27. september 2020
Facebook

BRATISLAVA 1. mája (WebNoviny.sk) - Prvý máj je podľa predsedu parlamentného výboru pre európske záležitosti Ľuboša Blahu (Smer-SD) pre každého ľavičiara tým najdôležitejším sviatkom v roku.

Jubilejné výročie

„Je to ten ´najsvätejší´ deň pre ľudí práce. V celom svete sa konajú masové protesty pracujúcich ľudí, na ktorých ľudia volajú po spravodlivejšej spoločnosti, po zastavení vykorisťovania, po odstránení sociálnej nerovnosti,“ povedal dnes pre agentúru SITA Blaha. Odporúčame:
Blaha sa dožaduje väčšej vyváženosti médií, Klus kritizuje šírenie nenávistných komentárov a lží Blaha upozornil, že tohto roku si pripomíname aj 50. výročie májových revolučných udalostí vo Francúzsku, keď študenti povstali proti kapitalizmu a neslobode. „Preto v mnohých európskych štátoch očakávam ešte masovejšie prvomájové protesty ako po uplynulé roky. Ľudia majú plné zuby kapitalizmu, globalizácie a rastúceho militarizmu. V ovzduší cítim revolúciu,“ vyhlásil Blaha.

Neoliberalizmus je zlo

Na Slovensku ešte stále podľa Blahu dominuje neoliberálny diskurz, podľa ktorého tvoria hodnoty biznismeni a pracujúci ľudia vrátane robotníkov, učiteľov, zdravotníkov či úradníkov sú vytláčaní na okraj spoločnosti a toto treba zastaviť. „Neoliberalizmus je zlo. Je to ideológia, ktorá vyhovuje iba tým najbohatším. Na Slovensku musíme robiť všetko pre to, aby sa zvyšovali mzdy, posilňovali odbory, zmenšovala sa nerovnosť a fungoval sociálny štát. Musíme podporovať štátne a družstevné vlastníctvo a ekonomickú demokraciu. Musíme tlačiť na rast minimálnej mzdy a elimináciu vykorisťovania. Prvý máj by mal našu ľavicu naštartovať, aby sme sa pobili za práva a záujmy pracujúcich ľudí,“ dodal.

Viac k témam: Ľuboš Blaha, práca, protesty, prvý máj, Smer-SD
Zdroj: Webnoviny.sk - Prvý máj je pre ľavičiara Blahu najdôležitejším sviatkom v roku, vo vzduchu cíti revolúciu © SITA Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 1. mája (WebNoviny.sk) - Európska investičná banka (EIB) odštartovala koncom apríla novú finančnú iniciatívu, ktorej cieľom je odblokovať investície v oblasti poľnohospodárstva a biohospodárstva EÚ v objeme približne 1 miliardy eur.

Cieľovkou malé a stredné podniky

Financovanie EIB má predstavovať nové pôžičky pre daný sektor vo výške 400 miliónov eur, ktoré budú špeciálne zamerané na poľnohospodárov a malé a stredné podniky a budú sa pohybovať od 7,5 milióna do 50 miliónov eur. Týmito pôžičkami EIB podporí investície v celej Európe a očakáva, že cez ďalšie investície družstiev a súkromných spoločností sa dosiahne celková výška jednej miliardy eur na rozvoj daného sektora. Informovala o tom Európska komisia prostredníctvom svojej internetovej stránky. Odporúčame:
Trump predĺžil Európskej únii dočasnú výnimku z ciel na dovoz hliníka a ocele o ďalší mesiac Sektor biohospodárstva má zahŕňať reťazce výroby a spracovania potravín, materiálov a energie využívajúcich obnoviteľné biologické zdroje z pevniny a mora. Celý proces bude zabezpečený z rozpočtu EÚ v rámci Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), ktorý je ústrednou súčasťou Európskej investičnej stratégie pre Európu (tzv. Junckerov plán).

Európa lídrom kvalitných a bezpečných výrobkov

Nové pravidlá uplatniteľné od začiatku roka 2018 rozšírili rozsah pôsobnosti EFSI tak, aby zahrnul špecifické odvetvové zameranie na trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a širší záber biohospodárstva. "Uľahčenie prístupu k financiám na odblokovanie investícií do poľnohospodárskeho sektora je rozhodujúce pre udržanie pozície Európy ako svetového lídra vysoko kvalitných a bezpečných potravinových výrobkov. Práve tu môže hrať dôležitú úlohu Junckerov plán. Teší ma, že privítam túto iniciatívu, ktorá s podporou Junckerovho plánu poskytne 1 miliardu eur na podporu zamestnanosti a rastu európskeho vidieckeho hospodárstva. Výrazné zvýšenie pôžičiek EIB pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka je veľkým hlasom dôvery a uznania dôležitosti tohto odvetvia," uviedol európsky komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan.

Viac k témam: biohospodárstvo, Európska investičná banka, Európska únia, Európsky fond pre strategické investície (EFSI), Jean-Claude Juncker, Phil Hogan, poľnohospodárstvo
Zdroj: Webnoviny.sk - Európska investičná banka poskytne pôžičky pre poľnohospodárstvo a biohospodárstvo krajín EÚ © SITA Všetky práva vyhradené.

BERLÍN 1. mája (WebNoviny.sk) - Nemecká vláda berie na vedomie, že USA odložili rozhodnutie o zavedení ciel na dovoz hliníka a ocele z Európskej únie, naďalej však očakáva, že výnimka pre európske spoločenstvo bude „trvalá“. Vyhlásila to v utorok hovorkyňa kancelárky Angely Merkelovej. „Transatlantické ekonomické vzťahy majú veľký význam pre obe strany. Eskalácia napätia nie je v záujme EÚ ani USA... z ďalšieho prehĺbenia vzájomných obchodných vzťahov by profitovali obe strany,“ uviedla hovorkyňa. Odporúčame:
Trump predĺžil Európskej únii dočasnú výnimku z ciel na dovoz hliníka a ocele o ďalší mesiac Americký prezident Donald Trump v marci rozhodol o uvalení 25-percentného cla na dovoz ocele a 10-percentného cla na import hliníka. Európskej únii poskytol prechodnú výnimku, ktorá sa skončila 1. mája. V pondelok Biely dom oznámil, že rozhodnutie o zavedení ciel na dovoz hliníka a ocele z Európskej únie, Kanady a Mexika odkladá o 30 dní.

Viac k témam: Angela Merkelová, clo, Donald Trump, Európska únia, hliník, medzinárodný obchod, Nemecko, oceľ, USA
Zdroj: Webnoviny.sk - Merkelová trvá na stálej výnimke z amerických ciel, zdôrazňuje potrebu obchodného partnerstva © SITA Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 1. mája (WebNoviny.sk) - Od 1. mája tohto roka sa začína uplatňovať novela Zákonníka práce, ktorou sa zavádza čiastočné oslobodenie 13. a 14. platov od daní a odvodov.

Oslobodenie sa bude týkať aj štátnych zamestnancov

Dobrovoľne vyplatené 13. a 14. platy budú postupne oslobodené od daní a odvodov do sumy 500 eur pod podmienkou, že budú aspoň vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca. Vyplýva to z novely Zákonníka práce, ktorá nadobúda účinnosť od 1. mája tohto roka. Čiastočné oslobodenie 13. a 14. platov od daní a odvodov, ktoré presadili poslanci NR SR za SNS, sa bude vzťahovať nielen na súkromný sektor, ale aj na zamestnancov pracujúcich v štátnej a verejnej službe. Odporúčame:
Tarifné platy sú pre štátnych zamestnancov sociálnou istotou, Beblavý skritizoval vládny návrh Trináste platy bude zamestnávateľ vyplácať v júni a 14. platy v decembri. Novela pracovného kódexu ich definuje ako peňažné plnenia, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov.

Pracovný pomer musí trvať aspoň dva roky

Podmienkou bude to, aby pri 13. plate oslobodenom od daní a odvodov pracovný pomer zamestnanca trval nepretržite aspoň dva roky. Oslobodenie 14. platu od daní a odvodov bude podmienené tým, aby zamestnanec pracoval u zamestnávateľa nepretržite aspoň štyri roky a druhou podmienkou bude, aby zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi aj 13. plat. Trinásty plat v sume aspoň priemerného mesačného zárobku zamestnanca bude do výšky 500 eur prvýkrát oslobodený od zdravotného poistenia od tohto roku, od dane z príjmov v roku 2019 a od sociálnych odvodov až od roku 2021. Štrnásty plat v sume najmenej priemerného mesačného zárobku sa do výšky 500 eur prvýkrát oslobodí od zdravotných odvodov od tohto roka, od dane z príjmov takisto od tohto roka a od sociálnych odvodov od roku 2019. Zo sumy 13. a 14. platu, ktorá prevyšuje 500 eur, sa bude naďalej platiť daň z príjmov aj sociálne a zdravotné odvody.

Viac k témam: 13. plat, 14. plat, daň z príjmov, SNS Slovenská národná strana, sociálne odvody, štrnásty plat, trinásty plat, Zákonník práce, zamestnanci, zdravotné odvody
Zdroj: Webnoviny.sk - Od mája budú 13. a 14. platy čiastočne oslobodené od daní a odvodov © SITA Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 1. mája (WebNoviny.sk) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) dal do pripomienkového konania prvú cenovú vyhlášku. Tá upravuje cenovú reguláciu pri dodávke pitnej vody verejným vodovom (vodné) a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (stočné).

Zohľadnia využitie vodohospodárskeho majetku

Po novom by mal výpočet maximálnych cien za vodné a stočné zohľadniť nielen primeranú výšku zisku pre vodárenské spoločnosti, ale aj uplatnenie odpisov majetku používaného na regulovanú činnosť vo výške, ktorá je ekonomicky oprávneným nákladom. Regulačný úrad mení vo vzorci pre výpočet maximálnych cien za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody najmä parameter NPZ, čo je hodnota zmeny primeraného zisku na objemovú jednotku. Odporúčame:
Veľkoobchodné ceny elektriny sú stále nižšie ako koncom vlaňajška, lacnejší je aj zemný plyn „Maximálna výška primeraného zisku zohľadňuje využitie kapacity vodohospodárskeho majetku, ktorý sa používa na regulovanú činnosť,“ uvádza ÚRSO.

Možnosť pripomienkovania

Okrem toho zmena nastáva v úprave metódy výpočtu faktora investičného rozvoja. „Dôvodom je naplnenie už platného ustanovenia, kde je stanovená hodnota odpisov z majetku ako ekonomicky oprávneného nákladu. Faktor investičného rozvoja vyjadruje porovnanie hodnoty odpisov, ktoré sú už zahrnuté v cene s hodnotou odpisov, ktoré zohľadňujú aj novovybudovaný majetok regulovaného subjektu,“ doplnil regulátor. Rovnako pre lepšiu prehľadnosť výpočtu maximálnych cien za odvádzanie a čistenie odpadovej vody sa menia parametre rovnakým spôsobom ako pri stanovení maximálnych cien za vodné. Regulačný úrad je presvedčený, že zmena metódy výpočtu maximálnych cien za vodné a stočné nie je dôvodom na zmenu podmienok podnikateľského prostredia. Dátum účinnosti vyhlášky regulátor navrhuje od 1. júla tohto roka. Odborná, ako aj laická verejnosť by už mala mať onedlho možnosť pripomienkovať aj cenové vyhlášky, ktorými sa budú stanovovať maximálne ceny v elektroenergetike, plynárenstve, ako aj v teplárenstve.

Viac k témam: elektroenergetika, ÚRSO Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, vodné a stočné
Zdroj: Webnoviny.sk - ÚRSO dal do pripomienkového konania vodárenskú vyhlášku, chystá zmenu výpočtu vodného a stočného © SITA Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 1. mája (WebNoviny.sk) - Podľa strany Sloboda a Solidarita prepúšťanie dlhoročných redaktorov ako trest za ich vyjadrenie nesúhlasu s pomermi v RTVS pripomína normalizačné čistky.

Hazard s dôverou koncesionárov

Liberáli považujú aktuálnu situáciu vo verejnoprávnom médiu za kritickú a generálneho riaditeľa Jaroslava Rezníka vyzývajú, aby prestal hazardovať s dôverou koncesionárov k RTVS. Uvádza sa to v oficiálnom stanovisku strany, ktoré agentúre SITA poskytla hovorkyňa Katarína Svrčeková. „Vždy sme rešpektovali úlohu a poslanie nezávislého verejnoprávneho média. Nad súčasnou situáciou preto nemôžeme mávnuť rukou a tváriť sa, že sa nič nedeje,“ uviedla poslankyňa Národnej rady SR za SaS Renáta Kaščáková.

Naplnenie obáv

Podľa SaS sa napĺňajú obavy, ktoré vznikli hneď po voľbe nového generálneho riaditeľa. „Jaroslav Rezník sa nezmenil. Ako niekdajší riaditeľ Slovenského rozhlasu počúval priania HZDS. Neskôr, špeciálne pred voľbami, z pozície riaditeľa tlačovej agentúry TASR poklonkoval Dankovej SNS. Dnes robí všetko pre to, aby uspokojil chúťky tých, ktorí ho do čela dostali, a televíziu riadi podľa hlúpeho koaličného strihu,“ dodala Kaščáková. Odporúčame:
Sulíkova SaS viní členov rodiny Richterovcov, že vlastným neziskovkám pridelili dotácie Opozičná strana dôrazne žiada tak generálneho riaditeľa, ako aj riaditeľa sekcie spravodajstva a publicistiky a vedúcich odborov rozhlasového a televízneho spravodajstva, aby sa k situácii postavili čelom, vysvetlili koncesionárom dôvody svojho konania a prestali svoje zastrašovacie metódy zakrývať trápnou formulkou: „Interné manažérske rozhodnutia, ktoré súvisia so zabezpečením programovej služby v oblasti spravodajstva, RTVS komentovať nebude.“ Strana SaS tiež uviedla, že podporuje všetkých odvážnych a čestných novinárov, ktorí majú nezastupiteľnú rolu v demokratickej spoločnosti.

Viac k témam: Jaroslav Rezník, médiá, novinár, Renáta Kaščáková, RTVS Rozhlas a televízia Slovenska, SaS Sloboda a Solidarita
Zdroj: Webnoviny.sk - Strane SaS pripomína prepúšťanie v RTVS normalizačné čistky, Rezník sa vraj vôbec nezmenil © SITA Všetky práva vyhradené.

WASHINGTON 1. mája (WebNoviny.sk) - Biely dom odkladá rozhodnutie o zavedení ciel na dovoz hliníka a ocele z Európskej únie, Kanady a Mexika o 30 dní. Platnosť dočasnej výnimky pre 28-člennú úniu a ďalšie krajiny vypršala v utorok 1. mája. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa v pondelok oznámila, že s Južnou Kóreou sa dohodla na podmienkach importu ocele. Washington ďalej informoval, že dohody týkajúce sa ocele a hliníka už v zásade dosiahol aj s Argentínou, Austráliou a Brazíliou, pričom ich uzavretie očakáva v krátkom čase. Odporúčame:
Európska únia čaká na výnimku od Trumpa, v opačnom prípade má pripravené kompenzačné clá Americký prezident Donald Trump v marci rozhodol o uvalení 25-percentného cla na dovoz ocele a 10-percentného cla na import hliníka. Európskej únii poskytol prechodnú výnimku, ktorá sa skončila 1. mája. Brusel medzitým pripravil zoznam amerických produktov v hodnote zhruba 2,8 mld. eur, na ktoré plánuje uvaliť kompenzačné clá, ak nedostane trvalú výnimku z ciel na oceľ a hliník.

Viac k témam: clo, Donald Trump, Európska únia, hliník, Kanada, medzinárodný obchod, Mexiko, oceľ, USA
Zdroj: Webnoviny.sk - Trump predĺžil Európskej únii dočasnú výnimku z ciel na dovoz hliníka a ocele o ďalší mesiac © SITA Všetky práva vyhradené.

NEW YORK 1. mája (WebNoviny.sk) - Ceny ropy v pondelok posilnili. Ľahká americká ropa zdražela o 47 centov na 68,57 USD za barel. Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, posilnila o 53 centov na 75,17 USD za barel. Odporúčame:
Ceny ropy klesli, benzín si polepšil a hodnota drahých kovov sa vyvíjala zmiešane Vykurovací olej zdražel o 0,8 percenta na 2,17 USD za galón a veľkoobchodná cena benzínu stagnovala okolo úrovne 2,13 USD za galón. (1 EUR = 1,2079 USD)

Viac k témam: Svetové komoditné trhy
Zdroj: Webnoviny.sk - Hodnota ropy posilnila, veľkoobchodná cena benzínu stagnuje © SITA Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 1. mája (WebNoviny.sk) - Po rodine je práca pre obyvateľov Slovenska druhou najdôležitejšou hodnotou. Za veľmi dôležitú hodnotu vo svojom živote prácu v roku 2017 považovalo 67 percent respondentov. Vyplýva to z Výskumu európskych hodnôt (EVS), ktorý od 27. septembra do 30. novembra 2017 na obyvateľoch Slovenskej republiky vo veku 18 rokov a viac robil Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV). Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa SAV Monika Hucáková.

Dobrá práca znamená dobrý zárobok

Z výskumu ďalej vyplynulo, že najdôležitejším aspektom, podľa ktorého ľudia posudzujú prácu a zamestnanie, je odmeňovanie. “Dobrý zárobok“ označilo za dôležitý 85,8 percenta opýtaných. Pri hodnotení celkovej spokojnosti s prácou a zamestnaním sa obyvatelia Slovenska vyjadrili prevažne pozitívne a deklarovali spokojnosť so zamestnaním oveľa častejšie ako nespokojnosť. Odporúčame:
Digitalizácia firiem na Slovensku je podľa prieskumu slabá, Maďarsko si v rebríčku polepšilo Podľa EVS tiež prevládali názory, že v čase nedostatku pracovných príležitostí má byť zamestnávanie slovenských občanov uprednostnené pred zamestnávaním prisťahovalcov. V rámci výskumu ústav skúmal, aký význam pripisujú respondenti základným oblastiam ich života. Medzi skúmanými oblasťami figurovala rodina, práca, náboženstvo, priatelia a známi, voľný čas a politika.

Najdôležitejšie oblasti života

Výskum európskych hodnôt je najstarším komparatívnym výskumom hodnotových orientácií v Európe. Uskutočňuje sa v deväťročných cykloch a skúma kontinuitu a zmeny v hodnotách viažucich sa k najdôležitejším oblastiam ľudského života. Odporúčame:
Korupcia v podnikaní je na Slovensku vysoko nadpriemerná, horšie sú na tom len dve krajiny Spoločným garantom projektu je medzinárodná metodologická skupina pri University of Tilburg v Holandsku. Na Slovensku sa výskum EVS robil v rokoch 1991, 1999, 2008 a 2017. Sociologický ústav SAV je garantom slovenskej časti Výskumu európskych hodnôt od roku 1999.

Viac k témam: politika, práca, prieskum, rodina, Slováci
Zdroj: Webnoviny.sk - Práca je pre Slovákov druhou najdôležitejšou hodnotou, politiku predbehol v prieskume voľný čas © SITA Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 1. mája (WebNoviny.sk) - Od začiatku mája sa pre zamestnancov zvyšujú príplatky za prácu v noci a cez sviatok, či zavádzajú príplatky za prácu v sobotu a nedeľu. Zamestnávateľom tiež pribúda povinnosť pri zverejňovaní ponuky zamestnania uvádzať v inzeráte sumu základnej zložky mzdy. Pri uzatvorení pracovnej zmluvy pritom zamestnávateľ nesmie so zamestnancom dohodnúť základnú zložku mzdy v nižšej sume, ako je suma, ktorú zverejnil v inzeráte. Vyplýva to z novely Zákonníka práce, ktorá nadobúda účinnosť od 1. mája tohto roka. Zvyšovanie príplatkov za nočnú prácu sa zrealizuje v dvoch etapách. Od 1. mája tohto roka sa pri nerizikovom zamestnaní príplatok za nočnú prácu zvýši zo súčasných 20 % na 30 % zo sumy minimálnej hodinovej mzdy a od 1. mája budúceho roka na konečných 40 % zo sumy minimálneho hodinového zárobku.

Riziková práca

V prípade rizikovej práce pôjde od mája tohto roka o zvýšenie z 20 % na 35 % a od 1. mája budúceho roka na 50 % zo sumy minimálnej hodinovej mzdy. Ak sa u zamestnávateľa pracuje prevažne v noci, v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve bude možné dohodnúť aj nižší príplatok za prácu v noci, od mája tohto roka najmenej však vo výške 25 % zo sumy minimálnej hodinovej mzdy a od mája budúceho roka aspoň vo výške 35 % zo sumy minimálnej hodinovej mzdy. Odporúčame:
Vyššie príplatky podľa Richtera firmy nezlikvidujú, Kiššová hovorí o hybride a ľutuje účtovníčky Takáto výnimka sa však vzťahuje len na zamestnanca, ktorý nevykonáva rizikovú prácu. V pracovnej zmluve bude možné dohodnúť takýto nižší príplatok len vtedy, keď u zamestnávateľa nepôsobia odbory a ak zamestnávateľ mal v predošlom roku menej ako 20 zamestnancov.

Príplatky za sviatok

Novelou Zákonníka práce sa tiež zvýši príplatok za sviatok, a to z 50 % na 100 % priemerného zárobku zamestnanca. Príplatok za prácu v sobotu sa od mája tohto roka zavádza v sume 25 % minimálnej hodinovej mzdy a od mája budúceho roka stúpne na 50 % zo sumy minimálnej hodinovej mzdy. Ak sa u zamestnávateľa pravidelne pracuje v sobotu, v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve bude možné dohodnúť aj nižší príplatok za prácu v sobotu, od mája tohto roka aspoň v sume 20 % z minimálnej hodinovej mzdy a od mája budúceho roka najmenej však vo výške 45 % zo sumy minimálnej hodinovej mzdy. Odporúčame:
Príplatky za prácu v noci a cez víkend spôsobia zdražovanie potravín, upozorňujú obchodníci V pracovnej zmluve bude možné dohodnúť takýto nižší príplatok len vtedy, keď u zamestnávateľa nepôsobia odbory a ak zamestnávateľ mal v predošlom roku menej ako 20 zamestnancov.

Pravidelná práca v nedeľu

Vyššie príplatky budú mať zamestnanci aj za prácu v nedeľu. Od začiatku mája tohto roka tieto príplatky dosiahnu 50 % zo sumy hodinovej minimálnej mzdy a od mája budúceho roka už budú v sume minimálneho hodinového zárobku. Ak sa u zamestnávateľa pravidelne pracuje v nedeľu, v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve bude možné dohodnúť aj nižší príplatok za prácu v nedeľu, od mája tohto roka najmenej vo výške 40 % z minimálnej hodinovej mzdy a od mája budúceho roka najmenej však vo výške 90 % zo sumy minimálnej hodinovej mzdy. Odporúčame:
Nočné a víkendové príplatky zrejme spôsobia zmenu v cenách aj pre poskytovateľov urgentu V pracovnej zmluve bude možné dohodnúť takýto nižší príplatok len vtedy, keď u zamestnávateľa nepôsobia odbory a ak zamestnávateľ mal v predošlom roku menej ako 20 zamestnancov. Vyššie príplatky za prácu v noci a počas sviatkov a nové príplatky za prácu cez víkend sa budú vzťahovať aj na zamestnancov v štátnej a verejnej službe. Vyššie príplatky sa tak budú okrem iného uplatňovať aj pre zdravotné sestry, či pre zamestnancov domovov sociálnych služieb.

Výrazný dopad na malé a stredné podniky

Ako v tlačovej správe uviedla Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ), zvýšenie príplatkov bude mať výrazný dopad na malé a stredné podniky, ktoré nie sú v takej dobrej ekonomickej kondícii, ako aj na ekonomicky slabé regióny s vyššou nezamestnanosťou. Mnohé veľké spoločnosti podľa AZZZ totiž majú už dnes vo svojich kolektívnych zmluvách zahrnuté rôzne formy príplatkov, či benefitov. "Vzhľadom na neustále sa zvyšujúce náklady a povinnosti, ktoré zamestnávateľom každým rokom pribúdajú, máme obavy, že poškodia konkurencieschopnosť slovenského priemyslu," tvrdí prezident AZZZ Tomáš Malatinský. V poslednom období sa podľa neho prijalo množstvo zákonov, ktoré generujú zamestnávateľom ďalšie náklady. Odporúčame:
Ficova vláda predstaví druhý sociálny balíček, avizuje množstvo „zaujímavých vecí“ "Firmy môžu mať skutočne problém zvládnuť tieto záväzky, najmä v časoch, keď ekonomická situácia nebude tak priaznivá, keď firmy prídu o svoje zákazky. Naplno sa to neprejaví dnes, ani zajtra, ale naplno sa to prejaví práve v čase, keď príde nejaké zakolísanie na svetových trhoch a zamestnávatelia budú nútení hľadať alternatívne riešenia," uviedol Malatinský. Mzdy v súkromnom sektore by sa podľa neho mali určovať individuálne medzi zamestnancom a zamestnávateľom, prípadne formou kolektívneho vyjednávania. "To je tá správna cesta na to, ako sa majú určovať mzdy, pretože to nie je úloha vlády, aby v súkromnom sektore riešila mzdy formou legislatívneho nariadenia," dodal šéf AZZZ.

Viac k témam: Ján Richter, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, mzda, nočné príplatky, povinnosti zamestnávateľov, práca, príplatky, zamestnanec, zamestnanie, zamestnávateľ
Zdroj: Webnoviny.sk - Slovenskí zamestnanci si polepšia, zavádzajú sa príplatky za nočnú aj víkendovú prácu © SITA Všetky práva vyhradené.

Reklama