofondy stačiť

„Banskobystrický kraj má k dispozícii 41 miliónov a nemá hotový ani jeden projekt. Ani v jednom kraji nie je ukončené verejné obstarávanie. Odkazujem našim županom, máte k dispozícii 255 miliónov eur, najprv ukážte, ako ich viete efektívne minúť a potom si sadneme za stôl a budeme hovoriť, koľko vám ako vláda ešte dáme,“ uviedol Pellegrini. Lunter však vysvetľuje, že rozpočty krajov v kombinácii s eurofondami na opravy všetkých havarijných úsekov nebudú postačovať. Odporúčame:
V otázke migrácie príde Slovensko s vlastnými návrhmi, prisľúbil premiér Pellegrini „Je skrátka fakt, že ani prostriedky krajov, ani prostriedky z eurofondov na dobehnutie tohto obrovského technologického dlhu nepostačia. Prostriedky z eurofondov sú určené na väčšie modernizácie ciest, ktoré spĺňajú presné podmienky operačného programu. Len časť ciest II. a III. triedy však tieto podmienky plní a k dispozícii je len obmedzené množstvo financií,“ uviedol Lunter.

Infraštruktúra ako národná priorita

Ako ďalej uviedol poslanec BBSK, požadovaných 320 miliónov eur na tri roky je určených pre tie cesty, ktoré opraviť z fondových prostriedkov jednoducho nie je možné. Ani keby všetky kraje vyčerpali alokované zdroje hneď zajtra, väčšina poškodených ciest stále ostane v nevyhovujúcom a havarijnom stave. Podľa Luntera sa kritický stav infraštruktúry regiónov Slovenska musí stať národnou prioritou. „Bol by som nerád, keby sa naša iniciatíva skončila zbytočnou mediálnou prestrelkou. Pána premiéra oslovím ešte raz a verím, že nájdeme spoločnú reč - a hlavne spoločné skutky v prospech ľudí žijúcich v regiónoch našej krajiny,“ dodal Lunter. Odporúčame:
Predsedom Združenia samosprávnych krajov sa stal Viskupič, iniciuje stretnutie s Lubyovou Kritický stav ciest druhej a tretej triedy na Slovensku podnietil primátorov a poslancov krajských zastupiteľstiev spojiť sa v rámci iniciatívy Cesty pre Slovensko. Vo svojej výzve a liste adresovanom predsedovi vlády žiadali vyčlenenie 320 miliónov eur na cesty druhej a tretej triedy. Spolu s prostriedkami z krajských rozpočtov a Európskej únie by tak podľa iniciatívy mohli byť v krátkom čase opravené všetky regionálne cesty v havarijnom stave.

Viac k témam: doprava, eurofondy, Európska únia, Ján Lunter, Ondrej Lunter, Peter Pellegrini
Zdroj: Webnoviny.sk - Kraje by mali podľa Pellegriniho využiť eurofondy na opravy ciest, podľa Luntera nebudú stačiť © SITA Všetky práva vyhradené.

WASHINGTON 16. apríla (WebNoviny.sk) - Spojené štáty pripravujú nové sankcie proti Rusku. Majú byť trestom za to, že Moskva umožnila vláde prezidenta Baššára al-Asada, aby použila v Sýrii chemické zbrane. Informovala o tom americká veľvyslankyňa pri OSN Nikki Haleyová. Odporúčame:
Putin odsúdil útok spojencov v Sýrii ako agresiu a žiada o zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN Podľa jej slov Rusko zablokovalo už šesť pokusov Bezpečnostnej rady o zjednodušenie vyšetrovania nasadenia chemických zbraní v Sýrii. "Medzinárodné spoločenstvo nedovolí, aby sa chemické zbrane vrátili naspäť do nášho každodenného života," zdôraznila. Skutočnosť, že to Rusko kryje, sa musí podľa jej vyjadrenia skončiť. Odporúčame:
USA vyvracajú tvrdenie Ruska o zostrelení rakiet spojeneckej armády, zasiahli vraj všetky ciele Spojené štáty, Francúzsko a Británia v reakcii na pravdepodobné použitie chemických zbraní v meste Dúmá podnikli v Sýrii útok, aby potrestali al-Asadov režim a odradili ho od používania takýchto zbraní v budúcnosti. Americký prezident Donald Trump v nedeľu uviedol, že raketový útok na zbrojné ciele v Sýrii bol uskutočnený "dokonale".

Viac k témam: Baššár al-Asad, Bezpečnostná rada OSN, chemické zbrane, chemický útok, Donald Trump, Nikki Haleyová, OSN Organizácia spojených národov, Rusko, sankcie proti Rusku, Sýria, USA
Zdroj: Webnoviny.sk - Američania potrestajú Rusko za pomoc Sýrii, pripravujú nové sankcie © SITA Všetky práva vyhradené.

Hnutie SME RODINA – Boris Kollár je v jesenných komunálnych voľbách pripravené podporiť každého dobrého kandidáta z celého Slovenska. Ako povedal v pondelok pre agentúru SITA predseda hnutia Boris Kollár, z predbežných rokovaní s ostatnými stranami vyplýva, že hnutie bude spolupracovať aj so stranami SaS a OĽANO. „Chceme rokovať na úrovniach regionálnych a okresných predsedov strán samostatne, individuálne od prípadu k prípadu,“ uviedol Kollár s tým, že rokovali na regionálnej úrovni aj s ďalšími stranami. Odporúčame:
SaS a OĽaNO nepriberú KDH k centrálnej dohode pred komunálnymi voľbami Podľa Kollára tak ako v parlamente hnutie Sme rodina pozerá pri podpore zákonov na to, či návrhy pomôžu alebo nepomôžu občanom, a nie kto ich predkladá, tak chcú pristupovať aj v komunálnych voľbách. „Nás bude zaujímať, aký je to kandidát, nie za akú stranu kandiduje. Pre nás je najdôležitejšie, aby kandidát pracoval pre občanov a nie pre svojich sponzorov a oligarchov. To je naše hlavné kritérium pri podpore kandidátov v komunálnych voľbách,“ uviedol Kollár s tým, že jeho hnutie je preto pripravené rokovať s každou relevantnou stranou, ktorá takého kandidáta ponúkne.

Viac k témam: Boris Kollár, komunálne voľby 2018, OĽaNO Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, SaS Sloboda a Solidarita, Sme Rodina Boris Kollár
Zdroj: Webnoviny.sk - Hnutie Sme rodina je v komunálnych voľbách pripravené podporiť každého dobrého kandidáta © SITA Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 16. apríla (WebNoviny.sk) - V polovici mája sa uskutoční už 13. ročník bezpečnostnej konferencie GLOBSEC. V termíne od 17. do 19. mája prídu do Bratislavy opäť stovky politikov, diplomatov, odborníkov na zahraničnú politiku či bezpečnosť. Fórum sa bude venovať fenoménu zneužívania sociálnych sietí teroristickými skupinami na nábor nových ľudí a koordináciu útokov, nestabilite na Blízkom východe a s tým spojenú humanitárnu krízu, ale tradične aj transatlantickým vzťahom a budúcnosťou Európskej únie vo svetle nedávnych volieb. "Internet sa stal bojovým poľom myšlienok, kde trollovia a automatizované roboty prekrúcajú fakty. Technológie posilňujú občanov, ale aj odrádzajú od demokracie," avizuje ďalšiu tému - vplyv technológií a sociálnych sietí na demokratické systémy krajín organizácia Globsec na svojej internetovej stránke. Zúčastnení budú diskutovať aj o umelej inteligencii.

Organizátori avizujú aj účasť Volkera

Na Globsecu sa aj tento rok zúčastnia minister zahraničných vecí a predseda 72. Valného zhromaždenia OSN Miroslav Lajčák, podpredseda Európskej komisie pre energetiku Maroš Šefčovič či bývalý minister pre vnútornú bezpečnosť vo vláde Georga W. Busha Michael Chertoff. Na konferenciu príde aj ekonóm, Lajčákov poradca, profesor Kolumbijskej univerzity Jeffrey Sachs, ktorý bol poradcom aj poľského hnutia Solidarita a venuje sa hlavne témam rozvoja a boja proti chudobe. Z Európskej komisie ďalej prídu prvý viceprezident EK Frans Timmermans a najvyššie postavená Slovenska Katarína Mathernová, ktorá pôsobí ako zástupkyňa generálneho riaditeľa pre rozširovanie a susedskú politiku EÚ. Organizátori avizujú aj účasť Kurta Volkera - špeciálneho vyslanca USA pre Ukrajinu. V zozname rečníkov je aj teoretik medzinárodných vzťahov, významný americký politológ Joseph Nye, ktorý je autorom pojmu "mäkká sila".

Globsec má za sebou 12 ročníkov

Ďalším hosťom bude stály predstaviteľ Ruskej federácie pri OSN Vasilij Nebenzia. Nebenzia na tomto poste nahradil Vitalija Čurkina, ktorý minulý rok zomrel. Nebenzia bol dovtedy štátnym tajomník ruského ministerstva zahraničných vecí. Slovenský premiér Peter Pellegrini avizoval, že tento rok sa na Globsecu zúčastní aj generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg. Vlani prišli jeho zástupkyňa Rose Gottemoeller. Naposledy bol na Globsecu šéf NATO v roku 2014, vtedy ním bol Anders Fogh Rasmussen. Globsec má za sebou 12 ročníkov. Doteraz sa na ňom zúčastnili tisícky hostí vrátane vtedajšieho britského premiéra Davida Camerona, bývalej ministerky zahraničných vecí USA československého pôvodu Madeleine Albright, pravidelne naň prichádzajú aj prezidenti, premiéri či ministri zahraničných vecí. Počas konferencie organizátori udeľujú aj Českú a slovenskú transatlantickú cenu.

Viac k témam: Frans Timmermans, Globsec, Jeffrey Sachs, Jens Stoltenberg, Katarína Mathernová, Maroš Šefčovič, Michael Chertoff, Miroslav Lajčák, OSN Organizácia spojených národov, Vasilij Nebenzia
Zdroj: Webnoviny.sk - Na konferenciu GLOBSEC do Bratislavy prídu aj šéf NATO a zástupca Ruska v OSN © SITA Všetky práva vyhradené.

Reklama