01. jún 2020
Facebook

1.6.2020 (Webnoviny.sk) - Bratislava je rýchlo rozvíjajúce sa mesto s pomerne veľkým potenciálom. Mesto však netvorí len jeho centrum. Zodpovedné riešenia zvyšujúce životnú úroveň jeho obyvateľov je potrebné prinášať do všetkých jeho kútov. Práve preto sa spoločnosť VI Group rozhodla realizovať v často opomínanej mestskej časti Rača - Východné pozdĺž komunikácií Pri Šajbách a Sklabinská zaujímavý projekt s názvom RNDZ (Rendez). Obytný komplex RNDZ je zasadený do daného prostredia tak, aby čo najviac toleroval jeho prírodné danosti. "Našim cieľom je vyvíjať sa a preto sa snažíme prinášať v každom z našich projektov originálne a inovatívne riešenia. V tomto projekte zohral dôležitú rolu ekologický aspekt návrhu, zohľadňujúci potrebný komfort budúcich obyvateľov," približuje proces tvorby konateľ spoločnosti VI GROUP, Richard Duška. Už samotná hmotovo-priestorová skladba návrhu pozostávajúca z troch nízkopodlažných blokov naznačuje, že sa developer nesnaží vyťažiť z danej lokality maximum. Snahy o zvýšenie kvality existujúceho prostredia potvrdzuje aj plánované množstvo kultivovanej zelene v rámci parteru, vo vnútroblokoch objektov a v náväznosti na Račiansky potok. Táto zeleň plní dôležitú ekostabilizačnú funkciu a znižuje lokálnu mikroklimatickú teplotu. Zároveň, ako mestotvorný prvok, prispieva vo významnej miere k estetickej hodnote tejto zóny. RNDZ tak ponúka jeho budúcim obyvateľom dostupné bývanie v objatí zelene pozostávajúce z 136 bytov a 166 apartmánov v štruktúre jednoizbových, dvojizbových, trojizbových ako i štvorizbových. Samozrejmosťou je balkón, alebo terasa. Časť bytov a apartmánov na druhom nadzemnom podlaží je v predaji aj s predzáhradkou, čo ocenia nielen vášniví záhradkári, ale aj mladé rodiny. Súčasťou areálu je 407 parkovacích miest zabezpečených v podzemnej garáži i na teréne. Juraj Duška, konateľ developerskej spoločnosti VI GROUP, ktorá má pod záštitou tento projekt, prezentuje jednu z hlavných ideí tohto projektu: "Chceme  priniesť kvalitné bývanie do územia, ktoré má obrovský potenciál pre ďalší rozvoj. Taktiež máme záujem ponúknuť obyvateľom tejto lokality  rozšírenie občianskej vybavenosti, čím dostanú možnosť lepšieho spoločenského vyžitia, budovania vzájomných vzťahov a komunity." Projekt RNDZ tak ponúka detské ihrisko, komunitnú záhradu, príťažlivý parter s pätnástimi priestormi pre občiansku vybavenosť a územnú rezervu pre cyklotrasu v rámci areálu. Územné rozhodnutie k projektu RNDZ bolo vydané v januári tohto roka mestskou časťou Bratislava - Rača. Začiatok výstavby je naplánovaný po získaní všetkých potrebných povolení v prvom štvrťroku 2021. Dokončenie výstavby predpokladá investor začiatkom roka 2023. Predaj je naplánovaný na tri etapy pričom prvá z nich bola spustená už v tomto mesiaci. Cenníkové ceny bytových jednotiek zariadených v štandarde sa pohybujú v rozmedzí  2600 – 2700 eur za meter štvorcový, pričom ich ceny v práve ponúkanom bloku A začínajú od 97 354 eur vrátane DPH. K nehnuteľnosti je možnosť zakúpenia pivničnej kobky (2 500 – 7000 eur), či garážového miesta (6 500 – 9000 eur). Aktuálne prezentuje developer na webe www.rndz.sk štartovacie akciové ceny znížené o 10%. To, dokedy táto akcia potrvá nie je momentálne známe.

RNDZ vo faktoch:

  • 136 bytov a 166 apartmánov za ceny od 97 354  € vrátane DPH
  • 407 parkovacích miest
  • 3 bloky A, B, C, vysoké 6 až 7 nadzemných podlaží
  • Výstavba štartuje v prvom štvrťroku 2021 a končí začiatkom roka 2023
  • Všetky potrebné informácie a predpredaj bytov na www.rndz.sk

O developerovi:

Rodinná developerská spoločnosť VI Group bola založená v roku 2005 dvoma architektmi Richardom Duškom a Jurajom Duškom. Začínala rekonštrukciami, projekčnou prácou pre iných investorov a postupne sa prepracovala k navrhovaniu, výstavbe a predaju vlastných developerských projektov. Každý projekt je výsledkom tvrdej práce ich tímu, od samotného návrhu vo vlastnom architektonickom ateliéri, cez vybavovanie povolení, predaj, klientske zmeny, realizáciu a jej kontrolu, až po samotné odovzdávanie nehnuteľností jej budúcemu majiteľovi. Cieľom VI Group je prinášať cenovo dostupné a kvalitné bývanie v prakticky riešených a dizajnovo nápaditých domoch pre čo najširšiu skupinu ľudí. Medzi najúspešnejšie realizácie tejto spoločnosti patria napríklad bytové domy Vila Ľadová, Starý háj, Panónka, Muchovo námestie, alebo Septimo v Bratislave. V súčasnosti prebieha výstavba projektov Matadorka, Septimo 2 v mestskej časti Petržalka a Vila Zuberec. Obytný súbor RNDZ, najnovšia realizácia VI Group, bude kombinovať skúsenosti a poznatky z viac než pätnástich rokov praxe. Viac informácií o spoločnosti nájdete na stránke www.vigroup.sk Informačný servis

Viac k témam: PR, RNDZ, VI Group
Zdroj: Webnoviny.sk - RNDZ, dostupné bývanie v objatí zelene © SITA Všetky práva vyhradené.

1.6.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce žiada vládu, aby zaviedla systémové financovanie sociálnych služieb. "Je zarážajúce, že štát nevedel po takmer 16 rokoch po vstupe do EÚ prevziať model financovania sociálnych služieb z iných európskych krajín, kde to funguje úplne prirodzene a jednoducho," uviedla pre agentúru SITA predsedníčka komory Oľga Jarošová.

Veci treba riešiť systémovo

Podľa nej dozrel čas, aby sa kompetentní zaoberali systémovými zmenami. "Možno treba niektoré zákony úplne zrušiť a nahradiť ich inými, novými, s jasnými pravidlami, s menej problémovou realizáciou v praxi," tvrdí. Upozorňuje na to, že pripomienky odbornej verejnosti sa len málokedy objavia v legislatívnych návrhoch. Podľa šéfky komory sa stále hovorí o tom, že by sa malo podporovať zotrvanie klienta v jeho prirodzenom prostredí, pokiaľ je to len možné, a dokonca aj zákon o sociálnych službách uvádza, že prednosť pred pobytovými službami majú najprv terénne a ambulantné. Teší ju, že ministerstvo práce a sociálnych vecí navrhuje od začiatku budúceho roka zvýšiť finančné príspevky pre pobytové služby. "Treba však veci riešiť systémovo, čo tu roky nefunguje," povedala Jarošová.

Malé obce neposkytujú opatrovateľskú službu

Ako ďalej uviedla, napríklad originálna kompetencia miest a obcí v oblasti financovania sociálnych služieb je v zriadení alebo poskytovaní terénnej opatrovateľskej služby, tá sa však momentálne podporuje len cez eurofondy. "Verejní a neverejní poskytovatelia vnímajú túto podporu niekedy ako prekážku, upozorňujú na nadmernú byrokraciu, náročnú administratívu a najmä na neistotu, čo bude ďalej s klientmi a zamestnancami po ukončení projektu," zdôraznila predsedníčka komory. Za problém považuje Jarošová aj to, že niektoré, najmä malé obce neposkytujú opatrovateľskú službu vôbec, ale ani ju nezabezpečujú. "Je to v rozpore so zákonom o obecnom zriadení, pretože akú-takú finančnú dotáciu zo štátu na sociálne služby dostávajú vo forme podielových daní a je len na zastupiteľstvách, čomu dajú prioritu či životnému prostrediu, školstvu alebo sociálnym problémom," tvrdí. Sumy štátnych príspevkov na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb sa majú v budúcom roku vzhľadom na tohtoročný nárast minimálnej mzdy zvýšiť o vyše 11 %.

Vývoj minimálnej mzdy

Príspevok pri poskytovaní pobytovej sociálnej služby na jeden mesiac a jedno miesto má od začiatku budúceho roka v druhom až šiestom stupni odkázanosti stúpnuť zo súčasných 104 eur až 546 eur na 116 eur až 609 eur. Pri príspevkoch pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby na jeden mesiac a jedno miesto má ísť v druhom až šiestom stupni odkázanosti o nárast zo 70 eur až 364 eur na 77 eur až 406 eur. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády o výške finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach na rok 2021, ktorý ministerstvo práce a sociálnych vecí predložilo do pripomienkového konania. Zvýšenie týchto príspevkov si v budúcom roku vyžiada zo štátneho rozpočtu 21,6 mil. eur. "Navrhovaná výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb na rok 2021 vychádza z účelu tohto finančného príspevku s prihliadnutím na vývoj minimálnej mzdy a jej výšku na rok 2020 a s prihliadnutím na vyváženú úroveň spolufinancovania jednotlivých foriem sociálnej služby," uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Príspevky pre stupne odkázanosti

Príspevok pri pobytových službách na rok 2021 ministerstvo práce určilo ako násobok sumy mesačnej minimálnej mzdy na tento rok, ktorá je vo výške 580 eur. Pri druhom stupni odkázanosti ide o 0,2-násobok súčasnej minimálnej mzdy (116 eur), pri treťom stupni odkázanosti o 0,45-násobok najnižších hrubých zárobkov (261 eur), pri štvrtom stupni 0,6-násobok minimálnej mzdy (348 eur), pri piatom stupni sa suma príspevku určila ako 0,85-násobok sumy minimálnej mzdy (493 eur) a pri šiestom, najvyššom stupni odkázanosti tvorí príspevok 1,05-násobok minimálnej mzdy (609 eur). Výška príspevku pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby tvorí 66,67 % zo sumy finančného príspevku pri poskytovaní pobytovej služby.

Viac k témam: Matovičova vláda (OĽaNO-Sme rodina-SaS-Za ľudí)
Zdroj: Webnoviny.sk - Komora sociálnych pracovníkov žiada od vlády systémové financovanie sociálnych služieb © SITA Všetky práva vyhradené.

1.6.2020 (Webnoviny.sk) -

  • aktualizované 1. júna 11:21
Kauza vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a ďalších skutkov pokračuje na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku v pondelok 1. júna ďalším dokazovaním. Súd by mal konkrétne vypočuť viacerých znalcov, ktorí by sa mali vyjadrovať aj k extrahovaniu dát z mobilných telefónov obžalovaných. Súd na predošlom pojednávaní už ako dôkaz predložil komunikácie Mariana Kočnera z aplikácie Threema. Podľa prokuratúry majú ich prepisy dokazovať, že za objednávkou vraždy stojí väzobne stíhaný podnikateľ prostredníctvom spoluobžalovanej Aleny Zsuzsovej. Obžalovaný Kočner aj Zsuzsová však tieto dôkazy označujú za pozmeňované, vytrhnuté z kontextu a získané nezákonným spôsobom.

Námietka zaujatosti voči senátu

Obžalovaná Zsuzsová na pondelňajšom pojednávaní vzniesla námietku zaujatosti voči senátu Špecializovaného trestného súd v Pezinku, ktorý prípad prejednáva. Ako uviedla, dôvodom sú reportáže TV Joj a TV Markíza, v ktorých podľa nej reportéri vyhodnocujú jednotlivé dôkazy a výpovede v neprospech obžalovaných. Zsuzsovej sa tiež nepáči priestor, ktorý v reportážach dostávajú príbuzní zavraždených a ich právni zástupcovia. Zobraziť fotogalériu k článku:
Súd v kauze vraždy novinára Kuciaka (fotografie) Členovia senátu Ružena Sabová, Ivan Matel a Rastislav Stieranka pritom podľa Zsuzsovej podľahli mediálnemu tlaku a neumožňujú obžalovaným brániť sa. „Senát napriek týmto závažným faktom neurobil vôbec nič,“ povedala obžalovaná. Myslí si tiež, že senát marí jej právo doplniť výpoveď.

Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ

Zsuzsová taktiež zopakovala tvrdenie zo začiatku procesu, že je proti nej zaujatý právnik poškodených Daniel Lipšic, s ktorým sa podľa jej slov pozná. Lipšic je podľa nej ten, kto v skutočnosti riadi celý proces, čo mu senát umožňuje. Prokurátor v rámci svojho vyjadrenia navrhol súdu, aby o námietke vôbec nekonal. Samotný Lipšic uviedol, že výhrady Zsuzsovej naberajú počas procesu „čoraz absurdnejšie črty“. Obhajca obžalovaného Kočnera, Marek Para, zase súdu predložil rozhodnutie Súdneho dvora EÚ, podľa ktorého bolo podľa neho prijatie vyhlásenia o vine jedného z obžalovaných súdom porušením prezumpcie neviny Kočnera. Súd následne prerušil pojednávanie za účelom porady. O námietke zaujatosti súd napokon nekonal „Dôvodom námietky je procesný postup súdu,“ uviedla v tejto súvislosti predsedníčka senátu Ružena Sabová s tým, že námietka nie je prípustná. Zároveň upozornila obžalovanú, že ten, kto sa opakovane smerom k súdu správa urážlivo, môže byť potrestaný poriadkovou pokutou. Pokiaľ ide o možné porušenie prezumpcie neviny Kočnera pri vyhlásení rozsudku nad Miroslavom Marčekom, súd podľa predsedníčky senátu vec rozdelil na dve konania, čím zabezpečil námietky Súdneho dvora EÚ. Súd následne pokračuje v dokazovaní výsluchom znalcov.

Posudok znalkyne Fortis

Z posudku znalkyne z oblasti psychológie Eleny Fortis, ktorý v pondelok prečítali, vyplýva, že obžalovaný Kočner je egocentrik s narcistickými rysmi, ktorého charakterizuje nedostatok empatie. „Svet môže vnímať ako súbor objektov, ktoré je treba usporiadať podľa vlastného záujmu,“ skonštatovala znalkyňa. U obžalovaného znalkyňa zároveň konštatovala intelektový potenciál na úrovni vysokého nadpriemeru, pričom u neho nezistila známky psychických porúch. Agresivita podľa posudku nie je dominantnou črtou Kočnera, v reakciách na psychicky záťažové situácie však môže využívať napríklad verbálne násilie. Celkovú prognózu resocializácie v prípade uznania obžalovaného za vinného pritom znalkyňa hodnotí ako priaznivú. Z posudku tiež vyplýva, že pri rozhovore so znalkyňou obžalovaný na margo obžaloby z objednávky vraždy uviedol, že si „nič neobjednal“ a „nič zlé neurobil“.

Marček dostal 23 rokov a Andruskó 15

Obžalovaní sú v tomto prípade podnikateľ Marian Kočner, jeho známa Alena Zsuzsová a bývalý policajt Tomáš Szabó. Na samostatné konanie bol v prípade vraždy novinára vyčlenený bývalý vojak Miroslav Marček, ktorý sa priznal, že zastrelil Kuciaka, jeho snúbenicu aj podnikateľa Molnára v roku 2016. Tento obžalovaný bol v pondelok 6. apríla neprávoplatne odsúdený na 23 rokov väzenia. Účasť na vražde priznal aj Zoltán Andruskó. Po dohode o vine a treste s prokurátorom mu súd uložil trest 15 rokov väzenia. Andruskó od svojho zadržania na jeseň 2018 spolupracoval v kauze vraždy Kuciaka s vyšetrovateľmi. Kuciaka a jeho snúbenicu Kušnírovú zastrelili 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača v okrese Galanta. Kuciak bol investigatívnym novinárom a okrem iného sa zaoberal kauzami podnikateľa Kočnera.


Viac k témam: Súd v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka, súdy
Zdroj: Webnoviny.sk - Súd v kauze vraždy Kuciaka (17. deň): Zsuzsová vzniesla námietku zaujatosti, Kočner je podľa znalkyne egocentrik © SITA Všetky práva vyhradené.

1.6.2020 (Webnoviny.sk) - Tragická nehoda sa stala v nedeľu 31. mája večer v okrese Sobrance. Vodič Opla Astra medzi obcami Remetské Hámre a Úbrež preletel bez zastavenia cez križovatku v tvare T a čelne narazil do stromu. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa košickej krajskej polície Jana Mésarová, 41-ročný šofér zomrel na mieste. Presné okolnosti nehody polícia vyšetruje.

Viac k témam: tragická dopravná nehoda, vodič
Zdroj: Webnoviny.sk - Vodič Opla preletel cez križovatku a čelne vrazil do stromu (foto) © SITA Všetky práva vyhradené.

1.6.2020 (Webnoviny.sk) -

  • aktualizované 1. júna 10:01
Kauza vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a ďalších skutkov pokračuje na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku v pondelok 1. júna ďalším dokazovaním. Súd by mal konkrétne vypočuť viacerých znalcov, ktorí by sa mali vyjadrovať aj k extrahovaniu dát z mobilných telefónov obžalovaných. Súd na predošlom pojednávaní už ako dôkaz predložil komunikácie Mariana Kočnera z aplikácie Threema. Podľa prokuratúry majú ich prepisy dokazovať, že za objednávkou vraždy stojí väzobne stíhaný podnikateľ prostredníctvom spoluobžalovanej Aleny Zsuzsovej. Obžalovaný Kočner aj Zsuzsová však tieto dôkazy označujú za pozmeňované, vytrhnuté z kontextu a získané nezákonným spôsobom.

Námietka zaujatosti voči senátu

Obžalovaná Zsuzsová na pondelňajšom pojednávaní vzniesla námietku zaujatosti voči senátu Špecializovaného trestného súd v Pezinku, ktorý prípad prejednáva. Ako uviedla, dôvodom sú reportáže TV Joj a TV Markíza, v ktorých podľa nej reportéri vyhodnocujú jednotlivé dôkazy a výpovede v neprospech obžalovaných. Zsuzsovej sa tiež nepáči priestor, ktorý v reportážach dostávajú príbuzní zavraždených a ich právni zástupcovia. Zobraziť fotogalériu k článku:
Súd v kauze vraždy novinára Kuciaka (fotografie) Členovia senátu Ružena Sabová, Ivan Matel a Rastislav Stieranka pritom podľa Zsuzsovej podľahli mediálnemu tlaku a neumožňujú obžalovaným brániť sa. „Senát napriek týmto závažným faktom neurobil vôbec nič,“ povedala obžalovaná. Myslí si tiež, že senát marí jej právo doplniť výpoveď.

Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ

Zsuzsová taktiež zopakovala tvrdenie zo začiatku procesu, že je proti nej zaujatý právnik poškodených Daniel Lipšic, s ktorým sa podľa jej slov pozná. Lipšic je podľa nej ten, kto v skutočnosti riadi celý proces, čo mu senát umožňuje. Prokurátor v rámci svojho vyjadrenia navrhol súdu, aby o námietke vôbec nekonal. Samotný Lipšic uviedol, že výhrady Zsuzsovej naberajú počas procesu „čoraz absurdnejšie črty“. Obhajca obžalovaného Kočnera, Marek Para, zase súdu predložil rozhodnutie Súdneho dvora EÚ, podľa ktorého bolo podľa neho prijatie vyhlásenia o vine jedného z obžalovaných súdom porušením prezumpcie neviny Kočnera.

Marček dostal 23 rokov a Andruskó 15

Obžalovaní sú v tomto prípade podnikateľ Marian Kočner, jeho známa Alena Zsuzsová a bývalý policajt Tomáš Szabó. Na samostatné konanie bol v prípade vraždy novinára vyčlenený bývalý vojak Miroslav Marček, ktorý sa priznal, že zastrelil Kuciaka, jeho snúbenicu aj podnikateľa Molnára v roku 2016. Tento obžalovaný bol v pondelok 6. apríla neprávoplatne odsúdený na 23 rokov väzenia. Účasť na vražde priznal aj Zoltán Andruskó. Po dohode o vine a treste s prokurátorom mu súd uložil trest 15 rokov väzenia. Andruskó od svojho zadržania na jeseň 2018 spolupracoval v kauze vraždy Kuciaka s vyšetrovateľmi. Kuciaka a jeho snúbenicu Kušnírovú zastrelili 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača v okrese Galanta. Kuciak bol investigatívnym novinárom a okrem iného sa zaoberal kauzami podnikateľa Kočnera.


Viac k témam: Súd v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka, súdy
Zdroj: Webnoviny.sk - Súd v kauze vraždy Kuciaka (17. deň): Zsuzsová vzniesla námietku zaujatosti voči senátu, vypovedajú viacerí znalci © SITA Všetky práva vyhradené.

1.6.2020 (Webnoviny.sk) - Novorodenecká odsávačka v tvare tučniaka vyzerá ako plastová hračka. Táto "hračka" však zachraňuje životy novorodeniatok. Opakovane použiteľná odsávačka slúži na odstránenie tekutiny z nosa a ústočiek novorodeniatka. Pozrite si video TUČNIAKA – ZÁCHRANÁRA V AKCII

CHCEM VENOVAŤ TUČNIAKA – ZÁCHRANÁRA NOVORODENIATKAM
  • 2, 6 milióna novorodencov ročne zomiera v prvom mesiaci života
  • 7 000 bábätiek zomiera každý deň
  • 866 000 novorodencov zomrie každý rok v 1. deň svojho života
Ročne zomiera na svete 2,6 milióna novorodencov. Príčiny sú často banálne a dá sa im predísť. UNICEF na celom svete rozvíja jednoduché, lacné a pritom veľmi účinné programy, ktoré novorodencom zachraňujú životy. Prvý deň bábätka by nemal byť aj jeho posledným... CHCEM VENOVAŤ TUČNIAKA – ZÁCHRANÁRA NOVORODENIATKAM Informačný servis

Viac k témam: MDD, UNICEF
Zdroj: Webnoviny.sk - UNICEF: Daruj TUČNIAKA – ZÁCHRANÁRA v hodnote 7 eur novorodeniatkam na MDD © SITA Všetky práva vyhradené.

1.6.2020 (Webnoviny.sk) - Kauza vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a ďalších skutkov pokračuje na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku v pondelok 1. júna ďalším dokazovaní. Súd by mal konkrétne vypočuť viacerých znalcov, ktorí by sa mali vyjadrovať aj k extrahovaniu dát z mobilných telefónov obžalovaných. Súd na predošlom pojednávaní už ako dôkaz predložil komunikácie Mariana Kočnera z aplikácie Threema. Podľa prokuratúry majú ich prepisy dokazovať, že za objednávkou vraždy stojí väzobne stíhaný podnikateľ prostredníctvom spoluobžalovanej Aleny Zsuzsovej. Zobraziť fotogalériu k článku:
Súd v kauze vraždy novinára Kuciaka (fotografie) Obžalovaný Kočner aj Zsuzsová však tieto dôkazy označujú za pozmeňované, vytrhnuté z kontextu a získané nezákonným spôsobom.

Marček dostal 23 rokov a Andruskó 15

Obžalovaní sú v tomto prípade podnikateľ Marian Kočner, jeho známa Alena Zsuzsová a bývalý policajt Tomáš Szabó. Na samostatné konanie bol v prípade vraždy novinára vyčlenený bývalý vojak Miroslav Marček, ktorý sa priznal, že zastrelil Kuciaka, jeho snúbenicu aj podnikateľa Molnára v roku 2016. Tento obžalovaný bol v pondelok 6. apríla neprávoplatne odsúdený na 23 rokov väzenia. Účasť na vražde priznal aj Zoltán Andruskó. Po dohode o vine a treste s prokurátorom mu súd uložil trest 15 rokov väzenia. Andruskó od svojho zadržania na jeseň 2018 spolupracoval v kauze vraždy Kuciaka s vyšetrovateľmi. Kuciaka a jeho snúbenicu Kušnírovú zastrelili 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača v okrese Galanta. Kuciak bol investigatívnym novinárom a okrem iného sa zaoberal kauzami podnikateľa Kočnera.


Viac k témam: Súd v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka, súdy
Zdroj: Webnoviny.sk - Súd v kauze vraždy Kuciaka (17. deň): Znalci sa vyjadria k extrahovaniu dát z mobilov obžalovaných © SITA Všetky práva vyhradené.

1.6.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo obrany SR upozorňuje občanov na presuny vojenskej techniky, ktoré sa na území Slovenska uskutočnia v období od 1. do 7. júna. Ozbrojené sily o tom informovali prostredníctvom statusu na sociálnej sieti. Cez územie Slovenska sú plánované tri cestné presuny chorvátskych vojakov a techniky z Chorvátska do Poľska a z Poľska do Chorvátska v rámci rotácie a so sprievodom Vojenskej polície. Presuny sa uskutočnia 2. júna a 5.až 6. júna. „Zdôrazňujeme, že ide o plánované presuny, ktoré boli schválené v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,“ uviedol rezort obrany v statuse. Rovnako v období od 1. do 7. júna dôjde aj k trom vnútroštátnym cestným presunom vojenskej techniky na trasách Martin – Sučany a späť a Prešov – Poprad a späť.

Viac k témam: presun vojenskej techniky
Zdroj: Webnoviny.sk - Územím Slovenska prejdú do Poľska chorvátski vojaci, presúvať sa bude aj technika © SITA Všetky práva vyhradené.

31.5.2020 (Webnoviny.sk) - Hasiči z Turčianskych Teplíc zasahovali pri dopravnej nehode štyroch osobných motorových vozidiel, ktorá sa stala na rýchlostnej ceste R3 v smere do Hornej Štubne. Agentúru SITA o tom informovala Katarína Križanová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). "Jedno z vozidiel zostalo po náraze prevrátené na streche. Vo vozidlách sa v čase nehody nachádzalo 11 ľudí, z toho tri maloleté osoby. Tri osoby utrpeli zranenia ľahšieho charakteru. Hasiči poskytli zraneným predlekársku prvú pomoc a zabezpečili havarované vozidlá proti vzniku požiaru. Na miesto udalosti smeruje evakuačný autobus zo Záchrannej brigády HaZZ v Žiline, ktorý účastníkom poskytne dočasné útočisko," uviedla Križanová s tým, že rýchlostná cesta R3 je dočasne uzavretá v oboch smeroch.

Viac k témam: dopravná nehoda, rýchlostná cesta R3
Zdroj: Webnoviny.sk - Na rýchlostnej ceste R3 do Hornej Štubne sa zrazili štyri autá, viezlo sa v nich 11 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

31.5.2020 (Webnoviny.sk) - Nádvorie parížskej katedrály Notre-Dame, ktorú vlani 15. apríla zničil požiar, znovu otvorili pre verejnosť. Podľa organizácie zodpovednej za opravu gotickej stavby to umožnilo ukončenie hĺbkového čistenia priestoru, ktorého cieľom bolo odstránenie toxického oloveného prachu z nádvoria. Oznámili to v stanovisku, ktoré zverejnili v nedeľu. Zobraziť fotogalériu k článku:
Požiar katedrály Notre-Dame v Paríži Pri požiari historickej pamiatky zhoreli podľa odhadov desiatky ton olova a do okolia sa tak dostalo obrovské množstvo nebezpečného oloveného prachu. V záujme ochrany verejného zdravia budú priestor ďalej "pravidelne čistiť a zbierať vzorky" na monitoring a analýzu. Katedrála bude zatvorená ešte niekoľko rokov, kým neukončia renovačné práce.

Viac k témam: Notre Dame, požiar katedrály Notre Dame
Zdroj: Webnoviny.sk - Nádvorie Notre-Dame otvorili pre verejnosť, katedrála bude ešte niekoľko rokov zatvorená © SITA Všetky práva vyhradené.

Strana 1 z 4134

Reklama

Anketa

Rozmýšľali ste o premiestnení Vašej firmy do daňového raja?

áno, už som tak urobil - 14.3%
áno pripravujem sa na to - 35.7%
nie nerozmýšľal som - 35.7%
nie nerozmýšľal som a ani tak neurobím - 14.3%
The voting for this poll has ended on: september 9, 2013

Partneri projektu

judikaty sita

Ekonomický portál financnik.sk Vám prináša

ginal robinson banner