21. jún 2024
Facebook

Kurzy a školenia

Názov kurzu

Manažment investičnej výstavby
Obsah kurzu

Oboznámte sa so zásadami manažmentu investičnej výstavby z pohľadu jednotlivých účastníkov výstavby (zhotoviteľ stavby, dokumentácie; stavebník, investor,...).
Investičnú výstavbu je totiž potrebné chápať ako zjednocujúci činiteľ, ktorý spája na prvý pohľad diametrálne odlišné záujmy týchto účastníkov investičného procesu.


Seminár je určený pre

Investorov, stavebníkov, objednávateľov stavby, zhotoviteľov stavby alebo časti stavby, zhotoviteľov dokumentácie pre stavbu,...


Obsah seminára

 • Odborný profil pracovníkov, zúčastnených na príprave, na realizácii a na uvádzanie dokončených stavieb do prevádzky alebo do užívania.
 • Dokumentácia pre stavbu:
  • dokumentácia pre územné konanie,
  • investorský zámer - formovanie investorského zámeru a prijatie investorského rozhodnutia,
  • stavebný zámer verejnej práce,
  • projekt pre stavebné povolenie,
  • realizačné projekty,
  • projekt pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačných projektov,
  • oceňovanie projektových prác a inžinierskych činností,
  • zhotoviteľská dokumentácia.
 • Výber zhotoviteľa stavby alebo časti stavby a systém zmluvného zabezpečenia investičnej výstavby:
  • zmluva o dielo na zhotovenie stavby,
  • zmluva o dielo na zhotovenie stavebnej časti alebo technologickej časti stavby,
  • zmluva o dielo na zhotovenie stavebného objektu alebo prevádzkového súboru,
  • zmluva o dielo na zhotovenie montáže,
  • zmluvné zabezpečenie vykonávania čiastkových prác pre stavbu,
  • kúpna zmluva,
  • zmluva o technickej pomoci,
  • zmluvy na poskytovanie inžinierskych služieb.
 • Riadenie prípravy a realizácie stavieb:
  • vedenie uskutočňovania stavieb stavbyvedúcim,
  • operatívne porady vedenia stavby,
  • kontrolné porady zástupcov štatutárnych orgánov účastníkov výstavby,
  • vedenie stavebných denníkov.
 • Výkon dozornej činnosti na stavbách:
  • autorský dozor,
  • odborný autorský dohľad,
  • stavebný dozor,
  • dozorná činnosť na verejných prácach,
  • technický dozor objednávateľa,
  • štátny stavebný dohľad.

Poznámky

 • Súčasťou každej témy sú aj praktické skúsenosti a odporúčania prednášateľa k predneseným príspevkom.
 • Diskusia k jednotlivým témam bude prebiehať súbežne s témami. Táto skutočnosť nevylučuje možnosť diskutovať počas seminára o ľubovoľnom probléme z oblasti prípravy a realizácie investičnej výstavby.

Spracovanie publikácie
 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 11.30  prednáška
 • 11.30 – 12.30  obed
 • 12.30 – 16.00  prednáška a diskusia

Variant
Cena:150
Čas:8.30-16.00
Dtum:2011-10-20 00:00:00
Miesto konania kurzu:Bratislava
Lektor:Ing. Vasil Ivanov
Cena:150
Čas:8.30-16.00
Dtum:2011-11-10 00:00:00
Miesto konania kurzu:Bratislava
Lektor:Ing. Vasil Ivanov
Cena:150
Čas:8.30-16.00
Dtum:2012-01-30 00:00:00
Miesto konania kurzu:Bratislava
Lektor:Ing. Vasil Ivanov

Reklama

Anketa

Rozmýšľali ste o premiestnení Vašej firmy do daňového raja?

áno, už som tak urobil - 14.3%
áno pripravujem sa na to - 35.7%
nie nerozmýšľal som - 35.7%
nie nerozmýšľal som a ani tak neurobím - 14.3%
The voting for this poll has ended on: september 9, 2013

Partneri projektu

judikaty sita

Ekonomický portál financnik.sk Vám prináša

ginal robinson banner