07. december 2023
Facebook
streda, 24 október 2018 17:24

Životopis musí byť viacdimenzionálny dokument, alebo ako uspieť pri pohovore

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Určite nejeden z nás pozná ten pocit, keď si z rôznych príčin zasadne nad svoj životopis. Zväčša to býva vtedy, ak premýšľame nad zmenou pracovného miesta  môže to byť z rôznych dôvodov. Začnete rozmýšľať ako a čo napíšete a ako sa budete prezentovať.

Tu na začiatku môžem poradiť len jednu vec - napísať pravdu. Prezentovať len skutočnosť, získané vzdelanie, skúsenosti, predstavy o konkrétnej pozícií i svoje plány v profesionálnej kariére sa naozaj vyplatí. Svedčí to o serióznosti kandidáta a serióznom záujme o konkrétnu prácu. Rôzne „omyly“ v detailoch životopisu a vyjadrenia „tak takto som to nemyslel“na kontrolné otázky sa príde veľmi rýchlo pri hlbšom rozhovore. Znamená to absolútnu stratu dôvery zo strany subjektu, ktorý prácu priamo alebo sprostredkovane ponúka. Vopred to znamená len jedno neúspech vo výberovom konaní. Agentúra si Vás už ako potencionálneho kandidáta asi už zrejme nikdy nepozve. Berte budúceho zamestnávateľa alebo personálnu agentúru od začiatku za svojho partnera.

Majte tiež na pamäti jednu veľmi podstatnú vec, že personálna agentúra sa určite nestane vašou ranhojičkou za Vaše neúspechy v predchádzajúcom zamestnaní.

Existuje niekoľko základných otázok, ktoré je potrebné zodpovedať ešte predtým ako niečo niekam pošlete. A to:

-           na akú pozíciu by som reflektoval, (budem robiť to, čo ma baví?);

$1-          aké sú kritériá pre uchádzačov;

$1-          ktoré so svojich schopností, skúseností, vedomostí vyberiete a budete prezentovať.

Viacdimenzionálnosť životopisu

Základným dokumentom, z ktorého bude vychádzať personálna agentúra je životopis. Je to alfa a omega Vášho úspechu alebo neúspechu. Vlastne prvé výberové kolo prebieha skryte, priamo v personálnej agentúre tým, že podľa zaslaných životopisov sa selektujú vhodní kandidáti na voľnú pozíciu. Preto ten dôraz na životopis.

Možno si ani neuvedomujete, ale svoj životopis môžete vhodne modifikovať tak, aby ste nič nevynechali, nezakrývali, ale práve naopak, na vaše konkrétne skúsenosti upozornili. Docielite, že pre Vás nemusí byť prijateľná iba jedna pozícia v špecifickej oblasti, ale môže to byť viacero pozícií vo viacerých oblastiach.

Každá pracovná pozícia a jej vykonávanie si vyžaduje plnenie mnohých rôznorodých úloh a dáva Vám neuveriteľné množstvo príležitostí, ako otestovať svoje schopnosti priamo v praxi pri riešení konkrétnych situácií, kde výsledok nie je vopred istý.

Keď sa nad tými úlohami zamyslíte hlbšie, zistíte, že všetky úlohy môžeme rozdeliť do niekoľkých kategórii. Sú to úlohy, ktoré sa vykonávajú:

$1-          rutinne, každodenne ( účtovníctvo, akvizície nových klientov, vypracovávanie obchodných ponúk, objednávanie materiálu,...);

$1-          úlohy, ktoré sa vykonávajú iba sporadicky pri špecifických príležitostiach ( účtovné uzávierky, obchodné a firemné prezentácie, zmena regionalizácie obchodných aktivít, zmena sortimentu...);

$1-          úlohy, ktoré sa vykonávajú iba výnimočne.( predaj spoločnosti novému investorovi, kúpa novej spoločnosti, založenie nového podniku, vytvorenie dcérskej spoločnosti....).

Ak si tieto úlohy rozdelíme z iného pohľadu života každej obchodnej alebo výrobnej spoločnosti, sú to:

$1-          úlohy, ktoré sa vykonávajú pri založení spoločnosti;

$1-          úlohy, ktoré sa dejú počas aktívneho pôsobenia spoločnosti na trhu;

$1-          úlohy, ktoré sa musia vykonať pri likvidácii spoločnosti.

Minimálne tieto dva prierezy pracovnými činnosťami dávajú dostatočný počet kombinácií pracovných úloh, ktoré sa dajú prezentovať pri vstupnom pohovore. Treba ich len patrične zvýrazniť a podporiť ich tým, čo ste už robili. A práve z týchto skutočností treba vychádzať pri písaní životopisu. Treba ho chápať ako viacdimenziálnu databázu informácií, ktoré sú nej uschované k. Vodítkom, ako viesť rez týmito informáciami, sú už vyššie spomenuté kritéria o ponúkanej pozícii, ohodnotení svojich osobných a osobnostných kvalít vyhovujúcich pre danú pozíciu.

Výsledkom je, že na činnosti, ktoré vykonáva pracovník, sa javia v inom svetle, lebo sa na ne pozeráme z iného pohľadu. Dosiahneme tým rozšírenie priestoru pre uplatnenie a razom sa Vám otvárajú možnosti uchádzať sa o pozície, nad ktorými ste ešte pred časom neuvažovali. Už to nemusí byť uplatnenie len v už zabehnutej firme na rovnakej pozícii, ale môže to byť práve rozbiehajúca sa spoločnosť s ponúkanou pozíciou, o ktorej viete veľmi veľa z predchádzajúcej práce a pritom nemusí byť z rovnakej oblasti. Môže to byť pozícia postavená vyššie v organizačnej hierarchii s vyšším spoločenským a prefesijným statusom.

Zopár rád ako uspieť pri pohovore

            Spomeniem len niekoľko rád, o ktorých si myslím, že nemusia byť známe všetkým, lebo o mnohých už bolo popísané mnoho.

Minimálne by uchádzač mal počítať s tým, že cieľová spoločnosť alebo personálna agentúra si uchádzača preverí v nasledovných krokoch:

krok 1 - výber z databázy uchádzačov tej ktorej spoločnosti, či agentúry; ( skrytý krok, výber na základe zaslaných materiálov);

krok 2 - pozvanie na pohovor;

$1a)                             sleduje sa prvý dojem, gestikulácia, vyjadrovanie, mimika;

$1b)                             preverenie odborných znalostí, komentár k životopisu a pracovným referenciám z predchádzajúcich zamestnaní – môže byť odborný test; test na spoznanie myslenia uchádzača pri riešení úloh;

$1c)                              osobnostné testy;

krok 3 - záverečné vyhodnotenie;

Stále majte na pamäti dve základné veci:

- každá firma je tvorená predovšetkým ľudmi-personálom. A akí sú títo jednotlivci, taký jej aj celok. Nie je to len stále pripomínané klišé, ale je to naozaj pravda. Kto si túto skutočnosť uvedomí a bude sa ňou riadiť, je minimálne o dva kroky vpred pred konkurenciou. Platí to aj pre kandidátov aj pre firmy.

            - naozaj dobrých ľudí je veľmi málo;

Nájsť vhodne odborne fundovaného, osobnostne profilovaného kandidáta je naozaj ťažké. Preto porozmýšľajte, ako sa čo najlepšie prezentovať s ohľadom na svoje silné stránky. Odprezentovať ich čo najlepšie a najpresvedčivejšie.

Vôbec nezaškodí, ak budete mať so sebou pri pohovore všetky materiály, projekty, doporučenia, certifikáty, o ktorých sa zmieňujete v životopise. Pôsobí to dojmom serióznosti, že ste naozaj absolvovali školenia, ktoré spomínate v životopise, alebo ste pracovali na projektoch, ktoré popisujete v životopise a potvrdíte tým svoj záujem prezentovať sa čo najlepšie, respektíve, že máte o ponúkanú pozíciu skutočný záujem.

Ak uchádzač nedostane spätnú väzbu vo vopred stanovenom termíne vôbec nie je hanba zavolať do firmy alebo personálnej agentúry, čo je nové ohľadom Vás ako kandidáta na spomenuté pracovné miesto. Osobne si myslím, že by malo byť samozrejmosťou informovať kandidáta o priebehu výberového konania.

Ani neúspech vo výberovom konaní nie je príčinou ďalej nekomunikovať alebo zanevrieť na firmu alebo agentúru. S potvrdením rozhodnutia o výsledku výberového konania by sa mal uchádzač dozvedieť z akého dôvodu nebol úspešný. Pravidlo by malo platiť aspoň pre uchádzačov, ktorí sa dostali do posledného kola. Ak sa tak nestane, uchádzač by sa mal sám informovať o príčinách jeho neúspechu.

Úplne nakoniec by som len citoval závery viacerých výskumov, ktoré o slovenských manažéroch hovoria dve veľmi zaujímavé veci. Po prvé, že slovenskí manažéri sú nad mieru kreatívni pri riešení problému, ale na druhej strane sa nedokážu poučiť zo svojich chýb a opakujú ich aj v budúcnosti. Skúste to zmeniť a neopakovať chyby dvakrát, hlavne ak ide o Vašu profesijnú budúcnosť.

Read 7824 times

Reklama