08. december 2019
Facebook

BRATISLAVA 28. februára (WebNoviny.sk) - Vo Vysokých Tatrách spadla lavína. Nešťastie sa stalo v Bielovodskej doline, potvrdila hovorkyňa leteckých záchranárov Air Transport Europe Zuzana Hopjaková. Ako informovala, leteckí záchranári dostali žiadosť o pomoc pri zásahu a ihneď leteli na miesto pádu lavíny.

Viac k témam: Horskí záchranári, lavína, leteckí záchranári, Vysoké Tatry
Zdroj: Webnoviny.sk - Vo Vysokých Tatrách spadla lavína, leteckí záchranári zasahujú v Bielovodskej doline © SITA Všetky práva vyhradené.

Published in Slovensko
V Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou (DFNsP) Banská Bystrica zachránili život deväťročnému chlapcovi chorému na chrípku.

Pre zlyhanie pľúc nemohol dýchať

Chlapca preložili na pracovisko II. Kliniky pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny (II. KPAIM) v DFNsP Banská Bystrica z bratislavskej nemocnice so závažným respiračným zlyhaním vyvolaným vírusom chrípky v priamom ohrození života. „Pacient bol pred dvoma dňami v stabilizovanom stave preložený späť do bratislavskej nemocnice,“ uviedla pre agentúru SITA referentka pre marketing DFNsP Jana Petríková. Na II. KPAIM bol chlapcovi aplikovaný terapeutický postup mimotelovej oxigenácie. „Princíp tohto postupu spočíva v mimotelovom okysličovaní krvi a odstraňovaní oxidu uhličitého z krvi pomocou špeciálneho prístroja, ktorý krv okysličí v mimotelovom obehu,“ objasnila Petríková s tým, že tento postup sa uplatňuje najmä v prípadoch závažného zlyhania pľúc, keď nie sú schopné dýchať.

Liečbu už vedia poskytnúť aj na Slovensku

Banskobystrická klinika II. KPAIM disponuje možnosťou napojiť v závažných prípadoch pacienta na mimotelovú oxigenáciu a takto zabezpečiť dostatočnú dodávku kyslíka do organizmu. Liečbu sú schopní poskytnúť všetkým pacientom, vrátane novorodencov. V minulosti bolo nutné pacientov so závažným zlyhaním dýchania prekladať na zahraničné pracoviská, keďže na Slovensku nebolo možné poskytnúť túto život zachraňujúcu liečbu deťom všetkých vekových skupín. „Naše pracovisko disponuje vysoko erudovaným tímom odborníkov a aj touto liečebnou metódou sa zaraďuje medzi pracoviská európskeho a svetového štandardu,“ uzavrela Petríková.

Viac k témam: chrípka, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou (DFNsP) v Bratislave
Zdroj: Webnoviny.sk - Malému chlapcovi s chrípkou zlyhali pľúca, zachraňovali ho pomocou špeciálneho prístroja © SITA Všetky práva vyhradené.

Published in Slovensko

GUERNEVILLE 28. februára (WebNoviny.sk) - Po výdatných dažďoch v severnej časti amerického štátu Kalifornia zaplavila voda odhadom 2 000 domov a budov, predovšetkým v meste Guerneville a jeho okolí. Povodne spôsobila rieka Russian, ktorá sa vyliala zo svojich brehov. Odrezané od sveta je aj neďaleké mesto Monte Rio, informovali miestni predstavitelia. Podľa ich údajov dosiahla hladina rieky najvyššiu úroveň za posledných 25 rokov a žiadny ústup vody sa neočakáva najmenej do štvrtkovej noci. Príkazy na evakuáciu platia pre viac než dvadsať komunít ležiacich na brehoch rieky.Viac k témam: evakuácia, povodne, silné dažde
Zdroj: Webnoviny.sk - Video: Rieka Russian v Kalifornii po dažďoch zaplavila tisíce domov, viaceré komunity evakuovali © SITA Všetky práva vyhradené.

Published in Svet

BRATISLAVA 28. februára (WebNoviny.sk) - Počet prípadov vyšetrovania veľkej korupcie sa v SR mierne zvýšil, ale vo všeobecnosti zostáva veľmi nízky.

Oznamovanie korupcie je nízke

Vyplýva to zo správy Európskej komisie, v ktorej sa hodnotí pokrok dosiahnutý pri vykonávaní štrukturálnych reforiem alebo pri prevencii a náprave makroekonomických nerovnováh v Slovenskej republike (Správa o Slovensku 2019). Celkový počet obvinení, obžalôb a rozsudkov v prípade trestných činov súvisiacich s korupciou od roku 2016 podľa správy kolíše. "Nové pravidlá ochrany oznamovateľov neviedli k významnému zvýšeniu oznamovania korupcie. Ďalšie úsilie o zlepšenie odhaľovania a analytických kapacít orgánov presadzovania práva by pravdepodobne zvýšilo počet úspešne stíhaných obvinení z korupcie," konštatuje dokument. Zároveň uvádza, že po prijatí zákona o zodpovednosti právnických osôb z roku 2016 slovenské súdne orgány začali uplatňovať a navrhovať opatrenia aj proti právnickým osobám.

Rozšírené úplatky v polícii

Správa takisto uvádza, že funkčná nezávislosť polície na Slovensku zostáva naďalej obmedzená, pričom 45 percent obyvateľov našej krajiny si myslí, že medzi zamestnancami polície je rozšírené dávanie a prijímanie úplatkov, ako aj zneužívanie právomoci na osobný prospech. "Vysoká fluktuácia, pokiaľ ide o nábor príslušníkov polície za osobitných poradcov na ministerstve vnútra, môže vytvárať podnety na ustupovanie politickým vplyvom a znižovanie úrovne funkčnej nezávislosti polície. Mohla by zároveň brániť vo vyšetrovaní citlivých prípadov alebo prípadov týkajúcich sa korupcie na vysokých miestach," píše sa v materiáli. Ten zároveň konštatuje, že opatrenia prijaté koncom roka 2018 týkajúce sa zmien vo vymenovaní a prepúšťaní príslušníkov polície by mala zvýšiť zodpovednosť vedúcich funkcionárov.

Obmedzený pokrok

Celkovo oblasť boja proti korupcii a zvýšenie zodpovednosti vyšetrovacích orgánov na Slovensku zaraďuje Európska komisia do kategórie "obmedzený pokrok". Táto kategória je aplikovaná pokiaľ členský štát EÚ oznámil určité opatrenia na nápravu situácie, ale opatrenia riešia problematiku len v obmedzenej miere, predložil legislatívne akty vo vládnom alebo zákonodarnom orgáne, ale tieto opatrenia ešte neboli prijaté, prípadne štát predložil vo veci nelegislatívne akty, ale nenadviazal na ne v rámci vykonávania potrebných opatrení

Viac k témam: EK Európska komisia, korupcia, Polícia SR
Zdroj: Webnoviny.sk - Na Slovensku sa zvýšil počet vyšetrovaní veľkej korupcie, Brusel hodnotil aj nezávislosť polície © SITA Všetky práva vyhradené.

Published in Slovensko

BRATISLAVA/PIEŠŤANY 28. februára (WebNoviny.sk) - Vo vyšetrovacej väzbe skončili dvaja mladí muži (25 a 28 r.), ktorí minulý týždeň kradli v okrese Piešťany. Dvojica, ktorá už mala uložený trest odňatia slobody s podmienečným odkladom, tak čelí obvineniu zo zločinu krádeže. V obci Rakovice ukradli desať propán-butánových fliaš a ukryli ich pri potoku v Dubovanoch. Plánovali ich predať. Potom zamierili do pneuservisu v obci Trebatice. Tu si zase na odvoz pripravili plynový rezák a rôzne diely na autá. Ako agentúru SITA informovala trnavská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová, mladšieho Kristiána chytila hliadka neďaleko miesta činu a staršieho Lukáša zadržali o pár hodín. Svojím konaním spôsobili majiteľom škodu za takmer tisíc eur. V prípade dokázania viny im hrozí trest na tri až 10 rokov.

Viac k témam: krádež
Zdroj: Webnoviny.sk - Foto: Kristián a Lukáš ukradli propán-butánové fľaše aj diely na autá, skončili vo väzbe © SITA Všetky práva vyhradené.

Published in Slovensko

BRATISLAVA 28. februára (WebNoviny.sk) - V oblasti vzdelávania a odbornej prípravy dochádza k reformám, no problematická je naďalej ich nevyhovujúca kvalita a nedostatočná inkluzívnosť.

Platy učiteľov nie sú atraktívne

Výdavky na vzdelávanie v pomere k hrubému domácemu produktu (HDP) v posledných rokoch klesajú a výsledky vzdelávania sa zhoršili. Napriek zvyšovaniu platov učiteľov nie sú úrovne platov stále dostatočne atraktívne na to, aby prilákali dostatok primerane kvalifikovaných potenciálnych učiteľov. Vyplýva to zo správy Európskej komisie, ktorá hodnotí pokrok Slovenska pri reformách. Ako sa ďalej v dokumente uvádza, problematické je naďalej začlenenie Rómov do vzdelávania. Komisia si všíma, že sa prijali nové opatrenia na podnietenie účasti detí na vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve.

Kľúčová politická priorita

Reformy zamerané na skvalitňovanie vysokoškolského vzdelávania by mohli Slovensku pomôcť pri zlepšovaní jeho ľudského kapitálu. Reformy odborného vzdelávania a prípravy napomáhajú pri dosahovaní súladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami. „Priemerné vzdelávacie výsledky na stredoškolskej úrovni, nedostatočná relevantnosť vzdelania pre trh práce a pokrivkávajúca atraktívnosť univerzít v medzinárodnom meradle spôsobili, že reformy vzdelávania a lepšie financovanie tejto oblasti sa stali kľúčovou politickou prioritou. Hmatateľné výsledky reforiem však možno pozorovať iba v oblasti odborného vzdelávania a prípravy,“ konštatuje správa s tým, že hoci sa zdvihli platy učiteľov, nestačí to na to, aby sa zatraktívnila učiteľská profesia. Učitelia okrem nízkych platov trpia aj nedostatkom uznania a nedostatočnými príležitosťami na profesijný rozvoj. „Učitelia vyšších stredných škôl, ktorí pracujú vo verejných inštitúciách, v priemere zarábajú len 64 percent zo mzdy pracovníka s vysokoškolským vzdelaním pracujúceho na plný pracovný čas,“ informuje správa.

Predčasné ukončenie školskej dochádzky

Komisia si všíma aj výrazné rozdiely pri výsledkoch v oblasti vzdelávania – regionálne aj sociálno-ekonomické. V rámci testov PISA zaznamenali najhoršie výsledky v Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji, naopak, žiaci z Bratislavy dopadli najlepšie. „Výsledky žiakov zo znevýhodnených skupín obyvateľstva boli v porovnaní s ich rovesníkmi o polovicu horšie,“ píše sa ďalej v správe. Komisia odporúča, aby čo najviac detí chodilo do škôlok a v prípade rómskych detí, aby neboli segregované a neumiestňovali ich do osobitných škôl len preto, že pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia. Takisto upozorňuje na vysokú mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky. „Miera predčasného ukončenia školskej dochádzky na Slovensku sa zvyšuje: v roku 2017 bola na úrovni 9,1 percenta oproti 4,7 percenta v roku 2010. Regionálne rozdiely sú veľké: od 4,7 percenta na západnom Slovensku po 14,7 percenta na východe Slovenska. Odhaduje sa, že podiel Rómov, ktorí predčasne ukončia školskú dochádzku, je 58 percent,“ informuje dokument.

Počet absolventov sa zvyšuje

V oblasti vysokého školstva správa hovorí, že počet absolventov sa zvyšuje, avšak pokiaľ ide o kvalitu a efektívnosť tohto vzdelávania, existuje priestor na zlepšenie. V roku 2017 miera vysokoškolského vzdelania predstavovala 34,3 percenta, priemer EÚ bol 39,3 percenta. „Kvalita vyučovania je obmedzená, podobne ako medzinárodný charakter univerzít a ich orientácia na pracovný trh. Okrem toho je podiel absolventov v oblastiach prírodných vied, technológií, inžinierstva a matematiky na úrovni 21 percent pod priemerom EÚ (26 %),“ vysvetľuje správa. Komisia okrem toho správe pripomenula aj snahu vlády zrekonštruovať internáty. To, že výdavky na školstvo sú nízke sa nepremieta len do nízkych platov pedagógov, ale aj do nedostatočného vybavenia vrátane oblasti digitálnych zručností.

Významná úloha európskych peňazí

„Výdavky na školstvo ako podiel na HDP poklesli zo 4,1 percenta v roku 2014 na 3,8 percenta v roku 2016, pretože verejné výdavky nedokázali udržať tempo so svižným rastom v celkovom hospodárstve. Výdavky na školstvo merané vo vzťahu k celkovému verejnému rozpočtu v roku 2016 dosiahli 9,3 percenta v porovnaní s priemerom EÚ na úrovni 10,2 percenta,“ vysvetľuje Komisia. Tento európsky orgán si všimol aj prijatie národného programu reforiem, ktorého odhadovaný rozpočet je 15 miliárd eur do roku 2027, pričom európske peniaze majú podľa odhadov zohrať vo financovaní významnú úlohu. V nadchádzajúcich dvoch rokoch majú byť prioritou mzdy učiteľov, a to najmä mladých učiteľov, a zvyšovanie počtu miest v detských škôlkach. Plánujú sa opatrenia na zvýšenie počtu odborného personálu v školách, zníženie administratívnej záťaže a podporu využívania digitálnych technológií. Podľa Komisie treba naďalej podrobne monitorovať, či plánované opatrenia prinášajú očakávané výsledky. Stále však treba uskutočniť dodatočné reformné opatrenia, ktoré budú zahŕňať aj odbornú prípravu učiteľov a kontinuálny profesijný rozvoj.

Viac k témam: EK Európska komisia, Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR, školstvo
Zdroj: Webnoviny.sk - Európska komisia kritizuje školstvo na Slovensku, výdavky sú nízke a výsledky nedostatočné © SITA Všetky práva vyhradené.

Published in Slovensko

BRATISLAVA 28. februára (Webnoviny.sk) - Dlhodobá nezamestnanosť je na Slovensku naďalej vážnym problémom. V správe o Slovensku 2019 to konštatuje Európska komisia (EK). "Miera dlhodobej nezamestnanosti sa v treťom štvrťroku 2018 medziročne znížila o jeden percentuálny bod na 4,0 %, čo je výrazne nad priemerom EÚ, ktorý je na úrovni 2,9 %," uvádza sa v materiáli. Priemerná dĺžka nezamestnanosti na Slovensku pritom patrila medzi najvyššie v EÚ.

Mobilita a regionálne rozdiely

"Z toho, že podiel dlhodobo nezamestnaných na všetkých nezamestnaných osobách je 60 %, vyplývajú štrukturálne problémy súvisiace najmä s dosahovaným stupňom vzdelania, nízkou vnútroštátnou mobilitou a regionálnymi rozdielmi v oblasti pracovných príležitostí," tvrdí komisia. V roku 2017 bolo 23,1% nízkokvalifikovaných osôb bez práce viac než rok v porovnaní so 4,6 % priemerne kvalifikovanými osobami a 1,7 % vysokokvalifikovanými osobami. Takmer 60 % nízkokvalifikovaných dlhodobo nezamestnaných sú osoby do 29 rokov, čo podľa EK odráža zvyšujúcu sa mieru nedokončenia školskej dochádzky. Tri štvrtiny dlhodobo nezamestnaných sa sústreďujú v troch regiónoch - Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom.

Prevládajú dočasné pracovné zmluvy

Situácia rómskeho obyvateľstva na trhu práce je podľa EK obzvlášť slabá. Odhaduje sa, že Rómovia, ktorí prevažne žijú vo vidieckych oblastiach, tvoria takmer 8 % celkového obyvateľstva, pričom približne polovica z nich žije v marginalizovaných rómskych komunitách. Na okresnej úrovni existuje vzájomná súvislosť medzi podielom Rómov na celkovom obyvateľstve a mierou nezamestnanosti. V roku 2016 sa miera nezamestnanosti medzi Rómami odhadovala na 48 %, pričom len asi 25 % Rómov vo veku 20 až 64 rokov vykonávalo „platenú prácu“. "Úroveň zamestnanosti je nestabilná, pričom prevládajú dočasné pracovné zmluvy a sezónne práce," uvádza sa v správe o Slovensku. Nedostatočne inkluzívny vzdelávací systém a diskriminácia na trhu práce prispievajú k etnickej segmentácii trhu práce a nepriaznivým výsledkom rómskeho obyvateľstva v oblasti zamestnanosti, upozorňuje EK.

Dotované pracovné miesta

Ako upozorňuje komisia, výdavky na aktívne politiky trhu práce sú na Slovensku jedny z najnižších v EÚ. Verejné výdavky na aktívne politiky trhu práce v roku 2017 dosiahli úroveň 0,2 % hrubého domáceho produktu. Prevládajúcim opatrením aktívnej politiky trhu práce boli stimuly v oblasti zamestnanosti, a to najmä dotovaním pracovných miest (84 % rozpočtu). Štvrtina rozpočtu sa zamerala na osoby so zdravotným postihnutím. Okrem toho sa značné finančné prostriedky vynaložili na aktivačné práce (programy verejnoprospešných prác), ktoré nezahŕňajú zvyšovanie úrovne zručností. "Naopak, opatrenia v oblasti odbornej prípravy a vzdelávania sa využívajú okrajovo a vyžadujú si ďalšie investície," dodáva EK.

Viac k témam: EK Európska komisia, mobilita, nezamestnanosť v SR, vzdelanie
Zdroj: Webnoviny.sk - Brusel vyčíta Slovensku dlhodobú nezamestnanosť, problémy súvisia nielen so vzdelaním © SITA Všetky práva vyhradené.

Published in Ekonomika

BRUSEL 28. februára (WebNoviny.sk) - Grécko sa podľa veriteľov krajiny, ktorí jej poskytli núdzové úvery, oneskoruje v oblasti niektorých kľúčových reforiem stanovených ako podmienka pre úľavy v sume takmer 1 mld. eur pri splácaní dlhov.

Plány vlády sú nedopracované

Podpredseda Európskej komisie (EK) Valdis Dombrovskis v stredu povedal, že plány gréckej vlády na poskytnutie ochrany ľuďom splácajúcim hypotekárne úvery, ktorí sú v ťažkostiach, sú nedopracované napriek týždňom vyjednávaní medzi vládou a hlavnými bankami. "Úplne zdieľame cieľ gréckych úradov chrániť zraniteľných majiteľov domov," povedal Dombrovskis. "Avšak legislatívny návrh má v súčasnosti viacero koncepčných a technických detailov, ktoré treba vyjasniť, aby sa zabezpečilo, že program je vo všeobecnosti dočasný, riadne cielený, môže fungovať v najbližšej budúcnosti a zlepší platobnú kultúru v Grécku," konštatoval podpredseda EK.

Zvyšovanie prijímania zamestnancov aj mzdy

Dombrovskis sa takto vyjadril po tom, ako EK zverejnila správu o pokroku v oblasti gréckych reforiem. Správa vyjadruje znepokojenie aj z meškania administratívnych reforiem, zo zvýšeného prijímania zamestnancov vo verejnom sektore a tiež z nedávneho rastu minimálnej mzdy. Ministri financií eurozóny sa stretnú 11. marca, aby rozhodli, či Atény splnili kritériá pre ďalšie kolo úľav pri splácaní dlhov. Posudzovať sa okrem iného bude zmrazenie nízkych úrokov pre splátky núdzových úverov a tiež vyplatenie ziskov z gréckych vládnych dlhopisov, ktoré vlastní Európska centrálna banka.

Viac k témam: ECB Európska centrálna banka, Európska komisia (EK), Európska únia, reforma
Zdroj: Webnoviny.sk - Grécko mešká s ekonomickými reformami, nespokojní sú veritelia aj Európska únia © SITA Všetky práva vyhradené.

Published in Ekonomika

BRATISLAVA/RUŽOMBEROK 28. februára (WebNoviny.sk) - Tragická nehoda sa stala pri Liptovskej Osade v okrese Ružomberok. Zrazili sa tu dve dodávky, na mieste sú záchranné zložky. Ako polícia informovala na sociálnej sieti, vodiči sú zranení, o život prišiel jeden spolujazdec. Cesta je momentálne neprejazdná.

Viac k témam: čelná zrážka, dodávka, tragická dopravná nehoda
Zdroj: Webnoviny.sk - Foto: Pri Liptovskej Osade sa zrazili dve dodávky, spolujazdec nehodu neprežil © SITA Všetky práva vyhradené.

Published in Slovensko

NEW YORK 28. februára (WebNoviny.sk) - Bezpečnostná rada OSN sa bude zaoberať rezolúciou, ktorá vyzýva na "mierové obnovenie demokracie" vo Venezuele, slobodné a spravodlivé prezidentské voľby a neobmedzený prístup k humanitárnej pomoci pre všetkých ľudí, ktorí ju potrebujú. Dokument zároveň vyjadruje jasnú podporu opozičnému lídrovi Juanovi Guaidóovi. Text odsudzuje "násilie a nadmerné použitie sily zo strany venezuelských bezpečnostných síl proti neozbrojeným, mierovým demonštrantom, ako aj blokovanie dodávok humanitárnej pomoci". O návrhu rezolúcie z dielne Spojených štátov by mali členovia rady hlasovať vo štvrtok popoludní. Je však pravdepodobné, že Rusko ho bude vetovať. Moskva podporuje venezuelského prezidenta Nicolása Madura a uznala aj májové voľby, ktoré mu zaručili druhé funkčné obdobie.

Viac k témam: Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN)
Zdroj: Webnoviny.sk - Bezpečnostná rada OSN bude hlasovať o nových voľbách vo Venezuele, vyjadrila podporu Guaidóovi © SITA Všetky práva vyhradené.

Published in Svet

Reklama

Anketa

Rozmýšľali ste o premiestnení Vašej firmy do daňového raja?

áno, už som tak urobil - 14.3%
áno pripravujem sa na to - 35.7%
nie nerozmýšľal som - 35.7%
nie nerozmýšľal som a ani tak neurobím - 14.3%
The voting for this poll has ended on: september 9, 2013

K2 Tags

K2 Login

K2 Calendar

« February 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Partneri projektu

judikaty sita

Ekonomický portál financnik.sk Vám prináša

ginal robinson banner