13. júl 2020
Facebook

12.7.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensko sa v roku 2019 výrazne zhoršilo v zelenom verejnom obstarávaní. Vyplýva to z informatívneho materiálu Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, ktorý tento týždeň vláda vzala na vedomie. Kým v roku 2018 tvorili tovary a služby zabezpečované cez zelené obstarávanie 7,58 percenta počtu všetkých verejných obstarávaní štátnych orgánov, v roku 2019 to bolo 0,88 percenta.

Komisia kritizovala už vlani

Podiel zelených obstarávaní na celkovom počte obstarávaní sa tak v priebehu roka prepadol o 6,7 percenta. Výsledok je pritom v nesúlade s dlhodobým cieľom MŽP. To chcelo už v období rokov 2016 až 2020 dosiahnuť, aby bola prostredníctvom zeleného obstarávania vybavovaná polovica všetkých štátnych zákaziek. Zo strany Európskej komisie (EK) bolo Slovensko za podiel zeleného verejného obstarávania na celkovom obstarávaní kritizované už minulý rok. EK vtedy konštatovala, že Slovensko dosiahlo v zelenom obstarávaní iba určitý pokrok. V rámci Stratégie environmentálnej politiky do roku 2030 si Slovensko za cieľ stanovilo dosiahnuť 70 percentný podiel zeleného obstarávania.

Finančný podiel sa zlepšil

Podľa správy MŽP sa v roku 2019 zlepšil finančný podiel zeleného obstarávania na celkovej sume obstarávaných tovarov a služieb. Kým v roku 2018 tvorila suma zeleného obstarávania na celkovom obstarávaní podiel 3,58 percenta, v roku 2019 tvorili ekologicky obstarávané tovary a služby 11,48 percenta všetkých obstarávaní štátnych orgánov. MŽP vybralo 12 skupín produktov, ktoré majú byť prioritne obstarávané ekologicky všetkými orgánmi štátnej správy. Envirorezort chcel dosiahnuť, aby 50 percent všetkých tovarov a služieb v týchto skupinách obstarával štát ekologicky.

Cieľ sa nepodarilo splniť

Do vybraných skupín patria čistiace prostriedky a upratovacie služby, elektrická energia, kopírovací a grafický papier, nábytok, návrh, výstavba a správa kancelárskych budov, počítače a monitory, potraviny a stravovacie služby, projektovanie, výstavba a údržba ciest, textil, verejné osvetlenie, vozidlá a dopravné služby a zobrazovacie zariadenia. MŽP konštatuje, že cieľ sa naplniť nepodarilo. V rámci vybraných produktových skupín bolo cez zelené obstarávanie zadovážených 3,6 percenta tovarov a služieb z celkového objemu zmlúv. Zelené obstarávanie vykonávané orgánmi miestnej samosprávy tvorilo 0,16 percentný podiel na celkovom počte obstarávaní samospráv. Finančný podiel zeleného obstarávania krajov, miest a obcí na celkovej sume tovarov a služieb obstarávaných samosprávami dosiahol úroveň 9,27 percenta.

Zelené verejné obstarávanie

je forma verejného obstarávania, pri ktorom sa prioritne prihliada na dopad obstarávaných tovarov a služieb na životné prostredie. Tovary a služby sa musia vyznačovať konkrétnymi vlastnosťami v súvislosti s ochranou životného prostredia. Zadávateľ verejného obstarávania pri vyhlasovaní priamo zadáva kritériá, ktoré musia obstarávané tovary a služby spĺňať a ktoré je možné overiť. Prihliada sa pritom na vplyv tovaru alebo služby na životné prostredie počas celého životného cyklu, čiže nielen počas jeho používania, ale aj počas výroby či likvidácie po doslúžení.


Viac k témam: verejné obstarávanie, zelené verejné obstarávanie
Zdroj: Webnoviny.sk - Slovensko sa vlani značne zhoršilo v zelenom verejnom obstarávaní, hovorí správa ministerstva © SITA Všetky práva vyhradené.

12.7.2020 (Webnoviny.sk) - Dlhodobo stojace vozidlá (DSV) s neplatnou emisnou alebo technickou kontrolou blokujúce verejné priestranstvá by v meste pod Urpínom mohli byť čoskoro minulosťou. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková, od 15. júla nadobudne účinnosť novelizované všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva, ktoré sa zaoberá aj touto problematikou.

Prehľad o autách už majú

Novým mechanizmom a vyrubením vysokého poplatku až vo výške 648 eur mesačne, chce mesto docieliť, aby si majitelia svoje nepojazdné autá z verejných priestranstiev odstránili. „Cieľom aktualizovaného VZN je odstránenie dlhodobo stojacich vozidiel z jednotlivých mestských častí pod tlakom úhrady vysokej dane za dlhodobé státie zvyčajne nepojazdného vozidla. Spolu s mestskou políciou máme prehľad už o existujúcich dlhodobo stojacich vozidlách. Počnúc 15. júlom opätovne zmonitorujeme stav, vytvoríme úradný záznam a v primeranej lehote kontrolu zopakujeme,“ objasnila vedúca Oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí Renáta Hláčiková s tým, že DSV je také vozidlo, ktoré na sa na verejnom priestranstve nachádza dlhšie ako 60 za sebou nasledujúcich dní. „Ak opätovnou kontrolu zistíme, že nejaké vozidlo sa za túto dobu ani nepohlo, vyzveme majiteľa, aby si svoj automobil do 30 dní odstránil, inak mu bude vyrubená daň za užívanie verejného priestranstva. Veríme, že prijatie tohto legislatívneho nástroja bude dostatočnou motiváciou pre majiteľov dlhodobo stojacich vozidiel, aby sa o svoje nepojazdné autá primeraným spôsobom postarali,“ doplnila vedúca.

Žiadne páky doteraz nemali

Sadzba dane pre vozidlo, ktoré zaberá verejné priestranstvo po dobu dlhšiu ako 60 za sebou nasledujúcich dní je stanovená vo výške 1,20 eura za meter štvorcový denne, čo znamená vyrubenie dane 14,40 eura denne a 432 eur za mesiac. Ak takýmto spôsobom zaberá verejné priestranstvo vozidlo, ktoré je navyše bez evidenčného čísla, je vyradené z evidencie vozidiel, pričom potom je sadzba stanovená na 1,80 eura za meter štvorcový denne, teda 21,60 eura denne, prípadne 648 eur za mesiac. Samospráva doposiaľ nemala žiadne páky voči majiteľom motorových vozidiel, ktoré nikto nepoužíva, sú bez platnej technickej alebo emisnej kontroly a dlhšiu dobu parkujú na jednom mieste. Podľa zákona o odpadoch môže byť z miesta odstránené len vozidlo, ktoré poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narúša estetický vzhľad obce.

Vysoké poplatky ako nástroj

Zároveň podľa zákona o cestnej premávke môže správca cesty odstrániť vozidlo stojace na ceste vrátane chodníka na náklady jeho prevádzkovateľa, ak tvorí prekážku cestnej premávky. Nakoľko na niektorých miestnych komunikáciách v správe mesta Banská Bystrica boli v poslednom období takéto problematické situácie zaznamenávané, aj mesto bude v nevyhnutných prípadoch pristupovať k odstráneniu vozidla, ktoré tvorí prekážku. Avšak ak motorové vozidlo, ktoré dlhodobo parkuje na verejnom parkovisku, má evidenčné číslo, netvorí prekážku cestnej premávky, nepoškodzuje alebo neohrozuje životné prostredie, držiteľ vozidla zákon neporušuje. Odstránenie takýchto vozidiel chce mesto od 15. júla dosiahnuť vyberaním vysokých poplatkov.

Viac k témam: dlhodobo stojace vozidlá
Zdroj: Webnoviny.sk - Banská Bystrica sa čoskoro zbaví nepojazdných áut zaberajúcich verejné priestranstvá v meste © SITA Všetky práva vyhradené.

12.7.2020 (Webnoviny.sk) - Pápež František odsúdil rozhodnutie tureckého prezidenta, ktorý v piatok formálne premenil ikonický chrám Hagia Sofia v Istanbule na mešitu. Na Námestí svätého Petra v nedeľu vyhlásil, že ho tento krok "veľmi bolí". Len niekoľko hodín po tom, čo najvyšší správny súd v Turecku anuloval rozhodnutie vlády z roku 1934, ktoré z niekdajšieho byzantského chrámu a mešity spravilo múzeum, Recep Tayyip Erdogan podpísal dekrét o odovzdaní Hagie Sofie pod správu tureckého Riaditeľstva pre náboženské záležitosti. Erdogan, ktorý je zbožný moslim, vyzýval na zmenu charakteru budovy, a to aj napriek vlne medzinárodnej kritiky. Zmenu štatútu pamiatky, ktorá je zapísaná v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, kritizovali Spojené štáty, Grécko či pravoslávni kresťanskí lídri.

Hagiu Sofiu

alebo Chrám Svätej Múdrosti postavili v šiestom storočí a takmer jedno tisícročie bola najväčšou sakrálnou stavbou kresťanského sveta. Po dobytí vtedajšieho Konštantínopolu v roku 1453 z nej Osmani spravili mešitu. Od roku 1934 slúži ako múzeum, ktoré každoročne pritiahne milióny návštevníkov. Nacionalistické a náboženské skupiny sa však dlho usilovali o jej premenu naspäť na mešitu, zatiaľ čo ostatní veria, že by mala zostať múzeom na znak kresťanskej a moslimskej solidarity.


Viac k témam: Chrám Svätej Múdrosti, Hagia Sofia
Zdroj: Webnoviny.sk - Pápež František odsúdil rozhodnutie Erdogana, ktorým zmenil chrám Hagia Sofia na mešitu © SITA Všetky práva vyhradené.

12.7.2020 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť SpaceX opäť odložila štart ďalších 57 družíc v rámci siete Starlink. Stalo sa tak už tretíkrát počas troch týždňov. Štart sa mal pôvodne konať 26. júna, no pre technické problémy ho odložili. Počasie zase zapríčinilo zrušenie druhého pokusu.

Nový dátum neuviedli

Zástupcovia spoločnosti najnovšie informovali, že sobotňajší štart odložili, aby mali viac času na "technické kontroly". Nový dátum zatiaľ nezverejnili. Raketa Falcon 9 vynesie do vesmíru ďalšiu várku satelitov. Tie budú mať ako prvé tienidlá VisorSat, vďaka ktorým už nebudú vrhať silný jas.

Ľudia sa pýtali na jas

Výkonný riaditeľ firmy Elon Musk na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter nedávno uviedol, že ľudia sa pýtali na jas, ktorý družice spôsobujú. Podľa neho za to môže nasmerovanie solárnych panelov na satelitoch. SpaceX chce zahrnúť do Starlinku tisíce družíc, prostredníctvom ktorých chce poskytovať na celom svete vysokorýchlostný internet.

Viac k témam: projekt Starlink, raketa Falcon 9
Zdroj: Webnoviny.sk - Ďalšia várka družíc siete Starlink do vesmíru nevyletela, SpaceX opäť odložila štart © SITA Všetky práva vyhradené.

12.7.2020 (Webnoviny.sk) - V neoficiálnych hongkonských primárkach počas soboty a nedele odovzdalo svoj hlas takmer 600-tisíc voličov. Organizátori z prodemokratického tábora pritom odhadovali, že príde maximálne 170-tisíc ľudí. Cieľom je spojiť opozíciu a vybrať vhodných kandidátov do septembrových volieb do legislatívnej rady, v ktorej chcú získať väčšinu. Vyhlásili, že potom budú vetovať návrh vládneho rozpočtu.

Dve vetá a líder musí odísť

Podľa hongkonského Základného zákona, ktorý v podstate pre oblasť funguje ako ústava, musí líder Hongkongu rezignovať, ak niektorý z dôležitých návrhov, medzi ktoré patrí aj rozpočet, dvakrát vetujú. Primárky sa konajú dva týždne po tom, ako Peking prijal prísny bezpečnostný zákon v meste. Zákon zakazuje snahy o odtrhnutie sa, podvratnú činnosť a tiež zahraničné zasahovanie, no zároveň je jeho cieľom obmedzenie protestov a slobody prejavu.

Silnejúce prodemokratické hnutie

Čína ním reagovala na rastúce nepokoje v Hongkongu a silnejúce prodemokratické hnutie. Každá osoba, ktorá sa zúčastňuje na separatistických aktivitách, vrátane vykrikovania hesiel alebo nosenia transparentov a vlajok vyzývajúcich na samostatnosť mesta, porušuje zákon, bez ohľadu na to, či pri tom používa násilie alebo nie. Najhorším previnilcom, ako napríklad tým, ktorých označia za organizátorov, hrozí doživotné väzenie.

Viac k témam: voľby
Zdroj: Webnoviny.sk - Na neoficiálne prodemokratické primárky v Hongkongu prišlo takmer šesťsto tisíc ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

12.7.2020 (Webnoviny.sk) - V Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pribudne nový dendrologický chodník s dĺžkou takmer 1 200 metrov s 80 drevinami z celého sveta. Informoval o tom hovorca UPJŠ v Košiciach Tomáš Zavatčan.

Spolupráca s Maďarskom

„Zbierkový fond drevín v botanických záhradách býva rozsiahly a často chýbajú podporné aktivity na jeho využitie. Takýmito aktivitami je napríklad podrobnejšie označenie stromov tabuľami, QR kódy, náučný chodník s interaktívnymi stanovišťami podporený relaxačnými či športovými atrakciami, na ktorých by si návštevníci mohli rekreačne zašportovať. Samotná popularizácia a spolupráca medzi Botanickou záhradou UPJŠ v Košiciach a Botanickou záhradou v Nyiregyhazi má viesť k zblíženiu regiónov, výmene skúseností, poznatkov oboch inštitúcií ako aj návštevníkov“, predstavil celkovú koncepciu projektu riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Pavol Mártonfi. V rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika-Maďarsko - Fond malých projektov pre východnú programovú oblasť bol schválený finančný príspevok vo výške takmer 50- tisíc eur na projekt Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých. Cieľom spolupráce je zblížiť botanické záhrady na oboch stranách štátnych hraníc a zatraktívniť pobyt v ich priestoroch pre všetky skupiny návštevníkov.

Pozitívum pre celý kraj

„Finančný príspevok pre Botanickú záhradu UPJŠ v Košiciach je potešujúci z hľadiska regionálneho rozvoja. Verím, že tieto dotácie pomôžu nielen košickej Botanickej záhrade, ale aj partnerskej inštitúcii v Nyiregyházi. Aj tento projekt je súčasťou 29 úspešných projektov, vďaka ktorým sme mohli z programu Interreg SK-HU podporiť oba regióny dohromady čiastkou 1,2 milióna eur. Úspešná realizácia bude pozitívom pre celý Košický samosprávny kraj“, uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. „Každá podpora vzdelávania verejnosti je veľkým prínosom, pričom v prípade Botanickej záhrady UPJŠ sa jedná o kreatívnu a inovatívnu formu edukácie. Verím, že návštevníci ocenia realizáciu projektu, ktorý má potenciál budovať vzťah k prírodnému bohatstvu a životnému prostrediu ako takému“, dodal rektor UPJŠ Pavol Sovák.

Viac k témam: botanická záhrada, dendrologický chodník
Zdroj: Webnoviny.sk - Botanická záhrada v Košiciach bude mať nový chodník s desiatkami drevín z celého sveta © SITA Všetky práva vyhradené.

12.7.2020 (Webnoviny.sk) - Maďarská vláda v nedeľu oznámila, že opäť zavedie niektoré cestovné obmedzenia v súvislosti so šírením nového koronavírusu. "Vidíme znepokojujúce náznaky nárastu počtu nakazených v susedných krajinách, Európe a po celom svete," vyjadril sa šéf úradu vlády Gergely Gulyás. Objasnil, že z krajín z "červenej zóny", kde majú vysoký počet prípadov, budú môcť prísť len Maďari. Patria sem Albánsko, Ukrajina, Bielorusko a prakticky celá Ázia, Afrika, Južná a Stredná Amerika. Budú však musieť dva týždne zostať v karanténe. Opustiť domov budú môcť skôr len v prípade, že dva testy, ktoré podstúpia s odstupom 48 hodín, budú negatívne.

Viac o téme: Koronavírus

Maďari a cudzinci prichádzajúci z krajín "žltej zóny", kam patria Bulharsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Veľká Británia, Rusko, Srbsko, Japonsko, Čína a USA, majú povinnú dvojtýždňovú karanténu. Občania Maďarska ju budú môcť prerušiť skôr, ak budú mať negatívny test na vírus. V prípade cudzincov platia dva negatívne testy s odstupom 48 hodín. Nové nariadenia začnú platiť od stredy a raz týždenne ich budú prehodnocovať. Maďarsko za uplynulých 24 hodín zaznamenalo päť nových prípadov infekcie. Nepribudol žiaden mŕtvy. Od vypuknutia pandémie zaevidovali 4 234 nakazených a 595 mŕtvych.

Viac k témam: COVID-19, Koronavírus
Zdroj: Webnoviny.sk - Maďarsko je znepokojené šírením koronavírusu v Európe, opäť zavádza cestovné obmedzenia © SITA Všetky práva vyhradené.

12.7.2020 (Webnoviny.sk) - Jeden z najznámejších indických hercov Amitabh Bachchan sa nakazil novým koronavírusom. Informoval o tom na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter s tým, že ho v Bombaji hospitalizovali s miernymi príznakmi ochorenia COVID-19. V súčasnosti je izolovaný a v stabilizovanom stave. Bollywoodsky herec zároveň vyzval každého, kto s ním bol počas uplynulých 10 dní v kontakte, aby sa nechal otestovať.

Viac o téme: Koronavírus

Vírusom sa nakazil aj jeho 44-ročný syn, ktorého takisto hospitalizovali s miernymi symptómami. Pozitívne testy mali aj jeho manželka a ich osemročná dcéra. Sedemdesiatsedemročný Amitabh Bachchan hral vo viac ako 200 indických filmoch. Predstavil sa aj v hollywoodskej romantickej dráme Veľký Gatsby (2013). Pôsobil tiež v politike a ako televízny moderátor. Za svoju prácu získal množstvo cien, napríklad aj francúzsky Rad čestnej légie.

Viac k témam: COVID-19, Koronavírus
Zdroj: Webnoviny.sk - Jeden z najznámejších indických hercov má koronavírus, hral aj vo filme Veľký Gatsby © SITA Všetky práva vyhradené.

12.7.2020 (Webnoviny.sk) - Spôsob menovania členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) je potrebné zmeniť. Myslí si to analytik Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Ján Kovalčík. V súčasnosti šiestich z deviatich členov druhostupňového odvolacieho orgánu úradu totiž menuje a odvoláva Vláda SR.

Rada má byť nezávislejšia

"Nie je optimálne, aby prakticky celú radu obsadzovala sama vláda. Systémovo v rámci pravidiel nezávislosti inštitúcií by bolo lepšie, aby sa to do budúcna prehodnotilo," povedal Kovalčík na otázku agentúry SITA v súvislosti s navrhovaným posilnením nezávislosti ÚVO, vrátane jeho rady. Úrad kontroluje verejné obstarávania štátnych aj samosprávnych subjektov, rada zas posudzuje odvolania proti rozhodnutiam úradu, ale aj rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Na margo aktuálneho verejného vypočutia šestnástich kandidátov na dve voľné miesta členov rady, menovaných vládou, analytik poznamenal, že najdôležitejší posun sa aj tak dá vlastne dosiahnuť verejnou kontrolou, napríklad, verejnými vypočutiami. "Už to, že výber je otvorenejší, ako v minulosti a je to lepšie aj pre vládu, v takých podmienkach je oveľa ťažšie, ak nie nemožné dosadiť si do rady problematických ľudí," upozornil Kovalčík s tým, že tento základný posun sa udial aj bez legislatívnej zmeny. "Ak by do budúcna prišlo ešte k posunu časti kompetencií, či už na parlament, alebo na prezidenta, tak to môže byť ďalším krokom k väčšej nezávislosti," dodal Kovalčík. Agentúra SITA sa zaujímala o názor na navrhovanú zmenu spôsobu menovania členov Rady ÚVO aj vedúceho úradu vlády Júliusa Jakaba, ktorý predsedal hodnotiacej komisii pre výber kandidátov. "To neviem v tejto chvíli posúdiť. Každopádne, je to na posúdenie. Neviem vám na to momentálne odpovedať," povedal Jakab s tým, že nebol pripravený na takúto otázku.

Pripravili návrh novely zákona

ÚVO a INEKO nedávno pripravili návrh novely zákona o verejnom obstarávaní so zámerom posilniť nezávislosť a transparentnosť úradu a jeho orgánov. V prípade rady navrhli, aby šiestich členov, menovaných v súčasnosti vládou, v budúcnosti obsadzovali proporcionálne po dvoch vláda, parlament a prezident. Predseda a dvaja podpredsedovia úradu sú členmi rady automaticky na základe zákona, jeden post podpredsedu nie je obsadený. Zápisnice z hlasovania členov rady by podľa návrhu mali byť zverejňované na portále úradu. Ak by boli naraz volení minimálne štyria členovia rady, mali by mať rozdielnu dĺžku funkčného obdobia. Traja zo šiestich menovaných členov rady by mali mať právnické alebo ekonomické vysokoškolské vzdelanie. Výberové konania na členov rady s ich vypočutím by sa mali konať na základe verejnej výzvy zverejnenej v RTVS, na portáli orgánov, ktoré výber organizujú, a tiež v celoštátnom denníku. Rada by si tiež mala sama schvaľovať svoj štatút. Návrh ÚVO a INEKO počíta aj so zmenami pri výbere a voľbe predsedu úradu, ako aj pri menovaní oboch podpredsedov či pri schvaľovaní štatútu úradu.

Viac k témam: INEKO Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy
Zdroj: Webnoviny.sk - Menovanie členov Rady úradu pre verejné obstarávanie je potrebné zmeniť, myslí si analytik © SITA Všetky práva vyhradené.

12.7.2020 (Webnoviny.sk) - Prvú oficiálnu nula euro suvenírovú bankovku a unikátnu pozlátenú pamätnú mincu s motívom Zaľúbenej Štiavnice pripravilo mesto Banská Štiavnica v spolupráci s Bankou Lásky. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Banky Lásky Katarína Javorská, oficiálny predaj týchto suvenírov začne vo štvrtok 16. júla o 8:00. Na suvenírovej bankovke je vyobrazená najznámejšia dominanta mesta - Kalvária, prepojená s citátom zaľúbeného Sládkoviča. Autorom je medzinárodne oceňovaný a v oblasti známkovej tvorby, ex libris a grafiky zberateľsky žiadaný, akademický maliar Karol Felix – žiak profesora Albína Brunovského.

Limitovaný náklad bankovky

Pamätná minca s motívom Zaľúbenej Štiavnice je unikátna tým, že je to prvá minca na Slovensku, ktorá kombinuje 24-karátové zlato s ručnou farebnou maľbou. „Farebné kvety na minci sú namaľované podľa autentických Maríniných kresieb, ktoré sa dochovali a sú uložené v archíve Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici. Kvety spolu s dvojportrétom Maríny a Sládkoviča vytvoril jeden z najznámejších slovenských ilustrátorov – Miroslav Regitko,“ popísala hovorkyňa. Bankovky a mince bude možné získať iba osobne v Banke Lásky v Dome Maríny na Radničnom námestí v Banskej Štiavnici. Suvenírová bankovka je vydaná v limitovanom náklade 20-tisíc kusov. Minca je dostupná v pozlátenej aj v postriebrenej verzii. „Z predaja bankoviek a mincí budú mať úžitok všetci obyvatelia aj návštevníci Banskej Štiavnice, lebo z týchto peňazí budú financované aktivity rozvíjajúce projekt Zaľúbená Štiavnica,“ dodala Javorská s tým, že do konca roka z týchto peňazí zrekonštruujú všetky lavičky v historickom centre.

Cieľom je dostať sa medzi najzaľúbenejšie miesta

Dnes je Banská Štiavnica známa a navštevovaná najmä vďaka bohatej banskej histórii a unikátnym technickým pamiatkam, za ktorými k nám cestujú ľudia z ďaleka. Okrem tohto kultúrneho dedičstva, zapísaného v UNESCO má však Banská Štiavnica ohromný potenciál aj ako mesto najdlhšej ľúbostnej básne sveta. Preto sme sa rozhodli v spolupráci s Bankou Lásky vydať oficiálnu nula eurovú bankovku mesta s citátom, ktorým zaľúbený Sládkovič vyznáva lásku k Maríne cez lásku k našej Banskej Štiavnici,“ povedala primátorka mesta Banská Štiavnica Nadežda Babiaková. „Cieľom projektu je spopularizovať Banskú Štiavnicu ako mesto Najdlhšej ľúbostnej básne sveta a dostať ju tak na celosvetovú mapu najzaľúbenejších miest. Do spoločnosti takých pútnických miest lásky, akými sú Paríž či Verona,“ dodal iniciátor projektu a spoluzakladateľ Banky Lásky Igor Brossmann. Banka lásky v Banskej Štiavnici je zážitkový dom venovaný Sládkovičovej básni Marína, najdlhšej ľúbostnej básni sveta. Sídli v dome, kde Marína Pischlová prežila väčšinu svojho života.

Viac k témam: pamätná minca, Zaľúbená Štiavnica
Zdroj: Webnoviny.sk - Zaľúbená Štiavnica má svoju suvenírovú bankovku, predstavili aj unikátnu mincu (foto) © SITA Všetky práva vyhradené.

Reklama

Anketa

Rozmýšľali ste o premiestnení Vašej firmy do daňového raja?

áno, už som tak urobil - 14.3%
áno pripravujem sa na to - 35.7%
nie nerozmýšľal som - 35.7%
nie nerozmýšľal som a ani tak neurobím - 14.3%
The voting for this poll has ended on: september 9, 2013

Partneri projektu

judikaty sita

Ekonomický portál financnik.sk Vám prináša

ginal robinson banner