23. apríl 2024
Facebook

TRSTENÁ 14. septembra 2017 (WBN/PR) - Deti v Trstenej má nový priestor na hranie sa a športovanie. Nadácia Slovenskej sporiteľne postavila v Trstenej nové multifunkčné ihrisko pri Základnej škole P. O. Hviezdoslava. Ihrisko, ktoré sa dá využiť napríklad na futbal, hokejbal, florbal, volejbal či hádzanú, môžu využívať aj žiaci z neďalekej Základnej školy Rudolfa Dilonga. Ide už o 27. ihrisko, ktorého stavbu financovala Nadácia Slovenskej sporiteľne. Doteraz investovala do všetkých ihrísk približne 1,4 milióna eur. Ihrisko slávnostne v stredu otvorili primátorka Trstenej Magdaléna Zmarzláková, správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne Danica Lacová a riaditeľ odboru verejného a neziskového sektora Slovenskej sporiteľne Stanislav Plevák. Hracia plocha ihriska má rozlohu 600 m2, čo je dostatočný priestor pre väčšinu bežných športov rozvíjaných v slovenských podmienkach. „Nadácia Slovenskej sporiteľne sa dlhodobo venuje podpore všestranného rozvoja detí a mládeže, v ktorom má nezastupiteľné miesto pohyb a šport. Vybudovali sme od roku 2010 už 27 multifunkčných ihrísk v rôznych regiónoch Slovenska. Máme radosť, že nové ihrisko pribudlo s našou podporou v Trstenej, kde sa deti, ich rodičia i verejnosť môžu venovať aktívnemu  pohybu. Nové ihrisko tak rozšíri možnosti športovania na čerstvom vzduchu; veríme, že odláka mladých od trávenia času pri počítačoch, prispeje k zlepšeniu nielen pohybovej kultúry, ale aj k férovej súťaživosti, športovej disciplíne a upevňovaniu zdravia,“ uviedla Danica Lacová, správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne. Okrem takmer 900 školákov sa môžu tešiť aj miestni obyvatelia, ktorým bude ihrisko k dispozícii mimo vyučovacích hodín. „Našej škole záleží na tom, aby mohli deti a  najmä tínedžeri, najzraniteľnejšia kategória detí, aktívne využívať svoj voľný čas, aby neposedávali bezcieľne na lavičkách s telefónmi v rukách, aby sa z nudy neutiekali k vandalizmu a drogám. Je potrebné im vytvoriť podmienky, ponúknuť alternatívu – možnosť športu na vybudovaných ihriskách prístupných pre širokú verejnosť,“ dodala riaditeľka Základnej školy P. O. Hviezdoslava Milena Smitková. „Pevne verím, že na novom multifunkčnom ihrisku budú prebiehať len priateľské zápasy a že žiaci budú dosahovať čo najlepšie športové výsledky. Časom nám možno vyrastú aj nové futbalové, či florbalové hviezdy. Veď šport je tou najlepšou a doteraz ničím neprekonanou zdravou zmysluplnou aktivitou na trávenie voľného času, pričom má aj významný výchovný potenciál,“ povedala v príhovore primátorka mesta Trstená Magdaléna Zmarzláková. Každé z 27 ihrísk je umiestnené vedľa školy a slúži predovšetkým žiakom. Mimo vyučovacích hodín sú však ihriská celoročne sprístupnené všetkým okolitým komunitám. Športovať teda môžu všetky deti, mládež a celé rodiny žijúce v danej oblasti. Ihrisko je možné využiť na kolektívne športy, ako sú hokejbal, malý futbal, volejbal či hádzaná.  

Viac k témam: Nadácia Slovenskej sporiteľne, SLSP, Trstená
Zdroj: Webnoviny.sk - V Trstenej pribudlo nové ihrisko nielen pre deti © SITA Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 14. septembra (WebNoviny.sk) - Krajský súd v Bratislave vo štvrtok zamietol odvolanie prokuratúry a tým potvrdil oslobodzujúcu rozsudok v prípade obžalovaného bývalého ministra školstva Lászlóa Szigetiho. Spod obžaloby z trestného činu subvenčného podvodu v prípade dotácie na rekonštrukciu školskej telocvične ho oslobodil už Okresný súd Bratislava III v decembri minulého roka. Prokuratúra však proti prvostupňovému verdiktu podala odvolanie, keďže podľa jej názoru súd nevzal pri rozhodnutí do úvahy niektoré preukázané skutočnosti. Prokurátor trval na tom, že dotácia na rekonštrukciu telocvične v obci Zemianska Olča bola pridelená neštandardným spôsobom na pokyn ministra. Odporúčame:
Exministra Lászlóa Szigetiho oslobodili spod obžaloby Podľa verdiktu Krajského súdu v Bratislave však okresný súd pri vynesení oslobodzujúceho rozsudku vykonal dôsledné dokazovanie a odvolací súd nezistil žiadne pochybenia. "V trestnom konaní musí súd vychádzať iba z dôkazov riadne procesne získaných," uviedla predsedníčka senátu krajského súdu s tým, že v tomto prípade nebol zistený žiaden priamy ani nepriamy dôkaz o úmysle obžalovaného spáchať trestný čin. Rozsudok odvolacieho súdu je právoplatný.

Oslobodenie spod obžaloby

Lászlóa Szigetiho v decembri minulého roku Okresný súd Bratislava III oslobodil spod obžaloby z trestného činu subvenčného podvodu. Ako vtedy skonštatovala predsedníčka senátu, žalovaný skutok sa podľa vykonaného dokazovania stal, nespáchal ho však obžalovaný. Podľa verdiktu prvostupňového súdu totiž zodpovedajú za priority rezortu, ich financovanie a kontrolu hospodárnosti generálni riaditelia sekcií. V ich kompetencii teda bolo aj posudzovanie oprávnenosti žiadostí o dotácie. "Minister schvaľuje to, čo mu predložia generálni riaditelia. Tí zodpovedajú za správnosť," uviedla predsedníčka senátu. Ako dodala, dokazovaním nebola preukázaná vedomosť ministra, že by finančné prostriedky poskytnuté na rekonštrukciu telocvične v obci Zemianska Olča neboli využité účelne.

Obvinený zo subvenčného podvodu

Exministra školstva Szigetiho obvinili zo subvenčného podvodu na jeseň v roku 2013. Podľa polície ako minister v roku 2006 neoprávnene udelil dotáciu viac ako 116-tisíc eur obci Zemianska Olča v okrese Komárno, a to aj napriek vedomosti, že žiadosť obce o dotáciu na opravu školskej telocvične nespĺňala formálne náležitosti a nebola riadne zaregistrovaná na ministerstve. Médiá neskôr informovali, že dotáciu určenú na rekonštrukciu školskej telocvične nakoniec použili na prestavbu sály v budove súkromnej spoločnosti. Szigeti bol ministrom školstva päť mesiacov v roku 2006 a práve v tomto období sa podľa polície dohodol so starostom obce Zemianska Olča na poskytnutí dotácie. Starosta bol v prípade takisto stíhaný, ale v januári 2015 zomrel. Exminister tvrdil, že celá kauza je len dôsledkom administratívneho pochybenia na ministerstve. Súd v októbri 2014 už jednu obžalobu na exministra zamietol. "Pri tvorbe spisového materiálu boli porušené základné práva obvineného na jeho obhajobu,“ vysvetlila vtedy odmietnutie obžaloby predsedníčka senátu Okresného súdu Bratislava III, pričom skonštatovala, že vyšetrovatelia vtedy urobili viacero chýb. Prokurátor proti rozhodnutiu podal sťažnosť na krajský súd, ktorý nariadil nové zasadnutie okresného súdu. Na tom už žalobu na exministra prijal.

Viac k témam: László Szigeti, Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR, súdy
Zdroj: Webnoviny.sk - Odvolací súd potvrdil nevinu exministra školstva Szigetiho © SITA Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 14. septembra (WebNoviny.sk) - Hnutie OĽaNO v diskusii k novele zákona o verejnom obstarávaní, ktorú predložili poslanci za Most - Híd, navrhlo miernejší nárast finančného limitu na nákup potravín pre školské jedálne. Ako vyplýva z pozmeňujúceho návrhu Eduarda Hegera a Veroniky Remišovej (OĽaNO), súčasný finančný limit vo výške 40 tis. eur by chceli zvýšiť na dvojnásobok, teda 80 tis. eur.

Opozícia neschvaľuje navýšenie

Návrh Petra Antala, Bélu Bugára a Gábora Gála (Most - Híd) na päťnásobné zvýšenie spomínaného limitu na dvestotisíc eur, považujú opoziční poslanci za neadekvátny aj vzhľadom na nezmenenú výšku limitu v tejto výške pre poskytovanie služieb. Dokončením rozpravy k novele zákona o verejnom obstarávaní v druhom čítaní sa vo štvrtok začal ôsmy rokovací deň devätnástej schôdze Národnej rady SR. "Súčasne, návrh vztiahnuť výnimku na postup vo verejnom obstarávaní len na zariadenia školského stravovania sa javí ako nesystémové riešenie. S rovnakým problémom týkajúcim sa nákupu kvalitných potravín sa snažia vysporiadať aj nemocnice či zariadenia sociálnych služieb," povedal Heger pri prezentácii jedného z dvoch pozmeňujúcich návrhov.

Žalostne malý podiel domácich potravín

K výraznému zvýšeniu limitu na potraviny pre školy Antal povedal, že hospodárnosť pri nákupoch bude naďalej platiť. "To, že by došlo k neúmernému predražovaniu nákupov v školských jedálňach, absolútne vylučujem, lebo sú limitovaní jednotkovou cenou jedla. Vedúce školských jedální sa hrajú s centami, aby sa zmestili do jednotkovej ceny," povedal Antal v reakcii na výhrady. Zámerom je podľa neho dostať na rovnakú úroveň školy s rôznym počtom žiakov. Odporúčame:
OĽaNO žiada odpolitizovanie školstva pri výbere riaditeľa školy, chce demokratický princíp Antal očakáva, že to pomôže školám nakupovať kvalitnejšie potraviny, čo je jedným z účelov novely. Pripomenul, že podiel domácich potravín v školách je zhruba dvadsať percent, čo je podľa neho žalostne málo. "Kvalita našich výrobkov v mnohom predčí zahraničné, ktoré dodávajú hospodárske subjekty a nejde im o to, aby bola dodaná kvalita, ale aby na tom zarobili," dodal Antal. Európska smernica umožňuje v tomto prípade limit 207 tis. eur. Do tohto limitu by sa podľa neho nemocnice zrejme nezmestili, keďže tie poskytujú stravovanie celodenne. Zvýšený limit pre potraviny bude okrem škôl platiť aj pre zariadenia sociálnych služieb a domovy dôchodcov na základe pozmeňujúceho návrhu výboru pre hospodárske záležitosti.

Návrh zmien vo verejnom obstarávaní

Poslanci za OĽaNO s cieľom zabezpečiť jednoznačný výklad tiež navrhli, aby verejní obstarávatelia a obstarávatelia boli povinní vyhľadať a zohľadniť referencie uchádzačov alebo záujemcov uvedené v registri referencií, ak existujú. Žiadali zároveň spresniť terminológiu, aby bolo zrejmé, že ide o vylúčenie prvého uchádzača v poradí, nie akéhokoľvek uchádzača. Cieľom navrhovaných zmien vo verejnom obstarávaní je zefektívnenie, zjednodušenie, zjednotenie a zrýchlenie postupov verejného obstarávania, ako aj zníženie administratívnej záťaže a odstránenie niektorých problémov. Odporúčame:
Uznesenie k dlhovej brzde prešlo, na zmenu ústavného zákona však koalícia dosť hlasov nemá Zatraktívniť by sa mal dynamický nákupný systém, ako rýchlejšia a flexibilnejšia forma verejného obstarávania, a to zavedením možnosti uzatvárať rámcové dohody aj pri tomto spôsobe obstarávania. Zásadnou zmenou návrhu je zjednodušenie postupu v prípade podlimitných (malých) zákaziek. Môžu byť zadávané bez elektronického trhoviska aj na bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce. Novela v prípade podlimitných zákaziek tiež umožňuje použitie jednoobálkového systému ponúk alebo zmenu poradia pri vyhodnocovaní dokumentov.

Viac k témam: Most-Híd, OĽaNO Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, OĽaNO-NOVA, potraviny
Zdroj: Webnoviny.sk - OĽaNO nesúhlasí s limitom 200-tisíc pre školské jedálne, prišli s vlastným návrhom © SITA Všetky práva vyhradené.

WASHINGTON 14. septembra (WebNoviny.sk) - Čínska spoločnosť Canyon Bridge Capital Partners nemôže prevziať amerického výrobcu počítačových čipov Lattice Semiconductor. Akvizíciu v hodnote 1,3 mld. USD zablokovala v stredu administratíva prezidenta Donalda Trumpa pre obavy z ohrozenia národnej bezpečnosti. Proti transakcii sa vyslovil už minulý týždeň panel federálnej vlády, ktorý posudzuje zahraničné investície z pohľadu možných bezpečnostných rizík. Odporúčame:
Trump vyzýva Kongres na urýchlený pokrok s daňovou reformou Plánovanú akvizíciu začali federálne orgány skúmať po tom, čo sa potvrdilo, že spoločnosť Canyon Bridge Capital Partners financuje čínska vláda. Existujú presvedčivé dôkazy, že nový majiteľ alebo jeho finanční podporovatelia by mohli podniknúť kroky, ktoré predstavujú hrozbu pre národnú bezpečnosť USA, uvádza sa v dekréte, ktorý podpísal Trump.

Viac k témam: Čína, čínska firma, Donald Trump, predaj
Zdroj: Webnoviny.sk - Čínska firma nemôže kúpiť výrobcu počítačových čipov, Trump zablokoval jej predaj © SITA Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 14. septembra (WebNoviny.sk) - Testovanie piatakov je jedna z horúcich tém a na jeho spustenie je potrebné zohnať 160-tisíc eur, ktoré sa však v rozpočte ministerstva školstva momentálne nenachádzajú. Po rokovaní vlády to povedala nová ministerka školstva Martina Lubyová.

Na testovanie treba 160-tisíc eur

„Prvá možnosť je pokúsiť sa mobilizovať nejaké rezervy presunmi a urýchlene tých 160-tisíc preklasifikovať,“ uviedla Lubyová a dodala, že sa musí stretnúť s ľuďmi na ministerstve, aby dokázala povedať, či je to možné. Odporúčame:
Aktualizované: Prezident Kiska za ministerku školstva vymenoval Martinu Lubyovú „Druhým plánom je, že by sa monitorovanie spustilo elektronickou formou, no to by nešlo vykonať celoplošne, ale bolo by to výberové zisťovanie na nejakej vzorke,“ povedala Lubyová a naznačila, že pre tento prípad treba preskúmať možnosti porovnávania, pretože vlani monitorovanie bolo celoplošné, teda vyčerpávajúcim zisťovaním. Odporúčame:
Nová ministerka školstva Lubyová predstavila štyri kľúčové oblasti, ktorým sa chce venovať „V prvom rade sa pokúsime o plán A, aby sme tých 160-tisíc eur, nie je to až taký veľký peniaz, stihli zmobilizovať,“ prisľúbila ministerka, no priznala, že to bude náročné, pretože posledný termín je už 15. septembra. Lubyová potvrdila, že jedným z jej poradcov bude aspoň nateraz aj bývalý minister školstva Peter Plavčan. „Myslím, že to patrí ku každému civilizovanému odovzdávaniu inštitúcií,“ uviedla Lubyová a dodala, že s exministrom sa už stretla a to, ako sa to bude ďalej vyvíjať, vraj záleží i na tom, aké bude mať Plavčan nápady a ambície.

Plavčan svoju úlohu nezvládol

Ako uviedla Lubyová, Slovenská národná strana novú ministerku školstva kontaktovala už pred mesiacom. Lubyová si nemyslí, že by ju mohlo ovplyvniť to, že predchádzajúci nominant SNS Peter Plavčan svoju úlohu nezvládol. „Každý tu stojí sám za seba, zodpovedá za vlastné výkony, takže to, čo urobil niekto iný, nemôže zásadným spôsobom ovplyvniť to, čo budem robiť ja,“ povedala ministerka a dodala, že predseda SNS Andrej Danko jej kázal, aby konala podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a pokúsila sa nastaviť mechanizmy čo najtransparentnejšie. Šéfka rezortu školstva povedala, že pred nástupom do funkcie si nekládla žiadne ultimáta, ale rozprávala sa s Andrejom Dankom a jeho odborným tímom a zisťovali, ako nastaviť rozhodovacie právomoci. „Neprišla som so zoznamom ultimát, že toto musí ísť preč a toto chcem robiť,“ uviedla Lubyová, ktorá rezort považuje za príliš široký na to, aby bol spolitizovaný. Lubyová by si rada na ministerstvo priniesla vlastných spolupracovníkov, no zatiaľ na úrade ešte nebola, tak nemá presnú predstavu, kam by ich mohla zaradiť.

Viac k témam: Martina Lubyová, Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR, Peter Plavčan, školstvo
Zdroj: Webnoviny.sk - Ministerka Lubyová sa pokúsi zohnať peniaze na testovanie piatakov © SITA Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 14. septembra (WebNoviny.sk) - Bývalý minister školstva Peter Plavčan (nominant SNS) v roku 2016 výkonom verejnej funkcie zarobil 37 554 eur, rok predtým vo verejnej funkcii nepôsobil. Odporúčame:
Prezident Kiska vlani zarobil vyše 370-tisíc eur, priznal aj lúku vo Veľkom Slavkove Exminister iné príjmy za minulý rok neuviedol. Ako nehnuteľný majetok uvádza rodinný dom, ako hnuteľný majetok deklaruje vybavenie domácnosti.

Viac k témam: Peter Plavčan
Zdroj: Webnoviny.sk - Plavčan vo funkcii ministra zarobil 37 555 eur, iné príjmy za minulý rok neuviedol © SITA Všetky práva vyhradené.

NEW YORK 14. septembra (WebNoviny.sk) - Ceny ropy v stredu smerovali nahor. Ľahká americká ropa si pripísala 1,07 USD, čiže 2,2 percenta a uzavrela na úrovni 49,30 USD za barel. Odporúčame:
Ľahká americká ropa si pripísala 16 centov, zvýšila sa aj cena ropy Brent Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zdražela o 89 centov, čiže o 1,6 percenta na úroveň 55,16 USD za barel. Zvýšila sa aj cena vykurovacieho oleja, a to o 3 centy na 1,77 USD za galón. Veľkoobchodná cena benzínu na americkom trhu sa však znížila o 1 cent na 1,65 USD za galón. (1 EUR = 1,1979 USD)

Viac k témam: ropa
Zdroj: Webnoviny.sk - Veľkoobchodná cena benzínu sa zvýšila o cent, zdražela aj ropa © SITA Všetky práva vyhradené.

Horská záchranná služba pripomína návštevníkom Vysokých Tatier, aby zvýšili opatrnosť pri túrach, chodníky môžu byť po zrážkach nielen šmykľavé, ale vo výške nad 2 200 metrov nad morom aj pokryté snehom. Odporúčame:
Na Geravách skolaboval 67-ročný cyklista, nepodarilo sa ho zachrániť Rovnako neodporúča prechod cez vysokohorské sedlá. Turisti by si mali ustrážiť aj čas, stmieva sa už po 19:00. Na hrebeňoch Tatier sa vo štvrtok miestami očakáva silný vietor, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 115 až 145 kilometrov za hodinu. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal v tejto súvislosti výstrahu druhého stupňa. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo,“ upozornil SHMÚ.

Viac k témam: HZS Horská záchranná služba, SHMÚ Slovenský hydrometeorologický ústav, Vysoké Tatry
Zdroj: Webnoviny.sk - Chodníky môžu byť zasnežené a šmykľavé, horskí záchranári varujú turistov vo Vysokých Tatrách © SITA Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 14. júna (WebNoviny.sk) - Súčasťou Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 sú dva nové akčné plány, zamerané na oblasť nediskriminácie a prístup smerom k väčšinovej spoločnosti. Materiál, ktorý na rokovanie predložil minister vnútra Robert Kaliňák v spolupráci so splnomocnencom pre rómske komunity Ábelom Ravaszom, schválili členovia vlády.

Rómovia sa cítia byť diskriminovaní

Zo zistení Eurobarometra z roku 2015 vyplynulo, že až 46 percent slovenských Rómov sa cíti byť diskriminovaných. Aj výsledky ďalších výskumov potvrdzujú, že na Slovensku existuje vysoká miera diskriminácie Rómov, navyše sprevádzaná slabou informovanosťou o možnostiach ochrany. Odporúčame:
Kiska: Slovensko nemá priority v riešení rómskej problematiky Akčný plán v oblasti nediskriminácie preto sleduje napĺňanie globálneho cieľa, ktorým je zabezpečenie ochrany Rómov pred nerovným zaobchádzaním. Program na podporu nediskriminácie si kladie za úlohu prepojenie existujúcich akčných plánov týkajúcich sa rovného zaobchádzania, zlepšenie informovanosti o diskriminácii Rómov, zabezpečenie ich účinnej ochrany a posilnenie tolerancie vytvorením priestoru na vzájomný dialóg a riešenie konfliktov medzi rómskou a väčšinovou populáciou.

Podpora vzdelávacích aktivít

V akčnom pláne sú spomenuté aj predbežné sumy potrebné na realizáciu jednotlivých projektov. Celkový rozpočet bol stanovený na viac než 51 miliónov eur, pričom z eurofondov bude hradených viac ako 36 miliónov eur. Zvyšné prostriedky, ktorými na vykonanie potrebných opatrení prispeje Slovensko, sú už v štátnom rozpočte zahrnuté. Spoluúčasť na eurofondoch predstavuje približne 10 miliónov eur a z rozpočtu rezortov vnútra, práce, spravodlivosti a úradu vlády bolo vyhradených takmer päť miliónov eur. Najväčšie čiastky sú vyčlenené na podporu vzdelávacích aktivít zameraných na predchádzanie diskriminácie pre zamestnávateľov, odborové organizácie a pracovníkov prvého kontaktu (25 miliónov eur) a bezplatnú právnu pomoc a mediáciu (11,5 milióna eur).

Scitlivenie verejnej mienky

Druhý z nových akčných plánov nesie názov Iniciatíva integrácie Rómov prostredníctvom komunikácie a jeho zámerom je podporiť scitlivenie verejnej mienky, zmiernenie vzájomných stereotypov, či predsudkov a posilnenie súdržnosti medzi rómskou populáciou a majoritnou spoločnosťou. Ministerstvo chce v rámci projektu realizovať výskumy a expertízy a získavať tak informácie založené na faktoch a následne podporovať proaktívnu komunikáciu založenú na vyvážených a objektívnych informáciách o Rómoch. Správa odhaduje, že na uskutočnenie projektov bude potrebných 271-tisíc eur, z toho 78-tisíc z eurofondov a približne 147-tisíc zo štátneho rozpočtu. V júni vzala vláda na vedomie monitorovaciu správu o plnení Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020, ktorá definuje smerovanie verejných politík v oblasti sociálneho začleňovania rómskej populácie. Zo správy vyplynulo, že na integráciu Rómov sa v roku 2016 minulo viac než 11,7 milióna eur. Dokument monitoruje plnenie opatrení a aktivít aktualizovaných akčných plánov stratégie v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, bývania, zdravia a finančného začlenenia. Stratégia bola prijatá v januári 2012, akčné plány boli naposledy aktualizované vo februári tohto roka, keď štyri oblasti integrácie doplnila nová oblasť finančného začlenenia. V stredu k piatim akčným plánom pribudli ďalšie dva nové, zamerané na oblasť nediskriminácie a oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti, nazvaná Iniciatíva integrácie Rómov prostredníctvom komunikácie.

Viac k témam: Ábel Ravasz, eurofondy, Iniciatíva integrácie Rómov prostredníctvom komunikácie, rómovia, Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov, Vláda SR
Zdroj: Webnoviny.sk - Na boj proti diskriminácii Rómov vyčlenia vyše 51 miliónov eur, vláda schválila dva akčné plány © SITA Všetky práva vyhradené.

Trnava sa aj v tomto roku od 16. do 22. septembra zapojí do Európskeho týždňa mobility, ktorý organizuje Európska komisia. Cieľom kampane je spopularizovať medzi širokou verejnosťou iné formy dopravy ako je individuálna automobilová doprava. Jednou z aktivít Európskeho týždňa dopravy v Trnave bude bezplatná mestská autobusová doprava. Od soboty 16. do štvrtka 21. septembra nebude na jazdu mestským autobusom potrebný cestovný lístok, cestujúcim stačí ukázať vodičský preukaz. Odporúčame:
BSK: „Malokarpatský expres“ štartuje V piatok 22. septembra budú autobusy jazdiť zadarmo úplne pre všetkých. V tento deň, ktorý je Medzinárodným dňom bez áut, sa budú na Štefánikovej ulici v centre Trnavy konať rôzne vystúpenia a podujatia predovšetkým pre deti. Súčasťou Európskeho týždňa mobility bude aj promenáda historických bicyklov, raňajky pre nevodičov a iné sprievodné akcie. Európsky týždeň mobility sa koná každý rok od 16. do 22. septembra s cieľom povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility a vyzvali svojich obyvateľov využívať namiesto osobných áut pešiu, cyklistickú či hromadnú dopravu. Vlani sa do kampane zapojilo viac ako 2 400 miest a obcí z 51 krajín.

Viac k témam: Európska komisia (EK), Európsky týždeň mobility, mesto Trnava
Zdroj: Webnoviny.sk - Trnava sa zapojí do Európskeho týždňa mobility, autobusy budú jazdiť bezplatne © SITA Všetky práva vyhradené.

Reklama

Anketa

Rozmýšľali ste o premiestnení Vašej firmy do daňového raja?

áno, už som tak urobil - 14.3%
áno pripravujem sa na to - 35.7%
nie nerozmýšľal som - 35.7%
nie nerozmýšľal som a ani tak neurobím - 14.3%
The voting for this poll has ended on: september 9, 2013

Partneri projektu

judikaty sita

Ekonomický portál financnik.sk Vám prináša

ginal robinson banner