Daňový kalendár

piatok, 25. januára
DPH Podanie DP
 
DPH Podanie DP
 
DPH Podanie kontrolného výkazu
 
DPH Podanie kontrolného výkazu
 
DPH Podanie súhrnného výkazu
 
DPH Podanie súhrnného výkazu
 
Odvody - Zaplatenie osobitného
 
štvrtok, 31. januára
DzMV Podanie DP
 
DzMV Zaplatenie mesačných
 
DzP FO Zaplatenie mesačných
 
DzP FO - Odvod dane
 
DzP FO Oznámenie "držiteľa"
 
DzP FO Oznámenie "držiteľa"
 
DzP FO Oznámenie platiteľa
 
DzP FO Oznámenie platiteľa
 
DzP PO Odvedenie DP
 
DzP PO Odvedenie DP
 
DzP PO Oznámenie "držiteľa"
 
DzP PO Oznámenie "držiteľa"
 
DzP PO Podanie oznámenia
 
DzP Po Zaplatenie mesačných
 
DzP ZČ Podanie oznámenia
 
DzP ZČ Podanie prehľadu
 
Odvody - Platba odvodu
 
Odvody - Podanie oznámenia
 
Odvody - Podanie oznámenia
 
Odvody - Zaplatenie osobitného
 
pondelok, 11. februára
DzP ZČ Povinnosť zamestnávateľa
 
piatok, 15. februára
DzP FO - Odvod dane
 
DzP FO - Odvod sumy
 
DzP FO Podanie oznámenia
 
DzP PO - Odvod sumy
 
DzP PO Odvod dane
 
DzP PO Podanie oznámenia
 
pondelok, 25. februára
DPH Podanie DP
 
DPH Podanie kontrolného výkazu
 
DPH Podanie súhrnného výkazu
 
štvrtok, 28. februára
DzMV Zaplatenie mesačných
 
DzP FO Zaplatenie mesačných
 
DzP PO Zaplatenie mesačných
 
DzP ZČ Podanie oznámenia
 
DzP ZČ Podanie prehľadu
 
Odvody - Podanie oznámenia
 
Odvody - Podanie oznámenia
 
Odvody - Zaplatenie osobitného
 
pondelok, 11. marca
DzP ZČ Povinnosť zamestnávateľa
 
piatok, 15. marca
DzP FO - Odvod dane
 
DzP FO - Odvod sumy
 
DzP FO Podanie oznámenia
 
DzP PO - Odvod sumy
 
DzP PO Odvod dane
 
DzP PO Podanie oznámenia
 
pondelok, 25. marca
DPH Podanie DP
 
DPH Podanie kontrolného výkazu
 
DPH Podanie súhrnného výkazu
 
pondelok, 1. apríla
DzMV Zaplatenie mesačných
 
DzMV Zaplatenie štvrťročných
 
DzP FO Zaplatenie mesačných
 
DzP FO Zaplatenie štvrťročných
 
DzP FO - Odvod dane
 
DzP FO Oznámenie
 
DzP FO Podanie DP
 
DzP PO Odvedenie DP
 
DzP PO Oznámenie o predľžený
 
DzP PO Podanie DP
 
DzP PO Zaplatenie mesačných
 
DzP PO Zaplatenie štvrťročných
 
DzP ZČ Podanie oznámenia
 
DzP ZČ Podanie prehľadu
 
DzP ZČ Povinnosť zamestnávateľa
 
Odvody - Podanie oznámenia
 
Odvody - Podanie oznámenia
 
Odvody - Zaplatenie osobitného
 
pondelok, 15. apríla
DzP FO - Odvod dane
 
DzP FO - Odvod sumy
 
DzP FO Podanie oznámenia
 
DzP PO - Odvod sumy
 
DzP PO Odvod dane
 
DzP PO Podanie oznámenia
 
DzP ZČ Povinnosť zamestnávateľa
 
sobota, 20. apríla
DPH Podanie DP
 
štvrtok, 25. apríla
DPH Podanie DP
 
DPH Podanie DP
 
DPH Podanie kontrolného výkazu
 
DPH Podanie kontrolného výkazu
 
DPH Podanie súhrnného výkazu
 
DPH Podanie súhrnného výkazu
 
piatok, 26. apríla
Odvody - Zaplatenie osobitného
 
utorok, 30. apríla
Daň z poistenia - Podanie DP
 
DzMV Zaplatenie mesačných
 
DzP FO Podanie DP
 
DzP FO Podanie vyhlásenia
 
DzP FO Zaplatenie mesačných
 
DzP PO Podanie DP
 
DzP PO Zaplatenie mesačných
 
DzP PO Zaplatenie rozdielu
 
DzP ZČ Podanie oznámenia
 
DzP ZČ Podanie prehľadu
 
DzP ZČ Povinnosť zamestnávateľa
 
Odvody - Podanie oznámenia
 
Odvody - Podanie oznámenia
 
Odvody - Zaplatenie osobitného
 
Odvody -Podanie oznámenia
 
streda, 15. mája 2019
DzP FO - Odvod dane
 
DzP FO - Odvod sumy
 
DzP FO Podanie DP
 
DzP FO Podanie oznámenia
 
DzP PO - Odvod sumy
 
DzP PO Odvod dane
 
DzP PO Podanie oznámenia
 
pondelok, 27. mája 2019
DPH Podanie DP
 
DPH Podanie kontrolného výkazu
 
DPH Podanie súhrnného výkazu
 
piatok, 31. mája 2019
DzMV Zaplatenie mesačných
 
DzP FO Zaplatenie mesačných
 
DzP PO Zaplatenie mesačných
 
DzP PO Zaplatenie rozdielu
 
DzP ZČ Podanie oznámenia
 
DzP ZČ Podanie prehľadu
 
DzP ZČ Podanie prehľadu
 
Odvody - Podanie oznámenia
 
Odvody - Podanie oznámenia
 
Odvody - Zaplatenie osobitného
 
utorok, 4. júna 2019
DzP PO - Odvod sumy
 
pondelok, 17. júna 2019
DzP FO - Odvod dane
 
DzP FO - Odvod sumy
 
DzP FO Podanie oznámenia
 
DzP PO Odvod dane
 
DzP PO Podanie DP
 
DzP PO Podanie oznámenia
 
utorok, 25. júna 2019
DPH Podanie DP
 
DPH Podanie kontrolného výkazu
 
DPH Podanie súhrnného výkazu
 
štvrtok, 27. júna 2019
Odvody - Zaplatenie osobitného
 
pondelok, 1. júla 2019
DzMV Zaplatenie mesačných
 
DzMV Zaplatenie štvrťročných
 
DzP FO Podanie DP
 
DzP FO Zaplatenie mesačných
 
DzP FO Zaplatenie štvrťročných
 
DzP PO Podanie DP
 
DzP PO Zaplatenie mesačných
 
DzP PO Zaplatenie štvrťročných
 
DzP ZČ Podanie oznámenia
 
DzP ZČ Podanie prehľadu
 
DzP ZČ Podanie prehľadu
 
Odvody - Podanie oznámenia
 
Odvody - Podanie oznámenia
 
Odvody - Zaplatenie osobitného
 
pondelok, 15. júla 2019
DzP FO - Odvod dane
 
DzP FO - Odvod sumy
 
DzP FO Podanie oznámenia
 
DzP PO - Odvod sumy
 
DzP PO Odvod dane
 
DzP PO Podanie oznámenia
 
sobota, 20. júla 2019
DPH Podanie DP
 
štvrtok, 25. júla 2019
DPH Podanie DP
 
DPH Podanie DP
 
DPH Podanie kontrolného výkazu
 
DPH Podanie kontrolného výkazu
 
DPH Podanie súhrnného výkazu
 
DPH Podanie súhrnného výkazu
 
Odvody - Zaplatenie osobitného
 
streda, 31. júla 2019
Daň z poistenia - Podanie DP
 
DzMV Zaplatenie mesačných
 
DzP FO Zaplatenie mesačných
 
DzP PO Zaplatenie mesačných
 
DzP PO Zaplatenie mesačných
 
DzP ZČ Podanie oznámenia
 
DzP ZČ Podanie prehľadu
 
DzP ZČ Podanie prehľadu
 
Odvody - Podanie oznámenia
 
Odvody - Podanie oznámenia
 
Odvody - Zaplatenie osobitného
 
Odvody -Podanie oznámenia
 
štvrtok, 15. augusta 2019
DzP FO - Odvod sumy
 
DzP FO - Odvod dane
 
DzP FO Podanie oznámenia
 
DzP PO - Odvod sumy
 
DzP PO Odvod dane
 
DzP PO Podanie oznámenia
 
pondelok, 26. augusta 2019
DPH Podanie DP
 
DPH Podanie kontrolného výkazu
 
DPH Podanie súhrnného výkazu
 
pondelok, 2. septembra 2019
DzMV Zaplatenie mesačných
 
DzP FO Zaplatenie mesačných
 
DzP PO Zaplatenie mesačných
 
DzP ZČ Podanie oznámenia
 
DzP ZČ Podanie prehľadu
 
DzP ZČ Podanie prehľadu
 
Odvody - Podanie oznámenia
 
Odvody - Podanie oznámenia
 
Odvody - Zaplatenie osobitného
 
utorok, 3. septembra 2019
DzP PO - Odvod sumy
 
pondelok, 16. septembra 2019
DzP FO - Odvod sumy
 
DzP FO - Odvod dane
 
DzP FO Podanie oznámenia
 
DzP PO - Odvod sumy
 
DzP PO Odvod dane
 
DzP PO Podanie oznámenia
 
streda, 25. septembra 2019
DPH Podanie DP
 
DPH Podanie kontrolného výkazu
 
DPH Podanie súhrnného výkazu
 
pondelok, 30. septembra 2019
DzMV Zaplatenie mesačných
 
DzMV Zaplatenie štvrťročných
 
DzP FO Zaplatenie mesačných
 
DzP FO Podanie DP
 
DzP FO Zaplatenie štvrťročných
 
DzP PO Podanie DP
 
DzP PO Zaplatenie štvrťročných
 
DzP ZČ Podanie oznámenia
 
DzP ZČ Podanie prehľadu
 
DzP ZČ Podanie prehľadu
 
Odvody - Podanie oznámenia
 
Odvody - Podanie oznámenia
 
Odvody - Zaplatenie osobitného
 
utorok, 15. októbra 2019
DzP FO - Odvod sumy
 
DzP FO - Odvod dane
 
DzP FO Podanie oznámenia
 
DzP PO Odvedenie sumy
 
DzP PO Odvod dane
 
DzP PO Podanie oznámenia
 
nedeľa, 20. októbra 2019
DPH Podanie DP
 
piatok, 25. októbra 2019
DPH Podanie DP
 
DPH Podanie DP
 
DPH Podanie kontrolného výkazu
 
DPH Podanie kontrolného výkazu
 
DPH Podanie súhrnného výkazu
 
DPH Podanie súhrnného výkazu
 
Odvody - Zaplatenie osobitného
 
štvrtok, 31. októbra 2019
Daň z poistenia - Podanie DP
 
DzMV Zaplatenie mesačných
 
DzP FO Zaplatenie mesačných
 
DzP PO Zaplatenie mesačných
 
DzP ZČ Podanie oznámenia
 
DzP ZČ Podanie prehľadu
 
Odvody - Podanie oznámenia
 
Odvody - Podanie oznámenia
 
Odvody - Zaplatenie osobitného
 
Odvody -Podanie oznámenia
 
piatok, 15. novembra 2019
DzP FO - Odvod sumy
 
DzP FO - Odvod dane
 
DzP FO Podanie oznámenia
 
DzP PO - Odvod sumy
 
DzP PO Odvod dane
 
DzP PO Podanie oznámenia
 
pondelok, 25. novembra 2019
DPH Podanie DP
 
DPH Podanie kontrolného výkazu
 
DPH Podanie súhrnného výkazu
 
pondelok, 2. decembra 2019
DzMV Zaplatenie mesačných
 
DzP FO Zaplatenie mesačných
 
DzP PO Zaplatenie mesačných
 
DzP PO ZČ Podanie prehľadu
 
DzP ZČ Podanie oznámenia
 
DzP ZČ Podanie prehľadu
 
Odvody - Podanie oznámenia
 
Odvody - Podanie oznámenia
 
Odvody - Zaplatenie osobitného
 
pondelok, 16. decembra 2019
DzP FO - Odvod dane
 
DzP FO - Odvod sumy
 
DzP FO Podanie oznámenia
 
DzP PO - Odvod sumy
 
DzP PO Odvod dane
 
DzP PO Podanie oznámenia
 
piatok, 27. decembra 2019
DPH Podanie DP
 
DPH Podanie kontrolného výkazu
 
DPH Podanie súhrnného výkazu
 
utorok, 31. decembra 2019
DzMV Zaplatenie mesačných
 
DzMV Zaplatenie štvrťročných
 
DzP FO Zaplatenie mesačných
 
DzP FO Zaplatenie štvrťročných
 
DzP PO Zaplatenie mesačných
 
DzP PO Zaplatenie štvrťročných
 
DzP PO ZČ Podanie prehľadu
 
DzP ZČ Podanie oznámenia
 
DzP ZČ Podanie prehľadu
 
Odvody - Podanie oznámenia
 
Odvody - Podanie oznámenia
 
Odvody - Zaplatenie osobitného