10. júl 2020
Facebook
Mesto Košice ako správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku pozemných komunikácií zastavilo koncom januára stavebné konanie pre stavbu Národné tenisové centrum (NTC) Košice.

Viaceré chybné výkresy

Ako dnes informoval v tlačovej správe košický magistrát, najväčším problémom sa ukázal nesúlad medzi prezentovaným a skutočným počtom parkovacích miest. Mesto prostredníctvom špeciálneho stavebného úradu upozornilo na viaceré nezrovnalosti medzi pôvodným projektom a tým, čo spoločnosť predkladala na stavebné konanie. Problémom boli aj viaceré chybné výkresy a technické správy k výstavbe.

Mesto stavebníka vyzvalo

Stavebník - akciová spoločnosť NTC Košice, ktorého v tomto stavebnom konaní zastupovala spoločnosť Ento Košice, podal 1. marca 2018 na Špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie mesta Košice žiadosť o stavebné povolenie pre dopravné stavby. Keďže predložená žiadosť o stavebné povolenie neposkytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, mesto stavebníka ešte v júli 2018 vyzvalo, aby opravil, doplnil a zosúladil projektovú dokumentáciu vo viacerých bodoch. Mal doplniť napríklad výkres pozdĺžneho profilu účelovej komunikácie, ktorá bude za hlavnou budovou NTC, alebo zosúladiť počet parkovacích miest v ich grafickom vyznačení a číselnom popise ich počtu.

Rozpor v projektoch

V projekte, ktorý bol posudzovaný podľa zákona o EIA bolo riešených 190 parkovacích miest, no v predloženom projekte ich bolo už len 180. Rozpor bol v dopravno-kapacitnom posúdení rezervy 20 parkovacích miest pre potreby hlavnej budovy, ktoré sa v projekte nenachádzali. Stavebník čiastočne vyhovel požiadavkám špeciálneho stavebného úradu, no chýbal napríklad aj súhlas na výrub kolíznych drevín. Keďže stavebník nedokázal predložiť v tomto konaní právoplatné výrubové povolenie, špeciálny stavebný úrad vyhodnotil, že nie je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby. V dopravno-kapacitnom posúdení projektu vypracovaným autorizovanou stavebnou inžinierkou sa uvádza, že podľa výstupov z prieskumu statickej dopravy je celkový potenciál parkovacích miest v okolí areálu okolo 5 000. Z toho 541 parkovacích miest je stále nevyužitých a predstavuje alternatívnu ponuku jednorazového parkovania v okolí v čase športového podujatia. Na podklade toho bola vypracovaná projektová dokumentácia pre územné konanie a následne pre stavebné konanie, ktorá však riešila iba 180 parkovacích miest pre účely hlavnej stavby – budovy NTC a jej okolia.

Chybne vypracovaná dokumentácia

„Tento prieskum nevychádzal z reálnych meraní statickej dopravy. Stavebník nepreukázal, že má k parkovacím miestam, s ktorými uvažuje, reálne a právne uzatvorený zmluvný vzťah s ich vlastníkmi, respektíve správcami, na základe ktorého by ich v prípade potreby mohol využiť,“ uvádza vo svojom rozhodnutí vedúca referátu špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie magistrátu mesta Košice Marta Makšimová. Doložila, že projektová dokumentácia nezodpovedala viacerým právnym náležitostiam a bola vypracovaná s chybami a so zjavnými nezrovnalosťami medzi jednotlivými výkresmi a v rôznych stupňoch.

Zastavenie konania z procesných dôvodov

Hoci stavebník v určenej lehote doplnil svoje podanie o náležitosti uvedené vo výzve, na základe ich posúdenia a vyhodnotenia špeciálny stavebný úrad dospel k záveru, že v konečnom dôsledku neboli v určenej lehote odstránené nedostatky podania. „Situáciu som osobne preveril. Projektová dokumentácia neposkytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, čo malo podľa špeciálneho stavebného úradu za následok zastavenie tohto konania z procesných dôvodov,“ skonštatoval primátor mesta Jaroslav Polaček.

Obyvatelia voči projektu protestovali

Akciová spoločnosť NTC sa voči tomuto rozhodnutiu môže odvolať do 15 dní. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení správneho súdneho poriadku. Projekt NTC Košice je spoločným projektom mesta Košice a Slovenského tenisového zväzu (STZ). Formálne sa začal pripravovať po podpísaní Memoranda o spolupráci, ktoré schválil STZ aj mestské zastupiteľstvo mesta Košice v decembri 2015. Na realizáciu projektu bola založená spoločná akciová spoločnosť NTC Košice, a. s., v ktorej má mesto Košice 49 % akcií a STZ 51 % akcií. Centrum má slúžiť na športovú prípravu talentovanej mládeže, usporiadanie zápasov tenisovej reprezentácie (Davis Cup, Fed Cup) a tenisové a športové centrum pre obyvateľov Košíc a blízkeho okolia. Neskôr sa k nim pridala aj úloha slúžiť ako športovisko pre podujatie Európsky olympijský festival mládeže EYOF 2021. Voči projektu začali protestovať obyvatelia okolitých ulíc a žiadajú, aby vedenie mesto našlo iný priestor na realizáciu projektu.

Viac k témam: NTC Košice, NTC Národné tenisové centrum, Slovenský tenisový zväz (STZ)
Zdroj: Webnoviny.sk - Košice zastavili stavebné konanie pre Národné tenisové centrum, dôvodov bolo veľa © SITA Všetky práva vyhradené.

Published in Slovensko

PRAHA 1. februára (WebNoviny.sk) - Počet prípadov ochorení dýchacích ciest v Českej republike už prekročil hranicu epidémie. Na 100-tisíc chorých je evidovaných 1 715 prípadov, pričom hranica epidémie je 1 500 prípadov.

Vírus chrípky typu A

Za posledný týždeň počet chorých vzrástol bezmála o pätinu. Oznámila to v piatok hlavná česká hygienička Eva Gottvaldová. Minulý týždeň bola chorobnosť na úrovni 1 447 chorých na 100-tisíc ľudí. "Najnovšie údaje spracované Štátnym zdravotným ústavom potvrdzujú, že prebieha plošná chrípková epidémia na celom území ČR. Cirkuluje prevažne vírus chrípky typu A," uviedla Gottvaldová.

Epidémia neobišla Nemecko ani Rakúsko

Najvyššia chorobnosť je hlásená z Plzenského, Libereckého, Juhomoravského a Moravskosliezskeho kraja. V minuloročnej sezóne 2017/2018 s vážnym priebehom chrípky skončilo v nemocnici vyše 660 ľudí, z toho zhruba 260 v súvislosti s chrípkou zomrelo. Vo fáze plošnej epidémie chrípky sú momentálne Nemecko, Rakúsko a Poľsko, ako aj ďalšie európske štáty, kde prevažuje vírus typu chrípky A (A/H1N1). V Turecku, na Ukrajine či v Uzbekistane cirkuluje aj vírus A/H3N2, informuje spravodajský portál Novinky.cz. Pôvodný článok pochádza zo stránky www.novinky.cz.

Viac k témam: chorobnosť, chrípka, chrípková epidémia
Zdroj: Webnoviny.sk - V Česku vypukla plošná chrípková epidémia, v tejto fáze sú aj ďalšie európske štáty © SITA Všetky práva vyhradené.

Published in Svet

WASHINGTON 1. februára (WebNoviny.sk) - Extrémne mrazy, ktoré sužujú v týchto dňoch Spojené štáty, si vyžiadali už najmenej 21 obetí. Arktická zima postihla najmä americký Stredozápad a je najtuhšia za posledné desaťročia. Deväťdesiat miliónov Američanov, teda približne tretina populácie, pocítila teploty mínus 17 stupňov Celzia a nižšie. Teploty v Chicagu klesli na mínus 30 stupňov Celzia, čo je menej než v niektorých častiach Antarktídy, v Severnej Dakote dokonca na mínus 37 stupňov Celzia. Nezvyčajne chladné počasie zasiahlo celkovo až 250 miliónov Američanov. Nemocnice ošetrujú ľudí s omrzlinami a časť krajiny je paralyzovaná. Obete zahŕňajú bezdomovcov, ľudí, ktorí skolabovali v zime alebo nestihli prísť včas domov, ako aj obete dopravných nehôd spôsobených počasím. Jeden muž v blízkosti Chicaga zomrel v pondelok po tom, čo doňho vrazil snežný pluh. Cez víkend však meteorológovia predpokladajú prudké oteplenie a varujú naopak pred rozsiahlymi záplavami. Pôvodný článok pochádza zo stránky www.bbc.com.

Viac k témam: Extrémne mrazy, mráz, zima
Zdroj: Webnoviny.sk - Extrémne mrazy v USA si vyžiadali najmenej 21 obetí, nemocnice ošetrujú ľudí s omrzlinami © SITA Všetky práva vyhradené.

Published in Svet

BRATISLAVA 1. februára (WebNoviny.sk) - V piatom kalendárnom týždni bolo hlásených 75 668 akútnych respiračných ochorení (ARO), chorobnosť tak v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 24,6 percenta.

Ochorenia hlásilo viac ako 50 percent lekárov

Ako agentúru SITA informoval hlavný hygienik Ján Mikas, najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Bratislavskom kraji, najnižšiu v Trenčianskom kraji. Najčastejšie postihli respiračné ochorenia deti do päť rokov. Komplikáciu lekári zaznamenali u 1 717 osôb, čo je 2,3 percenta zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili zápaly prínosových dutín (897). Ochorenia hlásilo 59 percent všeobecných lekárov pre deti a dorast a 50 percent všeobecných lekárov pre dospelých.

Najviac chorých bolo v Trnavskom kraji

Lekári v 5. týždni nahlásili aj 10 286 chorých na chrípku a chrípke podobné ochorenia, čo predstavuje 13,6 percenta z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 62 percent. Najviac chorých bolo v Trnavskom kraji, najmenej v Košickom kraji. Na chrípku najviac ochoreli deti do päť rokov. Vyučovanie počas tohto týždňa prerušili v 190 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o 119 materských škôl (35 v Košickom kraji, 25 v Prešovskom kraji, 18 v Trnavskom kraji, 13 v Banskobystrickom kraji, desať v Trenčianskom kraji, deväť v Nitrianskom kraji, sedem v Žilinskom kraji, dve v Bratislavskom kraji), 65 základných škôl (25 v Prešovskom kraji, 17 v Košickom kraji, deväť v Banskobystrickom kraji, šesť v Trnavskom kraji, päť v Nitrianskom kraji, tri v Žilinskom kraji), dve spojené základné školy s materskou školou (jedna v Bratislavskom a jedna v Trenčianskom kraji) a štyri stredné školy (dve z Košického a dve z Prešovského kraja).

Viac k témam: akútne respiračné ochorenia (ARO), chorobnosť, lekári
Zdroj: Webnoviny.sk - Chorobnosť na chrípku stúpla o 62 percent, respiračné ochorenia postihli najmä deti © SITA Všetky práva vyhradené.

Published in Slovensko

BRATISLAVA 1. februára (WebNoviny.sk) - Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD) na základe zistení Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) prijal na úrovni vedenia opatrenia a časový harmonogram ich implementácie tak, aby vytýkané nedostatky boli odstránené a bol dosiahnutý plný súlad so zákonom.

Podrobnejšie upravené požiadavky

"Bezpečnostná politika bude dopracovaná podľa príslušných požiadaviek a schválená podľa časového harmonogramu, o ktorom bol NKÚ informovaný," informovala v piatok agentúru SITA riaditeľka kancelárie ÚJD Miriam Vachová v reakcii na výsledky kontroly. V rámci prijatých opatrení na ÚJD bude doplnená aj smernica na uzatváranie zmlúv s detailnejším popisom požiadaviek na dodávateľov služieb. "Takisto budú podrobnejšie upravené požiadavky na odovzdávacie a preberacie protokoly o vykonaných prácach tak, aby tieto práce bolo možné jednoznačnejšie identifikovať a nevznikali pochybnosti z hľadiska uplatnenia finančnej kontroly," uviedla Vachová. Všetky prijaté opatrenia na základe zistení NKÚ budú, vrátane odpočtov plnenia, zasielané na NKÚ.

Kontrolóri preverili zmluvy s dodávateľmi

"Na základe záverov kontroly NKÚ a dynamického vývoja v oblasti informatizácie verejnej správy bude ÚJD SR venovať zvýšenú pozornosť otázkam bezpečnosti aj v tejto oblasti, a to nielen vecne, ale aj v oblasti realizácie dodávateľských činností pre úrad, ako aj v rámci vlastného systému vnútornej kontroly," dodala Vachová. Inšpektori NKÚ preverili ako ÚJD postupuje pri uzatváraní nových zmluvných vzťahov a akým spôsobom zabezpečuje ochranu administratívno-agendových informačných systémov, ktoré bezprostredne nesúviseli s bezpečnosťou jadrových zariadení. Kontrolóri preverili zmluvy s dodávateľskými spoločnosťami Mikotech a eDevelopment, ktoré poskytujú ÚJD služby súvisiace s prevádzkou týchto IT systémov. Od roku 2011 mal ÚJD so spoločnosťou Mikotech uzatvorených celkom osem zmlúv za viac ako 138 tisíc eur s DPH a so spoločnosťou eDevelopment desať zmlúv splnením v sume necelých 476 tisíc eur s DPH.

Zistili viaceré riziká

„Kontrolou bolo zistené, že v prípade týchto zmlúv neboli stanovené bezpečnostné požiadavky na služby, podmienky vzdialeného prístupu k týmto informačným systémom. Hlavným dôvodom takéhoto stavu bolo, že ÚJD nemal definovanú bezpečnostnú politiku, ani jej ciele a povinnosti pre riadenie informačnej bezpečnosti verejnej správy,“ informoval hovorca NKÚ Marek Papajčik. Kontrolou zmlúv inšpektori podľa neho zistili viaceré riziká, ktoré vyplývali zo spôsobu úhrady faktúr za poskytnuté služby, pri ktorých chýbali jednoznačné záznamy o vykonaných prácach, ktoré by preukazovali skutočné plnenie dohodnutých záväzkov a vykonaných prác. „Takýto postup je v rozpore s pravidlami finančnej kontroly,“ uzavrel Papajčik.

Viac k témam: kontrola, NKÚ Najvyšší kontrolný úrad, Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD)
Zdroj: Webnoviny.sk - Inšpektori zistili viaceré riziká v zmluvách medzi Úradom jadrového dozoru a dodávateľmi © SITA Všetky práva vyhradené.

Published in Ekonomika
Nezisková organizácia Človek v ohrození spustila inovatívny program zamestnávania, vďaka ktorému sa už podarilo zamestnať prvých štyridsať Rómov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Vyslobodenie sa zo špirály dlhov

Pracovné miesta im vytvorili v spolupráci so spoločnosťou Stiga Slovakia, ktorá v Poprade-Matejovciach vyrába kosačky. Pre niektorých z nich je to po mnohých rokoch prvá legálna práca. „Nájsť a udržať si zamestnanie je pre nich ťažké, práca pritom pre nich znamená nádej na lepší život. Stabilné zamestnanie znamená pre ľudí z vylúčených komunít pravidelný príjem, aj vyslobodenie sa zo špirály dlhov,“ vysvetľuje vedúci programov sociálnej integrácie Peter Adam. Projekt Človeka v ohrození spolupracuje priamo so zamestnávateľom a snaží sa o dlhodobú udržateľnosť pracovných miest pre ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Kľúčová je aj rola sociálnej pracovníčky

„Pred nástupom do zamestnania vybraní uchádzači chodia na prípravné školenia, na ktorých si zlepšujú zručnosti potrebné na výkon zamestnania,“ vysvetľuje postup Adam. Sociálne pracovníčky ich sprevádzajú na jednotlivé pohovory a sú s nimi v kontakte aj po nástupe do práce. Pomáhajú pri riešení problémov, ktoré na pracovisku môžu časom vzniknúť. Ako doplnil Adam, do programu sa v rámci komunitných centier často zapájajú viacerí členovia rodiny, čím sa výrazne zvyšuje životná úroveň celej domácnosti aj komunity. Či už ide o zlepšenie úrovne bývania, vzdelávanie detí, až po zlepšenie finančnej gramotnosti.

Program je aplikovateľný na hocijakú firmu

Program Človeka v ohrození berie do úvahy potreby konkrétneho zamestnávateľa. V úvodnej fáze to bola práve firma Stiga Slovakia, ktorá v Poprade-Matejovciach vyrába kosačky. Spoločnosť sa stala prvým partnerom projektu a dnes už zamestnáva 40 Rómov z vylúčených komunít. V spolupráci so zamestnávateľom vzdelávali aj riadiacich pracovníkov, ktorí pracujú s Rómami priamo vo výrobe. Program je však aplikovateľný na hocijakú firmu a Človek v ohrození chce po úspešnom prvom roku spolupráce postupne rozšíriť. „Momentálne komunikujeme s ďalšími firmami,“ uzatvára Adam.

Viac k témam: Človek v ohrození, rómovia, zamestanie, zamestnanosť, zamestnanosť na Slovensku
Zdroj: Webnoviny.sk - Spoločnosť Stiga v Poprade zamestnala už 40 Rómov pomocou inovatívneho programu zamestnávania © SITA Všetky práva vyhradené.

Published in Slovensko

PREŠOV 1. februára (WebNoviny.sk) - Počty žiakov prvých ročníkov pre všetky stredné školy na území Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na budúci školský rok sú už definitívne. Ministerstvo školstva, ktoré vlani vyhláškou rozhodlo o ich výraznej redukcii a určilo, že na prerozdelenie je k dispozícii 6 316 miest, ich napokon navýšilo o viac ako dvesto. Zmeny krajská samospráva akceptuje, no upozorňuje na úskalia prijatých úprav. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.

Reálne počty žiakov v kraji

Ako uviedol vedúci Odboru školstva, mládeže a telesnej výchovy PSK Ján Furman, zo strany krajskej samosprávy urobili všetko preto, aby zreálnili počty žiakov na stredných školách v kraji. „Máme na zreteli najmä potreby trhu práce, demografický vývoj, využitie kapacity škôl, aj fakt, že hospodárime s verejnými financiami a nemôžeme na stredných školách vytvárať „hluché miesta“, ktoré nebudú obsadené,“ uviedol a dodal, že rozhodnutie ministerstva nijako neovplyvní proces optimalizácie siete stredných škôl v kraji, ktorú samospráva finalizuje.

Rozhodnutie musia akceptovať

Navýšenie počtu žiakov prvých ročníkov pre nasledujúci školský rok zo 6 316 na 6 518 miest prišlo po januárových rokovaniach medzi rezortom a zriaďovateľmi vrátane PSK. Niektoré zmeny nastali na základe požiadaviek zamestnávateľov, verejného záujmu zo strany miest a obcí či zástupcov stavovských organizácií, ktorí sa mohli odvolať na ministerstvo do konca minulého roka. „Priznávame, že v niektorých prípadoch sme mierne rozčarovaní a nečakali sme až také ústupky, rozhodnutie rezortu však musíme akceptovať," uviedol Furman s tým, že je teraz najmä na manažmentoch škôl, aby naplnili počty, ktoré sú pre budúci školský rok nastavené. Týkať sa to má všetkých typov škôl – súkromných, cirkevných i verejných. „Pre kraje je ťažké udržať vytýčenú líniu optimalizácie siete škôl, ktorú od nás ministerstvo priamo očakáva, keď v odvolacom konaní to isté ministerstvo navýši počty prijímaných žiakov v rámci Slovenska o približne dvetisíc žiakov. Navyše, kraje na nedostatočne počty žiakov stanovené ministerstvom upozorňovali už počas procesu určovania počtu žiakov v prvých ročníkoch pre jednotlivé školy, museli však rozhodnúť v súlade s vyhláškou,“ upozornil Furman.

Najviac ho pocítia školy v Bardejove

Ministerstvo navýšilo počty žiakov u 14-tich škôl v kraji a u štyroch urobilo len mierne úpravy v prerozdelení žiakov v jednotlivých odboroch. S výnimkou jedného gymnázia sa zmeny týkajú takmer výlučne stredných odborných škôl. Rozhodnutie najvýraznejšie pocítia školy v Bardejove - Súkromné gymnázium, ktorému ministerstvo pridelilo 28 miest, dve spojené školy a Súkromná stredná odborná škola, kde môžu otvoriť pôvodne nezaradené odbory. Obdobná situácia je aj na súkromných školách v Prešove a v Giraltovciach. S vyššími počtami môžu rátať aj dve stredné zdravotnícke školy v Prešove a ďalšie dve v Humennom a Svidníku. „V tomto prípade ide prioritne o požiadavku rezortu zdravotníctva, preto v odbore praktická sestra u štyroch škôl v kraji došlo k zvýšeniu o 30 miest. Je to prijateľné, ak sa skutočne tieto miesta aj obsadia. My však máme opačné skúsenosti. Za posledné štyri roky neboli schopné stredné zdravotnícke školy naplniť počty žiakov nielen tak, ako si sami navrhli, ale ani tak, ako im boli schválené všeobecno-záväznými nariadeniami PSK,“ dodal šéf odboru školstva.

O počtoch sa rozhodovalo už v novembri

Ako pripomenula Jeleňová, o nových konkrétnych počtoch žiakov v jednotlivých študijných odboroch v prvých ročníkoch na stredných školách prvýkrát po zmene legislatívy rozhodovali samosprávne kraje v novembri minulého roka. „Museli tak urobiť na základe vyhlášky ministerstva školstva, ktoré určilo, respektíve zredukovalo počty pre všetky školy na území kraja,“ uviedla s tým, že o opravných prostriedkoch stredných škôl a ich zriaďovateľov, ktorí nesúhlasili s pridelenými miestami na ďalší školský rok, rozhodlo ministerstvo 30. januára. V zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja je 75 stredných škôl. PSK pritom rozhoduje o počtoch žiakov aj na súkromných a cirkevných školách, ktorých je v kraji 34.

Viac k témam: Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR, stredné školy, žiaci
Zdroj: Webnoviny.sk - Prešovský kraj akceptuje navýšenie počtu žiakov stredných škôl, upozorňuje však na úskalia © SITA Všetky práva vyhradené.

Published in Slovensko

BRATISLAVA 1. februára (WebNoviny.sk) - Pri tragickej dopravnej nehode v okrese Spišská Nová Ves v piatok zahynula 80-ročná dôchodkyňa. Ako ďalej agentúru SITA informovala košická policajná hovorkyňa Jana Mésarová, podľa doterajších zistení 28-ročný vodič z okresu Prešov šoféroval auto po Brezovej ulici v Spišskej Novej Vsi, kde na priechode pre chodcov narazil do chodkyne, ktorá zraneniam na mieste podľahla. Polícia už začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. U vodiča požitie alkoholu nezistili. Bližšie okolnosti nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.

Viac k témam: dôchodkyňa, tragická dopravná nehoda
Zdroj: Webnoviny.sk - Vodič zrazil 80-ročnú ženu na priechode, zraneniam na mieste podľahla © SITA Všetky práva vyhradené.

Published in Slovensko

BRATISLAVA 1. februára (WebNoviny.sk) - Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) evidoval k 1. februáru do 12:00 pätnásť zariadení spoločného stravovania (na základe dokumentov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy), do ktorých bolo distribuované hovädzie mäso z inkriminovaného poľského bitúnka.

Konzumenti nehlásili zdravotné komplikácie

Mäso sa do zariadení spoločného stravovania (reštaurácie, predškolské, školské zariadenia) dostalo od dodávateľov, ktorých kontrola spadá do kompetencie orgánov štátnej veterinárnej a potravinovej správy. "Regionálne úrady verejného zdravotníctva na základe hlásených dodávok skontrolovali štrnásť zariadení spoločného stravovania," informovala Daša Račková z komunikačného referátu ÚVZ. "Inkriminované hovädzie mäso bolo dodané do skontrolovaných zariadení v celkovom množstve 520 kilogramov a následne bolo použité na prípravu rôznych hotových pokrmov," uviedla Račková o zistení kontrolórov. Konzumenti skontrolovaných zariadení nehlásili žiadne zdravotné komplikácie.

Zistené rôzne nezrovnalosti

Kontrola jedného zariadenia spoločného stravovania v tomto čase prebiehala, informáciu o možnom dodaní poľského hovädzieho mäsa do tohto zariadenia dostal úrad v piatok 1. februára. "Pri kontrolách boli zistené rôzne nezrovnalosti ako napríklad nesprávne informovanie zo strany orgánov štátnej a veterinárnej správy (ÚVZ SR boli zaslané za účelom vykonania kontrol aj prevádzky, v prípade ktorých sa pri kontrole zistilo, že nejde o zariadenia spoločného stravovania, ale o predajne potravín, ktorých kontrola nespadá do kompetencií regionálnych úradov verejného zdravotníctva)," poznamenala Račková. Ďalšie nezrovnalosti boli v poskytnutých informáciách o dodaných množstvách hovädzieho mäsa alebo jeho pôvodu.

Kontroly po celom Slovensku

Regionálne úrady verejného zdravotníctva podľa ÚVZ neustále vykonávajú intenzívne kontroly po celom Slovensku v zariadeniach spoločného stravovania so zameraním sa na výskyt inkriminovaného hovädzieho mäsa, zabezpečenie jeho stiahnutia z trhu, zistenia spôsobu likvidácie a zistenia prípadnej ďalšej distribúcie (iným odberateľom, najmä iným zariadeniam spoločného stravovania). Kontroly po celom Slovensku hlavný hygienik SR Ján Mikas nariadil už 29. januára, kedy Poľsko oznámilo, že inkriminované hovädzie mäso sa nedostalo za poľské hranice. "Celý systém nákupu surovín je v kompetencii jednotlivých prevádzkovateľov zariadení školského stravovania. Prevádzkovatelia sú plne zodpovední za nastavenie podmienok verejného obstarávania, ktoré je v ich kompetencii," dodala Račková.

Viac k témam: mäso z Poľska - škandál s bitúnkami, ŠVPS SR Štátna veterinárna a potravinová správa SR, ÚVZ Úrad verejného zdravotníctva SR
Zdroj: Webnoviny.sk - Na Slovensku našli 15 stravovacích zariadení, do ktorých sa dostalo rizikové mäso z Poľska © SITA Všetky práva vyhradené.

Published in Ekonomika

BRATISLAVA/SENICA 1. februára (WebNoviny.sk) - Polícia pátra po totožnosti muža, ktorý sa chcel vlámať do izby v penzióne v obci Borský Sv. Jur v okrese Senica. Ako agentúru SITA informovala trnavská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová, poverený príslušník začal trestné stíhanie pre krádež v štádiu pokusu a poškodzovanie cudzej veci. V tejto súvislosti hľadajú muža, ktorého nasnímala bezpečnostná kamera.

Viac k témam: polícia pátra, vlámanie
Zdroj: Webnoviny.sk - Foto: Polícia vyšetruje pokus o vlámanie do izby v penzióne, hľadá muža z kamerových záznamov © SITA Všetky práva vyhradené.

Published in Slovensko
Strana 1 z 7

Reklama

Anketa

Rozmýšľali ste o premiestnení Vašej firmy do daňového raja?

áno, už som tak urobil - 14.3%
áno pripravujem sa na to - 35.7%
nie nerozmýšľal som - 35.7%
nie nerozmýšľal som a ani tak neurobím - 14.3%
The voting for this poll has ended on: september 9, 2013

K2 Tags

K2 Login

K2 Calendar

« February 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Partneri projektu

judikaty sita

Ekonomický portál financnik.sk Vám prináša

ginal robinson banner