04. jún 2020
Facebook

2.6.2020 (Webnoviny.sk) - Dve voľné miesta členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), menovaných vládou, majú obsadiť vybraní záujemcovia na základe transparentného výberového konania. Návrhy alebo prihlášky na kandidátov do odvolacieho orgánu ÚVO je už možné predkladať do 22. júna, odborná komisia po posúdení splnenia podmienok a ich verejnom vypočutí odporučí uchádzačov na schválenie vláde.

Uchádzači budú hodnotiť projekty

Ako vyplýva z výzvy na predkladanie návrhov na kandidáta na člena Rady ÚVO, ktorú vyhlásili Úrad vlády SR a ÚVO, pre posudzovanie uchádzača sú prioritné jeho odborné a osobnostné predpoklady s možným ohodnotením do 70 bodov. Za komplexnosť a vecnosť spracovania odborného projektu je možné získať do 30 bodov. Navrhnutí, resp. prihlásení záujemcovia majú v rámci projektu popísať jedno rozhodnutie ÚVO alebo Rady ÚVO za ostatných päť rokov pre podlimitné a jedno rozhodnutie pre nadlimitné zákazky, s ktorými sa odborne nestotožňujú a odôvodniť prečo.

Požaduje sa minimálne 5 ročná prax

Ďalšou z viacerých podmienok účasti vo výberovom konaní je preukázanie minimálne päťročnej praxe vo verejnom obstarávaní. Môže to byť potvrdenie zamestnávateľa, že sa kandidát aktívne zaoberal, zaoberá oblasťou verejného obstarávania, čestné vyhlásenie o odborných znalostiach a požadovanej praxi, či odkazy na realizované verejné obstarávania. Kandidáti zároveň musia súhlasiť so zverejnením odborného projektu a so svojou kandidatúrou, ak ide o iný ako vlastný návrh.

Dvoch úspešných uchádzačov menuje vláda

Rada ÚVO má deväť členov. Predseda a dvaja podpredsedovia ÚVO sú členmi rady automaticky podľa zákona o verejnom obstarávaní, zvyšných šesť členov menuje a odvoláva vláda. V súčasnosti v rade nie sú obsadené dve miesta členov menovaných vládou, voľné je aj miesto z dôvodu neobsadenia postu jedného podpredsedu úradu. Predsedom ÚVO je Miroslav Hlivák od 14. septembra 2017, podpredsedom je Jaroslav Lexa od 6. februára 2020 (vláda vtedy na návrh predsedu úradu odvolala podpredsedu Juraja Bugalu). Členmi Rady ÚVO sú Eva Hečková (od 26. septembra 2013, znovu vymenovaná 24. augusta 2016), Milan Brach (od 24. augusta 2016), Nina Komorníková a Marek Vladár (obaja od 30. augusta 2017).

Výberová komisia

Členov Rady ÚVO menovaných vládou bude po novom vyberať nová hodnotiaca komisia. Pozostávať bude z deviatich členov, ktorými majú byť zástupcovia viacerých zväzov, združení, či ďalších organizácií z vládnej aj mimovládnej sféry. Táto komisia bude zastrešovaná Úradom vlády SR. Nový spôsob výberu kandidátov na členov Rady ÚVO schválila vláda 30. apríla. V rade by podľa premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) po novom mali sedieť ľudia, ktorí budú zárukou zodpovedného narábania s miliardami eur verejných zdrojov vo verejnom obstarávaní.

Cieľom je zabezpečiť vyváženosť

Členmi komisie budú zástupcovia Iniciatívy za vládu zákona, Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Združenia miest a obcí Slovenska, Združenia samosprávnych krajov SK8, Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy, Transparency International Slovensko, Útvaru hodnoty za peniaze a Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Cieľom tohto zloženia je podľa vlády zabezpečiť vyváženosť medzi veľkými obstarávateľmi, účastníkmi verejných obstarávaní či mimovládnymi organizáciami.

Viac k témam: Rada ÚVO, výberové konanie
Zdroj: Webnoviny.sk - Úrad pre verejné obstarávanie začal prijímať žiadosti od uchádzačov na dve voľné miesta členov Rady © SITA Všetky práva vyhradené.

2.6.2020 (Webnoviny.sk) - Finančná správa má rezervy pri správe antidumpingového a vyrovnávacieho cla. Skonštatoval to Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) na základe vykonanej kontroly. Úrad síce pozitívne zhodnotil nastavenie systému finančnej správy, vďaka ktorému Slovensko včas a riadne zabezpečuje z týchto ciel národné odvody do rozpočtu Európskej únie, na druhej strane však jeho kontrolóri identifikovali nedostatky v colnej evidencii či vo vnútornej kontrole.

Suma dosiahla viac ako šesť miliónov eur

Nedostatky zistili tiež pri informačnom systéme, ktorý nie je prepojený so systémom licencií ministerstva hospodárstva. V kontrolovanom období rokov 2016 až 2018 pritom podľa NKÚ dosiahla suma vymeraného antidumpingového a vyrovnávacieho cla viac ako 6 miliónov eur. Z toho Finančné riaditeľstvo SR odviedlo podľa platných pravidiel 80 % do rozpočtu Európskej únie, čo predstavuje viac ako 4,8 milióna eur. Zvyšných 20 %, teda približne 1,2 milióna eur, ostalo príjmom štátneho rozpočtu Slovenska. Antidumpingové clo je odvetné opatrenie na ochranu domáceho trhu proti neobvykle nízkym cenám výrobkov dovážaných do Európskej únie. Jeho cieľom je zvýšiť ceny dovážaného tovaru na, resp. nad úroveň cien domácich výrobcov.

Odhalili aj systémové chyby

Vnútorná kontrola finančnej správy podľa NKÚ nedokázala odhaliť viaceré nedostatky, napríklad systémové chyby v informačnom systéme, ako napríklad nesúlad pri deklarovaní tovaru v colnom vyhlásení a dovozných licenciách. "V kontrolovanom období nemalo Finančné riaditeľstvo SR v pláne kontrolnej činnosti zaradenú ani jednu kontrolu antidumpingového a vyrovnávacieho cla. A to napriek tomu, že nesprávne uplatňovanie odvodu z antidumpingového a vyrovnávacieho cla do rozpočtu Európskej únie by mohlo mať negatívny dopad na štátny rozpočet Slovenskej republiky v prípade sankcií alebo možného úroku z omeškania," tvrdí NKÚ. Úrad zároveň pripomína, že viaceré jeho kontroly v predchádzajúcich rokoch opakovane poukázali na zlyhania či nedostatočnú účinnosť vnútornej kontroly finančnej správy, ktorá by podľa neho mala takéto nedostatky včas odhaliť a zabezpečiť rýchlu nápravu.

Viac k témam: NKÚ Najvyšší kontrolný úrad
Zdroj: Webnoviny.sk - Kontrolóri zhodnotili systém finančnej správy, ale našli rezervy pri správe vyrovnávacieho cla © SITA Všetky práva vyhradené.

2.6.2020 (Webnoviny.sk) - Májovú súťaž o polep jedného z rušňov typu Siemens Vectron, ktoré má Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v desaťročnom prenájme, vyhral bulharský grafik Konstantin Planinski zo Sofie. Jeho návrh vyjadrujúci spolupatričnosť na koľajach spĺňal všetky zadané podmienky a podľa poroty bol spomedzi prihlásených prác jednoznačne najlepší. "Grafický návrh výborne pracuje so zadaným posolstvom "Vlakom zodpovedne", zároveň vizuálne rešpektuje a umocňuje samotný tvar rušňa. V zaujímavej kombinácii korporátnych farieb bude atraktívne reprezentovať tému #slusnevlakom," hovorí Marek Lukoťka, vedúci oddelenia marketingovej komunikácie ZSSK. Hoci je víťaz z Bulharska, už sa teší na využitie prvej ceny – celoročného lístka na neobmedzené cestovanie vlakmi MAXI KLASIK v hodnote 960 eur. "Som veľký fanúšik vlakov a dokonca mám aj licenciu na riadenie rušňa. Keď sa opäť vrátim do Bratislavy, ktorú som, mimochodom, navštívil minulý rok, prvú cenu určite naplno využijem," hovorí Konstantin a dodáva: "Z výhry sa veľmi teším a som hrdý na to, že moje dielo bude súčasťou vašej hlavnej trate." Viac nám prezradil v priloženom rozhovore. Lokomotívy značky Siemens Vectron, vyrobené v roku 2018, môžu na modernej infraštruktúre dosiahnuť rýchlosť až 200 km/h. Nový polep v lete nahradí dnes už neaktuálneho Macejka z minuloročných hokejových majstrovstiev, ktorý je súčasťou 10-člennej flotily najmodernejších rušňov ZSSK. "Hoci sa zdá, že sme na Slovensku koronavírus porazili, my veríme, že víťazná grafika bude cestujúcim pripomínať nielen nevyhnutnosť dodržiavania všetkých zásad ochrany pred vírusom počas cesty vlakom, ale aj to, že cesta vlakom je spomedzi všetkých typov hromadnej dopravy u nás najbezpečnejšia," dodáva Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK. Odborná porota vybrala okrem víťazného návrhu ďalšie štyri návrhy do verejnej ankety. O víťazovi tejto ceny ste rozhodli vy – cestujúca i všeobecná verejnosť hlasovaním na Facebooku. Cenu verejnosti a cestovné vo výške 150 eur vyhral Lukáš Vyskoč. Z celkového počtu 4164 hlasov získal 2226. Obom víťazom srdečne gratulujeme. Nový polep bude na lokomotívu aplikovaný koncom júna a jedinečný Vectron premávajúci na trase Bratislava – Žilina – Košice sa na koľajach objaví už začiatkom letných prázdnin. Na záver Vám prinášame rozhovor s víťazom dizajnu Konstantinom Planinskim:

Ako ste sa dozvedeli o súťaži?

O súťaži som sa dozvedel prostredníctvom facebookovej stránky ZSSK.

Sú vlaky vašou špeciálnou záľubou?

Áno, vlaky hrajú v mojom pracovnom aj súkromnom živote veľkú rolu. Odmalička som sa zaujímal o tento druh dopravy. V ostatných niekoľkých rokoch som pracoval v železničnom sektore ako súčasť projektu Railcolor – písaním nových príbehov na stránke Railcolor News, ale tiež vďaka uplatneniu mojich dizajnérskych vlôh a znalostí v rámci našich projektov v Railcolor Design. Nejaký čas sa tomu venujem aj v rámci malej kreatívnej agentúry, zameranej exkluzívne na potreby moderného železničného priemyslu. Predtým boli železnice pre mňa vždy záľubou, môj záujem o ne som prejavoval najmä fotografovaním a videami zo sveta železníc. Tomuto sa venujem dodnes. A, mimochodom, mám tiež licenciu ako pomocník rušňovodiča.

Čo vás inšpirovalo k tvorbe dizajnu týmto spôsobom (logo, farba, detaily, atď.)?

Proces dizajnovania nebol jednoduchý a niekoľkokrát som sa musel rozhodovať medzi viacerými možnosťami. Dizajn "Thundercat(s)” (ako bol nazvaný) sa nakoniec ukázal ako optimálny pre tiene a farby, na ktoré som sa zameral.  Čo ma inšpirovalo, bol štýl vášho firemného brandingu a odkaz starostlivosti, ale zároveň tiež vážnosť odkazu pre vašich zákazníkov. Prvá jeho časť je úspešne odkomunikovaná vďaka aktualizovanému dizajnu loga. Druhá časť odkazu mala byť tiež odkomunikovaná hladko. Dlhé horizontálne línie a ostré krídla hrajú v tomto zmysle kľúčovú úlohu. Zároveň vlnité, zakrivené prvky splývajú so štruktúrou Vectronu. V každom prípade je to mix medzi starostlivosťou (oválne tvary) a rýchlosťou (obodkované), ktorý hovorí vašim zákazníkom, že sa dostanú včas do svojho cieľa – ale zároveň, že sa o nich postaráte a dáte na nich pozor. Práve v týchto zložitých časoch neistoty, ktorým čelíme všetci spoločne a globálne. Čo sa týka farebnej rovnováhy, chcel som zachovať pomer medzi červenou a bielou (červená hore, nasledovaná bielou) na stranách – čo je štandardná farebná schéma na osobných vozňoch ZSSK, čiže rešpektujúc odkaz vašej firmy. Samozrejme, to, že som vedel, že oranžová farba brandu ZSSK ešte nebola na vašich rušňoch Vectron použitá, bolo pre mňa ako dizajnéra veľkou inšpiráciou a vychutnal som si tiež toto hľadanie riešenia. Krídla boli myslené ako metafora myšlienky pre cestu. Napriek tomu, že vlaky v pravom zmysle slova nelietajú, som presvedčený, že moderná železničná doprava (a rušeň Vectron je naozaj prezentáciou toho najmodernejšieho) je najlepším spôsobom cestovania a to zodpovedným a ekologickým spôsobom. V tomto zmysle som presvedčený, že ZSSK by mala byť "okrídlená", aby tak podporila tento odkaz. Nehovoriac o tom, že dizajnovanie rušňa bolo už dlho mojím snom. Som vďačný a je pre mňa veľkou cťou, že sa mi tento sen splní vďaka ZSSK.

Čo budete robiť s výhernou cenou (MAXI KLASIK) a aký máte pocit z toho, že váš dizajn bude na jednom z vlakov ZSSK?

Veľmi rád by som znova navštívil Slovensko, akonáhle to umožní pandemická situácia, samozrejme, v rámci dodržania všetkých opatrení. Ak by bola doba iná, prišiel by som na proces "lepenia” určite osobne, aby som ho zdokumentoval fotkami aj videom. Žiaľ, aktuálna doba je pre nás všetkých trochu zvláštna, takže musím byť trpezlivý, kým mi okolnosti umožnia absolvovať takúto cestu. Je to príjemná zhoda okolností, že pred rokom som mohol spoločne s mojou priateľkou navštíviť Bratislavu po prvýkrát, strávili sme tu príjemné dni. Veľmi sa nám páčila otvorenosť, modernosť, ale tiež bohatá kultúrna história vášho mesta. Dovolím si povedať, že táto skúsenosť sa prejavila v mojom procese dizajnovania hlbšou, emočnou úrovňou. Ale späť k vašej otázke – hneď, ako budem mať možnosť, využijem preukaz MAXI KLASIK na cestovanie a lepšie spoznávanie Slovenska a budem, samozrejme, fotiť a natáčať vaše pekné vlaky. Verím, že rušeň Vectron s mojím dizajnom bude jedným z nich!

Chceli by ste niečo dodať na záver?

Víťazstvo v tejto súťaži je pre mňa dôležitým míľnikom nielen ako pre dizajnéra a osobu pôsobiacu v oblasti komunikácie, ale tiež ako pre obyčajného človeka. Pred niekoľkými rokmi som bol ešte súčasťou "korporátneho" sveta, až po deň, kedy som sa rozhodol zariskovať, urobiť vo svojom živote veľkú zmenu a nasledovať svoje sny. Hoci táto cesta nebola vždy jednoduchá, keď sa obhliadnem dozadu, myslím si, že jediné, na čom nakoniec záleží a čo platí: JE MOŽNÉ spojiť prácu a záľubu. A čím viac sa nám to darí, tým menej považujeme svoju prácu za "povinnosť", keďže sa stáva našou súčasťou. A aby som nezabudol, chcel by som vyjadriť svoje poďakovanie všetkým, ktorí ma počas procesu dizajnovania podporovali, najmä Simonovi Wijnakkerovi z Railcolor – bol mi veľmi nápomocný pri zdieľaní jeho skúseností. Ďakujem! Pozn.: Rozhovor prebehol v anglickom jazyku a je preložený. Informačný servis

Viac k témam: PR, Vlakom zodpovedne, ZSSK
Zdroj: Webnoviny.sk - Bulharský rušňovodič a grafik v jednej osobe je autorom dizajnu „Vlakom zodpovedne“ na najmodernejšom rušni ZSSK © SITA Všetky práva vyhradené.

2.6.2020 (Webnoviny.sk) -

  • aktualizované 2. júna 11:56
Medzinárodné letecké dni SIAF sa tento rok konať nebudú. Oznámil to minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) na utorňajšej tlačovej konferencii. Ako dôvod uviedol pandémiu koronavírusu. Medzinárodné letecké dni SIAF sa mali konať 29. až 30. augusta na letisku Sliač. Dôvodom pre zrušenie je aj rozhodnutie zahraničných partnerov, ktorí sa na dňoch podieľajú. Tí mohli poskytnúť iba stacionárnu techniku, či nemohli prísť vôbec.

Rozhodnutie zahraničných partnerov

Podľa ministra je dôvodom pre zrušenie aj rozhodnutie zahraničných partnerov, ktorí sa na dňoch podieľajú. „Po konzultácii so zahraničnými partnermi môžeme povedať, že nám mnohí odriekli účasť. Prípadne nám chceli ponúknuť iba statickú techniku,“ vysvetlil minister. Tiež oznámil, že jeho rezort chce v budúcnosti hlbšie spolupracovať pri organizácii SIAF. „Chceli by sme ísť aj do obsahovej stránky leteckých dní SIAF,“ povedal Naď s tým, že si vie predstaviť, aby v rámci podujatia pôsobili mimovládne organizácie či jednotka NFIU v rámci NATO. Zobraziť fotogalériu k článku:
SIAF 2019: Medzinárodné letecké dni (fotografie) Budúci rok sa budú letecké dni musieť konať na inom mieste. Podľa šéfa obrany je v súčasnosti najprijateľnejším riešením letisko Kuchyňa v Malackách.

Kontúry dohody s USA o nákupe F-16

Hubert Štoksa, riadieľ SIAF, tiež oznámil, že náhradou za tohtoročné letecké dni bude livestream toho najlepšieho z minulých ročníkov. „Záujmom je tiež pripraviť profesionálne štúdio a bližšie predstavovať jednotlivých účastníkov podujatia, ako napríklad pilotov,“ vysvetlil. Live stream bude vysielaný 29. augusta na sociálnych sieťach a začne sa o 11-tej hodine a skončí o 17-tej. O finančnej situácii sa vyjadril, že verí v pomoc štátu, pretože ide už o druhé podujatie, ktoré je pre nich v roku 2020 zrušené. Minister sa vyjadril aj k aktuálnym politickým otázkam. Zrušenie núdzového stavu je podľa ministra Naďa skôr témou komentátorov a politikov. „Ozbrojené sily sú výraznejšie pripravené ako v čase, keď sme vládu preberali. Aj z hľadiska ochranných pomôcok, či dezinfekcii,“ informoval o stave jeho rezortu pri jeho prípadnom predĺžení. Naď tiež pripomenul, že mnohé ekonomické opatrenia sú naviazané na núdzový stav či na mimoriadnu situáciu, a preto sa čuduje niektorým populistickým vyjadreniam bývalého premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD). „Núdzový stav sa života bežných ľudí vôbec nedotýka. Je to skôr téma pre nejakých komentátorov či politikov,“ dodal. Minister tiež oznámil kontúry dohody s USA o nákupe stíhačiek F-16. Slovensko by malo v splátkach zaplatiť výrazne menej ako sa pôvodne očakávalo. Už o tom informoval aj členov branno-bezpečnostného výboru Národnej radu-SR. Konkrétne výsledky dohody však oznámi neskôr.

Viac k témam: minister obrany SR
Zdroj: Webnoviny.sk - Medzinárodné letecké dni SIAF tento rok nebudú, dôvodom je pandémia koronavírusu © SITA Všetky práva vyhradené.

2.6.2020 (Webnoviny.sk) - Na diaľnici D1 v smere zo Senca do Bratislavy havaroval krátko pred 11:00 kamión, ktorý prevážal piesok. Ako informovalo Prezídium Hasičského a záchranného zboru, hasiči poskytli jednej zranenej osobe predlekársku prvú pomoc a na havarovanom vozidle vykonali protipožiarne opatrenia a zabezpečili miesto nehody. Diaľnica je momentálne prejazdná v dvoch jazdných pruhoch.

Viac k témam: diaľnica D1, dopravná nehoda
Zdroj: Webnoviny.sk - Na diaľnici D1 v smere do Bratislavy sa prevrátil kamión s pieskom (foto) © SITA Všetky práva vyhradené.

2.6.2020 (Webnoviny.sk) - V máji bolo v Nemecku podľa kalkulácií mníchovského inštitútu Ifo na kurzarbeite 7,3 milióna zamestnancov. Ide o program, v rámci ktorého majú zamestnanci skrátený pracovný čas so štátnymi príspevkami k mzdám. "Toto číslo niky nebolo také vysoké," povedal odborník na trh práce v inštitúte Ifo Sebastian Link. "Počas finančnej krízy program kurzarbeit kulminoval v máji 2009, pričom sa týkal iba 1,5 milióna ľudí," dodal. Inštitút Ifo o tom informoval v tlačovej správe, ktorú v utorok poskytol agentúre SITA. V sektore podnikateľských služieb bolo v máji v Nemecku do programu kurzarbeit zaradených 2,4 milióna ľudí, čiže 24,5 percenta pracovníkov odvetvia.

Viac k téme Ekonomické dopady koronavírusu

V priemysle to bolo 2,2 milióna zamestnancov (31 %) a v obchode 1,3 milióna pracovníkov (29,7 %). Počas finančnej krízy boli do programu kurzarbeit v Nemecku zaradení hlavne zamestnanci priemyslu, ale počas koronakrízy sa kurzarbeit uplatňuje v takmer všetkých sektoroch ekonomiky.

Viac k témam: Ekonomické dopady koronavírusu, Koronavírus, kurzarbeit
Zdroj: Webnoviny.sk - V Nemecku podporili programom kurzarbeit viac ako sedem miliónov zamestnancov, ktorých zasiahla koronakríza © SITA Všetky práva vyhradené.

2.6.2020 (Webnoviny.sk) - Alkohol asistoval pri nehode, ktorá sa stala v nedeľu po polnoci medzi Čaňou a Gyňovom v okrese Košice - okolie. Mladej vodičke vbehol do cesty opitý chodec. Ako informovala košická krajská polícia, 23-ročná vodička Fiatu chcela obísť dvoch 34-ročných chodcov, ktorí na sebe ani nemali reflexné prvky. Jeden z nich však náhle zmenil smer a vošiel rovno do jazdnej dráhy vozidla. Auto ho zachytilo pravou stranou. Chodec spadol na kapotu a čelné sklo, následne ho odhodilo a zachytil aj svojho kamaráta. Obaja chodci utrpeli ľahké zranenia, pri dychovej skúške na alkohol im namerali vyše troch promile. Vodičke alkohol nezistili.

Viac k témam: dopravná nehoda, opitý chodec, vodič
Zdroj: Webnoviny.sk - Mladej vodičke vbehol do cesty opitý chodec, vozidlo ho odhodilo na svojho taktiež podguráženého kamaráta © SITA Všetky práva vyhradené.

2.6.2020 (Webnoviny.sk) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) poskytne čiastku 88 500 eur z Centrálneho krízového fondu 24 obciam na refundáciu nákladov, ktoré im vznikli v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid-19. Rada Centrálneho krízového fondu podľa trnavského župana Jozefa Viskupiča rozhodla, že podporí všetkých žiadateľov. Obce peniaze využili napríklad na dovybavenie dobrovoľných hasičov, na dezinfekciu verejných priestorov, dokúpenie ochranných prostriedkov alebo bezdotykových teplomerov.

Podpora aktivít proti živelným udalostiam

Rada Centrálneho krízového fondu zároveň podľa Viskupiča vyčlenila 100-tisíc eur na podporu aktivít zameraných na predchádzanie živelných udalostí, prírodných katastrof a kríz spôsobených zmenou klímy na území kraja. Župa tiež podporí preventívne opatrenia na zníženie rizika ohrozenia zdravia obyvateľov.

Viac o téme Koronavírus

Minimálna výška dotácie je stanovená na 1000 eur, o peniaze môžu žiadať tie mestá a obce, ktoré v tomto roku uhradili príspevok do fondu.

Kto prispieva do krízového fondu dostane nenávratný príspevok

Trnavský samosprávny kraj spolu s obcami tvorí Centrálny krízový fond už od roku 2009. Do fondu prispievajú dobrovoľne obce čiastkou 50 centov na obyvateľa a kraj čiastkou 66 centov na obyvateľa. Kto do fondu prispieva, môže dostať v prípade mimoriadnej situácie nenávratný príspevok na odstránenie následkov.

Viac k téme Ekonomické dopady koronavírusu

V rámci výziev môžu mestá a obce žiadať aj o príspevok na preventívne opatrenia. Z tohto fondu v minulosti najviac peňazí čerpali obce postihnuté povodňami, prívalovými dažďami a veternými smršťami. V roku 2013 išli peniaze z fondu aj na riešenie kalamitného výskytu komárov na Žitnom ostrove a na Záhorí.

Viac k témam: COVID-19, Ekonomické dopady koronavírusu, Koronavírus
Zdroj: Webnoviny.sk - Trnavská župa vyčlenila takmer 90-tisíc eur na pomoc obciam v súvislosti s koronakrízou, musia však splniť jednu podmienku © SITA Všetky práva vyhradené.

2.6.2020 (Webnoviny.sk) - Občania desiatich členských štátov Európskej únie, vrátane Slovenska, už nebudú musieť pre dobrú epidemiologickú situáciu preukazovať v Chorvátsku dôvod vstupu do krajiny. Budú môcť prísť za rovnakých podmienok ako pred vypuknutím pandémie koronavírusu. Stále však bude potrebné dodržiavať všeobecné a špecifické odporúčania chorvátskeho ústavu verejného zdravia. Agentúru SITA o tom informoval riaditeľ zastúpenia Chorvátskeho turistického združenia (CHTZ) na Slovensku Dubravko Miholić v súvislosti s rozhodnutím vlády Chorvátskej republiky minulý týždeň o úplnom otvorení hraníc krajiny desiatim vybraným členským štátom EÚ.

Viac o téme: Ekonomické dopady koronavírusu

Popri Slovensku sa to týka aj Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rakúska, Nemecka, Estónska, Lotyšska, Litvy a Slovinska.

Efektívnejší prechod cez hranice

Pre zamedzenie dopravným zápcham na hraničných priechodoch a skrátenie čakania na prekročenie štátnej hranice, ktoré bude vzhľadom na zber doplňujúcich údajov oproti minulým rokom predĺžené, Chorvátsko odporúča zahraničným občanom, aby vopred zaslali potrebné údaje cez túto webovú stránku. Chorvátske ministerstvá vnútra a cestovného ruchu zriadili tento portál so zámerom zefektívniť prechod cez hranice a oboznámiť hostí a návštevníkov s epidemiologickými opatreniami platnými v Chorvátsku. "Táto vláda neustále zvažuje všetky možnosti pre vytvorenie rovnováhy medzi ekonomickou a zdravotnou bezpečnosťou a zároveň zefektívňuje celý systém, v ktorom prepájame segmenty cestovného ruchu, dopravy a zdravia," povedal chorvátsky minister cestovného ruchu Gari Cappelli pri predstavení projektu EnterCroatia.

Rýchly a bezpečný príchod turistov

Toto inovatívne riešenie podľa neho umožní zrýchlený vstup turistov do Chorvátska, kde poskytneme všetky bezpečnostné protokoly a komunikáciu s hosťami. "Chorvátsko je považované za krajinu s veľmi účinným systémom pripravenosti a s priaznivou epidemiologickou situáciou. A pokiaľ ide o cestovný ruch, je to príležitosť znova sa preukázať ako destinácia, ktorá kladie dôraz na bezpečnosť a inovácie," uviedol Cappelli. Riaditeľ Chorvátskeho turistického združenia so sídlom v Záhrebe Kristjan Staničić informoval, že po dosiahnutí vynikajúcej epidemiologickej situácie v krajine a otvorení hraníc vytvorením osobitného portálu splnili všetky potrebné podmienky pre rýchly, efektívny a bezpečný príchod turistov do Chorvátska. "Veríme, že naša nová propagačná kampaň Dovolenka, akú si zaslúžite, je bližšie, než ste dúfali, pomôže občanom okolitých krajín, aby nás čoskoro navštívili a aby ich počet narastal," poznamenal Staničić.

Potrebné údaje

Keď občania uvedených členských krajín EÚ vstúpia do Chorvátska, bude podľa CHTZ zaznamenaný ich príchod spolu s ďalšími údajmi (miesto pobytu v Chorvátsku, číslo mobilného telefónu a e-mailová adresa) pre možnú potrebu kontaktu z epidemiologických dôvodov. Zároveň všetci, ktorí vyplnia svoje údaje cez internet, dostanú do svojej e-mailovej schránky pokyny obsahujúce epidemiologické informácie a opatrenia platné v Chorvátsku pre ich bezpečný pobyt v krajine. V súčasnosti je web v chorvátčine a angličtine. Počas najbližších dní bude aj v mnohých ďalších jazykových mutáciách a cestujúci dostanú pokyny vo svojich vlastných jazykoch, vrátane slovenčiny. Cestujúci, ktorí zasielajú údaje týmto spôsobom, sa nemusia ďalej zdržiavať na hraničnom priechode, aby poskytli potrebné údaje, hraničná polícia ich bude mať v systéme. Cestujúci, ktorí nepredložia svoje dáta prostredníctvom spomínanej žiadosti, tak môžu urobiť na hraničnom priechode pri vstupe do Chorvátska, budú však potrebovať dlhší čas na čakanie v samostatnom pruhu.

Viac k témam: dovolenka, Koronavírus, turizmus
Zdroj: Webnoviny.sk - Letná dovolenka v Chorvátsku: Občania z desiatich štátov EÚ nemusia preukazovať dôvod vstupu © SITA Všetky práva vyhradené.

2.6.2020 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť ponúka zapožičanie profesionálnych vysokotlakových čističov, ako aj dezinfekciu komunálnych a firemných priestorov. Spoločnosť Kärcher Slovakia ponúka obciam i firmám s voľnými pracovnými silami technické vybavenie na dezinfekciu priestorov a prevádzok alebo možnosť využiť kompletnú službu čistenia a dezinfekcie vrátane prepravy, obsluhy technológií, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. Kärcher tak reaguje na zvýšené hygienické požiadavky a opätovné otváranie prevádzok či vonkajších športovísk. Dôrazné dodržiavanie nariadení a hygienickú čistotu, budú musieť zabezpečiť pre chod svojich prevádzok aj hotely, akvaparky, kúpaliská či plavárne. Služba prenájmu je tak určená najmä tím, ktorí nedisponujú financiami na nákup profesionálnej techniky a prenájom predstavuje jediné riešenie, ktoré im môže pomôcť. "Do možného prenájmu sme uvoľnili najúčinnejšie vysokotlakové čističe s ohrevom z našej flotily profesionálnych vysokotlakových čističov, ktoré pri teplote vody nad 65 °C dosahujú dezinfekčný účinok. K tomu ponúkame aj účinné dezinfekčné čistiace prostriedky, ktoré pôsobia baktericídne, fungicídne a čiastočne ničí vírusy. V prípade, že sa obec alebo firma rozhodne pre kompletnú službu čistenia, vyšleme na miesto náš pracovný tím, ktorý sa o všetko postará," uviedol Ing. Peter Seifert, vedúci servisu Kärcher Slovakia.

Hobby stroje do profesionálnej prevádzky nepatria

Podľa odborníka spoločnosti Kärcher Slovakia je v niektorých profesionálnych prevádzkach vídať hobby stroje, ktoré tam rozhodne nepatria. Prečo je tak dôležité jasne odlišovať hobby a profi stroje? Motivácia nakupovať hobby stroje je pomerne jednoduchá – nižšia obstarávacia cena. Náklady na stroj však treba vnímať v kontexte životnosti i efektívnosti, a teda aj návratnosti investície. "Vo všeobecnosti možno povedať, že profesionálne stroje, čo sa týka napríklad zametacích strojov, vysávačov či vysokotlakových čističov – majú oveľa vyššiu životnosť. Hobby riešenia totiž nie sú stavané na každodenné používanie a dlhé pracovné intervaly. Ďalším obrovským rozdielom býva výkon. Vyšší výkon znamená efektívnejšiu prácu, šetrí čas, energiu a financie," vysvetľuje Juraj Mikulášik, odborník spoločnosti Kärcher Slovakia. Za zmienku tiež stojí odolnejšia konštrukcia profesionálnych riešení či širšia škála funkcií, ako je napríklad samodezinfekcia, či ekonomický režim, ale aj široké portfólio príslušenstva pre rôznorodé aplikácie, ktoré opäť súvisia s návratnosťou investícií.

Vysokotlakový čistič zo segmentu hobby vyčistí vonkajšie ihriská len ťažko

"Či čistíte veľké plochy s vysokotlakovým čističom s prietokom 300, alebo 1 300 l/hod., a celková dĺžka čistenie trvá hodinu alebo štyri hodiny, je skutočne veľký rozdiel. Nejde však iba o výkon, ale aj príslušenstvo, ktoré veľakrát  značne dopomôže urýchliť či zlepšiť výsledok čistenia. Ako napríklad 2m alebo 5,4m pracovný teleskopický nadstavec na vysokotlakový čistič, takže pri výškových prácach už nie je potreba drahé lešenie či horolezecká výbava, ale všetko zvládnete bezpečne zo zeme. K tomu patrí aj nadštandardná dĺžka vysokotlakovej hadice. V profi segmente máte pri správne zvolenom stroji len minimálnu stratu pri práci s 20 či 40m vysokotlakovou hadicou. Už pri 20m vysokotlakovej hadici máte čistiaci rádius cez 1200m2. Pri väčšine čistiacich prác majú pritom mimoriadne veľký význam vysokotlakové čističe s ohrevom, ktoré v hobby segmente nenájdete. Horúcovodné vysokotlakové čističe – v porovnaní s čističom bez ohrevu – nielenže ušetria až do 40% času, ale vďaka čisteniu horúcou vodou, prípadne parou možno zredukovať alebo úplne vynechať chemické prostriedky, čo jednak šetrí náklady na čistiace prostriedky či dezinfekciu a zároveň umožňuje čistiť aj tam, kde nie je možné používať chémiu," uzatvára Mikulášik. Profesionálne vysokotlakové čističe tak zabezpečia dezinfekčnú čistotu nielen na vonkajších ihriskách, ale svoje uplatnenie nájdu aj vo fitnesscentrách, akvaparkoch a kúpaliskách, ktoré musia dodržiavať prísne hygienické opatrenia. Chemická dezinfekcia môže spôsobiť rôzne nečakané kožné problémy, avšak dezinfekčné čistenie parou je považované za najekologickejšie a najšetrnejšie čistenie nielen voči prírode, ale aj voči človeku. Vďaka špeciálnej akcii spoločnosti Kärcher môžete teraz výmenou akéhokoľvek starého vysokotlakového čističa za nový a profesionálny ušetriť až 400 alebo 700 eur. Akcia platí do 31.8.2020 pre akýkoľvek vysokotlakový vodný bez ohľadu na výrobcu či segment. Viac info na 037/32 12 150. V prípade záujmu o službu profesionálneho čistenia alebo prenájmu profesionálnej techniky je k dispozícii servisné centrum na tel. čísle +421 904 704 052 alebo na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. . Informačný servis

Viac k témam: Kärcher, Kärcher Slovakia, PR
Zdroj: Webnoviny.sk - Kärcher Slovakia reaguje na otváranie prevádzok a zvýšený dôraz na čistotu © SITA Všetky práva vyhradené.

Reklama

Anketa

Rozmýšľali ste o premiestnení Vašej firmy do daňového raja?

áno, už som tak urobil - 14.3%
áno pripravujem sa na to - 35.7%
nie nerozmýšľal som - 35.7%
nie nerozmýšľal som a ani tak neurobím - 14.3%
The voting for this poll has ended on: september 9, 2013

Partneri projektu

judikaty sita

Ekonomický portál financnik.sk Vám prináša

ginal robinson banner