21. máj 2019
Facebook
Podpis predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku chýba pod Zeleným memorandom, na ktorom sa dohodli župani začiatkom týždňa v Košiciach. Deklarovali v ňom záujem záujem spoločne postupovať pri ochrane životného prostredia. „Ak chceme bojovať proti negatívnym dopadom na našu krajinu, musíme v prvom rade pristúpiť k jej revitalizácii. Preto sa teším, že sme sa dohodli na spoločnom postupne,“ povedal po podpise Zeleného memoranda trnavský župan a predseda Združenia samosprávnych krajov SK 8 Jozef Viskupič. Trenčiansky župan Jaroslav Baška svoj podpis pod dokument nepridal.

Zelená župa

„Trenčianska župa víta každú snahu o ochranu životného prostredia, teda aj iniciatívu samospráv, ktoré podpísali Zelené memorandum, zároveň im praje, aby malo toto memorandum čo najviac aktívnych výstupov. Trenčiansky samosprávny kraj ide už niekoľko rokov v oblasti ochrany životného prostredia vlastnou cestou, urobil množstvo krokov, zrealizoval viac projektov a v snahe rozvíjať vlastné projekty a aktivity zamerané na znižovanie environmentálnej stopy chce pokračovať aj naďalej,“ informovala agentúru SITA Lenka Kukučková z kancelárie predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Trenčianska župa podľa Kukučkovej už v roku 2015 ako prvá rozbehla vlastný environmentálny projekt Zelená župa, ktorým podnecuje svojich obyvateľov k ekologickému mysleniu a ochrane životného prostredia.

Podporujú elektromobilitu

Kraj tiež investuje do budovania cyklistickej infraštruktúry, podporuje elektromobilitu a znižovanie energetickej náročnosti budov organizácií vo svojej pôsobnosti. „Súčasťou zelených aktivít je aj podpora environmentálneho vzdelávania formou odborných seminárov, podpora ekologicky ladených projektov cez grantový program Zelené oči či vôbec prvá Krajská koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v rámci Slovenskej republiky,“ dodala Kukučková.

Vyzvali mestá a obce

Zástupcovia SK8 v Zelenom memorande vyzvali všetkých reprezentantov miest a obcí, ako aj všetkých zainteresovaných zo všetkých sektorov i občanov, na spoluprácu na obnove prírodného dedičstva a krajiny. Samosprávne kraje deklarovali záujem spolupracovať, podporovať, iniciovať a presadzovať riešenia, ktoré budú vodné bohatstvo na Slovensku permanentne obnovovať, aby regióny nevysychali a boli bohaté na vodné zdroje.

Viac k témam: SK8, TSK Trenčiansky samosprávny kraj, Zelené memorandum
Zdroj: Webnoviny.sk - Trenčiansky kraj ide svojou cestou, župan Baška nepodpísal Zelené memorandum © SITA Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 18. mája (WebNoviny.sk) - Počty vojakov v aktívnej zálohe, ktorí cvičia, narastajú. Vyplýva to z údajov Ministerstva obrany SR, ktoré agentúre SITA poskytla hovorkyňa rezortu Danka Capáková.

Núdzové a krajné situácie

Kým v roku 2018 v rámci aktívnych záloh cvičilo iba o niečo viac ako 50 vojakov, v tomto roku by ich mal byť takmer dvojnásobok. Aktívne zálohy sú súčasťou Ozbrojených síl SR, pričom ich rezort môže nasadiť v prípade núdzových či krajných situácií. Vojakovi v aktívnej zálohe patrí v zmysle zákona motivačný príspevok 600 eur ročne po splnení predpokladu, že absolvuje aspoň 75 percent času pravidelného cvičenia a tiež pomerná časť hodnostného platu za čas cvičenia. Rezort organizuje cvičenie aj v roku 2020, pričom sa záujemcovia môžu prihlásiť do polovice septembra tohto roka.

Spĺňajú požiadavky ozbrojených síl

"V roku 2018 absolvovalo výcvik 54 vojakov v zálohe. V roku 2019 by malo výcvik absolvovať 104 vojakov v zálohe," uviedla Capáková. Hovorkyňa tiež doplnila, že zatiaľ sa nekonali všetky cvičenia v tomto roku a preto môže byť finálny počet oproti plánovanému odlišný. Vojaci, ktorí sú súčasťou aktívnych záloh a zúčastňujú sa na výcviku, spĺňajú požiadavky rezortu obrany napríklad pre prípadné núdzové situácie. "Praktický výcvik vojakov v zálohe zaradených do aktívnych záloh Ozbrojených síl SR spĺňa požiadavky ozbrojených síl pre pripravenosť vojakov v zálohe na výkon mimoriadnej služby (v čase výnimočného stavu, núdzového stavu, vojny alebo vojnového stavu) a na plnenie úloh ozbrojených síl v stave bezpečnosti pri riešení mimoriadnych udalostí," dodala Capáková.

Viac k témam: Ministerstvo obrany SR, Ozbrojené sily SR, výcvik aktívnych záloh
Zdroj: Webnoviny.sk - Slovenských vojakov v aktívnej zálohe pribúda, štát ich ročne motivuje stovkami eur © SITA Všetky práva vyhradené.

Do roku 2020 by sme mali v Európskej únii recyklovať 50 percent odpadu, na Slovensku je však recyklácia na úrovni 30 percent. Ciele stanové Európskou komisiou sú v roku 2035 ešte ambicióznejšie, recyklovať by sme vtedy mali 65 percent odpadu. Ako na brífingu venovanom odpadu povedala vedúca tímu ekonomických analýz zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Lívia Vašáková, ide o to, aby sme v Únii odpad brali ako zdroj.

Prevencia, recyklácia, spaľovanie

„V našej hierarchii je na prvom mieste prevencia, teda predchádzanie vzniku odpadu. Potom je recyklácia, spaľovanie a až posledné je skládkovanie,“ povedala Vašáková. Upozornila, že Slovensko je hlboko pod stanovenými cieľmi a hrozí, že spolu s ďalšími 13 krajinami nedodržíme cieľ recyklovať 50 percent komunálneho odpadu do roku 2020. Európska komisia okrem toho Slovensku vytýka silnú závislosť od skládkovania. „Nutné zmeny v odpadovom hospodárstve budú výrazne závisieť od uplatňovania novoprijatých právnych predpisov o odpadoch a ďalších daňových stimulov,“ uvádza sa v dokumentoch Európskej komisie. Ako ďalej pripomenul Peter Šimurka z ministerstva životného prostredia, novela o odpadoch je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Novela, ktorú predložilo ministerstvo, pretavuje niekoľko európskych smerníc do slovenskej legislatívy, zapracovali tam aj veci, ktoré priniesla prax. Chcú, aby táto novela pomohla znížiť množstvo odpadu, ale prinášajú v nej aj dlhodobejšie ciele, napríklad kompostárne.

Plast nie je schopný recyklácie do nekonečna

Na to, čo bude s obalom, keď sa stane odpadom, treba myslieť ešte pred tým, ako sa obalom aj reálne stane. Na to sa pokúšajú myslieť výrobcovia združení v organizácii Envi-Pak. Uviedla to generálna riaditeľka tejto organizácie Hana Nováková. Veci týkajúce sa rozšírenej zodpovednosti sa dostali do slovenskej legislatívy v roku 2016. „Ministerstvo životného prostredia konštatovalo, že od zavedenia rozšírenej zodpovednosti výrobcov narástlo triedenie a recyklácia komunálnych odpadovkaždoročne o päť percent. To je veľký skok, v predchádzajúcich rokoch to bolo zhruba na úrovni jedného percenta,“ povedala Nováková. Priznala však, že výrobcovia si uvedomujú, že to, čo robia dnes, nestačí. Na to, aby sme jednorazové plasty nenahradili ešte škodlivejšími materiálmi, upozornil Pavol Alexy zo Slovenskej technickej univerzity. „Recyklácia plastov nie je to isté ako recyklácia kovov alebo skla. Plast nie je schopný recyklácie do nekonečna,“ povedal. Ak by sa vylúčili jednorazové plasty, môže sa stať, že by stúpli náklady na výrobu, váha materiálov. Otázka podľa neho je aj to, čo s tým vyseparovaným zberom vieme urobiť.

Viac k témam: odpad, STU Slovenská technická univerzita, triedenie odpadu
Zdroj: Webnoviny.sk - Slováci zaostávajú v recyklácii odpadu, tvrdí Brusel a vyčíta aj silnú závislosť od skládkovania © SITA Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 18. mája (WebNoviny.sk) - Počet migrantov, ktorí sa pokúšajú dostať bez povolenia do Európskej únie (EÚ), naďalej klesá, uviedla v utorok Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex).

Pokles o takmer tretinu

Agentúra zaznamenala v apríli 4900 "nelegálnych prekročení hraníc". Oproti predchádzajúcemu mesiacu ide o 19-percentný pokles. Za prvé štyri mesiace tohto roka prekročilo ilegálne hranice celkovo približne 24 200 migrantov. Oproti roku 2018 to predstavuje pokles o 27 percent.

Každý štvrtý migrant je z Afganistanu

Viac ako polovicu nelegálnych migrantov zaznamenali na východnej hranici EÚ. Každý štvrtý migrant pochádzal z Afganistanu, každý piaty z Turecka, ktoré sa uchádza o vstup do únie. Masový príchod migrantov v roku 2015 spôsobil v EÚ politickú krízu. Migrácia je tiež podľa prieskumov hlavnou témou volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa konajú 23. až 26. mája.

Viac k témam: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž Frontex, imigranti, migranti, utečenecká kríza
Zdroj: Webnoviny.sk - Počet nelegálnych migrantov naďalej klesá, každý piaty prichádza do EÚ z Turecka © SITA Všetky práva vyhradené.

Opatrenia, ako zmierňovať dopady sucha, v stredu predstavilo ministerstvo životného prostredia. Ide napríklad o obnovu mokradí, brehových porastov, obnovu poškodených ekosystémov, ale aj budovanie zberných jazierok či zelených stien a striech v mestách.

Na projekty zrejme pridajú viac peňazí

Na to je možné využiť aj eurofondy. Na vodozádržné opatrenia v mestách a obciach môže ísť 17 miliónov eur, pričom už schválili žiadosti za 1,75 milióna. Ako ďalej na tlačovej konferencii povedal štátny tajomník ministerstva životného prostredia Norbert Kurilla (Most-Híd), pre veľký záujem miest a obcí uvažujú o tom, že ešte desať miliónov na tieto projekty pridajú. Podľa generálneho riaditeľa sekcie environmentálnych programov a projektov Mateja Ovčiarku je uzávierka aktuálneho hodnotiaceho kola 31. mája. Žiadosti však bude možné podať aj po tomto termíne.

Záchytné jazierka a zelené strechy

Žiadosti môžu podávať orgány štátnej a verejnej správy, samosprávy, ale aj neziskovky a občianske združenia. Maximálne môžu žiadať 600-tisíc eur, na jedno opatrenie môže ísť maximálne 200-tisíc. Najväčší záujem je napríklad o prerobenie parkovísk, aby na nich bol vodopriepustný povrch, mestá a obce majú záujem aj o budovanie záchytných jazierok, zelených stien a striech. Doteraz im prišlo už 100 žiadostí, ktoré sú v rôznom stave hodnotenia. Z týchto žiadostí už 11 schválili. Fenoménu sucha sa venujú aj vládne dokumenty. Ako Kurilla upozornil, náklady na škody spôsobené suchom v Európe sa odhadujú na sto miliárd eur. Slovenské stratégie obsahujú preventívne, operatívne aj krízové opatrenia. Zameriavajú sa na oblasť vodného hospodárstva, sídelného prostredia, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a výskumu a vzdelávania. Preto napríklad chystajú informačnú kampaň, v ktorej budú hovoriť o zmenách klímy.

Suché mesiace

To, že Európu a Slovensko sužuje sucho, potvrdil aj klimatológ Slovenského hydrometeorologického ústavu Pavel Faško. Rok 2018 bol podľa neho suchý, nedostatok zrážok badať aj v tomto roku. Zatiaľ boli zrážky normálne iba v januári, február až apríl boli suché mesiace. „Najhoršia situácia bola v druhej polovici apríla, keď sme podľa monitoringu meteorologického sucha zaznamenali extrémne sucho na približne polovici územia,“ povedal Faško. Treba si uvedomiť aj to, že sme na prelome jari a leta, keď sa veľa vody vyparuje. Takže aj keby pršalo normálne, dá sa len ťažko očakávať, že by sa začala zlepšovať napríklad hladina podzemnej vody.

Viac k témam: eurofondy, Ministerstvo životného prostredia SR
Zdroj: Webnoviny.sk - Na boj proti suchu pôjdu milióny eur, môžu sa obnoviť mokrade, porasty aj poškodené ekosystémy © SITA Všetky práva vyhradené.

Približne 55-tisíc eur mesačne navyše predstavujú náklady na zvýšené príplatky za prácu v noci, v sobotu a nedeľu v Slovenskej pošte (SP) od 1. mája. Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Rovenská, zvýšené príplatky zahrnuté v aktuálne platnej kolektívnej zmluve sú nad rámec Zákonníka práce. Do konca roka vyplatí spoločnosť 440-tisíc eur na tieto príplatky, celkom prerozdelí zamestnancom v roku 2019 až o 13 mil. eur viac.

Zvýšené aj príplatky za prácu v noci

So zvýšením príplatkov za prácu v noci, v sobotu a v nedeľu Slovenská pošta počítala v pláne mzdových nákladov pre rok 2019. „Zvýšenie príplatkov sa týka 5 200 z celkom 13 230 zamestnancov,“ spresnila hovorkyňa a dodala, že SP už na jeseň 2018 spustila projekt stratégie „Pošta 2020“, v rámci ktorého pripravila opatrenia zamerané na zefektívnenie procesov a modernizáciu služieb pre ľudí. V súvislosti s tým Slovenská pošta zvýšila od januára 2019 základné mzdy zamestnancov v priemere o 7 percent a tiež zabezpečuje financovanie rekreačných poukazov. „Celkovo tak Slovenská pošta prerozdelí zamestnancom v roku 2019 o 13 miliónov eur viac, z ktorých 3 milióny eur tvoria predpokladané náklady na poskytovanie rekreačných poukazov,“ konkretizovala Rovenská.

Výška príplatkov

Od začiatku mája sa pre zamestnancov opäť zvýšili príplatky za prácu v noci, v sobotu a nedeľu. Po ich minuloročnom náraste ide o druhú etapu zvýšenia týchto príplatkov. Príplatok za nočnú prácu pri nerizikovom zamestnaní stúpol z 30 % na 40 % zo sumy minimálneho hodinového zárobku, teda aktuálne z 0,90 eura na 1,20 eura. Príplatok za prácu v sobotu sa od mája tohto roka zvýšil z 25 % na 50 % zo sumy minimálnej hodinovej mzdy. Ide o nárast z 0,75 eura na 1,50 eura. Vyššie príplatky majú zamestnanci od začiatku mája aj za prácu v nedeľu. Tieto príplatky išli z 50 % na 100 % minimálneho hodinového zárobku, teda z 1,50 eura na 2,99 eura.

Viac k témam: rekreačné poukazy, Slovenská pošta
Zdroj: Webnoviny.sk - V Slovenskej pošte majú príplatky nad rámec zákonníka práce, mesačne to je spolu zhruba 55-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.

MILÁNO 17. mája (WebNoviny.sk) - Taliansky minister vnútra Matteo Salvini, líder zoskupenia európskych krajne pravicových, nacionalistických a protiimigrantských strán, v piatok vyhlásil, že v Európe neexistuje žiadna krajná pravica. "Nevidím v Európe žiadnu krajnú pravicu. Podľa mňa toto sú už staré kategórie, ktoré sú už neaktuálne - fašisti, komunisti, pravica, ľavica," vyhlásil Salvini, ktorý je momentálne najmocnejším politikom v Taliansku - napriek nominálne nižšej pozícii oproti funkcii premiéra či prezidenta - a ktorého strana Liga v Taliansku kraľuje prieskumom verejnej mienky. "Nevidím v Európe žiadnu vlnu extrémizmu. Je tu len odlišná vízia Európy, ktorá je absolútne legitímna," pokračoval Salvini, ktorý v sobotu privíta v Miláne lídrov jedenástich politických strán, združených okolo jeho Ligy v celoeurópskom zoskupení protiimigrantských strán. Okrem Ligy do tohto zoskupenia, ktoré chce po eurovoľbách vytvoriť v Európskom parlamente (EP) spoločnú frakciu, patrí napríklad francúzske Národné združenie Marine Le Penovej, holandská Strana slobody pod vedením Geerta Wildersa, Slobodná strana Rakúska Heinza-Christiana Stracheho, Alternatíva za Nemecko, česká Sloboda a priama demokracia Tomia Okamuru či slovenská strana Sme rodina Borisa Kollára.

Viac k témam: extrémizmus, krajná pravica
Zdroj: Webnoviny.sk - Nevidím v Európe žiadnu krajnú pravicu, vyhlásil taliansky minister vnútra Salvini © SITA Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 17. mája (WebNoviny.sk) - Nevýhodný predaj dreva pod cenu, podozrivé zmluvy, diskriminačné tendre, aj nedokončený projekt za milióny eur. Šéf Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) Karol Mitrík v piatok zverejnil záverečnú správu o kontrole v štátnom podniku Lesy SR. „Za veľký kameň úrazu považujem fakt, že za 18 rokov sa na generálnom riaditeľstve vystriedalo 13 riaditeľov. V priemere tam jeden vydržal len 1,3 roka. Ani sa nestihne rozhliadnuť a je preč. Takto sa nedajú presadzovať žiadne stratégie,“ vyjadril sa šéf NKÚ. Kontrolóri podľa neho zistili veľa zvláštnych vecí. Napríklad zmluvu, podľa ktorej štátne lesy od roku 2010 prenajímali štyri prevádzky spracovania dreva firme Wood Working s tým, že ročne dodajú 50-tisíc kubíkov drevnej hmoty.

Rôzne ceny dreva

V skutočnosti však Lesy SR dodávali do prevádzok až 200 tis. kubíkov dreva. Spracovateľská kapacita je 25 % tohto objemu. „Takže je to obchodník s drevom, lebo spracuje len časť dreva. Čiže absolútne nevýhodná zmluva, v ktorej za celé tie roky sa nezmenili jej podmienky, valorizácia, nič tam nie je,“ uviedol Mitrík. Šéf NKÚ sa pri kontrole aktívne zaujímal aj o ceny dreva, porovnal odbytové ceny dreva Lesov SR a mestských lesov. „V roku 2017 speňažovali Lesy SR drevo listnatých stromov v priemere za 54,9 eura, mestské lesy v priemere za 67 eur za kubík. Drevo ihličnatých stromov predávali štátne lesy za 58,50 eura, mestské za 63,50 eura. Kto tie ceny stanovil, a prečo sa neriadime cenami, ktoré určuje svetový trh?“ pýtal sa Mitrík.

Zastaraný systém ciachovania

Zaujímavé podľa neho je aj to, komu štátne lesy predávajú drevo. Medzi strategických partnerov totiž patria aj veľkí hráči na trhu, ako napríklad Slovwood Ružomberok, ktorý nakupuje drevo pre SCP Mondi. Ďalej je to podnik Bučina a IKEA Industry. Šéf NKÚ kritizoval aj slabú evidenciu dreva. „Väčšinou sa používa zastaraný systém ciachovania, kde sa dá ľahko podvádzať. Lenže akosi sa to nedarí presadiť do odštepných závodov,“ povedal Mitrík s tým, že v jednom odštepnom závode už používajú elektronickú evidenciu. Za vážne pochybenie považuje aj výberové konanie na firmu, ktorá vykonáva povinný audit. Podľa výsledkov kontroly si nastavil podnik diskriminačné podmienky, aby sa do finále dostali iba určité firmy.

Posvietia si na monitoring požiarov

NKÚ si chce zvlášť posvietiť na projekt Automatizovaného stacionárneho detekčného systému monitorovania požiarov. Kontrola totiž objavila viacero nejasností. Navyše, projekt bol podľa NKÚ schválený a zafinancovaný doslova expresne. Štvrtého marca 2016 bola uzatvorená zmluva s dodávateľom a 11. marca už Pôdohospodárska platobná agentúra financovala projekt cez nenávratný príspevok z eurofondov. „V roku 2013 spracovala tento projekt Lesnícka fakulta TU vo Zvolene. Už tam sa spomínalo, že to nie je kompletný projekt, pretože mu chýbali zvážnice a prístupové cesty pre hasičov. Systém pokrýva len asi 19 percent lesov, ktoré má štátny podnik v správe. Tá zmluva je prakticky nevypovedateľná. Stanovila, že Lesy SR budú päť rokov financovať prevádzku systému, ročne sumou 150 tis. eur bez DPH. Celý projekt stál aj s DPH viac ako 27 mil. eur,“ povedal Mitrík. Dodal, že samotná PPA vykonala nad projektom kontrolu, no žiadne pochybenia nezistila.

Viac k témam: NKÚ Najvyšší kontrolný úrad, Štátny podnik Lesy SR
Zdroj: Webnoviny.sk - Nevýhodné zmluvy za milióny aj podliezanie cien dreva, kontrola si podala štátne lesy © SITA Všetky práva vyhradené.

MOSKVA 17. mája (WebNoviny.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin v piatok s viditeľným pohnutím hovoril o nových ruských laserových zbraniach, ktorých presná podoba, funkcia a účel ich vývoja sú zahalené tajomstvom.

Laserová zbraň Pereset

Na piatkovom stretnutí s ďalšími ruskými vysokopostavenými civilnými aj vojenskými predstaviteľmi hovoril nadšene najmä o laserovej zbrani Pereset, ktorá sa dostala do výzbroje ruskej armády už na jeseň minulého roku. Podľa dosiaľ nepotvrdených informácií ide o vysokoenergetickú laserovú zbraň, ktorá dokáže vyradiť z činnosti nepriateľské elektrooptické zariadenia a likvidovať cudzie drony. Podľa Putina Rusko vyvíja aj ďalšie laserové zbrane, ktoré sú ešte dokonalejšie a ešte tajomnejšie. "Až donedávna sa objavovali iba vo vedeckej fantastike," prezradil ruský prezident.

Na obranu svetového mieru

Nové ruské vysokointeligentné zbrane podľa Putina "predurčia útočný potenciál ruskej armády a ruského námorníctva na dlhé desaťročia dopredu". Putinov režim často uvádza, že bráni celosvetový mier, a že kroky Západu a najmä Spojených štátov, napríklad rozmiestnenie amerických obranných rakiet v Európe, prispievajú k rozpútaniu vojny. Na druhej strane však Putin stále častejšie hovorí o nových senzačných zbraniach, ktorými bude Ruská federácia schopná poraziť nepriateľa.

Vojenská ponorka Belgorod

V apríli napríklad Rusko slávnostne vypustilo na more nový typ vojenskej ponorky Belgorod, ktorá bude niesť podvodné jadrové drony Poseidon, ďalšiu z nových "zázračných" zbraní vo výzbroji Ruska. Jadrový dron Poseidon podľa ruských predstaviteľov nebude možné zachytiť radarmi nepriateľa, bude môcť operovať v doteraz nepredstaviteľnej hĺbke a pohybovať sa ďaleko vyššou rýchlosťou ako akékoľvek iné momentálne používané plavidlá. Ruská armáda by ho mohla použiť napríklad v pobrežných oblastiach a spôsobiť ním masívne vlny cunami.

Viac k témam: ruská armáda, zbrane
Zdroj: Webnoviny.sk - Putin je nadšený z ruských laserových zbraní, tie nové majú byť ešte dokonalejšie © SITA Všetky práva vyhradené.

KÁBUL 17. mája (WebNoviny.sk) - Po chybe pri amerických leteckých útokoch v boji s povstalcami v juhoafganskej provincii Halmand zahynulo 17 afganskych policajtov, informovali v piatok afganskí a americkí vojenskí predstavitelia. Ako uviedol Attaulláh Afgan, predseda provinčnej rady, k leteckým útokom došlo vo štvrtok večer pri hlavnom meste provincie Laškar Gah počas bojov medzi afganskou políciou a hnutím Taliban. Ďalších 14 policajtov utrpelo pri útokoch zranenia.

Neustále útoky Talibanu

Úmrtia pri nechcenej streľbe do vlastných radov sa počas podpory afganských spojencov zo strany americkej armády stali aj v minulosti, nie sú však časté. Afganské bezpečnostné sily musia takmer denne odolávať útokom zo strany Talibanu aj napriek tomu, že Spojené štáty sa pokúšajú sprostredkovať mierovú dohodu s týmto hnutím, ktorá by ukončila takmer 18 rokov trvajúcu vojnu.

Na žiadosť Afgancov

Hovorca americkej armády v Afganistane plukovník Dave Butler uviedol, že letecký útok si vyžiadali afganské bezpečnostné jednotky, na ktorých útočili bojovníci Talibanu. Pred zhodením bômb sa americká armáda spolu so svojimi spojencami na zemi uisťovali, že v oblasti sa nenachádzajú spriatelené jednotky. Afganská koordinačná jednotka hlásila, že v cielenej oblasti sa takéto jednotky nenachádzajú. "Nanešťastie tomu tak nebolo, čo vyústilo v tragické nešťastie," povedal Butler. Pri náletoch zahynuli podľa neho aj bojovníci Talibanu.

Viac civilných obetí

Za posledný rok stúpol počet amerických leteckých útokov v Afganistane, väčšinou na žiadosť Afgancov. Dôvodom je však aj intenzívnejšia kampaň proti militantom z teroristickej skupiny Islamský štát, ktorí väčšinou operujú vo východnej časti Afganistanu. Vyššia frekvencia amerických leteckých útokov viedla k zvýšeniu počtu civilných obetí. Nedávna správa Organizácie Spojených národov (OSN) uviedla, že za prvé mesiace roka 2019 zabili afganské a americké jednotky viac civilistov ako povstalci.

Viac k témam: Armáda USA, letecký útok
Zdroj: Webnoviny.sk - Pri amerických leteckých útokoch v Afganistane zahynulo sedemnásť miestnych policajtov © SITA Všetky práva vyhradené.

Reklama

Anketa

Rozmýšľali ste o premiestnení Vašej firmy do daňového raja?

áno, už som tak urobil - 14.3%
áno pripravujem sa na to - 35.7%
nie nerozmýšľal som - 35.7%
nie nerozmýšľal som a ani tak neurobím - 14.3%
The voting for this poll has ended on: september 9, 2013

Partneri projektu

judikaty sita

Ekonomický portál financnik.sk Vám prináša

ginal robinson banner