22. apríl 2024
Facebook

Kurzy a školenia

Názov kurzu

Princípy efektívnej komunikácie medzi podnikateľským subjektom a komerčnou bankou
Obsah kurzu

Na základe praktických skúseností sa oboznámte s prístupmi pri rozhodovaní o miere a štruktúre finančnej závislosti firmy, pri optimalizácii úverovej zaťaženosti v štruktúre finančných tokov firmy a pri projektovaní ekonomicky udržateľných úverových podmienok s cieľom minimalizovať poruchy finančných tokov vrátane úverových.
Na seminári získate aj poznatky pre komunikáciu s bankou pri uzatváraní úverového obchodu...


Seminár je určený pre

Manažment firiem, ako aj pracovníkov, ktorí vypracovávajú podnikateľské zámery a sú zodpovední za optimálnu schému ich finančného zabezpečenia, vrátane posúdenia efektívnosti uzatváraného úverového obchodu z pohľadu firmy ako úverového dlžníka a pracovníkov, ktorí sa zúčastňujú procesu finančného plánovania.


Obsah seminára

 • Úverové podmienky - významný faktor ovplyvňujúci mieru finančnej stability firmy:
  • ukazovatele charakterizujúce postavenie úveru vo finančných tokoch firmy z hľadiska ich zdravia,
  • miera využitia úveru ako zdroja rastu pracovného kapitálu a kapitálovej stability firmy,
  • hraničné hodnoty ekonomicky akceptovateľných úverových podmienok z hľadiska udržateľnosti miery finančnej závislosti firmy.
 • Príprava podnikateľského zámeru z hľadiska jeho akceptovateľnosti komerčnou bankou:
  • všeobecne uplatňované kvalitatívne ukazovatele,
  • základné prístupy bánk k výberu a hodnoteniu kvantitatívnych ukazovateľov,
  • najčastejšie sa vyskytujúce chyby pri vypracovaní finančnej časti predkladaného podnikateľského zámeru najmä z hľadiska predpokladaného vývoja rozhodujúcich ekonomických ukazovateľov.
 • Ukazovatele miery súladu medzi úverovými podmienkami a reálnou reprodukciou prevádzkového cyklu firmy:
  • faktory znižujúce bonitu a úveruschopnosť firmy - vplyv úverových podmienok na mieru schopnosti splácať úver,
  • postupy pri požiadavke zmeny úverových podmienok vyplývajúcich z vývoja reálnej ekonomickej pozície firmy.
 • Diskusia.

Spracovanie publikácie
 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 11.30  prednáška
 • 11.30 – 12.30  obed
 • 12.30 – 16.00  prednáška a diskusia

Variant
Cena:140
Čas:8.30-16.00
Dátum:2011-10-19 00:00:00
Miesto konania kurzu:Bratislava
Lektor:Ing. Dušan Preisinger

Reklama

Anketa

Rozmýšľali ste o premiestnení Vašej firmy do daňového raja?

áno, už som tak urobil - 14.3%
áno pripravujem sa na to - 35.7%
nie nerozmýšľal som - 35.7%
nie nerozmýšľal som a ani tak neurobím - 14.3%
The voting for this poll has ended on: september 9, 2013

Partneri projektu

judikaty sita

Ekonomický portál financnik.sk Vám prináša

ginal robinson banner