31. marec 2020
Facebook

31.3.2020 (Webnoviny.sk) - V Lučenci a okolí má aktuálne nariadenú povinnú karanténu 208 obyvateľov. Ako agentúru SITA informoval Andrej Barančok poverený externou komunikáciou mesta. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci za jej nedodržanie už musel pristúpiť k prvým sankciám. Trom osobám vyrubili pokutu po 250 eur. Mesto na pondelkovom zasadnutí krízového štábu rozhodlo o otvorení zberného dvora za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení.

Mesto vyzýva k dodržiavaniu opatrení

Mesto Lučenec vyzýva všetkých rodičov budúcich prvákov, aby svoje dieťa zapísali do prvého ročníka elektronicky a vyhli sa tak možnému riziku. „Ak sa nedá dieťa zapísať elektronicky, môžu tak zákonní zástupcovia urobiť aj osobne, avšak pri dodržaní všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení. Zápisy budú od 15. do 30. apríla,“ informuje samospráva s tým, že každá škola si v tomto časovom období vyberie dva dni, počas ktorých bude možný osobný zápis, avšak bez prítomnosti dieťaťa.

Výučba prebieha online

Radnica tiež informuje rodičov detí, že od apríla sú až do odvolania zrušené poplatky za stravu v materských a základných školách zriadených mestom. Platby za mesiac marec zostávajú na účte a budú následne zúčtované na konci školského roka. Vyučovanie v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta prebieha online, alebo pomocou pracovných listov, ktoré pomáhajú roznášať aj komunitné pracovníčky.

Viac k témam: Koronavírus, pokuty, porušenie karantény
Zdroj: Webnoviny.sk - V Lučenci rozdali prvé pokuty ľuďom, ktorí odignorovali povinne nariadenú karanténu © SITA Všetky práva vyhradené.

31.3.2020 (Webnoviny.sk) - UNIQA nemá vo výlukách v životnom poistení pandémiu alebo epidémiu. Znamená to, že v rámci životného poistenia  v prípade ochorenia na COVID-19 majú klienti kryté všetky dôležité riziká. Klienti inovovaného životného poistenia UNIQÁT majú tiež k dispozícii aplikáciu, ktorá aktuálne ponúka možnosť online konzultácií v prípade psychických problémov. Vzhľadom na aktuálne opatrenia vlády súvisiace so šírením koronavírusu pristúpila UNIQA pri životnom poistení k niektorým zmenám, ktoré uľahčia klientom prístup k plneniu či poisteniu.

Neskoré nahlásenie bez sankcií a posunutie termínu na dodanie lekárskych správ

Ak klient ochorel na koronavírus a chcel by požiadať poisťovňu o finančné plnenie zo životného poistenia, môže sa spoľahnúť, že jeho životná poistka mu kryje všetky dôležité riziká ako je smrť, poistenie práceneschopnosť, hospitalizáciu či chirurgický zákrok. "V rámci pripoistenia dávok pri práceneschopnosti (PN) nebudú uplatňované sankcie za neskoré nahlásenie poistnej udalosti, nakoľko diagnóza koronavírusu (COVID-19) je považovaná za závažný dôvod nesplnenia povinností zo strany klienta. Prvotné stanovenie diagnózy U07.2, ktorá je v zmysle všeobecných poistných podmienok považovaná za ochorenie (podozrenie na COVID-19) a jej následné preklasifikovanie na U07.1 (potvrdenie COVID-19) bude považované za jednu poistnú udalosť a nebude opätovne plynúť karenčná doba," hovorí riaditeľ poistenia osôb UNIQA Roman Holček. Vzhľadom na aktuálne opatrenia môžu mať v súčasnosti občania obmedzené možnosti získať lekársku dokumentáciu či absolvovať lekársku prehliadku. Pri vstupe do poistenia preto UNIQA posunula dodanie nutnej lekárskej dokumentácie do 31.8.2020. "Ak sa poisťovňa na základe údajov v dotazníkoch rozhodne, že klienta poistí za podmienok v návrhu, bude klient spolu s poistkou upozornený na nutnosť dodania lekárskej správy do 31.8.2020,"  hovorí Roman Holček z UNIQA. Predĺžený termín platí aj pre prípady, ak bude zmluva po dohode s klientom uzatvorená so zmenami v oblasti krytia alebo výšky poistného. Ak klient dodá lekársku správu v predĺženom termíne do 31.8.2020, poisťovňa na základe informácií z nej potvrdí, zníži alebo zvýši poistné, alebo prehodnotí uplatnené obmedzenia rozsahu poistného krytia. V prípade, že klient lekárske správy poisťovni neposkytne do stanoveného termínu, poisťovňa mu môže navýšiť poistné. "V prípadoch, keď je požadovaný výpis zo zdravotnej karty z dôvodu vyplnenia zdravotného dotazníka a klient trpí viacerými ochoreniami,  bude poisťovňa  akceptovať kópie lekárskych správ z odborných vyšetrení, nemali by však byť staršie ako 1,5 roka," uzatvára R. Holček.

Bezplatná psychologická poradňa pomôže počas karantény

Celá situácia okolo šírenia koronavírusu a s ňou súvisiace opatrenia silno dopadajú aj na psychiku ľudí. Odborníci upozorňujú, že evidujú nárast úzkostných stavov, paniky či pocitov samoty. "V snahe pomôcť ľuďom zvládnuť psychické problémy počas karantény majú klienti životného poistenia UNIQÁT 2019 zdarma k dispozícii aplikáciu, ktorá aktuálne ponúka možnosť online konzultácií v prípade psychických problémov," pripomína R. Holček z UNIQA. Infolinku "Diagnose.me" prevádzkuje zdravotný tím vyškolený odpovedať na všetko ohľadom koronavírusu". Klienti, ktorí sa na stránke Diagnose.me zaregistrovali, môžu v prípade potreby volať na číslo: 02/ 26 22 60 08.

Životné poistenie bude možné uzatvoriť aj bezkontaktne

Správne nastavené životné poistenie dokáže pokryť výpadok príjmu v rodine v prípade mimoriadnej udalosti akou je invalidita, dlhodobá hospitalizácia, PN, vážne ochorenie alebo dokonca smrť poisteného. Životné poistenie si môžu ľudia uzatvoriť aj teraz bezkontaktne cez svojho sprostredkovateľa poistenia. Stačí, keď sa na neho obrátia telefonicky alebo mailom. Ten bez toho, aby sa s klientom fyzicky stretol, pripraví návrh poistnej zmluvy a po rozhodnutí o prijateľnosti klienta do poistenia mu návrh zašle mailom. Klient si návrh zmluvy vytlačí, podpíše a sken alebo kvalitnú fotografiu návrhu zmluvy pošle naspäť sprostredkovateľovi spolu s naskenovaným alebo odfoteným občianskym preukazom. Sprostredkovateľ po kontrole zaslaných dokumentov od klienta návrh poistnej zmluvy zašle poisťovni, ktorá zmluvu uzavrie. Pripomíname, že do stanoveného termínu musí byť poisťovni doručený aj originál podpísanej zmluvy. "Aktuálne pracujeme na tom, aby v najbližších dňoch bolo možné uzatvoriť rizikové životné poistenie s možnosťou akceptácie poistenia zaplatením poistného, t.j. bez potreby osobného kontaktu klienta so sprostredkovateľom poistenia a bez nutnosti podpisu klienta. Poistenie bude môcť byť takto uzatvorené iba v prípade, že poistník bude aj poistenou osobou. V poistnej zmluve bude môcť byť uzatvorené aj poistenie detí, ak je poistník ich zákonným zástupcom," hovorí riaditeľ oddelenia poistenia osôb UNIQA R. Holček. Analytici UNIQA na záver upozorňujú, že vzhľadom na veľké poklesy hodnôt na finančných trhoch v súčasnosti neodporúčajú klientom vypovedať zmluvy investičného životného poistenia, alebo vybrať svoje úspory so stratou. Klientom naopak odporúčajú vyčkať, nakoľko sa predpokladá, že po uplynutí krízy finančné trhy (a tým aj hodnoty zmlúv investičného poistenia) opäť porastú. Informačný servis

Viac k témam: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, COVID-19, PR, UNIQA, životné poistenie
Zdroj: Webnoviny.sk - Pandémia COVID-19 je krytá v životnom poistení, klienti majú k dispozícii aj psychologickú poradňu © SITA Všetky práva vyhradené.

31.3.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo zahraničných vecí (MZV) prijíma žiadosti na repatriáciu do polnoci 2. apríla. Agentúru SITA o tom informoval tlačový odbor rezortu diplomacie. Dôvodom na ukončenie repatriácie je okrem iného aj to, že sa do nej Slováci často hlásili len formálne a zahraničie nakoniec opustiť nechceli.

Platí tretí stupeň zo štyroch

Ministerstvo tiež upozorňuje, že stále platí pre všetky krajiny sveta tretí stupeň výstrahy zo štyroch, a teda odporúčanie necestovať.

Viac o téme: Koronavírus

Na ukončenie repatriácie je podľa ministerstva viacero dôvodov. Podľa rezortu existujú aj prípady, keď sa repatriovaní občania vrátili naspäť do krajiny, odkiaľ na Slovensko pricestovali. „Po ukončení prijímania žiadostí o registráciu k repatriáciám rezort diplomacie následne pristúpi k ich ukončeniu. Repatriačná preprava je primárne a v rámci dostupných možností organizovaná v tých miestach, kde nie je možnosť inej formy prepravy," uviedlo MZV.

Zhoršená epidemiologická situácia vo svete

Pokiaľ je ešte stále možné sa z danej krajiny dostať alebo aspoň priblížiť k Slovensku lietadlom, vlakom, autobusom, alebo inak individuálne, občania by mali podľa ministerstva využiť túto možnosť. Rezort tiež upozorňuje na zhoršenú epidemiologickou situáciou v Európe a vo svete vyvolanú pandémiou koronavírusu a neustále sa meniacu situáciu na hraničných priechodoch. Tá je spojená aj s obmedzením leteckej a autobusovej prepravy aj možným postupným uzatváraním štátnych hraníc. „Vyzývame občanov SR, aby rešpektovali platné cestovné odporúčanie rezortu diplomacie v stupni číslo 3 – necestovať do všetkých štátov sveta, platné od 16. marca 2020,“ dodáva ministerstvo.

Viac o téme: Ekonomické dopady koronavírusuViac k témam: Ekonomické dopady koronavírusu, Koronavírus, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, repatriácia
Zdroj: Webnoviny.sk - Ministerstvo ukončí repatriáciu, Slováci sa často hlásili len formálne a zahraničie opustiť nechceli © SITA Všetky práva vyhradené.

31.3.2020 (Webnoviny.sk) - Štát nebude vedieť pomôcť všetkým podnikateľov postihnutých krízou. "To sa nedá, nedá sa každému vyjsť v ústrety. Na to nie sú peniaze," vyhlásil na utorkovej tlačovej besede predseda vlády Igor Matovič. Vláda v nedeľu predstavila sedem základných opatrení na minimalizáciu ekonomických dopadov pandémie.

Strop, ktorý si môžeme dovoliť

Výrazne ho skritizovali najmä veľké fabriky. Označili ich za nedostatočné. Podľa premiéra bude práve s kľúčovými zamestnávateľmi ešte rokovať.

Viac o téme: Ekonomické dopady koronavírusu

"Budeme sa snažiť urobiť čo najviac. Jeden a pol miliardy eur (predbežné výdavky pomoci, pozn. agentúry SITA) mesačne je podľa nášho názoru strop, čo si môžeme dovoliť," odkázal Matovič podnikateľskému sektoru. Podľa neho sa každý bude musieť na tejto kríze podieľať a znášať následky. Vláda v nedeľu zverejnila sedem základných opatrení na minimalizáciu ekonomických dopadov pandémie s názvom Prvá pomoc zamestnancom, firmám a SZČO.

Prvá časť pomoci Slovensku

Štát bude preplácať povinne zatvoreným prevádzkam štyri pätiny mzdy zamestnancov a peniaze pošle aj firmám a živnostníkom, ktorých tržby v čase pandémie výraznejšie klesli. Zároveň poskytne bankové záruky za úvery pre firmy, predĺži karanténnu OČR do konca karanténnych opatrení a odloží platby odvodov a preddavkov na daň z príjmov pri poklese tržieb. Umožní aj započítanie doteraz neuplatnenej straty.

Viac o téme: Koronavírus

Podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka ide o hlavnú časť pomoci slovenskému hospodárstvu. V nasledujúcich dňoch by mali prísť ďalšie desiatky menších opatrení, ktoré majú za cieľ zjednodušiť život podnikateľov a zmierniť dopad pandémie na ich podnikanie.

Viac k témam: Ekonomické dopady koronavírusu, Koronavírus, premiér Slovenskej republiky
Zdroj: Webnoviny.sk - Na to nie sú peniaze, podľa Matoviča nemôže štát pomôcť všetkým podnikateľom v kríze © SITA Všetky práva vyhradené.

31.3.2020 (Webnoviny.sk) - Bývalý predseda vlády a šéf opozičného Smeru - sociálnej demokracie (Smer-SD) Robert Fico prišiel o ochranku zabezpečovanú štátom úderom polnoci. Rozhodol o tom minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO). Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) sa mu za rozhodnutie prostredníctvom statusu na sociálnej sieti poďakoval.

Bezdôvodne prideľovaná ochranka

„Fico z hrušky dole. Robert Fico dnešnou polnocou stratil nárok na bezdôvodne prideľovanú ochranku. Zbytočné mrhanie státisícov a bezbrehý papalášizmus skončil. Ďakujem, Roman Mikulec," napísal Matovič. Informáciu ako prvý priniesol Denník N, pričom na sociálnej sieti sa k nej vyjadrila aj podpredsedníčka vlády Veronika Remišová (Za ľudí). „Oceňujem rozhodnutie ministra vnútra Mikulca zrušiť štátnu ochranku poslancovi Ficovi. Mal ju nepretržite od roku 2006, keď sa stal prvýkrát predsedom vlády. Posledné dva roky mal predseda Smeru ochranku aj napriek tomu, že už na ňu zo zákona nemal nárok," napísala Remišová. Minister vnútra Roman Mikulec v tejto súvislosti uviedol, že rozhodnutiu zrušiť Ficovi ochranku predchádzalo jeho stretnutie s riaditeľom Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra (MV) SR. „O zrušení poskytovania ochrany Robertovi Ficovi som rozhodol v zmysle platnej legislatívy na základe odporúčania a návrhu riaditeľa Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR, ako aj na základe opätovného a dôkladného prehodnotenia potreby poskytovania tejto ochrany," povedal Mikulec v stanovisku ministerstva. Ak by Robert Fico chcel mať ochranku aj naďalej, Remišová mu odporúča zaplatiť si súkromnú bezpečnostnú službu. „Odhadom stojí porovnateľná ochrana osôb asi 200-tisíc eur ročne. Zo štátneho rozpočtu teraz potrebujeme zaplatiť oveľa dôležitejšie výdavky, ako sú maniere pána expremiéra," dodala Remišová.

Bezpečnostná hrozba voči expremiérovi

Fico mal štátom pridelenú ochranku z Úradu na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misii Ministerstva vnútra SR aj po tom, čo na jar 2018 odstúpil z postu predsedu vlády. Ficovi platil štát ochranku na základe rozhodnutia bývalej ministerky vnútra za Smer-SD Denisy Sakovej. Tá ponechanie ochranky zdôvodňovala bezpečnostnou hrozbou voči expremiérovi, pričom týmto spôsobom argumentovala aj pred parlamentným brannobezpečnostným výborom. Rezort vnútra podľa Sakovej nutnosť ochranky pre Fica prehodnocoval na pravidelnej báze. Agentúra SITA požiadala o stanovisko aj ministerstvo vnútra.

Viac k témam: minister vnútra SR, premiér Slovenskej republiky
Zdroj: Webnoviny.sk - Fico prišiel o ochranku. Bezbrehý papalášizmus skončil, napísal Matovič a pochválil Mikulca © SITA Všetky práva vyhradené.

31.3.2020 (Webnoviny.sk) - Spojené štáty budú v čase vyvrcholenia krízy týkajúcej sa koronavírusu "dobre pripravené", čo sa týka dostupnosti pľúcnych ventilátorov. Povedal to americký prezident Donald Trump. Podľa jeho slov ventilátory v súčasnosti vyrába najmenej desať amerických firiem, niektoré by dokonca mohli smerovať na export. "Hovoríme, pokračujte v tom, lebo, úprimne - iné krajiny to nikdy nedokážu," poznamenal Trump.

Viac o téme: Koronavírus

Dodal tiež, že doteraz na koronavírus otestovali už viac než milión Američanov, čo je "viac než v ktorejkoľvek inej krajine. Ani len približne". Podľa odhadov by mohla súčasná kríza v USA vyvrcholiť o dva týždne. Trump si myslí, že "najbližších 30 dní bude náročných", avšak sociálna izolácia môže zachrániť mnohé životy. "Čaká nás veľké víťazstvo," uisťuje Američanov prezident. Nový vírus môže spôsobovať vážne problémy s dýchaním, keďže napáda pľúca. Ventilátory následne pomáhajú pacientom s dýchaním. Spojené štáty majú v súčasnosti vyše 163-tisíc potvrdených prípadov nákazy, čo ich radí vo svetovom rebríčku na prvé miesto. Viac než 3 000 ľudí v USA už koronavírusu podľahlo.

Viac o téme: Ekonomické dopady koronavírusuViac k témam: americký prezident, Ekonomické dopady koronavírusu, Koronavírus
Zdroj: Webnoviny.sk - Američania očakávajú veľké víťazstvo nad Covid-19, podľa Trumpa to iné krajiny nedokážu © SITA Všetky práva vyhradené.

31.3.2020 (Webnoviny.sk) - Na Dopravnej ulici v Bratislave dnes nadránom vybuchol bankomat. Policajtov na miesto privolali krátko po 03:30. Ako informovala bratislavská krajská polícia, poškodený bankomat bol umiestnený na predajni potravín. Prípad vyšetrujú policajti tretieho bratislavského okresu. Viac informácií polícia poskytne hneď, keď to dovolí procesná situácia.

Viac k témam: bankomaty
Zdroj: Webnoviny.sk - Na Dopravnej ulici v Bratislave výtržníci odpálili bankomat © SITA Všetky práva vyhradené.

31.3.2020 (Webnoviny.sk) - Pri žiadostiach firiem a živnostníkov o odklad platenia preddavkov dane z príjmu, v rámci opatrení na zmiernenie dopadov šírenia koronavírusu, sa bude brať do úvahy vývoj tržieb oproti rovnakému mesiacu minulého roka.  Podmienkou uplatnenia odkladu je podľa ministerstva financií medziročný pokles tržieb, príjmu, či obratu o viac ako 40 %.

Čestné vyhlásenie v každom mesiaci

Finančnej správe túto skutočnosť podnikatelia oznámia formou čestného vyhlásenia. Opatrenie začína platiť od apríla 2020. Objem tržieb a porovnanie s predchádzajúcim rokom si musí urobiť každý daňovník sám.

Viac o téme: Koronavírus

"V prípade, že mu tržby v danom mesiaci klesli o viac ako 40 %, oznámi elektronicky formou čestného vyhlásenia finančnej správe, teda správcovi dane, že v danom mesiaci, resp. štvrťroku nebude platiť preddavky na daň z príjmu," informuje rezort financií s tým, že toto oznámenie, čestné vyhlásenie, musí urobiť v každom mesiaci, resp. štvrťroku, počas trvania mimoriadnej situácie, v ktorom chce, aby mu bolo platenie preddavkov odložené. Nezaplatené preddavky bude povinný vyrovnať v daňovom priznaní za rok 2020, teda do marca 2021. Toto opatrenie sa týka všetkých podnikateľov, bez obmedzenia počtu zamestnancov, či výšky príjmu, teda tak malých firiem, SZČO, ako aj veľkých spoločností. "Tí, ktorým tržby neklesli, môžu stále využívať ustanovenie zákona o dani z príjmu, ktoré daňovníkom umožňuje požiadať správcu dane o úpravu platenia preddavkov dane z príjmu inak," dodáva ministerstvo.

Doteraz neuplatnené straty od roku 2014

Ďalším v nedeľu predstaveným daňovým vládnym opatrením v boji proti dopadom pandémie je umožnenie započítať si doteraz neuplatnené straty od roku 2014.

Viac o téme: Ekonomické dopady koronavírusu

Toto opatrenie sa podľa rezortu financií týka tých podnikateľov, ktorí podávajú daňové priznanie za rok 2019 v čase od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020. "To znamená, že aj daňovník, ktorý podal daňové priznanie z dôvodu hospodárskeho roku v januári, februári 2020, si môže cez inštitút dodatočného daňového priznania túto daňovú stratu douplatňovať," informuje ministerstvo. Pri umorovaní tejto straty sa postupuje tak, že ostáva v platnosti zákonný režim uplatňovania straty v minulosti, a len tá časť straty, ktorá nemohla byť uplatnená zákonným spôsobom vzhľadom na výšku základu dane v minulých rokoch, ostáva dnes ako možnosť jej jednorazového doumorovania.

SIH antikorona záruka

V rámci prvej pomoci podnikateľom pripravil rezort financií v spolupráci so Slovak Investment Holding (SIH) tiež schému bankových záruk a úrokových dotácií pod názvom SIH antikorona záruka. SIH vyčlenil z európskych peňazí 38 mil. eur, ktoré budú tvoriť záruku za úvery poskytnuté klientom zo strany zazmluvnených komerčných bánk. Pomoc vo forme úverov na preklenutie nepriaznivého obdobia je určená pre živnostníkov a malé a stredné podniky. Klienti bánk tak budú môcť využívať zvýhodnené úvery až do výšky 1,2 milióna eur. Celkovo banky poskytnú v rámci tejto schémy úvery vo výške viac než 80 mil. eur. Malo by ísť o maximálne 4 ročné úvery, vrátane 12 mesačného odkladu splátok istiny aj úroku. Úroková dotácia bude až do výšky 4 %, to znamená, že úroky bude znášať SIH a klient môže v prípade udržania zamestnanosti získať úver nízko-úročne až bezúročne. Podporené podniky budú môcť úverové zdroje použiť na svoje investičné a prevádzkové náklady v záujme udržania zamestnanosti. "Prejavenie záujmu bánk o spoluprácu a dokladanie splnenia kritérií sa očakáva v priebehu apríla, následne môžu banky poskytovať SIH antikorona úvery svojim klientom," dodáva ministerstvo financií.

Viac k témam: Ekonomické dopady koronavírusu, Koronavírus
Zdroj: Webnoviny.sk - Ako si vypočítať pokles tržieb, ak chce živnostník alebo firma pre koronavírus požiadať o príspevok © SITA Všetky práva vyhradené.

31.3.2020 (Webnoviny.sk) - Talianska vláda predĺžila mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom vrátane zákazu vychádzania až do Veľkej noci. Počet potvrdených prípadov nákazy v krajine sa medzičasom vyšplhal na 101 739, ochoreniu COVID-19 podľahlo 11 591 osôb, čo je najviac na svete.

Viac o téme: Koronavírus

V pondelok asociácia talianskych lekárov informovala o 11 ďalších úmrtiach vo vlastných radoch. Počet obetí na strane lekárov tak stúpol už na 61. Taliansko očakáva, že aktuálna kríza tam bude vrcholiť už o niečo vyše týždňa. Zákaz vychádzania, ktorý mal platiť do piatka, vláda predĺžila najmenej do 12. apríla, čo je Veľkonočná nedeľa. V krajine platia prísne pravidlá už tri týždne, pričom zavretá je väčšina obchodov, barov či reštaurácií. Svoj dom či byt môžu obyvatelia opustiť len v prípade, ak je to úplne nevyhnutné.

Viac k témam: Koronavírus, Koronavírus COVID-19 v Taliansku
Zdroj: Webnoviny.sk - Talianska vláda predĺžila mimoriadne opatrenia, platia už tri týždne © SITA Všetky práva vyhradené.

31.3.2020 (Webnoviny.sk) - Prvé opatrenia na minimalizáciu ekonomických dopadov pandémie považuje Slovenský živnostenský zväz pre živnostníkov za nedostatočné. "Pomôžu síce vykryť ich mzdové náklady (v uzavretých prevádzkach a prevádzkach, kde veľmi poklesli tržby), ale neriešia krízové financovanie prevádzkových nákladov firiem, resp. umožňujú ho len formou úverov," povedala pre agentúru SITA generálna sekretárka Slovenského živnostenského zväzu (SŽZ) Miriam Bellušová.

Pokles tržieb

Upozornila na to, že ďalšie zadlžovanie živnostníkov predstavuje veľké riziko z hľadiska ich budúceho fungovania a prežitia. Za slabé miesto avizovaných opatrení považuje preukazovanie miery poklesu tržieb. "Je to zbytočná administratívna komplikácia a nepoznáme predstavu vlády, ako sa tento prepad tržieb má preukazovať," tvrdí Bellušová. Ak by úrady práce podľa nej mali overovať výšku tržieb z minulého roka podľa evidencie tržieb, budú potrebovať súčinnosť od finančnej správy. Poukazuje na to, že niektoré SZČO majú nepravidelné tržby, iné podnikajú menej ako rok, preto nemajú porovnávaciu bázu z minulého roka. "Tieto administratívne prekážky budú odrádzať živnostníkov od žiadania o podporu a rozhodnú sa radšej živnosť prerušiť a tak nebudú platiť žiadne odvody," uviedla Bellušová. Tejto situácii by sa podľa nej predišlo návrhom na úplný odklad odvodov. "Prerušenie živnosti totiž komplikuje ich iné zmluvné vzťahy – nájomné, pracovné zmluvy, dodávateľsko-odberateľské vzťahy," tvrdí.

Zaujímavejšie pre zamestnancov

Opatrenie, ktoré hovorí o príspevkoch pre SZČO a zamestnancov podľa poklesu tržieb firmy, je podľa generálnej sekretárky SŽZ zaujímavejšie z pohľadu udržania pracovného miesta zamestnanca.

Viac o téme: Koronavírus

"Nesúhlasíme však s tým, že do tejto pomoci boli „nasilu“ pričlenení aj živnostníci, pričom majú dostávať príspevky z úradov práce v závislosti od miery poklesu tržieb a od výšky vymeriavacieho základu," povedala. Tvrdí, že medzi výškou vymeriavacieho základu a výškou prevádzkových nákladov, ktoré musí SZČO hradiť, aj keď neprevádzkuje svoju živnosť, nie je žiadna korelácia.

Viac o téme: Ekonomické dopady koronavírusu

"Príspevky v tejto výške sú preto len barličkou na prežitie SZČO, no nepomôžu im udržať v chode prevádzkovú činnosť," zdôraznila Bellušová. Chýba jej vyjadrenie k refundácií nájomného, ktoré predstavuje zásadný náklad väčšiny SZČO. "Očakávali sme kompenzáciu príjmov pre SZČO aspoň na úrovni minimálnej mzdy mesačne," skonštatovala.

Viac k témam: Ekonomické dopady koronavírusu, Koronavírus, Slovenský živnostenský zväz, SZČO Samostatne zárobkovo činná osoba
Zdroj: Webnoviny.sk - Prvé ekonomické opatrenia sú pre živnostníkov len barličkou, označili ich slabé miesto a upozorňujú na riziká © SITA Všetky práva vyhradené.

Strana 1 z 3952

Reklama

Anketa

Rozmýšľali ste o premiestnení Vašej firmy do daňového raja?

áno, už som tak urobil - 14.3%
áno pripravujem sa na to - 35.7%
nie nerozmýšľal som - 35.7%
nie nerozmýšľal som a ani tak neurobím - 14.3%
The voting for this poll has ended on: september 9, 2013

Partneri projektu

judikaty sita

Ekonomický portál financnik.sk Vám prináša

ginal robinson banner