22. apríl 2024
Facebook

Kurzy a školenia

Názov kurzu

Majetok spoločnosti z účtovného a daňového hľadiska
Obsah kurzu

Odborný seminár zameraný na problematiku majetku spoločnosti. Skúsená lektorka ochotne odpovie na konkrétne otázky z Vašej praxe...


Seminár je určený pre

Účtovníkov, ekonómov,...


Obsah seminára

 • Právna úprava majetku v platnej slovenskej legislatíve.
 • Oceňovanie a členenie majetku mojej spoločnosti z pohľadu daňovej a účtovnej legislatívy - druhy, vymedzenia, rozdiely, limity obstarávacej ceny, rozdielnosti ocenenia, účtovania a daňového dopadu z titulu rôzneho druhu nadobudnutia majetku, napr. dotácie, dar...
 • Evidencia dlhodobého majetku spoločnosti - zaradenie majetku, technické zhodnotenie majetku, vyradenie, likvidácia, predaj, škoda.
 • Odpisový plán, daňové odpisy, účtovné odpisy, ich rozdiely z pohľadu legislatívy a dopady na účtovný výsledok hospodárenia a na základ dane spoločnosti, účtovanie, odložená daň, jej podstata a kedy je povinnosť o nej účtovať... Špecifiká majetku nadobúdaného formou finančného prenájmu.
 • Špecifiká drobného majetku spoločnosti - spôsoby a možnosti evidencie, interné predpisy, ktoré sú pre spoločnosť záväzné, čo je možné účtovať priamo do spotreby a čo je povinnosť viesť v operatívnej evidencii, čo je povinnosť inventarizovať, ako často, aké náležitosti musí obsahovať inventarizačný súpis a inventarizačný zápis...
 • Inventarizácia majetku spoločnosti - jej dopady a vplyv na preukaznosť účtovníctva, lehoty, frekvencia, inventarizačné rozdiely a ich zúčtovanie. Interný predpis o majetku spoločnosti - obsahové vymedzenie povinné a fakultatívne.
 • Predchádzanie porušeniu zákonných povinností v súvislosti s majetkom spoločnosti a možné sankcie za ich porušenie.
 • Diskusia, otázky a riešenia.

Spracovanie publikácie
 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 11.30  prednáška
 • 11.30 – 12.30  obed
 • 12.30 – 16.00  prednáška a diskusia

Variant
Cena:140
Čas:8.30-16.00
Dátum:2011-11-29 00:00:00
Miesto konania kurzu:Bratislava
Lektor:Ing. Hedviga Vadinová

Reklama

Anketa

Rozmýšľali ste o premiestnení Vašej firmy do daňového raja?

áno, už som tak urobil - 14.3%
áno pripravujem sa na to - 35.7%
nie nerozmýšľal som - 35.7%
nie nerozmýšľal som a ani tak neurobím - 14.3%
The voting for this poll has ended on: september 9, 2013

Partneri projektu

judikaty sita

Ekonomický portál financnik.sk Vám prináša

ginal robinson banner