22. apríl 2024
Facebook

Kurzy a školenia

Názov kurzu

Zákon o majetku obcí a právna úprava pozemkového vlastníctva
Obsah kurzu

Získajte prehľad o právnych predpisoch zameraných na úpravu vzťahov k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa vo vidieckych oblastiach (poľnohospodárske a lesné pozemky, stavby, nehnuteľný majetok obcí, záhradkárske osady, urbárske a iné pozemkové spoločenstvá,...).

Seminár je určený pre

Pracovníkov obecných úradov, starostov obcí, členov obecných zastupiteľstiev, pracovníkov a členov organizácií podnikajúcich na vidieckych nehnuteľnostiach (poľnohospodárskych družstvách), členov a funkcionárov urbárskych a iných pozemkových spoločenstiev.

Obsah seminára

 • Prehľad základných pojmov:
  • nehnuteľnosť (§ 119 Občianskeho zákonníka),
  • právne vzťahy k nehnuteľnostiam - vlastníctvo, spoluvlastníctvo, držba, nájom, vecné bremeno,
  • pôda,
  • pozemok,
  • stavba.
 • Právne predpisy upravujúce nasledovný okruh vzťahov k nehnuteľnostiam:
  • nehnuteľnosti vo vlastníctve obcí: zákon o majetku obcí, zákon o prevode nehnuteľného majetku štátu na obec a VÚC, zákon o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a VÚC,
  • poľnohospodárske nehnuteľnosti: zákon o pôde, zákon o pozemkových úpravách, zákon o nájme poľnohospodárskych a lesných pozemkov, zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, zákon o užívaní pozemkov v zriadených záhradkárskych osadách,
  • vlastnícke vzťahy: zákon o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam, zákon o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom, zákon o pozemkových spoločenstvách, zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov,
  • právne vzťahy upravujúce zasahovanie do vlastníctva nehnuteľného majetku na vidieku: zákon o lesoch, vyhláška o postupe pri ochrane lesného pôdneho fondu, zákon o poľovníctve, stavebný zákon, zákon o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľníc a ciest pre motorové vozidlá, zákon o ochrane prírody a krajiny, banský zákon, geologický zákon, zákon o geodézii a kartografii, zákon o energetike, cestný zákon a ďalšie právne predpisy, ktoré sa týkajú nakladania s nehnuteľnosťami.
Spracovanie publikácie
 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 11.30  prednáška
 • 11.30 – 12.30  obed
 • 12.30 – 16.00  prednáška a diskusia

Variant
Cena:120
Čas:8.30-16.00
Dátum:2011-10-18 00:00:00
Miesto konania kurzu:Bratislava
Lektor:Mgr. Ján Mikulka

Reklama

Anketa

Rozmýšľali ste o premiestnení Vašej firmy do daňového raja?

áno, už som tak urobil - 14.3%
áno pripravujem sa na to - 35.7%
nie nerozmýšľal som - 35.7%
nie nerozmýšľal som a ani tak neurobím - 14.3%
The voting for this poll has ended on: september 9, 2013

Partneri projektu

judikaty sita

Ekonomický portál financnik.sk Vám prináša

ginal robinson banner