05. december 2019
Facebook

BRATISLAVA 29. mája (WebNoviny.sk) - Ministerstvo spravodlivosti sa bude zrejme definitívne sťahovať. Rozhodla o tom v stredu vláda, ktorá tak dala súhlas s návrhom rezortu na prenájom nových priestorov. Ministerstvo bude sídliť v areáli Výskumného ústavu zváračského na Račianskej ulici v Bratislave. Ročné náklady odhaduje rezort na 1 700 000, pričom priestory môže neskôr kúpiť. Ministerstvo v súčasnosti stále sídli v jednej budove s Najvyšším súdom SR na Župnom námestí. Ministerstvo spravodlivosti SR môže budovu kúpiť až po dvoch rokoch prenajímania, rezort odhaduje jej súčasnú cenu na 23 025 278 eur. Vlastník podľa nájomnej zmluvy priestory najskôr zrekonštruuje na základe potrieb ministerstva. Rezort predbežne plánuje sťahovanie v závere tohto roka.

Viac k témam: Ministerstvo spravodlivosti SR, Vláda SR
Zdroj: Webnoviny.sk - Ministerstvo spravodlivosti sa bude sťahovať, Pellegriniho vláda schválila prenájom novej budovy © SITA Všetky práva vyhradené.

Published in Slovensko

BRATISLAVA 29. mája (WebNoviny.sk) - Sumy štátnych príspevkov na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb sa v budúcom roku zvýšia. V stredu o tom rozhodla vláda, keď schválila príslušné vládne nariadenie. Príspevok pri poskytovaní pobytovej sociálnej služby na jeden mesiac a jedno miesto od začiatku budúceho roka v druhom až šiestom stupni odkázanosti stúpne zo súčasných 96 eur až 504 eur na 104 eur až 546 eur. Pri príspevkoch pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby na jeden mesiac a jedno miesto pôjde v druhom až šiestom stupni odkázanosti o nárast zo 64 eur až 336 eura na 70 eur až 346 eur. Zvýšenie týchto príspevkov si v budúcom roku vyžiada zo štátneho rozpočtu 16 mil. eur.

Čas úkonov sa zvyšuje

Príspevok pri pobytových službách na rok 2020 ministerstvo práce určilo ako násobok sumy mesačnej minimálnej mzdy na tento rok, ktorá je vo výške 520 eur. Pri druhom stupni odkázanosti ide o 0,2-násobok súčasnej minimálnej mzdy (104 eur), pri treťom stupni odkázanosti o 0,45-násobok najnižších hrubých zárobkov (234 eur), pri štvrtom stupni 0,6-násobok minimálnej mzdy (312 eur), pri piatom stupni sa suma príspevku určila ako 0,85-násobok sumy minimálnej mzdy (442 eur) a pri šiestom, najvyššom stupni odkázanosti tvorí príspevok 1,05-násobok minimálnej mzdy (546 eur). Takto diferencovane určené násobky zo sumy minimálnej mzdy podľa ministerstva práce vychádzajú z rozdielneho priemerného času pri sebaobslužných úkonoch, resp. dohľade pri týchto úkonoch. "Tento priemerný časový rozsah odkázanosti sa od II. stupňa až po VI. stupeň zvyšuje," upozorňuje rezort. Výška príspevku pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby tvorí 66,67 % zo sumy finančného príspevku pri poskytovaní pobytovej služby.

Nie sú stotožnení z výškou príspevkov

Ako pre agentúru SITA ešte začiatkom apríla uviedla predsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb (APSS) Anna Ghannamová, neverejní poskytovatelia sociálnych služieb sú spokojní s tým, že sa tieto príspevky pravidelne zvyšujú. "Nie sme však stotožnení s ich výškou, keďže nezohľadňujú náklady tohto roka," povedala. Suma príspevkov na tento rok totiž vychádza z minuloročnej minimálnej mzdy a od budúceho roka príspevky pre zariadenia sociálnych služieb stúpajú podľa toho, ako sa minimálna mzda zvýšila od začiatku tohto roka. Zvýšenie príspevkov pritom podľa Ghannamovej neodráža druhú vlnu nárastu príplatkov pre zamestnancov za prácu v soboty, nedele a počas sviatkov, ktorá nastane od začiatku mája tohto roka, ani náklady na rekreačné poukazy.

Najvyšší stupeň odkázanosti

Vyše polovica klientov umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb má podľa ministerstva práce určený šiesty, teda najvyšší stupeň odkázanosti. Ide o 12,8-tisíca osôb. V piatom stupni odkázanosti sa nachádza 5,2 tisíca prijímateľov sociálnej služby (21,7 %) a vo štvrtom stupni odkázanosti 5,4 tisíca klientov, čo je 22,5-percentný podiel na celkovom počte osôb umiestnených v zariadeniach. V treťom stupni odkázanosti zariadenia evidujú 194 klientov (0,80 %) a v druhom stupni 323 klientov (1,4 %).

Viac k témam: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb, Vláda SR, zariadenia pre seniorov
Zdroj: Webnoviny.sk - Do zariadení sociálnych služieb pôjde viac peňazí, návrh schválila Pellegriniho vláda © SITA Všetky práva vyhradené.

Published in Ekonomika

BRATISLAVA 29. mája (WebNoviny.sk) - Vláda SR v stredu schválila návrh komplexnej novely zákona o lesoch, ktorý rieši aj uvádzanie dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a poskytovanie podpory a dotácií v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka. Návrh na rokovanie predložilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV). Dôležitou oblasťou zahrnutou v návrhu zákona je podľa MPRV aj prehodnotenie podmienok vykonávania náhodnej ťažby, pričom sa sprísňuje režim hlásenia vzniku náhodnej ťažby.

Klimatické zmeny

"V prípade, ak odhadnutý objem dreva z náhodnej ťažby počas platnosti programu starostlivosti o lesy presiahne 15 % zásoby porastu uvedenej v opise porastu, je povinnosťou obhospodarovateľa lesa nahlásiť vznik každej náhodnej ťažby orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. Touto úpravou sa vytvára predpoklad pre celkové sprísnenie uplatňovania náhodnej ťažby a dôslednejšiu kontrolnú činnosť orgánov štátnej správy lesného hospodárstva a ochrany prírody a krajiny," uviedlo MPRV. Ďalšou dôležitou úpravou zákona o lesoch je definovanie tzv. prírode blízkeho hospodárenia v lesoch a úprava všetkých dotknutých ustanovení zákona tak, aby umožňovala uplatňovanie takéhoto hospodárenia v lesoch. "Táto úprava je spracovaná v nadväznosti na prebiehajúcu klimatickú zmenu a potrebu prispôsobiť postupy a spôsoby hospodárenia v lesoch s cieľom zachovania alebo zlepšovania biologickej rozmanitosti, odolnosti, produkčnej a obnovnej schopnosti lesov. Uvedeným návrhom sa umožňuje obhospodarovateľom lesa ďalšia možnosť formovania štruktúr lesov s využitím zákonitostí vývoja prirodzených lesných ekosystémov pre ich zachovanie pri prebiehajúcej klimatickej zmene," doplnilo MPRV.

Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia

Návrh zákona o lesoch tiež dopĺňa Slovenskú lesnícko-drevársku inšpekciu ako orgán štátnej správy lesného hospodárstva a jej kompetencie, najmä kompetenciu vykonávať štátny dozor v lesoch podľa ustanovení zákona o lesoch. Zároveň sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia týkajúce sa uvádzania dreva a výrobkov z dreva na trh (najmä povinnosti hospodárskych subjektov, obchodníkov a prepravcov) a výkonu dozoru a správneho konania o priestupkoch a iných správnych deliktoch. „Minulosť lesníctva má na Slovensku hlboké korene. Celé generácie lesníkov systematicky pestovali a zveľaďovali naše lesy a snažili sa udržať rovnováhu medzi požiadavkami spoločnosti a udržaním biologickej diverzity, integrity a zdravia lesných ekosystémov. Som rada, že spoločnosť si čoraz viac uvedomuje dôležitosť nielen produkčných, ale aj mimoprodukčných funkcií lesov. Predložený zákon na tieto požiadavky plne reflektuje,“ uviedla k návrhu ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná.

Viac k témam: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Vláda SR
Zdroj: Webnoviny.sk - Zákon o lesoch sa zrejme zmení, ministri schválili prísnejšiu ochranu aj pravidlá náhodnej ťažby © SITA Všetky práva vyhradené.

Published in Ekonomika
Po krátkej prestávke sa opäť zvyšuje vodný stav v povodí Dunaja v Nemecku, Rakúsku a na území Slovenska. Agentúru SITA o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Intenzívne búrky spôsobili lokálne aj prívalové povodne.

Očakávajú vzostup hladiny Dunaja

Podľa hydrológa Martina Halaja sa v povodí Dunaja vyskytli zrážky takmer na celom území. Vzhľadom na nasýtenosť povodia po predchádzajúcich zrážkach očakáva opätovný vzostup hladiny Dunaja. „V najbližších dňoch podľa predpovede očakávame ubúdanie zrážok. V hornej časti slovenského úseku Dunaja však očakávame výrazný vzostup s kulmináciou v štvrtkových podvečerných hodinách v Devíne na úrovni 570 cm a v Bratislave na úrovni 610 cm. Dosiahnutie stupňov povodňovej aktivity neočakávame. Kulminácie v dolnej časti slovenského úseku Dunaja, na staniciach Komárno a Štúrovo, predpokladáme v piatok 31. mája v dopoludňajších hodinách. Opätovný výrazný vzostup očakávame aj na rieke Morava s predpokladanou kulmináciou v Moravskom Svätom Jáne vo štvrtok 30. mája napoludnie na úrovni 375 cm,“ približuje Halaj.

Vydali výstrahy prvého stupňa

Podľa predpokladaného vývoja poveternostnej situácie očakáva hydrologička zo SHMÚ Hana Hlaváčiková na strednom a dolnom Hrone ešte vzostup vodných hladín a na ostatných tokoch prevažne ustálenosť až mierny pokles vodných hladín. Pre okresy Michalovce a Trebišov sú platné hydrologické výstrahy prvého stupňa na povodeň, ktoré sú zverejnené na webovej stránke SHMÚ. "Situáciu budeme sledovať a priebežne aktualizovať,“ dodáva Hlaváčiková.

Viac k témam: Dunaj, povodne, SHMÚ Slovenský hydrometeorologický ústav, silné dažde, výstrahy
Zdroj: Webnoviny.sk - Hladina Dunaja opäť stúpa, intenzívne búrky spôsobili na Slovensku lokálne aj prívalové povodne © SITA Všetky práva vyhradené.

Published in Slovensko

BRATISLAVA/PREŠOV 29. mája (WebNoviny.sk) - Streľba z plynovej pištole z idúceho auta stála 22-ročného Humenčana obvinenie z výtržníctva. Obyvateľov osady Podskalka v Humenom vydesil mladý vodič BMW ešte v apríli.

Dvakrát vystrelil z auta

Ako agentúru SITA informovala prešovská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, Humenčan cez strešné okno vystrčil ruku a dvakrát vystrelil do vzduchu z plynovej pištole. Za podobný čin už bol dokonca odsúdený. Obvinený je stíhaný na slobode a v prípade dokázania viny mu hrozí trest na šesť mesiacov až tri roky.

Zaistili desiatky nábojov

Tri roky až osem rokov za mrežami zase hrozí 50-ročnému Humenčanovi, ktorý strieľal v rekreačnej oblasti Domaša, v časti Monika. Ako uviedla Ligdayová, muž si bez povolenia zadovážil krátku guľovú zbraň a náboje, a opakovane z nej vystrelil. Privolaní policajti na mieste zaistili 78 nábojov rôzneho kalibru aj zbraň. Vyšetrovateľ muža obvinil z nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami.

Viac k témam: Polícia SR, streľba
Zdroj: Webnoviny.sk - Polícia obvinila dvoch Humenčanov, mladík vystrelil z idúceho auta a ďalší muž strieľal na Domaši © SITA Všetky práva vyhradené.

Published in Slovensko

JERUZALEM 29. mája (WebNoviny.sk) - V Izraeli sa v utorok rozhoduje o tom, či sa podarí sformovať novú vládu alebo krajinu čakajú nové parlamentné voľby. Na nájdenie kompromisu majú politici čas do polnoci.

Žiada zo strán nechce ustúpiť

V utorok pokračujú vyjednávania, ktoré by umožnili strane Izrael, náš domov Avigdora Liebermana pridať sa k pravicovej koalícii premiéra Benjamina Netanjahua. Bez Liebermana pritom Netanjahu nemá majoritu v parlamente a nedokáže zostaviť vládu. Obaja politici zastávajú svoje pozície a žiadna zo strán, zdá sa, nemá v úmysle ustúpiť. Lieberman trvá na tom, že budúca vláda musí presadiť rozšírenie brannej povinnosti aj na ortodoxných židov, náboženské strany, od ktorých je Netanjahu závislý, sú však rezolútne proti tomuto nápadu.

Netanjahuovi sa stále nedarí zostaviť vládu

Parlamentné voľby sa konali v Izraeli v apríli. To, že Benjamin Netanjahu obháji po voľbách svoj premiérsky post, vyzeralo ako hotová vec. Netanjahuovi sa však stále nedarí zostaviť vládu, a situácia môže veľmi ľahko viesť až k novým voľbám. Opoziční poslanci už pripravujú návrh na rozpustenie izraelského parlamentu, po ktorého schválení by museli nasledovať nové voľby. Netanjahu a jeho strana Likud sa chystali vytvoriť vládu s viacerými menšími nacionalistickými, krajne pravicovými a ultraortodoxnými náboženskými stranami, no medzi jednotlivými súčasťami tejto zamýšľanej koalície sa nečakane objavili neprekonateľné rozpory.

Viac k témam: izraelský premiér, parlamentné voľby v Izraeli, strana Likud
Zdroj: Webnoviny.sk - Izraelu hrozia nové parlamentné voľby, premiér Netanjahu a Lieberman nedokážu nájsť kompromis © SITA Všetky práva vyhradené.

Published in Svet
Mesto Prešov zvládlo utorkovú prietrž mračien, pri ktorej voda zaplavila niekoľko ulíc, bez vyhlásenia výnimočného stavu. Nahromadenú vodu po zhruba štvrťhodinovom intenzívnom lejaku sa ešte v noci aj za pomoci dobrovoľných hasičov a zamestnancov spoločnosti MP Kanal podarilo zo zaplavených objektov odčerpať.

Voda sa valila aj do podzemných garáží

V meste zasahovali aj príslušníci Hasičského a záchranného zboru. Ako agentúru SITA informoval operačný dôstojník krajského riaditeľstva v Prešove, po intenzívnom daždi zasahovali v nákupnom centre Eperia, kde sa voda dostala do podzemných garáží a kancelárií. Spodnú vodu odčerpávali aj z priestorov Strednej odbornej školy na Sládkovičovej ulici. Dva spadnuté stromy odstránili na Požiarnickej a Oravskej ulici v Prešove. Zasahovali aj v podchode železničnej stanice, kde sa voda valila cez rampu a taktiež cez kanalizáciu jednej z prevádzok. Práce tam potom dokončili dobrovoľní hasiči. „Problém na stanici sme odstránili, staničný podchod je už bez vody,“ informovalo mesto ešte v noci na sociálnej sieti. Radnica dodala, že odstránili aj spadnuté stromy na Ulici 17. novembra a Pavlovičom námestí.

Dostala sa aj do priestorov archívu

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa mesta Prešov Eva Peknušiaková, valiaca sa voda v centre mesta sa dostala aj do priestorov archívu na Jarkovej ulici. Vytrhla tiež dlažobné kocky na Floriánovej ulici. Tie sa podarilo zabezpečiť a mesto v stredu začína s opravou poškodenej dlažby. „Rovnako všetky zaplavené cestné úseky na území mesta sa podarilo ešte v noci sprejazdniť, preto mesto nemuselo vyhlásiť výnimočný stav,“ uviedla Peknušiaková. Výšku škôd zatiaľ nevyčíslili.

Viac k témam: hasiči, silné dažde
Zdroj: Webnoviny.sk - Foto: Prešov zasiahol intenzívny lejak, voda sa valila do podchodu železničnej stanice aj garáží © SITA Všetky práva vyhradené.

Published in Slovensko

BRATISLAVA 29. mája (WebNoviny.sk) - V strane Smer-SD budú musieť hovoriť nielen o personálnych otázkach, ale aj o obsahu. Rodina si však má "špinavé prádlo" vyriešiť za rodinným stolom, nie na verejnosti.

Fico je v zahraničí

V reakcii na list košických predstaviteľov Smeru vedeniu strany to povedal podpredseda Smeru a minister hospodárstva Peter Žiga. Tvrdí, že k situácii sa určite vyjadrí aj predseda strany Robert Fico, ktorého odchod východné krídlo žiada. Fico je podľa Žigu momentálne v zahraničí. Priznáva, že na pomery Smeru ide o neobvyklú situáciu. "Rodina si má upratať veci za rodinným stolom. Máme si, možno aj tvrdé slová, povedať doma," povedal Žiga. Nevie, či sa bude konať mimoriadny snem, ale určite budú o tom diskutovať. On sám je podľa svojich slov v kontakte aj s Ficom, aj s podpredsedom a exministrom Robertom Kaliňákom. Myslí si, že premiér Peter Pellegrini je plnohodnotne pripravený pokračovať v straníckej politike. Dôvodom je, že je v strane 20 rokov a prešiel si rôznymi úrovňami.

Konflikty musia prestať

Žiga hovorí, že strana sa musí pripraviť aj na parlamentné voľby, ktoré budú o trištvrte roka. Preto musí riešiť nielen personálne otázky, ale aj obsah. Pripomenul, že v najlepších časoch vedel program strany osloviť 44 percent voličov. Domnieva sa, že v strane budú musieť zadefinovať hodnoty sociálnej demokracie, tak, aby prestali byť konflikty a komunikácia bola jednotná. Minister však v stredu odmieta povedať, či je za odchod Fica a Kaliňáka. Tvrdí, že svoj názor povie "doma". Odmietol, že by táto iniciatíva išla od neho. Zároveň odmieta, že by sa do volieb mali spojiť s koaličnou Slovenskou národnou stranou (SNS). "My sme sociálna demokracia, oni sú pravicová strana," povedal Žiga.

Blaha by mal kontrolovať svoje vyjadrenia

Minister hospodárstva, podobne ako pred ním premiér Peter Pellegrini, odpovedal aj na otázky o predsedovi výboru pre európskej záležitosti Ľubošovi Blahovi. Toho pred časom počas zasadnutia výboru skritizoval Pellegrini za slová o tom, že EÚ je plná "lúzrov". Podľa premiéra by sa takto predseda európskeho výboru, nominant Smeru, vyjadrovať nemal. V stredu premiér potvrdil, že ak sa bude Blaha takto správať aj naďalej, mal by podľa neho z postu odísť. "Ja mám Ľuboša Blahu veľmi rád, lebo je to človek, ktorý je veľmi vzdelaný a interaktívny. Zároveň treba povedať, že strana má vymedzené hodnoty v rámci zahraničnej politiky. V prípade, ak sa vybočuje, a on sa niekedy vybočuje, tak musí buď korigovať svoje vyjadrenia, alebo to potom nie je kompatibilné so stranou, alebo potom zmeniť orientáciu strany," povedal Žiga.

Viac k témam: minister hospodárstva SR, Smer-SD
Zdroj: Webnoviny.sk - Smer-SD by si mal „špinavé prádlo“ riešiť doma, tvrdí Žiga a hovorí aj o vyjadreniach Blahu © SITA Všetky práva vyhradené.

Published in Slovensko

BRATISLAVA 29. mája (WebNoviny.sk) - Takmer 34-tisíc opatrovateľov v produktívnom veku a takmer 23-tisíc opatrovateľov, ktorí dostávajú dôchodkovú dávku, bude mať od začiatku júla tohto roka nárok na vyšší príspevok na opatrovanie.

Vítajú každé zvýšenie príspevku

Tento príspevok sa pre poberateľov v produktívnom veku pri celodennom opatrovaní jednej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) zvýši o 61 eur na 430,35 eura mesačne. Suma príspevku tak dosiahne výšku tohtoročnej čistej minimálnej mzdy. Ak poberateľ príspevku dostáva nejaký druh dôchodku a celodenne opatruje jednu osobu s ŤZP, príspevok stúpne o 30,50 eura na 215,18 eura. Vyplýva to z nariadenia vlády o výške sadzby na hodinu osobnej asistencie a výške peňažného príspevku na opatrovanie, ktoré v stredu schválila vláda. Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb víta každé zvýšenie príspevku na opatrovanie, avšak minimálnu mzdu nepovažuje za adekvátnu fyzickej, ako aj psychickej náročnosti, ktorú si vyžaduje opatrovateľské povolanie.

Opatrovanie viacerých osôb

O 80 eur na 572,36 eura od polovice tohto roka stúpne príspevok na opatrovanie pre osobu v produktívnom veku, ktorá celodenne opatruje dve a viac osôb s ŤZP. Ak sa opatrovateľ v produktívnom veku stará časť dňa o jednu osobu s ŤZP, pôjde o zvýšenie o 52,50 eura na 378,70 eura a ak sa časť dňa stará o dve a viac osôb s ŤZP, príspevok na opatrovanie pôjde nahor o 70,50 eura na 532,30 eura. V prípade opatrovateľov, ktorí dostávajú niektorý z dôchodkov, výška príspevku na opatrovanie zodpovedá polovičnej sume z príspevku pre opatrovateľa v produktívnom veku.

Zvýšenie sadzby na hodinu asistencie

Schváleným nariadením sa tiež zvyšuje sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie, a to o 0,36 eura na 4,18 eura. Táto sadzba slúži na výpočet výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu. Podľa ministerstva práce a sociálnych vecí by sa mal tento príspevok zvýšiť v priemere mesačne o 50 eur, čo by malo pozitívne pocítiť 10,4 tisíca ľudí s ŤZP a približne 13,5 tisíca asistentov poskytujúcich osobnú asistenciu osobám s ŤZP. Zvýšenie príspevkov na opatrovanie a sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie si v druhom polroku tohto roka zo štátneho rozpočtu vyžiada 17,2 milióna eur a v budúcom roku 43,1 milióna eur.

Opatrovatelia sú vystavovaní záťaži

"Asociácia víta každé zvýšenie príspevku na opatrovanie. Minimálnu mzdu však nepovažujeme za adekvátnu fyzickej, ako aj psychickej náročnosti, ktorú si vyžaduje opatrovateľské povolanie," uviedla v apríli pre agentúru SITA prezidentka Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb (AOPSS) Mária Kovaľová. Ako upozornila, opatrovatelia sú vystavovaní psychickej aj senzorickej záťaží, ktorá zvyšuje ich vyčerpanosť, chorobnosť, syndróm vyhorenia a v neposlednej miere aj chybovosť pri samotnom výkone. "Ak budeme chcieť bezpečné a kvalitné opatrovanie, potom budeme musieť zvýšiť príspevky o ešte raz takú sumu, ako majú opatrovatelia dnes," tvrdí. Podobne je to podľa nej aj s osobnou asistenciou. "Celodenné opatrovanie je samo o sebe náročné a preto by malo byť kompenzované finančne, aby si opatrovatelia mohli dovoliť v pravidelných intervaloch oddych spojený s rehabilitáciou tela a možno s meditáciou pre dušu," uviedla Kovaľová. Politici podľa nej zanedbali túto starostlivosť a nepripravovali sa na demografický vývoj vedomostnou, zdravotnou, ani sociálnou politikou dostatočne a odborne správne.

Viac k témam: Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb (AOPSS), Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, opatrovateľka, príspevok na opatrovanie
Zdroj: Webnoviny.sk - Opatrovatelia na Slovensku si prilepšia, zvýšia sa príspevky aj na osobnú asistenciu © SITA Všetky práva vyhradené.

Published in Ekonomika

BRATISLAVA 29. mája (WebNoviny.sk) - Republiková rada strany Most-Híd bude v júni hovoriť o budúcnosti strany. Ešte počas tohto týždňa bude na túto tému zasadať predsedníctvo Mosta.

Zostali bez europoslanca

„Maďari žijúci na Slovensku ostali po prvý raz od vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie bez politickej reprezentácie v Bruseli. Diskusia o dôležitých otázkach je v tejto situácii samozrejmá," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa vládnej strany Klára Debnár. Strana sa bude zaoberať aj možnými rokovaniami s inými politickými subjektmi. „Rokovať je našou povinnosťou. Dôležité je, o čom. Pri rozhovoroch o zastupovaní maďarskej komunity by sme si mali položiť otázku, čo je zárukou jej rozvoja. Politizovanie na čisto etnickom princípe, alebo spolupráca? Faktami nepodložené útoky alebo objektívny slovník. Most-Híd je stranou spolupráce, od svojho vzniku presadzuje spoluprácu medzi menšinami navzájom a s väčšinovým národom zároveň. Kontúry budúcnosti budeme hľadať v najbližších týždňoch na rokovaniach republikového predsedníctva a republikovej rady," píše Most na svojom Facebooku.

Partner pre rokovania

Podľa Pála Csákyho zo Strany maďarskej komunity (SMK) je predseda Mosta-Híd Béla Bugár veľká prekážka pre spoluprácu SMK s Mostom. „Nemyslím si, že on je ten mesiáš, ktorý by mohol spasiť potenciál voličský či politický, čo oslovuje maďarskú komunitu na Slovensku. Neznamená to však, že strana bez pána Bugára by nemohla byť partnerom pre nejaké rokovania,“ dodal Csáky v pondelok na tlačovej besede. Predseda strany Magyar Fórum- Maďarské fórum Zsolt Simon cíti čoraz viac potrebu zjednotiť Maďarov a maďarsky cítiacich voličov v záujme zabezpečenia silného a jednotného parlamentného zastúpenia.

Viac k témam: Magyar Fórum - Maďarské fórum, Most-Híd, SMK Strana maďarskej komunity
Zdroj: Webnoviny.sk - Republiková rada rozhodne o budúcnosti Mostu-Híd, jednou z možností sú aj rokovania so stranami © SITA Všetky práva vyhradené.

Published in Slovensko

Reklama

Anketa

Rozmýšľali ste o premiestnení Vašej firmy do daňového raja?

áno, už som tak urobil - 14.3%
áno pripravujem sa na to - 35.7%
nie nerozmýšľal som - 35.7%
nie nerozmýšľal som a ani tak neurobím - 14.3%
The voting for this poll has ended on: september 9, 2013

K2 Tags

K2 Login

K2 Calendar

« May 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Partneri projektu

judikaty sita

Ekonomický portál financnik.sk Vám prináša

ginal robinson banner