09. júl 2020
Facebook
streda, 24 október 2018 17:20

Vykonanie akceptačného auditu sa stáva nevyhnutnosťou

Written by 
Rate this item
(0 votes)
 1.  V dobe rýchleho technologického pokroku, rýchlych zmien v trendoch riadenia a rýchleho obehu kapitálu nastávajú zmeny i v riadení dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Stále viac spoločností pracujúcich v systémoch kontinuálnej výroby alebo výrob „just in time“ alebo „just in sequence“ si od svojich dodávateľov vyžadujú záruky na schopnosť dodávať v požadovanom sortimente, kvalite a kvantite s orientáciou na čo najrýchlejšiu aplikáciu vyžiadaných zmien od odberateľa.

 2.   

 3. Vývoj dodávateľsko - odberaterľských vzťahov

              Dodávateľsko – odberateľské vzťahy podliehajú zmenám, neustálemu zdokonaľovaniu a prispôsobovaniu sa požiadavkám praxe.

              Podnikateľský subjekt, ktorý sa dozvie nie práve najlepšie informácie o svojom kľúčovom dodávateľovi alebo odberateľovi že je vo finančných problémoch, definitívne zastavil výrobu a dodávky svojej produkcie z  médií, dostáva len spätnú väzbu na svojom rozhodnutí nepreveriť alebo neauditovať svojho partnera v odberateľsko - dodávateľských vzťahoch o jeho schopnosti vyrobiť požadované množstvo, kvalitu a sortiment. Takéto nepríjemné prekvapenie môže ohroziť nielen samotnú organizáciu odberateľa a prevádzku výroby v systéme výroby just in time/sequence, ale aj samotnú existenciu spoločnosti. Nehovoriac o ďalších subdodávateľoch zapojených v reťazci dodávateľov a odberateľov.

  Aby sa podarilo úspešne vyhnúť takýmto situáciám nie je zriedkavosťou, aby hlavne významný odberateľ vykonal takzvaný akceptačný audit dodávateľa.

  Preverenie dodávateľa

   

  Preverenie dodávateľa sa vykonáva samozrejme za dodržania podmienok mlčanlivosti o zistených údajoch pre tretie strany a v prvom rade za dodržania podmienky súhlasu dodávateľa o možnosti vykonania tohto druhu auditu.

  Určiť hĺbku a rozsah auditu je asi najťažšie, preto ako pomôcky pre určenie hlavného smeru a spôsobu auditu nám môže poslúžiť skupina verejne dostupných informácií o obchodnom partnerovi z informačných databáz rôznych organizácií a inštitúcií.

  Preverenie celkovej ekonomiky, solventnosti a kreditibility obchodného partnera sa môže začať auditom pohľadávok (telefonické alebo písomné zistenie ako platí náš potenciálny dodávateľ svojim vlastným dodávateľom), či nie je chronický neplatič dlhov, preverením daňových dlhov a ostatných povinných odvodov. Využiť sa dajú verejne prístupné databázy, ako internet a adresy, ktoré informujú o neplatičoch konkrétnych podnikov alebo všeobecné pohľadávky, databázy Ústredného daňového riaditeľstva, Krajských súdov, či sa nevedie alebo nie je vyhlásené konkurzné alebo iné konanie, ktoré by zásadne mohlo ovplyvniť budúci obchodný vzťah a prípadne ho v budúcnosti skomplikovať.

  Technicko–technologický audit sa vykoná priamo u dodávateľa prehliadkou technologických celkov a ostatných prostriedkov výroby, ktoré sú určené k dohodnutej produkcii. Priamy kontakt s bývalými i súčasnými dodávateľmi a odberateľmi je ďalším zdrojom dôležitých informácií o podniku, podľa ktorých sa treba orientovať.

  Rozsah akceptačného auditu dodávateľa sa môže pohybovať od zistenia základných ekonomických, technicko-technologických a kvalitatívnych parametrov až po hĺbkový ekonomický, kvalitatívny, logistický, organizačný a technicko-technologický audit.

  Preverenie odberateľa

         Na preverenie odberateľa sa používajú podobné metódy ako pre prvotné preverenie dodávateľa. Teda využitie verejne dostupných databáz rôznych štátnych i súkromných inštitúcií, ale aj preverenie ostatných dodávateľov odberateľa, ako aj jeho odberateľov priamym oslovením, ak to je možné. Pre dodávateľa je dôležité požadované množstvo, kvalita a sortiment dodávaných položiek, lehoty splatnosti a spôsob ohlasovania technických a kvalitatívnych zmien v dodávanom sortimente počas výroby.

  Uzavretie auditu

  Neoplatí sa skutočnosť, ktorá je nepriaznivá pre uzavretie alebo pokračovanie dodávateľsko-odberateľského vzťahu zastierať alebo vedome ich neprezentovať. Aj tým, ako samotný zodpovedný pracovníci poverení manažmentom auditovanej spoločnosti komunikovať s audítorom pristupujú k úlohám, samotnému priebehu kontroly a samozrejme ako sa riešia nájdené nedostatky a problémy vytvára obraz o vnútornej firemnej kultúre a práci. A to je jeden z tých najsilnejších signálov o prístupe firme k svojmu okoliu. Takže najviac o sebe firma prezradí tým , že sa zamestnanci budú chovať prirodzene ako pri každej bežnej obchodnej situácii.

  Zistené skutočnosti musia byť prekonzultované obojstranne v písomnej forme ako záverečné hodnotenie, s načrtnutím ďalších opatrení spoločného postupu riešenia nedostatkov a jeho monitorovanie  s vytýčením ďalšieho termínu auditu.

  Veľmi dôležitá je aj organizačná a administratívna oblasť, oblasť vývoja a výskumu (výška prostriedkov vyčlenených na výskum a vývoji), patenty a licencie, zamestnanecká politika (či existujú určití kľúčoví zamestnanci), či obchod a celková obchodná politika spoločnosti (aktuálne zmluvné vzťahy).

  Dôvera je základom

  Podmienkou začatia a úspešného priebehu akceptačného auditu je obojstranná dôvera a prvotný obchodný potenciál na naplnenie obojstranne bezproblémového vzťahu. V zahraničí sú podobné audity úplnou samozrejmosťou. Veľký odberatelia a zároveň lídri vo svojom odbore majú podobné audity vo svojich interných obchodných podmienkach a bez jeho vykonania nie je možné uzavrieť obchodný vzťah. Na Slovensku bude ešte nejaký čas trvať, kým sa podobné preverenie bude považovať za nevyhnutnú podmienku spolupráce. Firmy z prvej ligy budú výsledky auditu prezentovať ako určitý druh firemnej prezentácie a public relation, ale spolupráca s veľkými medzinárodnými priemyselnými korporáciami tento trend len urýchli.

 

Read 303 times Last modified on streda, 24 október 2018 17:24

Reklama

Anketa

Rozmýšľali ste o premiestnení Vašej firmy do daňového raja?

áno, už som tak urobil - 14.3%
áno pripravujem sa na to - 35.7%
nie nerozmýšľal som - 35.7%
nie nerozmýšľal som a ani tak neurobím - 14.3%
The voting for this poll has ended on: september 9, 2013

Partneri projektu

judikaty sita

Ekonomický portál financnik.sk Vám prináša

ginal robinson banner