25. apríl 2024
Facebook
sobota, 04 november 2017 09:00

Na hlasovanie v župných voľbách je potrebný platný občiansky preukaz, voliť môžu aj cudzinci

Written by 
Rate this item
(0 votes)
Na hlasovanie v sobotných voľbách predsedov a poslancov samosprávnych krajov treba platný občiansky preukaz alebo doklad o pobyte. Voliť sa dá iba v mieste trvalého bydliska. Ako ďalej agentúru SITA informovala riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán Ministerstva vnútra (MV) SR Eva Chmelová, ak volič nemá občiansky preukaz, môže svoju totožnosť okrskovej volebnej komisii preukázať aj žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu alebo potvrdením o občianskom preukaze, ktoré vydáva polícia. Ak volič príde do volebnej miestnosti s občianskym preukazom, ktorému vypršala platnosť, môže okrsková volebná komisia takýto občiansky preukaz uznať za relevantný doklad len v prípade voliča, ktorý je zapísaný v zozname voličov a jeho totožnosť nevzbudzuje u členov okrskovej volebnej komisie pochybnosti, doplnila Chmelová. Ak volič s neplatným občianskym preukazom nie je zapísaný v zozname voličov, okrsková volebná komisia mu hlasovanie neumožní a do zoznamu voličov ho nedopíše.

Voliť môžu občania aj cudzinci

Právo voliť vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov majú občania Slovenskej republiky a tiež cudzinci, ktorí najneskôr dnes dovŕšili 18 rokov. Podmienkou je tiež trvalý pobyt v kraji. Na voľbách do orgánov samosprávy krajov sa môžu zúčastniť aj všetci cudzinci s trvalým pobytom na Slovensku. Podľa informácií ministerstva vnútra je v zozname cudzincov s trvalým pobytom v SR vyše 75 400 ľudí. Toto číslo však nemusí byť konečné. Cudzinci sa totiž priebežne prihlasujú a odhlasujú z trvalého pobytu. Na to, aby cudzincovi umožnili hlasovať, potrebuje doklad o pobyte. Odporúčame:
Online: Župné voľby do VÚC 2017 V krajských voľbách sa dá voliť iba v mieste trvalého bydliska. Pre voľby poslancov a predsedov krajov neexistuje voličský preukaz, s ktorým sa napríklad vo voľbách do Národnej rady SR dá hlasovať v ľubovoľnej volebnej miestnosti na Slovensku. Každý volič totiž môže voliť iba poslancov, ktorí patria do jeho voličského obvodu. V inom volebnom obvode by dostal hlasovací lístok s inými kandidátmi na poslancov kraja. Pre celý kraj je jednotný iba zoznam kandidátov na predsedu kraja. Z tých istých dôvodov sa nedá hlasovať poštou zo zahraničia.

Vybraných kandidátov zakrúžkujte

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu samosprávneho kraja dajú voliči svoj hlas nimi preferovanému jednému kandidátovi zakrúžkovaním poradového čísla pri jeho mene. Na druhom hlasovacom lístku vyberú určený počet kandidátov na poslancov krajského zastupiteľstva. Aj v tomto prípade vyznačia svoj hlas zakrúžkovaním poradového čísla pri mene. V každom volebnom obvode sa počet volených poslancov líši a určený počet je uvedený na hlasovacom lístku. Oznam o tom, kto už nekandiduje, no je uvedený na hlasovacom lístku, je v každej volebnej miestnosti. Ministerstvo vnútra odporúča, aby bol za každou zástenou. Zobraziť fotogalériu k článku:
Župné voľby do VÚC 2017 Za poriadok vo volebnej miestnosti zodpovedá predseda okrskovej komisie. Komisia si môže odhlasovať používanie pier odlišnej farby, avšak voličovi nie je možné nariadiť, akým perom upraví hlasovací lístok, upozornila Chmelová. Na transparentný priebeh volieb môžu dohliadnuť aj pozorovatelia. „Pozorovatelia však nesmú zasahovať do činnosti komisie, môžu iba pozorovať ich činnosť a v prípade podozrenia z protiprávneho konania to môžu nahlásiť volebnej komisii vyššieho stupňa, teda obvodnej volebnej komisii,“ dodala.

Hlasovanie mimo volebnej miestnosti

Ako ďalej informovala Chmelová, zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže volič požiadať sám alebo prostredníctvom inej osoby okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. Hlasovať mimo volebnej miestnosti však musí len vo svojom volebnom okrsku, v praxi najčastejšie v mieste trvalého bydliska. Postup, ako má volič o to požiadať zákon neurčuje. Volič môže do volebnej miestnosti, kam patrí podľa trvalého pobytu, vyslať napríklad svojho príbuzného či suseda a ten požiada o hlasovanie do prenosnej schránky. Členovia okrskovej volebnej komisie vyslaní s prenosnou volebnou schránkou zaistia, aby volič mohol upraviť hlasovacie lístky tajne. Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, to oznámi pred hlasovaním okrskovej volebnej komisii. Taký volič má právo vziať so sebou do priestoru na úpravu hlasovacích lístkov, teda za zástenu inú osobu, ktorá upraví hlasovacie lístky podľa jeho pokynov a vloží do obálky. Takouto osobou však nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. „Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb a referenda,“ uviedla Eva Chmelová. Ako dodala, volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku za neho vhodila do volebnej schránky iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie. Osobou, ktorá voličovi pomáha môže byť aj príbuzný voliča.

Voliť majú právo aj ľudia vo väzbe

V krajských voľbách majú právo voliť aj ľudia vo väzbe a vo výkone trestu odňatia slobody. Aby však voliť mohli, musia sedieť vo väzbe či väzení, ktoré je v rovnakom volebnom obvode, ako je ich trvalý pobyt. Aktuálne sa na Slovensku vo výkone väzby nachádza 1 495 obvinených a vo výkone trestu odňatia slobody 8 721 odsúdených, z ktorých sú oprávnení zúčastniť sa na nadchádzajúcich voľbách dvaja obvinení a štyria odsúdení. V krajských voľbách nemôžu hlasovať právoplatne odsúdení na trest odňatia slobody za spáchanie obzvlášť závažného zločinu. Prekážkou vo výkone volebného práva je aj zákonom stanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí. Voľby do orgánov samosprávnych krajov, ich predsedov a poslancov, sa konajú dnes od 7:00 do 22:00. Svoje voličské právo môže v 5 968 volebných miestnostiach (okrskoch) využiť približne 4 435 000 voličov. Priebežné výsledky spracovania hlasovania bude po zatvorení volebných miestností zverejňovať Štatistický úrad SR na webe http://www.volbysr.sk. Oficiálne výsledky vyhlási Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán v nedeľu. Novinkou je, že krajské voľby už nemajú dve kolá a voliči si dnes vyberú nielen budúcich poslancov krajského zastupiteľstva, ale aj predsedu kraja. Vedenie krajov zároveň podľa novely ústavy vyberú na päť rokov, a to preto, aby sa v roku 2022 mohli konať obecné aj krajské voľby spoločne.

Viac k témam: Župné voľby do VÚC 2017
Zdroj: Webnoviny.sk - Na hlasovanie v župných voľbách je potrebný platný občiansky preukaz, voliť môžu aj cudzinci © SITA Všetky práva vyhradené.

Read 175 times

Media

NULL

Image Gallery

NULL

Reklama

Anketa

Rozmýšľali ste o premiestnení Vašej firmy do daňového raja?

áno, už som tak urobil - 14.3%
áno pripravujem sa na to - 35.7%
nie nerozmýšľal som - 35.7%
nie nerozmýšľal som a ani tak neurobím - 14.3%
The voting for this poll has ended on: september 9, 2013

Partneri projektu

judikaty sita

Ekonomický portál financnik.sk Vám prináša

ginal robinson banner