23. apríl 2024
Facebook

Kurzy a školenia

Názov kurzu

Ako získať prostriedky pre neziskové organizácie?
Obsah kurzu

Oboznámte sa s existujúcimi možnosťami pre získavanie prostriedkov z externých medzinárodných zdrojov, s princípmi pre vyhľadávanie a identifikovanie vhodných zdrojov, ako aj základné pravidlá pre prípravu projektových žiadostí.
Nenechajte si ujsť i praktickú ukážku rôznych formulárov projektových žiadostí a rozpočtov, či vypracovanie projektového zámeru podľa metódy logickej matice.


Seminár je určený pre

Pracovníkov neziskových organizácií zodpovedných za fundraising a rozvojové projekty.


Tematické okruhy seminára

Prehľad potenciálnych medzinárodných zdrojov financovania

 • EÚ programy teritoriálnej spolupráce (cezhraničná a regionálna spolupráca):
  • začlenenie v rámci systému financovania EÚ,
  • prehľad programov a podmienok, pravidiel v rámci jednotlivých programov.
 • EÚ komunitárne programy:
  • začlenenie v rámci systému financovania EÚ,
  • prehľad programov a podmienok financovania, pravidiel v rámci jednotlivých programov,
  • programy: Program celoživotného vzdelávania, CIP, 7. rámcový program, Európa pre občanov, Kultúra, Media, Mládež v akcii.
 • EÚ rozvojové programy:
  • predvstupové fondy IPA (spolupráca s krajinami na Balkáne a s Tureckom),
  • EuropeAid (rozvojová pomoc EÚ tretím krajinám).
 • Súkromné zahraničné nadácie, firemné nadácie (prehľad donorov a ich priorít, podmienok pre získavanie financií).

Získavanie externého financovania

 • Analýza požiadaviek donorov (všeobecné princípy, odporúčania).
 • Projektové partnerstvá (pricípy, požiadavky, možnosti).
 • Partneri vs. dodávatelia (možnosti a porovnanie).
 • Príprava projektových žiadostí:
  • úvod k metóde matice logického rámca (logframe),
  • plán aktivít (príprava, formáty),
  • rozpočet projektu (identifikácia vstupov, oprávnenosť výdavkov, kroky pri príprave rozpočtu, metódy overovania).
 • Ukážka formulárov žiadostí a rozpočtov.

Spracovanie publikácie
 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 11.30  prednáška
 • 11.30 – 12.30  obed
 • 12.30 – 16.00  prednáška a diskusia

Variant
Cena:120
Čas:8.30-16.00
Dtum:2011-10-06 00:00:00
Miesto konania kurzu:Bratislava
Lektor:Mgr. Daniela Olejárová
Cena:120
Čas:8.30-16.00
Dtum:2011-11-30 00:00:00
Miesto konania kurzu:Žilina
Lektor:Mgr. Daniela Olejárová
Cena:120
Čas:8.30-16.00
Dtum:2011-12-06 00:00:00
Miesto konania kurzu:Bratislava
Lektor:Mgr. Daniela Olejárová

Reklama

Anketa

Rozmýšľali ste o premiestnení Vašej firmy do daňového raja?

áno, už som tak urobil - 14.3%
áno pripravujem sa na to - 35.7%
nie nerozmýšľal som - 35.7%
nie nerozmýšľal som a ani tak neurobím - 14.3%
The voting for this poll has ended on: september 9, 2013

Partneri projektu

judikaty sita

Ekonomický portál financnik.sk Vám prináša

ginal robinson banner