25. január 2020
Facebook

BRATISLAVA 29. mája (WebNoviny.sk) - Väčšiu transparentnosť procesov, menej byrokracie a poplatkov, riešenie škôd spôsobovaných zverou na poľnohospodárskych plodinách či v lesníctve by mal priniesť nový zákon o poľovníctve. Návrh zákona pripravilo ministerstva pôdohospodárstva rozvoja vidieka SR (MPRV), v stredu ho schválila vláda. Návrh zákona sa zaoberá aj ochranou prírody a živočíchov a dotkne sa približne 60 tisícov držiteľov poľovných lístkov.

Poznatky z praxe

Na Slovensku je podľa MPRV približne 4,45 mil. hektárov poľovných pozemkov, ktoré sa rozdeľujú na 1 880 poľovných revírov, s priemernou výmerou 2 366 hektárov. Pri príprave návrhu zákona agrorezort vychádzal aj z poznatkov z aplikačnej praxe, čím reaguje na viaceré problémy, ktoré sa pri uplatňovaní starého zákona objavovali. Návrh zákona tak precizuje viaceré ustanovenia, ktoré sú v súčasnom zákone nejasné alebo nedostatočne upravené. Nový zákon upravuje starostlivosť o zver, zlepšovanie jej životných podmienok, ochranu zveri a poľovníctva, uznávanie, zmeny a užívanie poľovných revírov, poľovnícke hospodárenie, plánovanie a dokumentáciu, vedenie centrálneho registra poľovníckych organizácií, podmienky lovu a zužitkovanie zveri. Zákon vymedzuje aj pôsobnosť Slovenskej poľovníckej komory a mnohé ďalšie oblasti.

Viaceré procesy budú transparentnejšie

„Novinky sa odzrkadlia najmä v stransparentnení viacerých procesov, ako napríklad v oblasti rozhodovania o prenájme poľovných revírov, spresňujú sa aj postupy okresných úradov, zjednocujú sa procesy v oblasti ochrany prírody a ochrany chránených živočíchov. Zmeny sa dotknú aj poľovníckej kynológie, poľovných hospodárov, obmedzenia strieľania voľne pohybujúcich sa psov a mačiek, či plánovania lovu zveri. Zavádza sa register užívateľov poľovných revírov, register poľovníckej stráže, register poľovníckych hospodárov a definuje sa informačný systém v poľovníctve,“ spresnila ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná. Poľovný lístok sa bude po novom vydávať aj na dobu neurčitú. S cieľom zachovania genofondu voľne žijúcich populácií pôvodných druhov zveri, pribudne aj nový environmentálny nástroj štátu v podobe zavedenia chránených poľovných oblastí. Vyjasňujú a zjednodušujú sa viaceré nástroje pre ochranu zveri a ochranu chránených živočíchov. „Nezabudli sme zapracovať aj požiadavky verejnosti, týkajúce sa zabezpečenia bezpečnosti počas lovu. Nový zákon umožňuje vyhlásiť zónu so zákazom lovu, napríklad v čase výchovy a kladenia mláďat. Od nového zákona preto očakávame viacero pozitívnych zmien v praxi,“ priblížil generálny riaditeľ sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV Peter Kicko.

Poľovníctvo ako verejný záujem

Pri príprave zákona o poľovníctve bolo jednou z priorít ministerstva vyriešenie problematiky vysokých stavov raticovej zveri a eliminácia škôd, ktoré táto zver spôsobuje v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve. Ministerstvo pri tvorbe zákona spolupracovalo so všetkými zúčastnenými stranami, ktoré mali rôznorodé predstavy. Agrorezort vypočul argumenty poľnohospodárov i poľovníkov a navrhuje prijateľný kompromis zameraný na prevenciu predchádzania škôd. Novinky sa preto dotknú aj oblasti predchádzania vzniku škôd, ako aj uplatňovania ich náhrady. Slovenská poľovnícka komora bola aktívnym subjektom procesu pripomienkovania a tvorby tejto právnej normy, ktorá "je logickým vyústením aplikácie Koncepcie rozvoja poľovníctva do roku 2030, prijatej vládou SR. Definuje poľovníctvo ako verejný záujem, čo považujeme za najväčší prínos nového zákona a zároveň je i vyjadrením súčasných spoločenských očakávaní," uviedol k návrhu riaditeľ Kancelárie Slovenskej poľovníckej komory Imrich Šuba.

Viac k témam: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, slovenská poľovnícka komora
Zdroj: Webnoviny.sk - Nový zákon o poľovníctve by mal priniesť menej byrokracie, lepšiu ochranu zveri a aj podmienky lovu © SITA Všetky práva vyhradené.

Published in Ekonomika

BRUSEL 29. mája (WebNoviny.sk) - Európska komisia (EK) v stredu vyzvala členské štáty EÚ, aby otvorili prístupové rozhovory s Albánskom a Severným Macedónskom. Balkánske krajiny podľa nej už uskutočnili potrebné reformy. Šéfka európskej diplomacie Federica Mogheriniová pred novinármi uviedla, že rozhovory o pristúpení týchto dvoch krajín do Európskej únie (EÚ) by sa mali začať čo najskôr. "Sú pripravení. Toto je naše hodnotenie," povedala.

Komplikovaný proces vstupu

Rozšírenie únie na 28 štátov skomplikovalo rozhodovací proces v tomto bloku. Nie je jasné, či budú členské štáty s takýmto krokom súhlasiť. Na začiatku svojho funkčného obdobia na čele EK v roku 2014 jej predseda Jean-Claude Juncker povedal, že počas jeho mandátu, ktorý mu končí 31. októbra, do únie nevstúpi žiadna nová krajina. Podľa Mogheriniovej to však nie je o tom, že Albánsko a Severné Macedónsko "vstúpia do únie zajtra ráno". "Ide o komplikovaný proces," povedala. Odkedy sa začiatkom 90. rokov rozpadla Juhoslávia, perspektíva členstva v Európskej únii je silným motorom reforiem na nestálom Balkáne. Mogheriniová varovala členské krajiny, že Európa je na križovatke.

Turecko sa vzďaľuje od únie

"Vždy hovoríme, že je to proces založený na zásluhách, takže keď sú zásluhy hodnotené pozitívne, treba to uznať," pokračovala. "Neocenenie a nereagovanie na objektívny pokrok poškodí dôveryhodnosť Európskej únie," dodala. Európska komisia v stredu vydala tiež hodnotiacu správu o vyhliadkach tureckého členstva v únii. Turecko sa podľa nej naďalej vzďaľuje od Európskej únie a jej hodnôt a Brusel nevidí žiadny dôvod na odblokovanie rozhovorov o členstve Turecka v únii. EK v správe kritizovala "vážny úpadok v oblastiach dodržiavania princípov právneho štátu a základných práv" v Turecku.

Viac k témam: Albánsko, Európska komisia (EK), Európska únia, Republika Severné Macedónsko
Zdroj: Webnoviny.sk - Európska komisia vyzvala na začatie prístupových rokovaní s Albánskom a Severným Macedónskom © SITA Všetky práva vyhradené.

Published in Svet

PREŠOV 29. mája (WebNoviny.sk) - Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) zverejnil, s ktorými linkami predbežne ráta počas piatkového ostrého štrajku vodičov mestskej hromadnej dopravy v Prešove. Podľa zverejneného zoznamu majú byť k dispozícii niektoré školské spoje, viaceré linky budú premávať s obmedzeniami a niektoré zrušia.

Obyvateľov prosia o trpezlivosť

Ako informuje DPMP na svojej stránke, v piatok 31. mája budú podľa cestovného poriadku pre školský pracovný deň vypravené všetky spoje na linkách 10, 15, 19, 29, 30, 37 ráno a 46. Pôjdu aj školské spoje C, D, F, T. Naopak, školské spoje A, E, G, H, J, K, M, P, S budú zrušené, rovnako ako linky 2, 5, 5D, 11, 17, 18, 20, 24, 27, 28, 32, 32A,33, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44, N1, N2 a N3. Výrazne obmedzené budú linky 1, 4, 7, 8, 12, 13, 14, 21, 22, 34, 38 a 45. „Informácie o vykonávaných spojoch budú priebežne aktualizované na stránke www.dpmp.sk a prístupné na telefónnych číslach 051/ 7470 204, 7470 268, 7470 209. Otvorené budú predajne na Weberovej a Masarykovej ulici,“ informuje dopravný podnik na svojom webe. Vedenie dopravného podniku priebežne aktualizuje zoznam zamestnancov, ktorých bude mať počas piatka k dispozícii. Ako dodala hovorkyňa mesta Prešov Eva Peknušiaková, predbežne sa pracovalo s variantom prevádzky šiestich liniek, ktoré zabezpečia prístup občanov k nemocnici a zdravotníckym zariadeniam, ako aj ku školám. „Pre tento variant sa ráta s nástupom 12 vodičov do zmeny. Ak bude ich počet vyšší, je možné predpokladať aj zabezpečenie víkendového režimu prevádzky mestskej hromadnej dopravy, ktorý je síce obmedzený, ale pre potreby občanov prijateľnejší,“ uviedla hovorkyňa. Ako dodala, všetky potrebné informácie bude Dopravný podnik mesta Prešov a radnica zverejňovať prostredníctvom všetkých dostupných komunikačných kanálov, aby zabezpečili dostatočnú informovanosť občanov. „Je snahou vedenia podniku, ako aj samotného mesta, aby sa situácia čo najmenej dotkla obyvateľov, ktorých v tejto situácii prosíme o trpezlivosť, súčinnosť a využitie alternatívnej formy dopravy,“ dodala hovorkyňa.

Štrajková pohotovosť od apríla

Odborári sú v štrajkovej pohotovosti od začiatku apríla. Ostrý celodenný štrajk na piatok 31. mája, trvajúci od 4:00 do 23:45, ohlásili v pondelok. K dnešnému dňu je pod štrajk podpísaných 237 zamestnancov spoločnosti. Dôvodom je chýbajúca dohoda o zvýšení mzdových taríf v rámci kolektívnej zmluvy. Aktuálna požiadavka odborárov je na zvýšenie hodinovej sadzby o 0,70 eura od 1. júla a o ďalších 0,30 eura od 1. januára 2020. Podniková kolektívna zmluva v DPMP, a.s. sa týka všetkých 322 zamestnancov, z ktorých je zhruba 190 vodičov. Uzatvorená bola 1.januára 2014 a je platná do 31. decembra 2020. Jediným akcionárom DPMP, a.s., je mesto Prešov. Dopravný podnik v dvoch trakciách – autobusovej a trolejbusovej, ročne najazdí takmer päť miliónov kilometrov. Každoročne prepraví viac ako 30 miliónov cestujúcich. Tržby z MHD za rok 2018 dosiahli 4,1 mil. eur.

Viac k témam: Dopravný podnik mesta Prešov DPMP, štrajk
Zdroj: Webnoviny.sk - Vodiči Dopravného podniku Prešov nebudú jazdiť, zverejnili predbežný zoznam liniek počas štrajku © SITA Všetky práva vyhradené.

Published in Slovensko

BRATISLAVA 29. mája (WebNoviny.sk) - Prezident SR Andrej Kiska v stredu podpísal komplexnú novelu zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, ktorou sa menia aj ďalšie zákony. Novela rieši napríklad úpravu niektorých ustanovení zákona o pôde. „Úpravami v zákone o pôde sa mení znenie jeho paragrafov tak, aby proces ukončenia nájmu lesných pozemkov zo zákona a postup povinných a oprávnených osôb bol podrobnejšie a jednoznačnejšie konkretizovaný," uviedlo ministerstvo pôdohospodárstva SR (MPRV).

Nájom zo zákona

Súčasťou materiálu je aj povinnosť vydania všeobecne záväzného právneho predpisu na určenie výšky nájomného za „nájom zo zákona", ktorý umožní podľa agrorezortu jednoducho a pritom exaktne určiť výšku nájomného k lesnému pozemku. Zmeny a úpravy zákona o lesoch sa zas týkajú najmä oblasti odborného obhospodarovania lesa, v rámci ktorej sa umožňuje, za určitých podmienok, obhospodarovanie lesa viacerými obhospodarovateľmi aj na výmere menšej ako 0,5 hektára. "V nadväznosti na túto skutočnosť sa upravili kompetencie odborných lesných hospodárov a precizovala sa problematika a proces evidencie lesných pozemkov," ozrejmilo MPRV.

Problematika lesných pozemkov

Osobitnú časť novely tvorí novo doplnený diel, ktorým sa v nadväznosti na špecifiká lesného hospodárstva rozpracovala problematika nájomných vzťahov k lesným pozemkom. "Pri úprave týchto nájomných vzťahov sa zároveň zadefinovali postupy a princípy pri podielových spoluvlastníkoch prenajímaného pozemku. Okrem uvedených všeobecných náležitostí nájomných vzťahov k lesným pozemkom, novela upravuje aj ďalšie špecifiká nájomného vzťahu k lesným pozemkom vo vlastníctve štátu alebo vo vlastníctve neznámych vlastníkov a aj špecifiká nájomného vzťahu k lesným pozemkom dotknutým realizáciou projektu pozemkových úprav," doplnilo MPRV. Novela zákona nadobudne účinnosť od 1. júla 2019, pričom niektoré body z nej vstúpia do platnosti až 1. septembra 2019.

Viac k témam: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, novela zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, prezident SR
Zdroj: Webnoviny.sk - Prezident Andrej Kiska podpísal komplexnú novelu zákona o vzťahoch k pôde © SITA Všetky práva vyhradené.

Published in Slovensko

BRATISLAVA/POLTÁR 29. mája (WebNoviny.sk) - Opitého 52-ročného výpravcu vlakov chytili na železničnej stanici Breznička v okrese Poltár. Po predchádzajúcom popíjaní nastúpil na dennú zmenu a vypravil jeden vlak. Ako agentúru SITA informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová, pri dychovej skúške mu železniční policajti namerali 1,21 promile alkoholu v dychu. Vyšetrovateľ ho obvinil z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a spracoval podnet na ukončenie veci v super rýchlom konaní. Obvinenému, ktorý mohol ohroziť životy ľudí, teraz hrozí trest na dva roky až päť rokov.

Viac k témam: alkohol, policajti
Zdroj: Webnoviny.sk - Výpravca vlakov mohol ohroziť životy ľudí, do práce prišiel opitý © SITA Všetky práva vyhradené.

Published in Slovensko

BRATISLAVA 29. mája (WebNoviny.sk) - Zálohovanie PET fliaš a plechoviek sa na Slovensku stáva realitou. Vláda v stredu schválila zákon o zálohovaní nápojových obalov. Cieľom tohto zákona je zásadne znížiť množstvo voľne pohodených plastových nápojových obalov. Ako po rokovaní vlády informoval minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd), ročne sa na Slovensku predá asi miliarda PET fliaš. Z nej sa asi 60 percent podarí vyseparovať, čo znamená, že 400 miliónov končí na skládkach, či v horšom prípade voľne pohodených v prírode, riekach a pri cestách.

Obaly budú jasne označené

Minister predpokladá, že vďaka zálohovaniu asi 95 percent nápojových obalov skončí tam, kde patrí – v recyklačných zariadeniach. Ako dodal, je rád, že Slovensko je tak prvou krajinou strednej Európy, ktorá zavedie zálohovanie nápojových obalov. Zákon ešte musí schváliť NR SR. Zaviesť zálohovanie podľa novej legislatívy nebude povinné pre všetky obchody či prevádzky. Povinné bude iba pre tie, ktoré majú rozlohu väčšiu ako 300 metrov štvorcových. Je však predpoklad, že mnohé menšie obchody časom systém preberú. Právna norma počíta s výškou zálohy 12 centov za plastovú fľašu a 10 centov za plechovku. Legislatívu musí ešte schváliť parlament a po podpise prezidentom SR by mala nadobudnúť účinnosť 1. januára 2020. Zálohovanie by sa reálne spustilo v roku 2022 po nastavení celého systému zálohovania, vrátane zabezpečenia vratných automatov a celkovej logistiky. Ministerstvo zárovňe informovalo, že zálohovateľné obaly budú musieť byť jasne označené.

Návrh podporujú rybári aj turisti

Sólymos pripomenul, že pokusy zaviesť zálohovanie boli na Slovensku už viackrát. Podľa neho zlyhali pre nedostatok politickej vôle a dohody. Minister svoj návrh predstavil približne pred rokom, legislatívny návrh vzišiel z odbornej štúdie Inštitútu environmentálnej politiky. Zavedenie zálohovania odvtedy podporujú odborné a dobrovoľné organizácie rybárov, poľnohospodárov, vodohospodárov, ochranárov či turistov. Podľa prieskumu má podporu drvivej väčšiny verejnosti. Podľa Sólymosa zálohovanie podporuje aj predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD). Ten uviedol, že denne do Čierneho mora z Dunaja vpláva viac ako štyri tony plastov. „Musíme spraviť všetko pre to, aby naša krajina neprispievala k trendu, keď vo vodách, riekach, moriach a oceánoch bude viac plastu ako rýb,“ dodal Pellegrini.

Systém funguje v desiatich krajinách

Systém zálohovania PET fliaš funguje v desiatich krajinách Európy – na Islande, vo Fínsku, Švédsku, Nórsku, Dánsku, Nemecku, Litve, Estónsku, Chorvátsku a Srbsku. Odporcovia zálohovania, väčšinou výrobcovia, hovoria, že zálohovanie PET fliaš môže viesť k ohrozeniu plnenia cieľov stanovených pre iné druhy plastov. Zálohový systém podľa nich vytvorí na spotrebiteľov nové nároky na dodatočné triedenie. Budú musieť samostatne triediť PET fľaše, čo následne povedie k demotivácii a poklesu triedenia plastov ako celku. Zálohovanie PET fliaš a plechoviek podporuje aj slovenská verejnosť. Podľa prieskumu, ktorý zverejnili vo februári, je viac ako 86 percent Slovákov za zálohovanie, proti bolo desať percent.

Čas na technické zabezpečenie

Až 96 percentám pritom neprekáža, že pri kúpe nápoja zaplatia zálohu, ktorá sa im vráti pri odovzdaní fľaše či plechovky. Prieskum robila agentúra AKO v januári tohto roka na vzorke 1 030 respondentov. Vyše troch štvrtín opýtaných vyhlásilo, že zálohovanie neovplyvní ich zvyky pri triedení ostatného plastového odpadu a plasty budú triediť ako doteraz. Takmer 80 percent opýtaných by bolo ochotných platiť viac za výrobky vyrobené z recyklovaného plastu, 15 percent odpovedalo, že nie. Prieskum si objednala Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá patrí pod envirorezort. Zálohovanie PET fliaš a plechoviek by sa malo stať na Slovensku realitou od 1. januára 2022. Zákon by mal síce vstúpiť do platnosti od roku 2020, no výrobcom a distribútorom nápojov dal envirorezort dva roky na technické zabezpečenie a zavedenie celého zálohovacieho systému.

Viac k témam: Ministerstvo životného prostredia SR, plastové fľaše, Vláda SR
Zdroj: Webnoviny.sk - Zálohovanie plastových fliaš a plechoviek je bližšie k realite, návrh prešiel Pellegriniho vládou © SITA Všetky práva vyhradené.

Published in Ekonomika

  • aktualizované 29. mája, 14:07
BRATISLAVA 29. mája (WebNoviny.sk) - Niekoľkými obvineniami sa skončila stredajšia protidrogová razia NAKA pod názvom VENAL 3. Šestnásť osôb čelí obvineniam zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, 12 z nich aj z drogovej trestnej činnosti.

Drogová a násilná činnosť

Ako informovala polícia na svojej facebookovej stránke, šesť obvinených je vo väzbe, policajti zadržali päť osôb, medzi nimi aj policajta, príslušníka Kriminálneho úradu Finančnej správy a bývalého policajta. Po ďalších piatich pátrajú. Zločinecká skupina najmenej od roku 2007 pôsobila prevažne v Trnavskom a Bratislavskom kraji, najmä v Seredi, Galante, Trnave, Nitre a v ich širšom okolí. Išlo predovšetkým o drogovú a násilnú trestnú činnosť.

Metamfetamín a kokaín

Ako uviedla polícia, násilie využívali na posilnenie postavenia v regiónoch alebo zastrašovanie svojich členov, či konkurenčných skupín, všetko za účelom zisku. Skupina zabezpečovala látky na výrobu metamfetamínu a drogy aj vyrábali. Cez svojich dílerov predávali aj kokaín. Od roku 2015 do minulého roku zabezpečili prekurzory na výrobu takmer 80 kg metamfetamínu za viac ako 1,8 milióna eur. Počas vyšetrovania polícia vypočula svedkov, vykonali domové prehliadky aj prehliadky iných priestorov. Obvineným hrozia tresty na 20 až 25 rokov alebo doživotie.

Viac k témam: drogy, NAKA Národná kriminálna agentúra, Polícia SR
Zdroj: Webnoviny.sk - Foto: Protizločinecká jednotka NAKA zasahovala v okolí Nitry, obvinili 16 osôb (aktualizované) © SITA Všetky práva vyhradené.

Published in Slovensko

ABÚ ZABÍ 29. mája (WebNoviny.sk) - Iránsky prezident Hasan Rúhání vyhlásil, že "cesta nie je uzavretá", pokiaľ by Spojené štáty chceli s Iránom rokovať a vrátiť sa späť k jadrovej dohode medzi Teheránom a svetovými mocnosťami. Rúhání sa tak vyjadril v stredu počas zasadnutia kabinetu. "Cesta pre nich nie je uzavretá, kedykoľvek môžu odstrániť kruté sankcie a vrátiť sa k rokovaciemu stolu, ktorý opustili," povedal iránsky prezident. Spojené štáty odstúpili od jadrovej dohody Iránu so svetovými mocnosťami minulý rok a opätovne uvalili na Teherán ekonomické sankcie. Irán najnovšie hrozí, že ak nevznikne nová dohoda o obmedzení iránskeho jadrového programu, islamská republika od existujúcej dohody rovnako odstúpi.

Viac k témam: jadrová dohoda, sankcie proti Iránu, Spojené štáty americké
Zdroj: Webnoviny.sk - Spojené štáty stále môžu odstrániť sankcie a vrátiť sa k jadrovým rokovaniam, vyhlásil Ruhání © SITA Všetky práva vyhradené.

Published in Svet
 Aktuálnu situáciu v strane Smer-SD budú vyhodnocovať jej členovia na nadchádzajúcej krajskej rade v Prešove. Uviedol to pre agentúru SITA krajský predseda strany Smer-SD v Prešove Vladimír Jánošík. K zverejnenej kritike sa však vyjadrovať nechcel. Z okresných štruktúr v kraji ale podobnú snahu, akú majú podľa medializovaných informácií niektoré stranícke organizácie, zatiaľ nezaznamenal. „Krajskú radu máme naplánovanú na pondelok, kde chceme vyhodnotiť voľby. Myslím si, že sa najprv v rámci vnútrostraníckej diskusie musíme baviť o starostiach a radostiach, ktoré máme v strane a potom niečo hovoriť o personálnych veciach. Vnímam, odkiaľ to vyšlo, ale chcem sa v prvom rade baviť s okresmi o vecných problémoch a zhodnotiť eurovoľby. Myslím si, že tie rovnako ako prezidentské voľby, keď už neboli dobré, isto neboli ani zlé. Ak príde aj takáto téma a bude to potrebné, budeme sa jej venovať,“ uviedol Jánošík pre agentúru SITA.

Vyjadrili demokratický názor

Siedmi krajskí predsedovia strany Smer-SD popierajú dezinterpretáciu niektorých médií, že v strane je vzbura. Uvádza sa to v stanovisku, ktoré agentúre SITA zaslal hovorca strany Smer-SD Ján Mažgút. Nekonkretizoval však, o ktorých siedmich krajských predsedov ide. „V strane budeme diskutovať o volebnom výsledku a každý člen môže vyjadriť demokraticky svoj názor. Ale strana je jednotná a určite budeme o budúcnosti strany rozhodovať na riadnom sneme,“ tvrdia podľa Mažgúta krajskí predsedovia.

Presadzovali otvorenú diskusiu

Zároveň zdôrazňujú, že strana Smer-SD nikdy nebránila svojim členom vyjadrovať sa k aktuálnej politickej situácii na Slovensku alebo vo vnútri strany. „Ako predsedovia krajských organizácií sme vždy presadzovali otvorenú diskusiu vo vnútri strany a nie posielanie si odkazov cez médiá. A predovšetkým si myslíme, že akékoľvek politické vyjadrenia by nikdy nemali byť motivované vlastnými nenaplnenými ambíciami niektorých členov strany,“ objasňujú krajskí predsedovia. Veria, že sa na sneme bude riešiť okrem personálnych otázok najmä program, keďže za 20 rokov podľa nich strana ukázala, že má výsledky, vďaka ktorým trikrát zostavila vládu.

Žiadajú odstúpenie Fica a Kaliňáka

Padajúce preferencie a opakované kauzy ľudí zo Smeru-SD vyvolali nespokojnosť medzi členmi strany na východom Slovensku. Niektoré stranícke organizácie poslali predsedníctvu Smeru výzvy, v ktorých žiadajú odstúpenie Roberta Fica a Roberta Kaliňáka z funkcií. Spravodajský denník o tom informoval v utorok na svojom spravodajskom webe s tým, že organizácie tiež požadujú zvolanie mimoriadneho snemu a vyzývajú predsedu vlády Petra Pellegriniho, aby kandidoval za predsedu. V liste členovia Smeru píšu o úbytku členov, nespokojnosti s klesajúcim počtom voličov strany s tým, že s nimi vedenie nekomunikuje. Nepáči sa im ani to, ako sa vyrovnali s kauzami Smeru, opisujú frustráciu z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej aj postup polície pod Robertom Kaliňákom. Pod list sa podpísali viacerí členovia aj okresní funkcionári z Košického kraja. Dostalo ho nielen predsedníctvo, ale aj všetky krajské a okresné organizácie.

Viac k témam: Smer-SD
Zdroj: Webnoviny.sk - Krajskí predsedovia Smeru-SD vzburu popierajú a situáciu budú riešiť aj v Prešove © SITA Všetky práva vyhradené.

Published in Slovensko

KYJEV 29. mája (WebNoviny.sk) - Úrad ukrajinského prezidenta obviňuje bývalú hlavu štátu Petra Porošenka z toho, že pri jeho odchode z funkcie nechal odstrániť kľúčové počítačové vybavenie z dôležitej zasadacej miestnosti. Predseda Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny Olexandr Danyľuk, ktorého do funkcie vymenovali v utorok, oznámil, že z takzvanej situačnej miestnosti, kde sa konajú stretnutia prezidenta v prípade naliehavých bezpečnostných záležitostí, zmizli všetky zariadenia. Vo videu, ktoré zverejnil na internete, ukazuje prázdnu miestnosť, z ktorej stien vytŕčajú káble a sú na nich aj viditeľné stopy po monitoroch. Danyľuk okrem iného tvrdí, že Porošenkovi zamestnanci odstránili servery s tajnými informáciami. Porošenkov hovorca Sviatoslav Ceholko sa vyjadril, že exprezident z vlastných peňazí zaplatil prenajatie vybavenia a to museli vrátiť.

Viac k témam: krádež, ukrajinský prezident
Zdroj: Webnoviny.sk - Porošenka obvinili zo zmiznutia počítačového vybavenia aj serverov s tajnými informáciami © SITA Všetky práva vyhradené.

Published in Svet

Reklama

Anketa

Rozmýšľali ste o premiestnení Vašej firmy do daňového raja?

áno, už som tak urobil - 14.3%
áno pripravujem sa na to - 35.7%
nie nerozmýšľal som - 35.7%
nie nerozmýšľal som a ani tak neurobím - 14.3%
The voting for this poll has ended on: september 9, 2013

K2 Tags

K2 Login

K2 Calendar

« May 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Partneri projektu

judikaty sita

Ekonomický portál financnik.sk Vám prináša

ginal robinson banner