22. apríl 2024
Facebook

Kurzy a školenia

Názov kurzu

Zmeny v Zákonníku práce od 1.9.2011, zmeny v zdravotnom poistení od 1.8.2011 a príprava na zavedenie superhrubej mzdy
Obsah kurzu

Vieme ako ovplyvnili zmeny v Zákonníku práce reálny výpočet miezd. Skúsená lektorka Vám poskytne aj informácie o očakávanej reforme daní a odvodov a diskutovaná bude aj pripravovaná novinka: superhrubá mzda.
Príďte sa poradiť s Ing. Jolanou Srýčkovou...


Seminár je určený pre

Mzdárov, účtovníkov, personalistov,...


Obsah odborného seminára:

 • Zmeny podľa novely Zákonníka práce účinné od 1.9.2011.
  • Vzťah zamestnanec a zamestnávateľ, zmena pracovných a mzdových podmienok.
  • Skúšobná doba, pracovný pomer na dobu určitú, výpovedná doba.
  • Hromadné prepúšťanie, výkon inej zárobkovej činnosti.
  • Odstupné a odchodné.
  • Konto pracovného času, flexikonto, pružný pracovný čas, pracovná pohotovosť, dovolenka.
  • Delené pracovné miesto.
  • Mzda za prácu nadčas, normy spotreby práce, prekážky v práci, doba výkonu práce.
  • Pracovné podmienky žien a ich ochrana.
  • Postavenie odborového orgánu a zamestnaneckej rady a ostatné zmeny.
 • Zmena vo výpočte zrážok zo mzdy od 1.7.2011 na základe Opatrenia MPSVR SR č. 194/2011 Z.z. o úprave súm životného minima.
 • Zmeny v zákone č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení od 1.8.2011 podľa novely zákona č. 581/2004 Z.z., ktorou sa umožňuje zdravotným poisťovniam tvorba zisku.
  • Upresnenie podmienok poistenia niektorých poistencov.
  • Oznamovacie povinnosti poistencov.
  • Povinnosti súvisiace s prevodom poistného kmeňa.
  • Zoznam slúžiaci pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
  • Výkaz nedoplatkov.
 • Očakávané zmeny v rámci reformy daní a odvodov a zavedenia superhrubej mzdy od 1.1.2012.
  Základný obsah návrhu zákona o úprave príjmu zo závislej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh:
  • úpravy hrubej mzdy na "superhrubú" úroveň,
  • úpravy pravidelnej a nepravidelnej zložky príjmu na "superhrubú" úroveň,
  • parametrov daňovo - odvodového systému pre zamestnancov, SZČO, osoby, ktoré pracujú na základe dohôd,
  • sadzieb na účely platenia poistného na sociálne a zdravotné poistenie.
 • Aktuálne informácie.
 • Diskusia.

Prihláste sa na tento seminár za uvádzaciu cenu 150 EUR bez DPH 120 EUR bez DPH! Počet miest je limitovaný.

Spracovanie publikácie
 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 11.30  prednáška
 • 11.30 – 12.30  obed
 • 12.30 – 16.00  prednáška a diskusia

Variant
Cena:120
Čas:8.30-16.00
Dátum:2011-09-30 00:00:00
Miesto konania kurzu:Bratislava
Lektor:Ing. Jolana Strýčková

Reklama

Anketa

Rozmýšľali ste o premiestnení Vašej firmy do daňového raja?

áno, už som tak urobil - 14.3%
áno pripravujem sa na to - 35.7%
nie nerozmýšľal som - 35.7%
nie nerozmýšľal som a ani tak neurobím - 14.3%
The voting for this poll has ended on: september 9, 2013

Partneri projektu

judikaty sita

Ekonomický portál financnik.sk Vám prináša

ginal robinson banner